centra kszta cenia z awodowego i ustawicznego w sosnowcu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Centra Kształcenia Z awodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Centra Kształcenia Z awodowego i Ustawicznego w Sosnowcu - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Centra Kształcenia Z awodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Gimnazjalisto, co dalej po gimnazjum?. Poniżej przedstawiamy system kształcenia zawodowego w Polsce . Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Nauka trwa 3 lata;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centra Kształcenia Z awodowego i Ustawicznego w Sosnowcu' - tory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gimnazjalisto co dalej po gimnazjum
Gimnazjalisto, co dalej po gimnazjum?

Poniżej przedstawiamy

system kształcenia zawodowego w Polsce

zasadnicza szko a zawodowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nauka trwa 3 lata;

Zawody podzielono na kwalifikacje (na poziomie ZSZ najczęściej zawody mają tylko jedną kwalifikację);

Ponad 60% trzyletniej nauki obejmuje kształcenie praktyczne;

zasadnicza szko a zawodowa1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Będziesz się uczyć przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących;

Kształcenie zawodowe będziesz zdobywał w nowocześnie wyposażonych pracowniach CKZiU;

Praktyczne umiejętności i doświadczenie (praktyka zawodowa) zdobędziesz u pracodawcy współpracującego z CKZiU;

zasadnicza szko a zawodowa2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W trakcie kształcenia będziesz zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w CKZiU. Jeden lub dwa – w zależności od liczby kwalifikacji;

Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;

Gdy uzyskasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończysz szkołę otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;

przyk ad zaw d fryzjer
Przykładzawód - fryzjer

Nauka w zawodzie „fryzjer” w ZSZ składa się z jednej kwalifikacji „K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich”; Po zdaniu egzaminu potwierdzającego tą kwalifikację, ukończeniu szkoły zdobędziesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer.

technikum
Technikum

Nauka w technikum trwa 4 lata;

Zawody podzielono na kwalifikacje (na poziomie technikum najczęściej zawody mają dwie lub trzy kwalifikacje);

Kształcenie zawodowe będziesz zdobywał w dobrze wyposażonych pracowniach CKZiU;

Praktyczne umiejętności i doświadczenie (praktyka zawodowa) zdobędziesz u pracodawcy współpracującego z CKZiU;

technikum1
Technikum

Będziesz się uczyć nie tylko przedmiotów zawodowych, lecz również ogólnokształcących - na poziomie podstawowymi rozszerzonym.

Przedmioty rozszerzone będą powiązane z Twoim przyszłym zawodem (np. w zawodzie technik logistyk przedmiotami rozszerzonymi powinny być matematyka i geografia);

technikum2
Technikum

Podobnie jak w ZSZ w trakcie nauki będziesz zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w CKZiU. Dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji;

Pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikację możesz zdawać już w drugiej klasie, natomiast ostatni najpóźniej w pierwszym semestrze czwartej klasy (7 semestr);

technikum3
Technikum

Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie;

W czwartej klasie (8 semestr) przystępujesz do egzaminu maturalnego;

Jeżeli nie uda Ci się zaliczyć którejś z kwalifikacji w ramach zawodu z przyczyn niezależnych od Ciebie, będziesz mógł ją uzupełnić później na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

Możesz jednak przystąpić do matury i ukończyć szkołę;

technikum4
Technikum

Gdy uzyskasz wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończysz szkołę otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;

Posiadane przez Ciebie świadectwa kwalifikacyjne i dyplom powiedzą pracodawcy co umiesz.

przyk ad zaw d technik us ug fryzjerskich
Przykład – zawód technik usług fryzjerskich

Nauka w zawodzie „technik usług fryzjerskich” w technikum składa się z dwóch kwalifikacji „K1 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich” oraz „K2 – projektowanie fryzur”; Po zdaniu egzaminu potwierdzającego pierwszą kwalifikację(pod koniec drugiej klasy) oraz drugą kwalifikację (od lutego do marca w czwartej klasie) i ukończeniu szkoły zdobędziesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich;

Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie musisz przystępować do matury;

dlaczego zawody podzielono na kwalifikacje
Dlaczego zawody podzielono na kwalifikacje?

Będziesz mógł indywidulanie i elastycznie planować swoją ścieżkę najpierw kształcenia, a później kariery zawodowej poprzez tzw. „składanie z klocków” kwalifikacji zawodowych;

Jako absolwent nie będziesz musiał być „przywiązany” do jednego zawodu, tylko w zależności od sytuacji na rynku pracy będziesz miał możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach;

centra kszta cenia zawodowego i ustawicznego
Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Od września 2013 r. w Sosnowcu nauka zawodów będzie odbywać się w dwóch dużych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

slide16
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 64

Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

Zespół Szkół Ekonomicznych

slide17
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25

Zespół Szkół Mecha­niczno– Elek­trycz­nych

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych

Zespół Szkół Architektoniczno-

Budowlanych

Zespół Szkół Usługowych

Cen­trum Kształ­ce­nia Usta­wicz­nego

dlaczego centrum kszta cenia zawodowego i ustawicznego
Dlaczego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego?

W jednym miejscu będziesz mógł:

  • Po gimnazjum - zdobyć zawód w technikach lub zasadniczych szkołach zawodowych;
  • W przyszłości, jeśli będziesz chciał – możesz zmienić swój zawód zdobywając nowe kwalifikacje, kompetencje i umiejętności zawodowe w krótkich formach kursowych;
kursy w centrach kszta cenia zawodowego i ustawicznego
Kursy w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kursy kompetencji ogólnych

Kursy umiejętności zawodowych

Przeznaczone dla osób,

które ukończyły 18 lat.

slide20
„Centra zapewnią Ci planowanie i rozwój

ścieżki edukacyjnej i zawodowej,

możliwość przekwalifikowania się

w zależności od potrzeb rynku pracy

przez całe życie w jednym miejscu.”

ad