ny malariaveileder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny malariaveileder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny malariaveileder

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
torn

Ny malariaveileder - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
Ny malariaveileder
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ny malariaveileder Overlege Hans Blystad Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern • Forrige veileder kom i 2002 • Oppdateringer på MSIS-rapport og fhi.no • Ny veileder høst 2008 2008 Smitteverndagene juni 2008

  2. Arbeidsgruppens medlemmer • Kompetansesenter for import- og tropesykdommer, Ullevål universitetssykehus v / Bjørn Myrvang • Kompetansesenter for tropemedisin og importerte infeksjonssykdommer, Haukeland Universitetssykehus v/ Kristine Morch • Leger i samfunnsmedisinsk arbeid v/ Rolf Bergseth • Norsk forening for infeksjonsmedisin v/ Åse Berg Stavanger Universitetssykehus  og Svein Gunnar Gundersen, Sørlandet sykehus Kristiansand   • Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin v/ Gunnar Hasle   • Reisedoktoren v / Pål Voltersvik • Folkehelseinstituttet v/Hans Blystad, Synne Sandbu og Katrine Borgen  

  3. Utvikling siden siste veileder • Mindre rapporterte tilfeller av malaria til MSIS (som i mange andre land), særlig blant turister • Antagelig mindre risiko for malariaoverføring i store deler av malariaområder utenfor Afrika • Proguanil hydroklorid (Paludrine ®) tabletter avregistrert i mai 2007, men er fortsatt tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak. • Doksycyklin i økende bruk i Afrika for beskyttelse av malaria forårsaket av P. falciparum • Mer oppmerksomhet rettet mot myggstikkprofylakse

  4. Risikoen for å bli smittet med malaria ved reise fra Sverige (per 100 000 reisende) • Midtøsten/ Sentral-Amerika/Karibia: < 2 • Sørøst-Asia 5 • Sør-Amerika 7 • Indiske subkontinent 62 • Øst-Afrika 240 • Vest- og Sentral Afrika > 300

  5. Forebyggende malariatiltak – forslag til risikoområder I: Enkel myggstikkprofylakse II: Intensivert myggstikkprofylakse III: Myggstikkprofylakse og Malarone/Lariam/Doxycyklin-profylakse IV: Myggstikkprofylakse og Malarone/Doxycyklin-profylakse

  6. Ny malariaveileder 2008 Oppdateringer på www.fhi.no