vizu lis ill zi k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vizuális illúziók PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vizuális illúziók

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

Vizuális illúziók - PowerPoint PPT Presentation


 • 328 Views
 • Uploaded on

Vizuális illúziók. VIII. Geometriai illúziók. Gerván Patrícia. BME Kognitív Tudományi Tanszék. A látás a környezet változásait jelzi (adaptáció – utóhatások) A retina a környezet változásait kivonatolja (gátlás – kontraszt illúziók)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vizuális illúziók' - shiri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vizu lis ill zi k

Vizuális illúziók

VIII. Geometriai illúziók

Gerván Patrícia

BME Kognitív Tudományi Tanszék

slide2
A látás a környezet változásait jelzi (adaptáció – utóhatások)
 • A retina a környezet változásait kivonatolja (gátlás – kontraszt illúziók)
 • A kéreg mintát keres a változásokban (korreláció – RPSz, RPG, RPK)
 • A tömörítés az alapja a komplex feldolgozásnak (tömörítés – biológiai mozgás)
 • A tudat dönt a lehetséges értelmezések között (szerveződés – kétértelmű ábrák, rivalizáió)
 • Előzetes tudásunk és a kontextus befolyásolja az észlelet (geometria illúziók, konstanciák)
geometria ill zi k s az szlel s konstruktivista szeml let t t masztj k al
Geometria illúziók és az észlelés konstruktivista szemléletét támasztják alá
 •  A konstruktivista szemlélet szerint a kontextus meghatározó szereppel bír az észlelés folyamatában, melyet főleg top-down folyamatok irányítanak.
 • A percepció nem csupán a bemeneti inger tudatosulásából áll, sokkal inkább az agy alkotó munkája áll a háttérben.
 • Gregory szerint az agy hipotézis-ellenőrzést tart minden egyes beérkező ingernél, tehát előzetes tudásunktól függ, hogy az inger segítségével milyen következtetéseket vonunk le a külvilággal kapcsolatban
slide4
top-down
 • Koncepió vezérelt feldolgozás,kognitív folyamatok által vezérelt feldolgozás
 • bottom-up
 • Az elemi szinttől a magasabb szintek irányába megy végbe (input vezérelt)
richard l gregory az ill zi k k t nagy oszt lya mechanizmusill zi k s strat giaill zi k
Richard L.Gregory Az illúziók két nagy osztálya: Mechanizmusillúziók és Stratégiaillúziók

Mechanizmusillúziók

Nem perceptuális értelmezés függő, magyarázhatók a látórdsz-ről tudottakkal

 • Negatív utókép
 • Stratégiaillúziók
 • Egy előzetes tudáson alapján megfogalmazott hipotézis alapján ‘hibás’ következtetés
 • Konstanciák, Geometriai illúziók,Kétértelmű tárgyak
vertik lis horizont lis ill zi1
Vertikális - Horizontális illúzió

Megfigyelések

 • Két azonos hosszúságú vonal közül a vertikális tűnik hosszabbnak.

Magyarázatok:

 • I.) Látótér aszimmetria - Kunnapas (1957) (bottom-up jellegűmagyarázat)
 • II.) Másik elképzelhető magyarázat, hogy a horizontális vonalakat egy 3D-os térben értelmezzük, és az ‘észlelt’ távolság függvényében nő az észlelt hossz. (top-down jellegű magyarázat)
vertik lis horizont lis ill zi magyar zat i
Vertikális - Horizontális illúzióMagyarázat I.

Kunnapas magyarázata –A látótér aszimmetrikus (horizontálisan elnyújtottabb) volta miatt az ugyanolyan hosszúságú horizontális vonal a látótér kisebb hányadát tölti ki.

Látótér, ahol vizuális ingereket észlelünk.

vertik lis horizont lis ill zi magyar zat i1
Vertikális - Horizontális illúzióMagyarázat I.

Kunnapas magyarázata –A látótér aszimmetrikus (horizontálisan elnyújtottabb) volta miatt az ugyanolyan hosszúságú horizontális vonal a látótér kisebb hányadát tölti ki.

Látótér, ahol vizuális ingereket észlelünk.

vertik lis horizont lis ill zi magyar zat ii
Vertikális - Horizontális illúzióMagyarázat II.

Feltételezés:

A horizontális vonalakat egy 3D-os térben értelmezzük

Kísérletes bizonyítás:

A horizontális és vertikális vonalak hosszát a kísérleti személyeknek kellett beállítani egyformára a képernyőn.

Három féle háttéren kellett ezeket a beállításokat elvégezni.

A kísérlet végén lemérték a különböző háttereken történő hossz beállítások „hibáit”, azaz, menny volt a vertikális és horizontális között a különbség.

slide12

Inger anyag

Kontroll helyzet - (üres háttéren)

Távolság jelzőmozzanatot tartalmazó háttéren

Méret skálát tartalamzó háttéren

Uthoff et al.

eredm ny uthoff et al
Eredmény - Uthoff et al.

Hiba mm-ben

Kontrol

Távolság

jelzőmoz-

zanat

Méret skála

az elrendez s a perspekt va rzet t kelti
Az elrendezés a perspektíva érzetét kelti
 • Ponzo illúzió
 • Zöllner illúzió
 • Hering illúzió
 • Wundt illúzió
 • Orbison illúzió
 • Müller - Lyer
ponzo ill zi1

De ettől miért látszik rövidebbnek?

Távolabb van

Tériség benyomása

Perspektíva

Ponzo illúzió

Megfigyelések

 • Az alsó horizontális egyenes

Rövidebbnek tűnik, mint a felső

Magyarázat alapjai

 • A két összetartó egyenes a a perspektíva

illúzióját kelti

z llner ill zi1
Zöllner-illúzió

Megfigyelés

 • A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak .

Magyarázat alapjai

 • Az elrendezés nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amely a perspektíva érzékeltetésére szolgál, ezért a szemünk mindenképpen perspektivikusnak “akarja” érezni.
 • A ferde vonalaknak azonban a “helyes” térbeli ábrán közeledni, a függõleges és vízszintes vonalaknak sűrűsödni kellene.

.

 • Mivel ez nem így van, úgy érezzük, ilyen képet csak széttartó egyenesek adhatnak.
slide22

Hering illusion

Ewald Hering, 1861.

wundt ill zi
Wundt illúzió

Wilhelm Wundt, 19.század

wundt illusion
Wundt illusion

Megfigyelés

 • A párhuzamos egyenesek illuzórikusan görbének látszanak

Magyarázat alapjai

 • a háttér 3D-s érzetet kelt
orbison ill zi
Orbison illúzió

Milyen geometria alakzatok látsz?

? Trapéz

? Téglalap

?.....

William Orbison, 1939

orbison ill zi1
Orbison illúzió

Megfigyelés

 • Mind a külső mind a belső téglalap torzítottnak tűnik a sugaras vonalakkal háttérben.

Magyarázat alapjai

 • A háttér egyfajta perspektivikus benyomást kelt, amely eltorzítja az alakzatot
slide29

Most, hogy már annyiszor rajtakaptuk az illúziót, próbáljuk meg nem ferdének látni a piros csíkokat!!!

m ller lyer ill zi1
Müller-Lyer illúzió

ABC

Állítsd sorrendbe hosszúság szerint az egyeneseket!

? 1.B 2.C 3. A

m ller lyer ill zi2
Müller-Lyer illúzió

Megfigyelések

 • Az egyenesen található nyíl végek szöge befolyásolja az egyenes észlelt hosszúságát.

Magyarázat alapjai

 • előzetes tapasztalat (top down)
 • perspektíva
m ller lyer ill zi3

retinális kép ugyanakkora

 • az egyik távolabb van

az a hosszabb,

amelyik távolabb van

Müller-Lyer illúzió
m ller lyer ill zi4
Müller-Lyer illúzió
 • Nem „nyugati” kulturális hátterűeknél nincs, vagy sokkal gyengébb hatás!!! (Segall et al.,1966).

PSE=

Point of Subjective Equality

(a különbség %-ban kifejezve, az „a” egyesnek ennyivel kellett fizikailag hosszabbnak lennie, hogy „b”-vel szubjektíven egyenlő hosszúságúnak tűnjék)

Kalahári sivatag

Vadászó-gyűjtögető életmód

A M-L illúzió „erőssége” 16 különböző társadalomban.

Reproduced by Henrich et al. (2010)

Illinoisi egytemisták

poggendorff ill zi
Poggendorff illúzió

Johann Poggendorf, 1860

poggendorff ill zi1
Poggendorff illúzió

Megfigyelés

 • Az takaró elem mögött húzódó egyenes két vonalnak látszik-

Magyarázat alapjai

 • Bezárt szögek „túlbecslése”. (ami segít tárgyak egymástól való megkülönböztetésében)
ebbinghaus ill zi1
Ebbinghaus illúzió

Megfigyelés

A középső körök méretét az azokat körülvevő más körökhöz képest ítéljük meg.

Magyarázat alapja

 • A körök méretét a környezetükben lévők alapján ítéljük meg.
 • Top down folyamatok!
a ventr l
A ventrál

Kisgyermekek kevésbé esnek áldozatul az illúziónak

Ha a mozgásos feladattal kombináljuk akkor a felnőttek sem nyúlnak különbözőképpen a két középső körért.

a k t l t rendszer disszoc ci ja az ebbinghaus ill zi seg ts g vel
A két látórendszer disszocációja az Ebbinghaus illúzió segítségével

Felcsippentési feladat –

Dorzális pályát célozza

Becslési feladat –

Ventrális pályát célozza

=

Sok tévedés!

A felnőtt k.sz-k szisztematikusan túlbecslik a kis körrel körül vett középső elem nagyságát

Nincs különbség!

A felnőtt k.sz-k kb. ugyanakkorára távolságra nyitják a két ujjukat.

DORZÁLIS PÁLYA nem ÉRZÉKENY AZ ILLÚZIÓRA

VENTRÁLIS PÁLYA ÉRZÉKENY AZ ILLÚZIÓRA

k t l t p lya akci vs percepci milner s goodale 1992
Két látópálya - Akció vs PercepcióMilner és Goodale, 1992

Dorzális- Akció

Ventrális . Percepció

 • Dorsális (occipito-parietális) – AKCIÓ
 • méret, forma, irány, távolság
 • valós idejű, gyors
 • egocentrikus
 • Ventrális (occipito-temporális) - PERCEPCIÓ
 • forma, szín, textúra, árnyék
 • konstanciák (méret, forma, alak, világosság)
 • nagy memóriaigény
 • allocentrikus
slide46

1. feladat: Milyennek látja az arcot? (VENTRÁL) – Domborúnak - ILLÚZIÓ

2. Feladat: Pöckölje le a gombostűt a homlokáról (DORZÁL) – Belenyúl a

a k t l t rendszer s r l seire n h ny p lda
A két látórendszersérüléseire néhány példa
 • Dorsális
 • Akinetopszia
 • Optikus (vizuo-motoros) ataxia
 • Neglect
 • Ventrális
 • Forma agnózia
 • Asszociatív agnózia
 • Prosopagnózia
forma agn zia
Forma agnózia
 • Forma agnózia: a beteg nem tudja a vizuális inputot koherens formává szervezni, mert nem tudja elkülönìteni a formát a háttértől és más átfedő körvonalaktól. Nem tudja követni a tárgy körvonalait, nem tud azonos formákat illeszteni vagy kisebb jegyek alapján megkülönböztetni őket.
asszociat v agn zia
Asszociatív agnózia
 • A beteg nem ismer fel olyan tárgyakat, amelyeket helyesen kódolt
 • Vizsgálati kritériumok:
 • Vizuális megnevezés differenciál diagnosztikája: verbális megnevezés alapján ép megnevezési funkciók, a tévedések nem vizuális hasonlóságon, hanem szemantikai alapon azonosíthatóak, a verbális instrukció alapján történő rámutatás is károsodott, bár kevésbé. Komplex jelenetekben javul a teljesítmény, a kontextus segít.

Rubbens és Benson (1971) esete: Képek, amelyeket az asszociatív agnóziás beteg nem ismer fel, de le tud másolni

prozopagn zia az arcfelismer s zavara
Prozopagnózia – az arcfelismerés zavara
 • A legsúlyosabb esetekben a betegek a saját arcukat vagy a legközelebbi rokonaik arcát sem ismerik fel.
 • Enyhébb esetekben csak a kontextus megváltozásánál nem is merik fel barátai, ismerőseik arcát (Hécaen & Angelergues, 1962; Hanley et al., 1990).
 • A betegek tisztában vannak azzal, hogy egy arcot látnak és képesek nem, kor vagy rassz alapján különbséget tenni
 • Prozopagnóziában többnyire képesek az érzelmi arckifejezéseket azonosítani; azonban vannak prozopo-affektív agnóziás esetek is, ahol az arcfelismerés intaktsága mellett szelektíven sérül az érzelmi arckifejezések felismerése (Kurucz & Feldmar, 1979).
 • A betegek többsége nem panaszkodik látásélességi problémákra, tisztában vannak a problémájukkal és többnyire szégyellik.
slide51

FFA

Preferred

Nonprefer.

Fusiform face area (FFA) – arcok

Kanwisher et al., 1997

 • Egészséges személyeken fMRI vizsgálatokkal bizonyították, hogy a z FFA arcokra érzékeny
 • A terület arcokra kapott aktivitása szelektíven nagyobb, mint pl. betűkre, tárgyakra, vagy hátulról mutatott emberi fejekre
 • FFA aktivitása akkor is erősebb, ha arcok körvonalképét, karikatúráit, macskák és egyéb állatok arcát, ismeretlen személyek arcát vagy fejjel lefordított arcokat láznak az
a mozg s szlel s nek szelekt v k rosod sa akinetopszia
A mozgás észlelésének szelektív károsodása: Akinetopszia
 • LM 43 éves beteg (Goldstein és Gelb, 1918): bilaterális mediális temporális (MT vagy V5) károsodás + az érintkező okcipitális területek károsodása
 • Tünetek: a mozgást nem érzékelte, ugrálnak a tárgyak (nyelvi zavar: ugráló szájak), nehézségek a folyadékok kitöltésével, károsodott a szubjektív sebesség megítélése; a biológiai mozgás alapészlelése megmaradt.
slide53

Writing with closed eyes

(it is better)

Writing with open eyes

optikus vizuo motoros ataxia
Optikus (vizuo-motoros) ataxia
 • A beteg nem képes a vizuálisan bemutatott tárgy megragadására. A probléma nem tisztán motoros vagy szenzoros sérülésből származik
 • Rondot et al. (1977) diszkonnekciós osztályozása; optikus ataxiában a motoros és a vizuális területek közötti kapcsolat szakad meg. Attól függően, hogy ez hol történik, különböző optikus ataxiák jelenhetnek meg; lehet unilaterális, bilaterális, direkt vagy keresztezett
 • Hátsó parietális területek sérülésénél a leggyakoribb az optikus ataxia (Tudni hogyan területek)
 • Tárgymegragadási feladatok
tov bbi komplex hipot ziseken alapul geometria ill zi k
További komplex hipotéziseken alapuló „geometria” illúziók
 • Ames szoba – nagyság konstancia, átlag szoba geometriája
 • Ames ablak – alak konstancia
 • Hold illúzió – a horizontális távolságok túlbecslése
slide61

Nagyságkonstancia

Nagyságkonstancia

ambiguitás eredete: tárgyak retinális mérete

a távolságtól is függ

konstancia eredete: valódi méret konstans, s a

távolság alapján becsülhető

.

Azonos méretű tárgyakat különböző távolságból nézve a retinális méret különböző,

de az észlelt méret azonos.

slide62
Nagyságkonstancia:

A távoli emberről nem hisszük, hogy törpe, pedig a retinánkra vetülő kép alapján hihetnénk…

slide63

szem

szemlencse

retina

slide64

Van úgy, hogy….

a nagyságkonstancia nem működik.

slide65

B

A

slide66

„A” személy valós helyzete

A személy látszólagos/feltétele

-zett helyzete

„B” személy valós helyzete

A szoba látszólagos/feltételezett alakja

Kukucskáló

Ames szoba

 • a szoba nem négyzet, hanem csonka trapéz alakú
 • a falakon a minta úgy lett kialakítva, hogy azt higgyük, négyzet alakú szobátlátunk
ames ablak1
Ames ablak

+ Video!

alakkonstancia
Alakkonstancia

Az észlelt forma változatlan marad a retinális kép változása ellenére (pl. különböző látószög).

Alakkonstancia:

 • ambiguitás eredete: tárgyak retinális képe a látószögtől függően változik
 • konstancia eredete: valódi alak nem változik
slide72

Hold Illúzió

Zenit

Horizont

magyar zat emmert t rv nye
Magyarázat - Emmert törvénye

HOLD RETINÁLIS KÉPE

MINDIG UGYANAKKORA!!!

ugyebár…

>

Horizont

Zenit

Észlelt!! (értsd nem valós) távolság