Biomassza energetikai felhasználásának szabályozása
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Biomassza energetikai felhasználásának szabályozása (különös tekintettel a környezet- és természetvédelemre). Varga Tamás FVM. MTA, 2007. szeptember 11. Megoldások, lehetőségek a fosszilis energiaforrások felhasználásának csökkentésére. Energiahatékonyság növelése; Energiatakarékosság;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tosca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Biomassza energetikai felhasználásának szabályozása

(különös tekintettel a környezet- és természetvédelemre)

Varga Tamás

FVM

MTA, 2007. szeptember 11.


Slide2 l.jpg

Megoldások, lehetőségek

a fosszilis energiaforrások felhasználásának csökkentésére

 • Energiahatékonyság növelése;

 • Energiatakarékosság;

 • Energiaellátás diverzifikációja, fosszilis energiahordozók kiváltása

  megújuló energiaforrások felhasználása

  A három eszköz együttes (egyenrangú) alkalmazása szükséges!


Slide3 l.jpg

Megújuló energiaforrások kulcsterületei

szempontjai - Magyarország

A. Energiapolitika

(energiaellátás diverzifikációja, olaj- és gázfüggőség mérséklése)

B. Környezet és természetvédelem

(CO2 kibocsátás csökkentése, energetikai szennyvíz és szerves hulladék hasznosítás)

C. Mezőgazdaság, vidékfejlesztés

(termelési- és piaci struktúraváltás, vidékfejlesztés)

D. EU elvárások teljesítése

(szankciók megelőzése, 2001/77/EK, 2003/30/EK irányelvek, Biomass Action Plane,

Biofuels Strategy, Zöld Könyv)

E. Nemzetgazdasági megfontolások, komplex gazdaságfejlesztés

(GDP, fizetési mérleg, költségvetési hatások, foglalkoztatás, új versenyképes iparág, K+F)


Slide4 l.jpg

Mezőgazdasági kulcsterület

- Pótlólagos kereslet a gabonafélék piacán;

 • Alternatív, termőhelyi adottságokhoz jobban igazodó racionális földhasználat;

 • Melléktermékek értékesítése;

 • Korszerű, produktív tárgya kezelés (biogáz);

 • Feldolgozottabb, magasabb jövedelmet biztosító termékek előállítása;

 • Energiaköltségek csökkentése (pl. szárítás).

„Háromlábú” mezőgazdaság, új értékesítési, fejlesztési lehetőségek

Termelők jövedelemszerzési lehetőségeinek megőrzése, javítása

új munkahelyek, vidékfejlesztés


Slide5 l.jpg

Beavatkozási logika a bioenergia hasznosítására

Pénz- és

jövedelemáramlás

Anyag- és

energiaáramlás

Fogyasztó (piac)

Energia előállító

Beavatkozások

Alapanyag termelő

Szabályozással, támogatásokkal (beavatkozásokkal) kapcsolatos kritériumok

 • Illeszkedjen a kitűzött célokhoz;

 • Egyensúlyi megközelítés (5 kulcsterület egyensúlya);

 • Költségvetés és fogyasztók teherbíró képessége;

 • Verseny semleges, EU konform legyen;

 • Forrásallokációs hatékonyság

 • Egyenletes jövedelemelosztás (szinergia, térség és vidékfejlesztés)


Slide6 l.jpg

Bioenergia elterjesztése ösztönzésének

beavatkozási logikája 2.

2. Bioenergia előállító oldal

- nagyobb kapacitású, teljes vertikumú egységek;

 • kétfázisú, végfeldolgozó egységek;

 • nagyobb erőművek;

 • kisebb helyi erőművek;

 • biogáz erőművek.

1. Piaci (értékesítési) oldal

- VET

- Jöt.

- GTSZ

 • környezetbarát gépjárművek elter-

  jedésének ösztönzése

3. Alapanyag termelői oldal

Termelési támogatások

Termelés, létesítés támogatása

 • normatív földalapú támogatás;

 • energy crops premium;

 • ösztönző szabályozás (ugaroltatás).

 • technológiai (termelő) eszközök;

 • energiaültetvények telepítési tám.

Biomassza feldolgozás, eljuttatás fejlesztése

 • kisüzemi elsődleges feldolgozók létesítése;

 • logisztika (tárolás, szállítás, manipulálás stb.);

 • termelői szerveződések, összefogások ösztönzése.

kutatás-fejlesztés, koordináció,

ismeretátadás, szabályozás stb.

4. Horizontális, addicionális intézkedések


Slide7 l.jpg

Támogatási rendszer

Nemzeti forrású támogatások

Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP)

Kutatási-fejlesztési támogatások (NKTH)

Top-up stb.

Közösségi (EU) támogatások

SAVE I-II.

ALTENER

EU 7. Keretprogram

Interreg

EMGA

EIB hitel stb.

Közösségi társfinanszírozott támogatások

ÚMFP (NFT II.)

ÚMVP (EMVA)


Slide8 l.jpg

Közösségi (EU) társfinanszírozott támogatások 2007-2013.

Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv

pályázati

felhívások

1, 2, 3…

Akcióterv

Terv

Prog.

Környezeti és Energia OP (KEOP)

Gazdaságfejlesztési OP (GOP)

Közlekedésfejlesztési OP (KözOP)

Humán Infrastruktúra Fejlesztése OP (HIOP)

Regionális Operatív Programok (ROP + KMROP)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

EMVA (AVOP+NVT)

Lehatárolások: OP – ipari jellegű beruházások, ROP – helyi jelentőségű beruházások

EMVA – termelés és elsődleges feldolgozás

Bioetanol vonatkozásában: KEOP – központi dehidratálók (max. 50 kt/év)

EMVA – termelői tulajdonban álló kis nyersszesz üzem (max. 10 kt/év)


Slide9 l.jpg

EU támogatási lehetőségek a mezőgazdaságban 2007-2013.

2007-2013

Közvetlen kifizetések (EMGA)

pl. terület- és állatlétszám alapú támogatások

(SPS-re történő áttérés)

Beruházási-fejlesztési támogatások (ÚMVP)

Közel 100 jogcím!

I. Versenyképesség

(gépbeszerzés, állattartó telepek felújítása, fiatal gazdálkodó stb.)

II. Környezetvédelem

(erdőtelepítés, AKG, Natura 2000 stb.)

III. Vidékfejlesztés

IV. Leader


Slide10 l.jpg

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013.

(bioenergia)

Az Európai Tanács 1698/2005. Rendelete

EMVA: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (AVOP+NVT)

I. Tengely versenyképesség

II. Tengely környezet és vidék fejlesztése

III. Tengely vidéki diverzifikáció

IV. Tengely Leader

Tengely – intézkedés (cikk) – jogcím (pályázati felhívás)

21-23. cikk: bioenergiához kapcsolódó szakképzés, tájékoztatás

26. cikk: specifikus és nem specifikus termelőeszközök

álltatartó telepek korszerűsítése, trágyakezelés kapcsolt biogáz előállítással

lágy- és fás szárú energiaültetvények telepítése

biomassza kazánok beszerzése

28. cikk: helyi, kis nyersszesz és növényi olaj üzemek bio-üzemanyag gyártás céljára

35. cikk: bioenergia, biomassza Termelői Csoportok

43., 45. cikk: erdőtelepítés


Slide11 l.jpg

Kihirdetett, kihirdetés alatt álló jogszabályok 2007-2013.

2007. Aug. 13-i állapot

26/2007. (IV.17.) FVM rendelet: önálló építéssel nem járó eszközbeszerzés (géptámogatás)

27/2007. (IV.17.) FVM rendelet: állattenyésztés korszerűsítése

52/2007. (VI.28.) FVM rendelet: szaktanácsadási szolgáltatások támogatása

59/2007. (VII.10.) FVM rendelet: termelői csoportok létrehozása és működése

67/2007. (VII.26.) FVM rendelet: fiatal gazdálkodók

71/2007. (VII.27.) FVM rendelet: évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése

72/2007. (VII.27.) FVM rendelet: fás szárú energiaültetvények telepítése

75/2007. (VII.27.) FVM rendelet: ültetvények (élelmiszer célú) korszerűsítése

78/2007. (VII.30.) FVM rendelet: mg. célú felhasználást biztosító biomassza kazánok beszerzése

79/2007. (VII.30.) FVM rendelet: az EMVA 59. cikkében meghatározott vidékfejlesztési tám.

…/2007. (…) FVM rendelet: gazdaságátadási támogatások


Slide12 l.jpg

Bioenergia 2007-2013.

Biológiai eredetű energiaforrások előállítása, felhasználása

 • Bio-üzemanyagok

 • Biogáz

  - Szilárd biomassza


Slide13 l.jpg

Bio-üzemanyagok 2007-2013.

Felhasználásuk történhet tisztán és hagyományos üzemanyagba keverve (technikai-műszaki megoldásokra van példa, elérhető megoldás)

Biodízel

 • repce

 • napraforgó

  Bioetanol (víztelenített finomszesz)

 • cukor bázisú előállítás (melasz, cukorrépa, csicsóka)

 • keményítő bázisú előállítás (kalászosok, kukorica, burgonya)

 • kényszerlepárlás

  Második generációs üzemanyagok


Slide14 l.jpg

Megnevezés 2007-2013.

Részarány

Mennyiség*

(kt/év)

Vetésterület**

(ezer ha)

Biodízel

5,75%

160-170

230

8%

220-230

300

5,75%

120-130

80

8%

170-180

110

lehetőségek

800

530

Bioetanol

Bio-üzemanyagok várható volumene

* export és felhasználási trendek figyelembevételével

** belekalkulálva a használt sütőolaj begyűjtést

Kultúrák vonatkozásában nem jár releváns változással, a termőterületek 17-18%-át érinti.

Környezetvédelmi kapcsolódások: - energiamérleg javítása (gyártás során megújuló

energiaforrások felhasználása).

- import bio-üzemanyagok vizsgálata (zöld certifikát)


Slide15 l.jpg

Biogáz 2007-2013.

Szerves anyagok anaerob bomlásával előállított gázok energetikai hasznosítása

Felhasználása:

 • hő- és elektromos energia előállítás

 • hő-előállítás

 • gázhálózatba betáplálás (GET)

 • motor-hajtóanyagként

„Alapanyagok”

Települési szennyvíziszap

Hulladéklerakói biogáz

Élelmiszeripari hulladék

Szerves trágya

Bio-üzemanyag gyártás melléktermékei

a szilárd anyag tartalom növelésére biomassza bekeverése


Slide16 l.jpg

A biogáz speciális energiaforrás 2007-2013.

Elsősorban környezetvédelmi kérdés

Cél: a szerves hulladékok környezetbarát kezelése, felhasználása, „értékké” konvertálása

a metán több mint 20-szoros hatást fejt ki.

Mezőgazdasági vonatkozásban:

 • a trágyatárolás nem holttőke, hanem önmagában megtérülő beruházás

 • bioetanol gyártás melléktermékeinek, hulladékainak kezelése

27/2006. (II.7.) Korm. Rendelet

(„nitrát direktíva” – EU kötelezettség)

27/2007. (IV.17.) FVM rendelet

(állattartó telepek korszerűsítése)


Slide17 l.jpg

Biomassza tüzelés 1. 2007-2013.

Alapanyagok:

Fabázisú anyagok

Erdőgazdasági termék (tüzifa, vágástéri nyesedék, tuskó, ág stb.)

Faipari hulladék (pl. forgács)

Öregfa, használt fa begyűjtéséből származó hulladék fa

Termelt energianövény

Fás szárú energiaültetvény

Szántóföldi energianövény termesztésből (pl. Miscanthus, kender, energiafű stb.)

Hulladékok, melléktermékek

Mezőgazdasági melléktermék (szár, szalma, csutka stb.), hulladék (nyesedék stb.)

Élelmiszeripari hulladék (pl. olajosmag-héj)


Slide18 l.jpg

Energetikai növénytermesztés 2007-2013.

„Aranyigazság” – alapelv:

1. Nem a kultúrához kell területet, hanem az adott

területhez (piachoz) kell megválasztani az optimális kultúrát!

2. A biomassza mixet a helyi adottságok figyelembe-

vételével kell összeállítani!

Szükséglet (becslés):

3.992 GWh/év + 50 PJ/év (24 PJ/év lakossági, 26 PJ/év közösségi fűtőművek)

alapanyagának biztosítása = kb. 7,8 – 8 millió tonna/év

tűzifa 16%

apadék 6%

energianövény 30%

melléktermék, hulladék 48%


Slide19 l.jpg

Fás szárú energiaültetvények szabályozása 1. 2007-2013.

Telepítése engedélyhez kötött tevékenység (miért?)

(71/2007. (IV.14.) Korm. rendelet)

 • ellenőrizhetőség (erdőtől történő lehatárolás);

 • szaporítóanyag nyomon követése (növény eü. előírások);

 • jogviták, visszaélések elkerülése;

 • ellenőrzött, hézagmentes nyilvántartás (ld. energy crops premium);

 • szakmai szempontok érvényesítése;

 • talajvédelem, termőképesség visszaállításának ellenőrzése.

 • természetvédelmi oltalom alatt álló területek védelme;

  védett és Natura 2000 területeken KöTeViFe szakhatósági hozzájárulás

 • invazív fajok elterjedésének megakadályozása;

  a 45/2007. (VI.11.) FVM rendelet alapján invazív fajok nem engedélyezhetők

  Védett és Natura 2000 területeken fásszárú energiaültetvény, lágy szárú

  energiaültetvény telepítéséhez nem nyújtható támogatás.


Slide20 l.jpg

Energetikai növénytermesztés kiegészítő területalapú 2007-2013.

támogatása

Agrárdiplomáciai siker: az Energy Crops Premium közvetlen alkalmazása 2007-től!

1782/2003/EK rendelet 88. cikk

1793/2004. EK rendelet közvetlen alkalmazása

kiegészítő támogatás nagysága: 45 €/ha

támogatás kedvezményezettje: mezőgazdasági termelő

Kultúra függvényében: - SAPS, GOFR top-up jogosult + 45 €/ha

Támogatás feltételei: - támogatható terület (SAPS jogosult);

- elismert piaci szereplővel (felvásárlóval, vagy

elsődleges feldolgozóval) kötött szerződés;

- reprezentatív hozamok elérése;

- szállítási, betakarítási bizonylat.

Jogszabály: 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet


Slide21 l.jpg

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 2007-2013.

További információ:

ÚMVP általános feltételek: www.program.fvm.hu

Biomassza hasznosítás: bioenergia@fvm.hu