Fibrobroncosc pia guiada per fluorosc pia en el diagn stic de les lesions pulmonars perif riques
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Fibrobroncoscòpia guiada per fluoroscòpia en el diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques. Àngel Gayete 1 , Ivan Vollmer 1 , M. Domínguez 2 , J.M. Martínez 2 , M. Teresa Maristany 1 , V. Curull 2 1 IDIMAS – CRC-Mar. Hospital del Mar. Barcelona.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - totie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fibrobroncosc pia guiada per fluorosc pia en el diagn stic de les lesions pulmonars perif riques l.jpg

Fibrobroncoscòpia guiada per fluoroscòpia en el diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

Àngel Gayete1, Ivan Vollmer1, M. Domínguez2, J.M. Martínez2, M. Teresa Maristany1, V. Curull2

1IDIMAS – CRC-Mar. Hospital del Mar. Barcelona.

2Servei de Pneumologia. Hospital del Mar. Barcelona.


Introducci l.jpg
Introducció diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

Càncer de pulmó: primera causa de mort per neoplàsia en els països industrialitzats

30% es presenten com a nódul pulmonar solitari i un alt percentatge com a massa pulmonar

Troballa incidental en 1/500 RX tòrax de rutina

Lesió pulmonar perifèrica és aquella que no es visible directament des del fibrobroncoscopi

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Objectiu l.jpg
Objectiu diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

Avaluar l’eficàcia de la fibro-broncoscòpia guiada per fluoroscòpia en el diagnòstic de les lesions perifèriques pulmonars i determinar els seus resultats respecte a la fibrobroncoscòpia convencional

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Material i m tode l.jpg
Material i mètode diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

S’estudiaren 229 pacients de forma consecutiva (66 +/- 11.2 anys)

102 lesiones varen ser nòduls i 127 masses

S’obtingué un diagnòstic definitiu en 201 casos, excloent-se el 28 restants de l’estudi

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Material i m tode5 l.jpg
Material i mètode diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

Previament a la fibrobroncoscòpia es realitzà una TC toràcica on s’evaluà:

-la localització de la lesió (fins nivells lobars i segmentaris)

-el tamany de la lesió

-la presència de bronqui aferent

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Material i m tode6 l.jpg
Material i mètode diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

Es realitzaren de forma randomitzada 87 fibrobroncoscòpies amb guia fluoroscòpica i 114 de forma convencional

Per a obtenir el diagnòstic s’obtingueren mostres mitjançant raspallat endobronquial, aspirat bronquial, rentat broncoalveolar i biòpsia transbronquial

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Casos

 • Conclusions


Material i m tode7 l.jpg
Material i mètode diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

La fibrobroncoscòpia guiada per fluoroscòpia es realitzà en una sala d’intervencionisme dotada d’un arc en C que permet localitzar la posició del raspall endobronquial mitjançant el moviment del feix de radiació

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Material i m tode8 l.jpg
Material i mètode diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

Mitjançant el raspall endobronquial i la guia fluoroscòpica es valorà el contacte amb la lesió pulmonar. En alguns casos la fluoroscòpia permet recol.locar el raspall endobronquial millorant els resultats de la tècnica

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Resultats l.jpg
Resultats diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Es va obtenir un diagnòstic definitiu en 201 pacients (88.1% malignitat, 10.4% infecció, 1.5% altres). En 98 (48.8%) mitjançant la fibrobroncoscòpia


Resultats10 l.jpg
Resultats diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Quan es va realitzar fibrobroncoscòpia convencional s’obtingué el diagnòstic en el 48.2% respecte a un 62.5% de la fibrbroncoscòpia amb guia fluoroscòpica (p<0.05)


Resultats11 l.jpg
Resultats diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

A l’analitzar les masses de forma separada obtenim un 79.3% mitjançant guia fluoroscòpica i contacte lesional respecte a un 50.6% de la fibrobroncoscòpia convencional (p<0.05)


Resultats12 l.jpg
Resultats diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Respecte a les tècniques diagnòstiques, globalment, el raspallat endobronquial va ser positiu en el 34.9%, l’aspirat bronquial en el 24.9% i el rentat broncoalveolar en el 15.7%. El rentat broncoalveolar no va ser positiu en cap cas quan les altres tècniques havien estat negatives


Slide13 l.jpg
Cas diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Pacient amb dues lesions a la RX de tòrax, una a cada pulmó


Slide14 l.jpg
Cas diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

La TC toràcica va demostrar l’existència d’una massa al lòbul superior dret i un nòdul al segment anterior del lòbul superior esquerre


Slide15 l.jpg
Cas diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Fibrobroncoscòpia amb guia fluoroscòpica. En la primera imatge el raspall endobronquial es troba lluny de la massa, visualitzant-se al seu interior en la segona imatge


Slide16 l.jpg
Cas diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Fibrobroncoscòpia amb guia fluoroscòpica. Procediment d’obtenció d’una biopsia transbronquial


Slide17 l.jpg
Cas diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions

Fibrobroncoscòpia amb guia fluoroscòpica. En el mateix pacient es probà d’obtenir mostres del nòdul contralateral


Conclusions l.jpg
Conclusions diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • La guia fluoroscòpica permet augmentar el camp de diagnòstic de la fibrobroncoscòpia en el diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques. La fluoroscòpia permet localitzar amb precisió la posició del raspall endobronquial i determinar l’existència de contacte amb la lesió, augmentant l’eficàcia de la tècnica

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions


Conclusions19 l.jpg
Conclusions diagnòstic de les lesions pulmonars perifèriques

 • El raspallat endobronquial és la tècnica més útil en el diagnòtic de la lesió pulmonar perifèrica i és útil per a determinar el contacte amb la lesió durant la fibrobroncoscòpia amb guia fluoroscòpica

 • EL rentat broncoalveolar pot ser exclós per a donar prioritat a altres tècniques diagnòstiques donat que en la nostra experiència ell sol no obté un diagnòstic definitiu en cap cas

 • Índex:

 • Introducció

 • Objectiu

 • Material y mètode

 • Resultats

 • Cas

 • Conclusions