Ny Fronterinnstallasjon - PowerPoint PPT Presentation

dobry
ny fronterinnstallasjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny Fronterinnstallasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny Fronterinnstallasjon

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Ny Fronterinnstallasjon
104 Views
Download Presentation

Ny Fronterinnstallasjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ny Fronterinnstallasjon Personalmøte GFU 13.03.13 13.03.13 Vibeke

  2. Ny installasjon - Fronter • Tilgjengelig for utvikling pr dags dato • Tas i bruk fullskala på fakultetet 1.8.13 • «Bare tida av veien» • Krever ny infrastruktur 13.03.13 Vibeke

  3. Hvordan vil studieadministrasjonen merke omlegginga? • Rom må opprettes via FS; både fordeler og ulemper • Enkelt å sette opp et rom • Krav: utvikle gode og hensiktsmessige maler • Utfordring; få maler – vi har ulike behov • Hvordan sikre nok fleksibilitet? • Rom basert på en FS-kode ikke nødvendigvis riktig for oss • Samkjøring av kurs/fag • Flere enn et rom på kull • Dette må avklares med utviklerne/leverandør • Uttesting viktig! Mulig med både automatisk og manuell romoppretting = en løsning 13.03.13 Vibeke

  4. Hvordan vil UF-tilsatte og studenter merke omlegginga? • Forhåpentligvis på få måter… • Brukergrensesnittet og funksjonene ser nokså like ut som dagens Fronter 13.03.13 Vibeke

  5. Ønske… • Legge gammel Fronter bak oss • Bygge opp ny • Ta med minst mulig over • Hver enkelt av oss tar ut det vi måtte trenge å ha kopier av • Husk: Har dere ikke kopier av det meste på H:, K: eller W:? • Fordel hos oss, hatt et design som følger studentene, stort sett nye rom hvert år 13.03.13 Vibeke

  6. Konsekvens av ønskene… • Historikken forsvinner • En på LUI vil kunne ha tilgang til gammel plattform studieåret 1314 • Vi øvrige til 1.8.13 • Prøver å forhandle det til et studieår for alle, i hvert fall for tilsatte (1314) • Har prøvd å få backup i flere år uten å lykkes • Kontrollbehov fra leverandør av økonomiske årsaker? • Systemet ikke tilrettelagt for det? 13.03.13 Vibeke

  7. Blir dere med på løsninga? • Overføring enormt ressurskrevende • Må engasjere flere personer i svært lang tid • NB! Kan ikke ta alt på en gang • NB! Det vi legger over blir «anonymt» • Kommer til å ta vare på alt for mye «på tide med en opprydning»? • Er det noen rom vi må ta med over, og eventuelt hvorfor? • Gi beskjed til LMS-koordinatoren på aktuelt område LMS-nettverket: http://www.lui.hio.no/GFU/lms.html 13.03.13 Vibeke