ความก้าวหน้าของ
Download
1 / 69

ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนงาน วัณโรคแห่งชาติ ปี 2553 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Updated On :

ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนงาน วัณโรคแห่งชาติ ปี 2553. 12 พฤษภาคม 2553. กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น. หัวข้อที่นำเสนอ. สถานการณ์ปัจจุบันของวัณโรคของโลก เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานระดับสากล

Related searches for ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนงาน วัณโรคแห่งชาติ ปี 2553

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนงาน วัณโรคแห่งชาติ ปี 2553' - torrance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ปี 2553

12 พฤษภาคม 2553

กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น


หัวข้อที่นำเสนอ

 • สถานการณ์ปัจจุบันของวัณโรคของโลก

 • เป้าหมายตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานระดับสากล

 • สถานการณ์ปัจจุบันของวัณโรคในประเทศไทย

 • ความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงาน

 • ความท้าทายในประเด็นต่างๆ

 • สถานการณ์ปัจจุบันของวัณโรคในเขต 6 จ.ขอนแก่น

 • สรุป


สถานการณ์วัณโรคของโลกสถานการณ์วัณโรคของโลก


Estimated epidemiological burden of TB, 2008สถานการณ์วัณโรคของโลก


Estimated TB incidence rates, 2008สถานการณ์วัณโรคของโลก


Estimated HIV prevalence in new TB cases, 2008สถานการณ์วัณโรคของโลก


HIV testing for TB patients, 2008สถานการณ์วัณโรคของโลก


Number of cases of MDR-TB estimated, notified and expected to be treated, 27 high MDR-TB burden countries and WHO regions.


Notified cases of MDR-TB (2005-2008) and projected numbers of patients to be enrolled on treatment (2009-2010), The numbers under each bar show the number of countries

reporting data.


สถานการณ์วัณโรคของโลกสถานการณ์วัณโรคของโลก

รายงานขององค์การอนามัยโลก คาดประมาณดังนี้

 • ความชุก 11.1 ล้านคน

 • อุบัติการณ์ 8.8 ล้านคน

 • จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต 1.3 ล้านคน

 • ผู้ป่วยวัณโรคมีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 15%

 • วัณโรคดื้อยา ( MDR) 5 แสนคน


ผลการดำเนินงานของโลกสถานการณ์วัณโรคของโลกปี 2008

 • Case notified new & relapse 5.7 ล้านคน

 • Case detection rate among new smear positive 62%

 • Case detection rate for all TB cases 61%

 • Treatment success 86% in 2007

 • HIV testing among TB 22%

 • CPT and ART for TB/HIV 71%, 32%

 • ICF among PHA 4.1 % IPT 0.2%

 • MDR-TB treated 29%


เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสากลเป้าหมายตัวชี้วัดระดับสากล


เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าหมายตัวชี้วัดระดับสากลผลการดำเนินงานปี 2008


สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทยสถานการณ์วัณโรคของประเทศไทย


เป้าหมายตัวชี้วัดของประเทศและสากลเป้าหมายตัวชี้วัดของประเทศและสากล


ความก้าวหน้าของเป้าหมายตัวชี้วัดของประเทศและสากลการดำเนินงาน


Quality dots
Qualityเป้าหมายตัวชี้วัดของประเทศและสากลDOTS

 • Case detection New SS+ ได้ตามเป้าหมาย แต่โดยรวมยังค่อนข้างต่ำ

 • treatment success ดีขึ้น ใกล้บรรลุเป้าหมาย

 • อัตราขาดยาลดลง แต่อัตราตายยังสูง

 • ผลการดำเนินงานในกลุ่มอื่นๆ ( NM- , retreatment ) ยังขาดการเอาใจใส่


จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับรายงาน (TB case notification) ในประเทศไทย ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2552

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ:ปีงบประมาณ2552 ขาดข้อมูลในพื้นที่กทม. และ เรือนจำ (21 เมษายน 2553 )

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค


อัตราการตรวจพบรายป่วย (Case detection rate) ในประเทศไทย ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2552

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ:ปีงบประมาณ2552 ขาดข้อมูลในพื้นที่กทม. และ เรือนจำ ( 21 เมษายน 2553)

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค


อัตราผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อ ในประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2551

(Treatment outcome of New SS+ TB cases registered in Thailand ,2003 -2008

ปีงบประมาณ

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


อัตราผลการรักษาที่ไม่ประสบความสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2551

(Unfavorable outcome of New SS+ TB patients registered in Thailand,2003 - 2008

ปีงบประมาณ

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


อัตราผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะลบ ของประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2551

(Treatment outcome of New SS- TB cases registered in Thailand ,2003 -2008

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


อัตราผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ำ ของประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2551

(Treatment outcome of RelapseTB cases registered in Thailand ,2003 -2008

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


อัตราผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครักษาซ้ำภายหลังล้มเหลว ของประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2551

(Treatment outcome of TAF TB cases registered in Thailand ,2003 -2008

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


อัตราผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครักษาซ้ำภายหลังขาดยาในประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2551

(Treatment outcome of TAD TB cases registered in Thailand ,2003 -2008

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


Quality dots1
Quality DOTS ระหว่างปีงบประมาณ

 • ความสำคัญเชิงนโยบายมากสูงสุดในประวัติศาสตร์ของแผนงานวัณโรคของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ( very strong commitment)

 • มีการพัฒนาศักยภาพของห้อง lab เพื่อการวินิจฉัยที่มีคุณภาพ

 • Improve คุณภาพ DOT (เพิ่มสัดส่วนของ non-family DOT)

 • มียาเพียงพอมียา FDC สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

 • กำกับติดตามข้อมูลได้ดีขึ้น รายงานรวดเร็วขึ้น มีการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับพื้นที่มากขึ้น


Tb hiv
การผสมผสาน ระหว่างปีงบประมาณ TB/HIV

 • การตรวจหาเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นทะลุเป้าหมาย

 • ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับ ART และ CPT ขณะที่กำลังรักษาวัณโรคเพิ่มมากขึ้น แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

 • การคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทำได้ดีในผู้ติดเชื้อรายใหม่ อัตราตรวจพบค่อนข้างสูง

 • อัตราการตายยังสูง แม้ว่าจะลดลงบ้างแต่ไม่มาก


ผลการดำเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์ผลการดำเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์

ระหว่างปีงบประมาณ 2549 -2552

Counseling

CD4-Testing

CD4<250

ARV

HIV-Testing

TB patients

HIV infection

CPT

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553

2552

2549

2550

2551


Intensified TB finding among newly detected PHAs in Thailand ,2006- 2009

%newly detected PHAs

2549

2550

2551

2552

(2006)

(2007)

(2008)

(2009)

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


ผู้ป่วยวัณโรคได้ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย

ระหว่างปีงบประมาณ 2549 -2552(1ต.ค.51- 30มิ.ย.52)

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส(ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส(ARV) ในประเทศไทย

ระหว่างปีงบประมาณ 2549 -2552(1ต.ค.51- 30มิ.ย.52)

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


อัตราผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อ ปี 2549 - 2551

จำแนกตามHIV STATUS

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


Tb hiv1
การผสมผสาน ปี TB/HIV

 • ประชุม national TB/HIV committee

 • มีความก้าวหน้าของ IC

  • นโยบาย admission 2 weeks

  • จัดทำคู่มือ IC โดย สบช. เป็นแกนหลัก( GF8 )

  • อบรมแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานบริการสาธารณสุข 31 โรงพยาบาล

   ( GF8 )

  • การประเมินมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค 6 โรงพยาบาล ( TUC )

 • โครงการการคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อ โดยใช้คำถาม 3 ข้อ และการให้ IPT ใน 8 โรงพยาบาล

  ( TUC )


Mdr tb
การควบคุม ปี MDR-TB

 • เริ่มมีการรายงานผู้ป่วยที่ได้รับ CAT 4 อย่างเป็นระบบ

 • ทบทวนการจัดทำรายงานงวดMDR-TB

 • ทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ซึ่งมี 2 ตัว แต่ยังไม่สามารถประเมินได้

 • ทบทวนข้อบ่งชี้ของการส่ง DSTเพื่อค้นหา MDR-TB ทั้งในกลุ่ม retreatment , on treatment , pre-treatment

 • จัดทำโครงการเสนอ GLC (Green Light Committee)


จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา ด้วยสูตร Second lineปีงบประมาณ 2552

396

74

68

43

39

37

33

36

25

14

15

20

14

หมายเหตุ: ไม่รวมข้อมูลพื้นที่ กทม


Tb in prison
TB in prison ด้วยสูตร

 • มีการค้นหาเชิงรุกในเรือนจำ โดย mobile X-ray

 • ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

 • ผลการรักษาค่อนข้างคงที่ อัตราความสำเร็จไม่ถึงเป้าหมาย อัตราตายและโอนออกยังสูง

 • องค์กรเอกชน (NCCM) ช่วยประสานกับ สาธารณสุข เพื่อส่งต่อผู้ป่วย


จำนวนผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำที่ได้รับรายงาน (TB case notification) ในประเทศไทย ระหว่างปีงบประมาณ 2546 – 2552-2552

3 cohort

หมายเหตุ ข้อมูลปึ 2552 ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553


ผลการรักษาของผู้ป่วยใหม่เสมหะพบเชื้อในเรือนจำ ปี 2546 - 2551

แหล่งข้อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 21 เมษายน 2553ผลการดำเนินกิจกรรมค้นหารายป่วยวัณโรค ในแรงงานข้ามชาติและพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา

(Case Finding Activities in Non-Thai )

ที่มา:จากการประชุมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่ชายแดนและแรงงานข้ามชาติ ระหว่างวันที่25-26 พฤษภาคม 2552 จังหวัดเชียงใหม่


Treatment outcome of new m case
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในแรงงานข้ามชาติ (Treatment Outcome of new m+ Case)

ปี 2549

ปี 2550

จำนวนผู้ป่วย 792 ราย

จำนวนผู้ป่วย 1,097 ราย

ที่มา : จากการประชุมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่ชายแดนและแรงงานข้ามชาติ

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2552 จังหวัดเชียงใหม่


ข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการ


Hss laboratory network
HSS : Laboratory networkข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการ

 • เพิ่มศักยภาพห้อง lab. ของ 12 สคร. (GF6)

 • มีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรของห้อง lab. ( GF6 ) ; อบรม และนิเทศงาน

 • มีงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก สปสช เพื่อการตรวจวินิจฉัย culture และ DST ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน guideline

 • Revise criteria for culture and DST เพื่อลด workload และ ลดเวลาการทำงานและตอบผลให้เร็วขึ้น


HRDข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการ

 • จัดทำหลักสูตรอบรม MDR-TB , MIFA

 • อบรมแพทย์ทั่วประเทศ 3 รุ่น

 • อบรม RTC

 • ปรับปรุง national TB guideline


PPMข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการ


Hospitals in Thailandข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการ

Public health hospital ~829

(MOPH)

BMA hospital 9

Public hospital 66

(non MOPH)

Academia hospital 11

Private hospital 322

ที่มา: สำนักนโยบายและแผน

:กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


Ppm evolution
PPM - Evolutionข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการ

1999

NTP started by BTB and some region, 72 private hospitals (2009)

2004

TUC project, 27 private hospitals

2006

GFATM round 1, 11 private hospitals (2009)

2008

GFATM round 6, 63 private hospitals (2010)


ความก้าวหน้าของ ข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการPPM

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัณโรคในเขตเมือง โดยเน้นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

สำนักวัณโรค สคร. 1-12 กทม.

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน

สำนักวัณโรค สคร. สสจ. รพ.รัฐนอกสธ. และรพ.เอกชน

จัดทำหนังสือเครือข่ายประสานงานวัณโรค ปี 53

จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน PPM

เร่งรัดฐานข้อมูลวัณโรครพ.เอกชน


ACSMข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการ

 • อสม. มีส่วนร่วมในการค้นหาและรักษาผู้ป่วย จากนโยบายมี incentive 600 บาท แก่ อสม. + ผ่านโครงการ GF8

 • ประสานกับ อปท. (GF8)


การศึกษาวิจัยข้อจำกัดและแนวทางที่ได้ดำเนินการ

 • งานวิจัยวัณโรคที่ใช้งบประมาณของ KM มีจำนวนน้อย และไม่ใช่งานวิจัยเชิงนโยบาย

 • Multi-center study 2 เรื่อง

  • MDR-TB

  • TB เด็ก

 • ประสานงานกับเครือข่าย CRCN ของมหาวิทยาลัย จะทำการศึกษาวิจัยเรื่องวัณโรคในกรุงเทพและนนทบุรีChallenges
Challenges ปี

 • Sustain strong political commitment

 • Improve success rate among all sm+ cases for prevent MDR-TB

 • Improve proportion of ART for TB/HIV

 • Systematic implementation of IC & IPT

 • Standard management of MDR-TB and improve R&R system to achieve the targets

 • Collaboration between prison to health services

 • TB control in illegal migrant

 • Effective functional of regional reference lab.

 • Strengthen and sustain PPM ( project to program)

 • Policy-driven research


Conclusion
Conclusion ปี

 • การดำเนินงาน Q-DOTS ,TB/HIV ในภาพรวม มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดด้วยนโยบายที่เข้มแข็ง

 • Success ของกลุ่มเสมหะบวกอื่นๆ ต่ำ .... MDR ?

 • เร่งรัดงาน MDR-TB แต่ขาดข้อมูล และการประสานงานอย่างเป็นระบบยังไม่เพียงพอ

 • ค้นหาเชิงรุกในเรือนจำ และกลุ่มเสี่ยง

 • มีข้อมูลชัดเจนขึ้น และมีงบฯเพิ่มขึ้นสำหรับ non-Thai ส่วนหนึ่ง

 • เครือข่าย Lab มีเครื่องมือ อบรม เพียงพอ แต่ควรจะทำงานได้

 • ต้องมีหลักสูตรอบรมเพิ่มขึ้น และควรเชื่อมกับสถาบันการศึกษา

 • มีการประสานงาน PPM ด้วย GF6 แต่ต้องให้ยั่งยืน ระดับพื้นที่ยังไม่เห็นความสำคัญ

 • ควรมีงานวิจัยในทุกหน่วยงาน (สวร. สคร.) โดยเน้นวิจัยเชิงนโยบาย


2550 2552

ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคปี 2550-2552

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น


2550 2552 trend in case detection rate
แนวโน้มการตรวจพบรายป่วยปี 2550 – 2552 (Trend in Case Detection Rate)

ร้อยละ

Target


2551 2552 trend in sputum conversion rate
แนวโน้มการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบแนวโน้มการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบปี 2551-2552 (Trend in Sputum Conversion Rate)

ร้อยละ

Target

56


แนวโน้มการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบแนวโน้มการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบปี 2551-2552 (Trend in Sputum Conversion Rate)

57


2549 2551 trend in treatment success rate
แนวโน้มอัตราความสำเร็จการรักษา ปี 2549-2551(Trend in Treatment Success Rate)

ร้อยละ

Target

58Hiv tb 2550 2552 trend in hiv testing in tb cases
แนวโน้มการตรวจพบ ปี 2549-2551HIV ใน TB ปี 2550 -2552(Trend in HIV Testing in TB cases)

Target

ร้อยละ

60


Arv tb hiv 2550 2552 trend in arv receiving in tb hiv
แนวโน้มการได้รับ ปี 2549-2551ARV ใน TB/HIV ปี 2550 - 2552(Trend in ARV receiving in TB/HIV)

Target

ร้อยละ

61Mdr tb 2550 2552
จำนวนผู้ป่วย 2550 - 2552MDR - TB ปี 2550 - 2552


แหล่งข้อมูล : รายงาน 2550 - 2552ผลการรักษารายป่วยวัณโรค (TB08)


Target 85% 2550 - 2552

Target 60%

แหล่งข้อมูล : รายงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (TB-HIV01)


แหล่งข้อมูล : รายงาน 2550 - 2552ผลการรักษารายป่วยวัณโรค (TB08)


Target 85% 2550 - 2552

Target 60%

แหล่งข้อมูล : รายงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ (TB-HIV01)


Conclusion1
Conclusion 2550 - 2552

 • การดำเนินงาน Q-DOTS ,TB/HIV ในภาพรวม มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดด้วยนโยบายที่เข้มแข็ง

 • เร่งรัดงาน MDR-TB แต่ขาดข้อมูล และการประสานงานอย่างเป็นระบบยังไม่เพียงพอ

 • พัฒนาเครือข่าย Lab (C/S)

 • พัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างชายแดน

 • ค้นหาเชิงรุกในเรือนจำ และกลุ่มเสี่ยง

 • เสริมสร้างพลังชุมชน(อปท.อาสาสมัคร)

 • มีการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน(PPM)แต่ต้องให้ยั่งยืน ระดับพื้นที่ยังไม่เห็นความสำคัญad