Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunu Dr Itir Yegenaga - PowerPoint PPT Presentation

tovah
hemodiyaliz hastalar nda hiperkalsemi sorunu dr itir yegenaga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunu Dr Itir Yegenaga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunu Dr Itir Yegenaga

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Presentation Description
435 Views
Download Presentation

Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunu Dr Itir Yegenaga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hemodiyaliz hastalarında Hiperkalsemi sorunuDr Itir Yegenaga

 2. Sistemik Kalsiyum dengesinin düzenlenmesi

 3. Hiperkalseminin düzeltilmesi

 4. Hiperkalsemi nedenleri Hiperkalsemi

 5. Hiperkalsemi klinik belirtiler • Semptomların ağırlığı Hiperkalsemi gelişme hızına bağlı • Nörolojük semptomlar-başağrısı,huzursuzluk, başdönmesi, letarji • Konfüzyon, stupor, koma • Kas güçsüzlüğü, depresyon • Poliüri,ABY, nefrokasinoziz • Kalp kasılması ve arter kasılmasını arttırır HT’u kötüleştirir


 6. KBY de görülen iskelet bozuklukları Hızlı döngü Düşük döngü

 7. Son dönem böbrek hastasında Kemik hastalıkları görülme sıklığı

 8. Sekonder Hiperparatiroidismin Patogenesi • KBY’nin 3-4. evresinde böbrek dokusunun azalması sonucunda serum P artar ve 1α-hidroksilaz azalır ve D vit düzeyi düşer • 1,25 hidroksi Vit D azalması PTH’nın artmasına neden olur,şöyle ki; • PTH yı direkt uyarır • Barsaktan Ca emilimini azaltır • Ca SR ve VDR leri baskılar

 9. PTH yüksekliğinin sonuçları • Mineral metabolizmasında değişiklik • Kemik hastalığı • Üremik kalsifikasyonlar • Anemi ve Epo tedavisine direnç • Lipid bozukluğu • İnsülin direnci • Mortalitenin artması

 10. USRDS mortalite incelemesi • N=6407; %39 un serum P›6.5 RR mort.= 1.27 (P =2.4-6.5 olan gurup ile kıyasla) • %20 CaXP›72mg² /dL² RRmort. =1.34(42-54 ile kıyasla) • Serum Ca hiçbir şekilde bağımsız risk faktörü değil. • PTH mort. İle zayıf bağlantılı,›1000 olunca bağlantı daha güçlü. Block GA ve ark. Am J Kidney Dis 2000; 35:1226-1237

 11. KBY’DE KEMİK MİNERAL HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ANA İLKELER • FOSFORU KISITLA • SERUM KALSİYUMUNU KONTROL ET • SHPT TEDAVİ ET • D-VİT TEDAVİSİ

 12. Diyaliz hastalarında SHPT tedavisi Francisco ve ark Expert Opin Pharmacother 2006:7:2215-2224

 13. Kalsitriol PTH’ı etkin biçimde baskılar fakat Ca,P emilimini arttırır ve serum düzeylerini yükseltir • Parikalsitriol; PTH yı %60 baskılarken; Ca ve P düzeyini çok az etkiler. Martin ve ark. Am J Kidney Dis, 1998;32(4)Supp2 ppS61-S66

 14. Martin ve ark. Am J Kidney Dis, 1998;32(4)Supp2 ppS61-S66

 15. Düşük döngülü kemik hastalığı patogezi Göreceli hipoparatiroidizm Kemik oluşum hızının azakması

 16. ABD CAPD hastalarında daha fazla(%61) • HD hastalarında %40 OF ile aynı oranda • ABD için hazırlayıcı faktörler: • Yaş, DM, relatif Hipoparatiroidi, PTH normal üst sınırın 1-2 katı yüksek olmalı

 17. Adinamik Kemik Hastalığı (AKH) • Osteoblastik aktivite ve osteoklastik aktivite izlenmez. • Sherrard DJ, Kidney Int 1993; 43:436 • Adinamik kemik hastalığı (AKH) hemodiyaliz tedavisi alan ve PTH seviyeleri baskılanmış kişilerde tanımlanmaktadır. • Goodmann WG, Kidney Int 1994; 46: 1160

 18. Patogenez

 19. AKH ve Hiperkalsemi • Adinamik kemik hastalığında kalsiyumun kemikte tamponlanamaması • Yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanımı • Ca içeren fosfor absorbanı kullanımı • PTH düzeyine dikkat edilmeksizin açırı D-Vit kullanımı

 20. AKH Önlenmesi • Alüminyum ile karşılaşmanın önlenmesi • Kalsiyum alımının 1.5 – 2.0 gram ile sınırlandırılması • Calcitriol ile tedavide PTH düzeylerinin 150 – 300 pg/ml arasında tutulması

 21. AKH Önlenmesi

 22. AKH Tedavisi-1 • PTH <100 pg/ml ise hafif hipokalsemi oluşturularak (1.25 mmol/L diyalizatla) PTH salınmasının uyarılması. • Kalsiyum içeren fosfor absorbanlarının kesilmesi

 23. K/DOQI clinical practice guidlines for bone metabolism in CKD Kidney Dis 2003;42:S1-201

 24. K/DOQI clinical practice guidlines for bone metabolism in CKD Kidney Dis 2003;42:S1-201

 25. Hiperkalsemi Tedavisi • Sebebe yönelik • Hasta semptomatik ve Ca›13.5mg/dl ise acil tedavi • Kalp ve böbrek sağlam ise IV SF(200-250ml/S) • Furosemid 40mg IV-böbrek saşlam ise • Thiazid kullanılmaz-Ca salınımını azaltır. • Galium Nitrat (KRY’de kullanılmaz)

 26. Hiperkalsemi Tedavisi • Düşük Ca diyalizata karşı diyaliz • Calsitonin 4-8U/kg SK veya IM 8-12 saatte • Glukortikoid 40mg PRD-1 haftada etkin- • HD hastalarında Ca alımını azalt ve Ca içermeyen Fosfor bağlayıcıları-Sevalemer, Lanthanum Karbonat • Bifosfanat zoledronik; 30-90mg/g 24 saat infüzyon(Krt›4.5mg/dl verilmez)

 27. Beş dil biliyormuş ünlü kişi Ünlü ve saygıdeğer Bir de Türkçe öğrense Altı eder Cemal Süreya