slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WARSZTATY 2: NOWA MATURA (cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony) PowerPoint Presentation
Download Presentation
WARSZTATY 2: NOWA MATURA (cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

WARSZTATY 2: NOWA MATURA (cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony) - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

WARSZTATY 2: NOWA MATURA (cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony). Opracowała: Małgorzata Paszkiewicz Doradca metodyczny Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku. 1. STRUKTURA EGZAMINU USTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM. EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY. ZADANIE 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WARSZTATY 2: NOWA MATURA (cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

WARSZTATY 2:

NOWA MATURA

(cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony)

Opracowała:

Małgorzata Paszkiewicz

Doradca metodyczny Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli

w Gdańsku

slide2

1. STRUKTURA EGZAMINU

USTNEGO

NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

slide3

EGZAMIN USTNY

POZIOM ROZSZERZONY

ZADANIE 1

ROZMOWA NA PODSTAWIE

MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

ZADANIE 2.

PREZENTACJA TEMATU

I DYSKUSJA

slide4

EGZAMIN USTNY

POZIOM ROZSZERZONY

slide6

EGZAMIN USTNY

albo

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

(Informator Maturalny, str. 17-21)

slide7

3. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA

DO EGZAMINU USTNEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(na poziomie rozszerzonym)

slide8

WIADOMOŚCI

RECEPCJA

PRODUKCJA

STANDARDY WYMAGAŃ

EGZAMINACYJNYCH

MEDIACJA

INTERAKCJA

slide9

1. KATALOG TEMATÓW:

WIADOMOŚCI

(Informator Maturalny str. 33-34)

slide10

WIADOMOŚCI

POZIOM ROZSZERZONY

(Informator Maturalny, str. 33, 34)

slide11

RECEPCJA

POZIOM ROZSZERZONY

(Informator Maturalny, str. 35)

slide12

INTERAKCJA

POZIOM ROZSZERZONY

 • Zdający wykazuje się umiejętnością
 • reagowania językowego w zakresie:
 • mówienia (np.. uczestniczenia w
 • dyskusji, interpretowania i
 • komentowania faktów itp..)
 • 2. pisania wypowiedzi bogatej pod
 • względem treści i o zróżnicowanych
 • strukturach leksykalno-gramatycz-
 • nym.

(Informator Maturalny, str. 37)

slide13

MEDIACJA

POZIOM ROZSZERZONY

 • Zdający wykazuje się umiejętnością
 • przetwarzania tekstu w zakresie:
 • mówienia (np.. relacjonowania,
 • przetwarzania tekstów przeczytanych,
 • stosowania zmiany rejestru, stylu
 • itp.)
 • pisania (w tym relacjonowania,
 • przetwarzania tekstów, stosowania
 • zmian struktur leksykalno-grama-
 • tycznych).

(Informator Maturalny, str. 37)

slide15

EGZAMIN USTNY

POZIOM ROZSZERZONY

ZADANIE 1

ROZMOWA NA PODSTAWIE

MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

ZADANIE 2.

PREZENTACJA TEMATU

I DYSKUSJA

slide16

ZADANIE 1

MATERIAŁ STYMULUJĄCY:

 • zawiera co najmniej 3 elementy prezentujące co najmniej 2 kategorie

np.. ilustracje, krótkie fragmenty tekstu, nagłówki, tytuły, komiksy,

diagramy, wykresy, tabele;

 • wszystkie elementy materiału są logicznie podporządkowane głównemu

problemowi, ukierunkowują w pewien sposób analizę materiału i

dostarczają zdającemu argumentów w rozmowie;

 • daje zdającym możliwość przedstawienia bogatego opisu, wykazania się

umiejętnością wielostronnej interpretacji, formułowania opinii i jej

uzasadniania;

 • tekst obcojęzyczny (tytuł, nagłówek, cytat, opis diagramu) pełni podobną

rolę , jak pozostałe elementy materiału, wprowadzając dodatkowo element

realioznawczy.

slide17

ZADANIE 1

PYTANIA DO

MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO:

 • każdemu materiałowi stymulującemu towarzyszy 4-5 pytań;
 • każdy zestaw zawiera pytania pozwalające zdającemu na zaprezentowanie

umiejętności:

* opisywania,

* interpretowania,

* opiniowania.

 • pytania odnoszą się bezpośrednio do materiału stymulującego

(uzasadniają jego istnienie),

 • pytania mogą czasami zakładać konieczność wykorzystania

podstawowych wiadomości z zakresu realioznawstwa, lecz celem

egzaminującego nie jest sprawdzenie wiadomości z tej dziedziny,

 • pytania są sformułowane tak, aby zdający musiał na nie odpowiedzieć

co najmniej jednym pełnym zdaniem (nie są pytaniami wymagającymi

jedynie potwierdzenia lub zaprzeczenia postawionych w nim tez).

slide18

PROPOZYCJE LISTY PYTAŃ:

 • Prezentacja:
 • Z jakich elementów składa się ten materiał?
 • Jak skomponowany jest ten dokument?
 • Co widzisz na zdjęciach?
 • Jaki element w tym materiale przyciąga uwagę i dlaczego?
 • Co łączy zaprezentowane zdjęcia?
 • W jaki sposób przedstawiono wizualnie problem … ?
 • Interpretacja:
 • Jaka jest tematyka tego materiału?
 • Jaki problem zaprezentowano w tym materiale?
 • Co wskazuje, że … ?
 • W jaki sposób te zdjęcia się uzupełniają?
 • W jaki sposób poszczególne elementy tego materiału podkreślają aspekt … ?
 • Co kojarzy się bezpośrednio z … ?
 • Co znaczy (oznacza) … ?
 • Jakie rodzaje … (jakie emocje/ problemy) ukazują ilustracje?
 • Wyrażanie opinii:
 • Co, Twoim zdaniem, symbolizuje … ?
 • Jak sądzisz, do kogo zaadresowany jest ten materiał (tekst w tym materiale)?
 • Jak myślisz, dlaczego podkreślony jest aspekt … ?
 • W jaki sposób podsumowałbyś przesłanie tego materiału?
 • Jakie, Twoim zdaniem, są dobre i złe strony … ?

ZADANIE 1

slide20

WYRAŻENIA PRZYDATNE PODCZAS INTERPRETOWANIA

MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO:

a/ wykresy

bar chart

pie chart

b/ inne przydatne słowa:

* headline(s)

* (the) table (shows)/ data (in the table)

* (the) numbers / figures (indicate)/

* statistics (provided in the table/ frame)

* (the) results (of a survey)

* extract (short passage from …)

* quotation

* expression

* sign

graph

slide21

c/ przykładowe zwroty stosowane podczas prezentacji tematu i dyskusji

 • Firstly, …/ First of all, …/ Secondly, …/ Thirdly, … / Finally, …
 • The first advantage/ disadvantage/ drawback of … is that …
 • One point in favour of … is that …/ The second argument against … is that …
 • Another claim against … is that …
 • It is frequently claimed/ suggested/ believed that
 • It is widely argued that …
 • Many people maintain/ suggest/ argue/ believe that …
 • From a/ an psychological / religious/ economic/ moral point of view/ perspective, …
 • In conclusion, …/ To sum up, …/ Taking everything into account/ consideration, …
slide22

ZADANIE 1

ROZMOWA NA PODSTAWIE

MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

slide23

Przykład 12

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy

z egzaminującym na temat:

 • - środowiska naturalnego
 • i jego zagrożeń
 • kroków podejmowanych w celu
 • ochrony środowiska przez
 • instytucje do tego powołane oraz
 • przez ludzi indywidualnie
slide24

Przykład 12

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 1.

Could you tell us what you see in the material?

 • I can see four photographs showing
 • problems concerning the protection of natural environment. Two of them are rather depressing. They depict:
 • a few chimney stacks of an industrial plant,
 • from which clouds on very dark smoke are
 • being released into the atmosphere;
 • part of a huge rubbish damp with a big
 • truck just dumping some more waste.
 • The other photos show what is done to help protect the natural environment:
 • a number of windmills producing electricity
 • which have been installed in a
 • mountaineous area;
 • a solar battery mounted near a building or
 • on a top of it.
slide25

Przykład 12

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 2.

What do you think is the meaning of the headlines?

 • The titles refer to problems associated with the natural environment.
 • „How green is your aerosol?”
 • I think that the word „green” means „environmentally friendly”. The question asked refers to the destruction of the ozone layer, which is caused, among other factors, by gases used in various types of cans of aerosol and spray.
 • „Giant trees found around Chernobyl”
 • This title refers to the effects of the contamination of the natural environment with radio-active material after the explosion of the nuclear power station in Chernobyl, which happened some time ago. It said that many plants in the vicinity of the station have grown unnaturally big.
slide26

Przykład 12

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 3 .

Why is the problem of recycling getting more and more important nowadays?

Recycling: processing used materials or objects so that they can be used again

 • natural resources are running out;
 • more and more rubbish is produced-
 • the problem of overpacking
 • some materials, eg. paper, need a few
 • years to rot away/ break down if
 • dumped;
 • some materials, eg. metals, plastics,
 • glass may never rot away/ break down.
slide27

Przykład 12

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 4 .

What measures, do you think, should be taken to reduce the damage caused to the natural environment?

slide28

Przykład 12

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 4 . cd

What measures, do you think, should be taken to reduce the damage caused to the natural environment?

 • (Przykładowe odpowiedzi)
 • passing strict regulations to protect the natural
 • environment by parliaments all over the world;
 • inspecting industrial plants and vehicles;
 • imposing heavy fines on offenders;
 • fitting filters to chimney stacks;
 • insulting buildings to save energy needed to heat
 • them;
 • constructing more and more sewage treatment plants;
 • raising people’s awareness of the consequences of the
 • degradation of the natural environment;
 • planting forests where they have been destroyed
 • (reforestation);
 • setting up recycling spots; less rubbish is burnt; *
 • protecting endangered species of plants and animals;
 • using alternative sources of energy (hydropower,
 • windmills, solar energy);
 • producing biodegradable packaging;
 • introducing park&ride schemes in cities.
slide29

Przykład 12

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 5.

What can individuals do to contribute to environmental protection?

 • (Przykładowe odpowiedzi)
 • segregate rubbish to enable recycling and not waste
 • natural resources,
 • conserve energy, i.e. turn off the light when it is not
 • necessary and use energy-saving bulbs so as to reduce
 • the amount of pollution produced by power plants,
 • save water, i.e. repair dripping taps and running toilet
 • flushes, take showers instead of baths so as not to
 • waste the limited supplies of portable water,
 • use unleaded petrol and catalytic converters se as to
 • reduce the amount of harmful fumes,
 • use CFC-free aerosols so as to slow down the
 • destruction of the ozone layer,
 • use cars less often to reduce air pollution and smog in
 • the cities,
 • reuse plastic shopping bags and glass containers.
slide30

Przykład 13

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy

z egzaminującym na temat:

 • korzyści wynikających z
 • uprawiania sportu,
 • rosnącej popularności sportów
 • ekstremalnych
slide31

Przykład 13

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 1 .

What can you see in the photos?

 • Each picture shows people doing a sport.
 • a long jumper is shown as he has just taken
 • off the ground,
 • a rock climber is wearing a hard hat and
 • carrying a big backpack,
 • a group of swimmers who are starting a
 • swim race and are just about to jump into
 • the water,
 • a person practising white-water canoeing
 • and striving with a strong current.
slide32

Przykład 13

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 2 .

What similarities and differences can you see between the activities presented in the photos?

 • Similarities:
 • all the people shown in the pictures must be
 • putting a lot of physical effort into what they
 • are doing;
 • they must be very concentrated too;
 • long jump, swimming, and white-water
 • canoeing are included in the world
 • championships as well as the Olympic Games;
 • it is relatively safe to practise long jump and
 • swimming.
 • Differences:
 • white-water kayaking and rock climbing can be
 • considered high risk or extreme sports;
 • they are not as popular as the former two
 • events;
 • there are no recognized championships in
 • climbing.
slide33

Przykład 13

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 3 .

Why can doing most sports be recommended?

 • (Przykładowe odpowiedzi)
 • pleasure and entertainment,
 • a way of keeping fit and healthy,
 • experiencing and learning what victory and
 • defeat taste like,
 • team sports develop a team spirit and corporate
 • responsibility,
 • training physical and psychological endurance,
 • practising a sport can be a job,
 • becoming popular, famous and rich.
slide34

Przykład 13

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 4 .

What high-risk activities some people do?

 • (Przykładowe odpowiedzi)
 • bungee-jumping
 • base-jumping
 • sky-diving
 • hang-gliding
 • abseiling
 • zorbing
 • mountain-bike riding
 • mountaineering
 • white-water rafting
 • motor-racing
 • motor-cross racing
slide35

Przykład 13

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

PYTANIE 5 .

Why are high-risk sports becoming some of the fastest growing leisure activities?

 • (Przykładowe odpowiedzi)
 • More and more people risk their lives in extreme sports and daring exploits, because they:
 • want to escape from a dull life and everyday
 • problems,
 • look for thrill and adventure in order to
 • reduce stress,
 • feel a need to experience fear,
 • want to overcome their fear of something,
 • are simply curious what it feels like,
 • want to test their endurance, skill, courage,
 • want to something challenging,
 • want to have a sense of achievement.
slide36

Ćwiczenie 23

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy

z egzaminującym na temat:

 • czym jest sztuka
 • i jakie są jej cele,
 • roli, jaką odgrywają muzea
 • i galerie sztuki.
slide37

Ćwiczenie 23

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przykładowe pytania do materiału

stymulującego

(zamieszczone wyłącznie w zestawie

egzaminującego)

1. Will you tell us what the photographsshow, please?

2. What similarities and differences can you see between the objects depicted in the photos?

3. Do you think that a good work of art has to be beautiful? Why?/ Why not?

4. Do you think that public money should be spent on running artgalleries and museums? Why?/ Why not?

5. Do you go to museums when visiting other cities? Why?/ Why not?

slide38

Ćwiczenie 24

Na podstawie „Nowa Matura z języka angielskiego” Testy Wyd. Longman

slide39

Ćwiczenie 24

Na podstawie „Nowa Matura z języka angielskiego” Testy

Wyd. Longman

Pytania do materiału stymulującego

(zamieszczone wyłączniew zestawie

egzaminującego)

1. What are the different forms of entertainment

presented in the visuals?

2. Which ways of spending free time are most and

least preferred?

3. What role does television play in people’s lives?

4. Which is the most popular form of spending free

time among young people? Why?

5. Are you for or against spending free time actively?

slide40

Ćwiczenie 25

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy

z egzaminującym na temat:

 • - upływu czasu i starzenia się,
 • ważnych wydarzeń na różnych
 • etapach życia.
slide41

Ćwiczenie 25

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przykładowe pytania do materiału

stymulującego

(zamieszczone wyłącznie w zestawie

egzaminującego)

1. What can you see in the material you have?

2. What important things can happen to people when they are as old as those shown in the photos?

3., How do you understand the following sentence: ”To be 70 years young is far more cheerful and hopeful than to be 30 years old”?

4. What did the world seem like when you were a child?

5. Being as young as you are, can you see any advantages of being old?

slide42

Ćwiczenie 26

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy

z egzaminującym na temat:

 • powodów, dla których
 • ludzie podróżują,
 • zmian, jakie mogą zajść
 • w dziedzinie transportu
 • w przyszłości.
slide43

Ćwiczenie 26

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przykładowe pytania do materiału

stymulującego

(zamieszczone wyłącznie w zestawie

egzaminującego)

1. What is presented in the photographs?

2. How would you interpret the results of asurvey presented in the material?

3. What reason(s) could you give for not using each means of transport shown in the pictures?

4. What is your favourite way of travelling and why?

5. How do you think transport will change in the future?

slide44

Ćwiczenie 27

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy

z egzaminującym na temat:

- zdrowego stylu życia,

- troski o zdrowie.

slide45

Ćwiczenie 27

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Pytania do materiału stymulującego

(zamieszczone wyłącznie w zestawie

egzaminującego)

1. What are the people in the pictures doing?

2. What do the headlines and drawings warn us

against?

3. How can unhealthy lifestyle affect your

appearance?

4. What are the reasons that people don’t take

enough exercise?

5. What advice would you give to a friend who is

overworked?

slide47

Ćwiczenie 28

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone

wyłącznie w zestawie egzaminującego)

1. What do you see in the pictures?

2. What information do the headings and the extractfrom Time provide?

3. Why are some animals in danger?

4. Should animals be kept in zoos? Why/Why not?

5. Would you consider becoming a member of an animal right group? Why/ Why not?

slide48

Ćwiczenie 29

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy

z egzaminującym na temat:

 • zastosowania komputerów
 • w życiu codziennym,
 • niebezpieczeństwa uzależnienia
 • od Internetu
slide49

Ćwiczenie 29

Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

Przykładowe pytania do materiału

stymulującego

(zamieszczone wyłącznie w zestawie

egzaminującego)

1. What do the photographs shown have in common?

2. How do you understand the press headlines included in the material?

3. What are personal computers commonly used for nowadays?

4. How can using a computer sometimes turn out to be harmful?

5. Why is compulsive use of the Internet believed to be dangerous?

slide50

ZADANIE 2.

PREZENTACJA TEMATU

I DYSKUSJA

slide51

ZADANIE 2.

PREZENTACJA TEMATU

I DYSKUSJA

 • 1. SPOSÓB KONSTRUOWANIA PREZENTACJI:
 • wstęp (przedstawienie tematu i ew. uzasadnienie wyboru);
 • rozwinięcie (ogólne ujęcie tematu i przedstawienie wybranych aspektów);
 • zakończenie (podsumowanie i własne opinie na temat przedstawionych

zagadnień, wnioski

2. ISTOTNE ELEMENTY PREZENTACJI:

 • wielostronna prezentacja tematu;
 • zachowanie wewnętrznej logiki wypowiedzi;
 • zachowanie spójności wypowiedzi.
slide52

ZADANIE 2.

PREZENTACJA TEMATU

I DYSKUSJA

WIELOASPEKTOWA WYPOWIEDŹ USTNA NA WYBRANY TEMAT:

a/ Argumentacja i opiniowanie typu „za i przeciw” (przedstawienie

równoważnych argumentów przemawiających za jednym i drugim

poglądem zgodnie z tematem, podsumowanie obydwu punktów widzenia

i wyciągnięcie wniosków);

b/ Argumentacja i opiniowanie typu „tak lub nie” (zdający decyduje się

do jakiego stopnia zgadza się z prezentowanym stwierdzeniem, a następnie

odpowiednią argumentacja uzasadnia swą opinię);

c/ Argumentacja i opiniowanie z wykorzystaniem tzw.

„zegara punktów widzenia”.

slide53

PREZENTACJA TEMATU

I DYSKUSJA

ZADANIE 2.

slide54

PROPOZYCJE PYTAŃ DO WYKORZYSTANIA W DYSKUSJI

ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PREZENTACJI:

ZADANIE 2.

 • Pytania dotyczące treści prezentacji:
 • * W swojej prezentacji mówiłeś/aś o … Czy mógłbyś/ mogłabyś to rozwinąć?
 • * To, co powiedziałeś/aś o … jest bardzo interesujące. Czy mógłbys/ mogłabyś
 • to rozwinąć?
 • * Nie zrozumiałem/am … Czy możesz to powiedzieć inaczej/ w prostszy sposób?
 • * Co miałeś/aś na myśli mówiąc?
 • 2. Pytania dotyczące konstrukcji prezentacji:
 • * Dlaczego zdecydowałeś/aś się na wybór tego tematu prezentacji?
 • * Dlaczego poruszyłeś/aś problem … jako pierwszy?
 • * Spróbuj podsumować to, co powiedziałeś/aś.
 • 3.Pytania dotyczące opiniowania-argumentowania:
 • * Dlaczego twierdzisz, że … ?
 • * Czy znane ci są jakieś inne opinie na ten temat?
 • * Czy zgodzisz się z tezą (stwierdzeniem/ określeniem)…?
 • * Nie przekonują mnie argumenty mówiące o …/ Ten argument jest mało
 • przekonywujący. Czy możesz przytoczyć inne argumenty?
 • * Czy zgodziłbyś/ zgodziłabyś się z … ? (egzaminujący przytacza argument
 • przeciwny)
slide55

Przykład 14

Zadanie 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA

Zapoznaj się z podanymi tematami Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji i dyskusji z egzaminującym.

slide56

Przykład 14 (a)

1. People have always wanted to know what the future holds for them and have used

various methods of predicting what is bound to happen. Do you believe that it is

possible to predict future? Why?

PRZYKŁADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI:

1. What methods have been traditionally used to predict future for centuries?

2. Which of the superstitions have you heard about?

3. Do you know what things are done in order to ward back bad luck?

4. Do you think it is possible to know what a person is like, judging by the stars

under which they were born?

5. Would you go to a fortune teller? Why?/ Why not?

slide57

Przykład 14 (b)

2. The rapid development of information technology is said to have been affecting

our reading habits. Do you read as much as you used to a few years ago?

Has anything changed in the way you read?

PRZYKŁADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI:

1. What kinds of books or types of texts do you read and why?

2. Which techniques do you use when read?

3. How do you choose the books you read?

4. In the last hundred years or so people have anticipated the imminent death of

the book a few times. What have the threats been?

5. Books, dictionaries, encyclopaedias, phone directories, and atlases on CDs are

getting more and more popular. Do you think that the printed word is likely to

be superseded by e-books soon?

slide58

Przykład 15

Zadanie 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA

Zapoznaj się z podanymi tematami Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji i dyskusji z egzaminującym.

slide59

Przykład 15 (a)

1. „Necessity is the mother of invention.” How technology-minded are you?

PRZYKŁADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI:

1. Which of the inventions and discoveries would you say are among humanity’s

greatest? Why?

2. What modern technical devices do you use on an everyday basis?

3. Is there any modern invention without which you would find it difficult to live?

Why?

4. Each technological advancement has brought indisputable benefits to us. But

there have also been some drawbacks. Can you give a few examples of both?

5. What do you use your computer for? Could you imagine your life without

a computer?

slide60

Przykład 15 (b)

2. There is no better time to be happy than right now. What is the meaning of this

statement? Do you agree with what it says?

PRZYKŁADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI:

1. What does it mean to feel happy?

2. What makes people happy?

3. Does happiness depend on specific factors or on a person’s attitude to life and

their attitude to other people?

4. What are the things in your daily life that bring you happiness?

5. Would you be happy living alone in a remote place without other people? Why?

Why not?