el mantra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL MANTRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL MANTRA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

EL MANTRA - PowerPoint PPT Presentation

tosca
192 Views
Download Presentation

EL MANTRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EL MANTRA OM MANI PADME HUM

 2. CHENRESIG • Està escrit que Chenresig va donar el seu mantra OmMani Padme Hum al Buda i que aquest li va donar la feina especial d’ajudar a tots els éssers cap a l’estat de Buda. • Chenresig és la personificació de l’ amor universal i de la compassió de tots els Budes. • El mantra de Chenresig és l’esència de la compassió del Buda per tots els éssers sensibles. • Recitar el mantra amb concentració millora la salut i la prosperitat.

 3. EL OM MANI PADME HUM significa: • Glòria a la joia en el loto • OM -el principi prometedor ( una Llavor o síl.laba BIJA. ) • MANI -la joia • PADME-en el loto • HUM -que rep el poder, que sosté(una síl.laba Llavor o BIJA)

 4. La veu del buda de la compassió Chenresig • Chenresig és com la Lluna • Que la seva refrescant llum • Fa desaparèixer els ardents focs del Samsara • Sota els seus raigs el loto nocturn de la Compassió • Obrirà els seus pètals.

 5. El mantra de Chenresig

 6. El mantra de Chenresig

 7. OM

 8. MA

 9. NI

 10. PAD

 11. ME

 12. HUM

 13. Joaquima Serret Pitarchamb la col.laboració de Maite Blázquez