Slu by denn p e o d ti po adovan a nab zen mo nost volby
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Služby denní péče o děti. Požadovaná a nabízená možnost volby. Věra Kuchařová, VÚPSV, Praha. Obsah. Nástin aktuální situace Formování nabídky a poptávky po zařízeních denní péče o děti (ZDPD) Oprávněnost kritiky nedostatečnosti systému ZDPD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - torin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slu by denn p e o d ti po adovan a nab zen mo nost volby

Služby denní péče o děti. Požadovaná a nabízená možnost volby.

Věra Kuchařová, VÚPSV, Praha


Obsah
Obsah možnost volby.

 • Nástin aktuální situace

 • Formování nabídky a poptávky po zařízeních denní péče o děti (ZDPD)

 • Oprávněnost kritiky nedostatečnosti systému ZDPD

 • Prostor pro alternativní služby denní péče o děti (SDPD)

 • Podmínky a limity rozvoje SDPD

 • Dílčí závěry


Aktu ln situace v r
Aktuální situace v ČR možnost volby.

 • Naprostá převaha institucionálních forem ZDPD – dlouhodobá tradice, vysoký standard institucionálních forem, odlišné chápání funkcí ZDPD pro děti do 3 let a od 3 let do počátku školní docházky

 • Varieta zdrojů financí vytvářející nerovnosti

 • Nerovnoměrná dostupnost podle regionů (lokalit) a věku dětí (<3 vs. 3+; poslední rok před nástupem do školy)


Vztah nab dky a popt vky
Vztah nabídky a poptávky možnost volby.

 • A: kvantitativní rovnováha

 • B: Možnosti volby – v zásadě trojí:

  1. využiji nebo nevyužiji

  2. co využiji

  3. kdy to využiji

  Základní volba forem: individuální domácí péče nerodičovskou osobou, individuální péče mimo domov, neinstitucionální péče mimo domov ve skupinách, institucionální péče mimo domov ve skupinách

  Kdy: věk dítěte, pracovní vytížení rodiče

  Objektem kritiky „A“, nezkoumá se vliv „B“ (omezené volby forem)


Faktory tvo c popt vku
Faktory tvořící poptávku možnost volby.

 • Demografický vývoj

 • Zaměstnanost žen (poptávka na TP + zájem žen; flexibilita pracovní doby a místa)

 • Opatření rodinné politiky (zjednodušeno: ZDPD vs. MD/RD/OD a R-dávky)

 • Rodinné (a jiné) postoje a preference (vliv tradic, chápání mužských a ženských rolí, náklady ztracených příležitostí)

  Faktory makrosociální a mikrosociální se prolínají


Faktory tvo c nab dku
Faktory tvořící nabídku možnost volby.

 • Rodinná politika (family regime) – charakter, principy, cíle – odráží rodinné klima ve společnosti, politické zájmy  míra státní podpory ZDPD

 • Zúčastněné subjekty – charakter, početnost, variabilita

 • Legislativní zakotvení (zřizovatelské pravomoci a podmínky – „kdo může co a jak“, financování, požadavky na kvalitu služeb a na kvalifikovanost personálu)Opr vn nost kritiky dostupnosti zdpd
Oprávněnost kritiky dostupnosti ZDPD zaměstnanosti žen a porodnosti

 • Trvalost poptávky z hlediska demografického vývoje

 • Naplněnost institucionálních ZDPD

 • Relevance nabízených forem denní péče o děti struktuře poptávky

 • Bariery využívání stávající (potenciální) nabídky


V voj porodnosti a jej progn za s 2009
Vývoj porodnosti a její prognóza zaměstnanosti žen a porodnosti(ČSÚ 2009)


V voj po etnosti d tsk populace
Vývoj početnosti dětské populace zaměstnanosti žen a porodnostiSlu by denn p e o d ti po adovan a nab zen mo nost volby

Situace z pohledu představitelů MŠ přijímání dětí do MŠ

Výzkum na MŠ (2008, šk.r. 2007/08):

 • v 63 % MŠ nikoho neodmítli

 • v 9 % MŠ odmítli maximálně 1/10;

 • více než 30 % přihlášek muselo odmítnout cca 15 % MŠ

 • V průměru byla odmítnuta 1/10 žádostí; v největších městech (nad 50000 obyvatel) v průměru 1/5

 • nevyužitou kapacitu uvedla polovina MŠ

 • v rámci poloviny školek s využitou kapacitou byly tyto ve 2 % přeplněny

 • Malý zájem o zkrácené denní pobyty z důvodu, že matky pobírají RPVe v voji n v t vnosti zhor en a v posledn dob data iv r st pod lu d t v m ve v kov ch kategori ch
Ve vývoji návštěvnosti zhoršení až v poslední době (v %)(data ÚIV).Růst podílu dětí v MŠ ve věkových kategoriích:


Slu by denn p e o d ti po adovan a nab zen mo nost volby
Podíl 3-letých a 4-letých dětí na předškolním vzdělávání v mezinárodním srovnání - 2007 (% z populačního ročníku)


Mo n e en nesouladu popt vky a nab dky zdpd d ti 3 5 6 let
Možná řešení nesouladu poptávky a nabídky ZDPD – děti 3-5(6) leté

 • Otevírání nových MŠ, rozšiřování stávajících: zodpovědnost obcí, u MŠ se státem vytvořené podmínky jeví být dostatečné (regionální/lokální rozdíly)

 • Subjekty zajímající se o služby celodenní péče – hlavně soukromé MŠ (nárok na státní dotace)

 • Rozšiřování alternativních forem ZDPD:

 • Alternativy hlavně pro kratší a/nebo nepravidelnou docházku

  Celodenní péče se vzdělávacím programem přednostně požadována až pro děti od cca 4 let


P e o d ti mlad 3 let
Péče o děti mladší 3 let děti 3-5(6) leté

 • Jeselská péče se stala okrajovou záležitostí – nakolik vlivem poklesu nabídky a nakolik poklesu poptávky?(Proč se zavíraly jesle i po roce 2005?)

  Důvody:

 • Pokles počtu dětí – do roku 2002

 • Preference rodičovské (rodinné) péče

 • Růst poplatků – absolutně + ve srovnání s MŠ

 • Růst konkurence jiných forem? - omezená


Mikrosoci ln faktory popt vky
Mikrosociální faktory poptávky děti 3-5(6) leté

Rodinné (a jiné) postoje a preference (vliv tradic, chápání mužských a ženských rolí, náklady ztracených příležitostí )

(srv. Catherine Hakim, mezinárodní data): 10-30 % žen preferuje rodinnou péči, 40-80 % žádá HRZ vs. preference se tvoří pod vlivem podmínek)

 • Diferenciace poptávky podle individuálních charakteristik:

 • pojetí rodičovství, preference  celkové životní a rodinné hodnoty a preference způsobů výchovy dítěte

 • vzdělání a socioprofesní status rodičů;

 • socioekonomický status rodiny - finanční možnosti

 • věk dětí


Preference v p i o mal d ti rzv 2006
Preference v péči o malé děti děti 3-5(6) leté(RZV 2006)


Soulad preferenc a re ln ho chov n
Soulad preferencí a reálného chování děti 3-5(6) leté

 • Vysoká míra souladu preferencí a skutečného způsobu péče o děti– nevíme přesně, zda je výsledkem skutečně svobodné volby v reálném životě (vztah: preference-reálná potřeba-skutečné chování)

 • Dílčí vysvětlení = kdy ženy ukončují RD:

 • nejčastěji podle plánu, ostatní spíše dříve proti plánům, než později (HRZ 2004), důvody (ZPD 2005):

 • Kratší RD – potřeba výdělku nebo „kariery“, na 3.-4. místě možnost péče MŠ a péče jinou osobou

 • Delší RD - upřednostnění vlastní péče o dítě či nedostupnost vhodného zaměstnání, na 5.-6. místě nedostupnost nerodičovské péče

  Obdobné podíly respondentů deklarujících (ne)dostupnost institucionální i alternativní péče


Z vislost preferenc na v ku d t a po adovan ch funkc ch slu eb zdpd
Závislost preferencí na věku dětí a požadovaných funkcích služeb ZDPD

 • Do 2 let – jednoznačně rodina

 • 2-3 roky – převážně rodina, pokud mimo-rodinná péče, pak nejraději individuální (či malé skupinky) a na část dne

 • 3-4 roky – roste zájem o mimorodinnou péči, preference i nároky na nerodinnou péči se diferencují; „tradiční“ orientace na MŠ vs. zákonem omezená docházka

 • 4+ let – rostou požadavky na kolektivní péči a na vzdělávací funkce – zřetelná přednost MŠ

 • Prostor pro alternativní formy péče - přechodná řešení mezi individuálními a kolektivními formami


Re ln p edpoklady vyu v n alternativn ch forem zdpd
funkcích služeb ZDPDReálné“ předpoklady využívání alternativních forem ZDPD

 • Preference rodičů: diferencované podle věku dítěte, pracovního vytížení matky (pracovní doba a režim, místo výkonu zaměstnání aj.)

  Výzkum 2006: Rozšíření nových forem péče by pomohlo 63 % respondentek (26 % velmi a 37 % za určitých okolností) a zřizovaní předškolních zařízení zaměstnavateli uvítalo 56 % z nich (27 % velmi a 29 % za určitých okolností).

 • Právní rámec – mnoho otevřených otázek

 • Finanční nákladnost podle typu a právní formy ZDPD

 • Požadované/žádoucí standardy služeb DPD


V hody a nev hody jednotliv ch forem zdpd
Výhody a nevýhody jednotlivých forem ZDPD funkcích služeb ZDPD

Co se zvažuje:

 • psychologické souvislosti – „pohodlí“ pro dítě

 • výchovné a vzdělávací funkce X „ohlídání“

 • bezpečnost

 • hygiena

 • flexibilita

 • rozsah služby – časový, obsahový

 • finanční nároky (vztah k příjmům rodiny)

 • Postavení a odpovědnost jedinců poskytujících služby (pečovatelů)

  Obecně: dostupnost prostorová


Alternativy ve sv t a v r
Alternativy ve světě a v ČR funkcích služeb ZDPD

Různý podíl formální a neformální péče (Francie 100% dětí 3+ let a 20 % dětí < 3 roky ve formální péči + vysoká podpora alternativ vs. v Kanadě 60 % dětí v neformálních typech péče)

 • Individuální (příležitostné) hlídání v domácnosti dítěte: au-pair, baby-sitting

  drahé; podporované = různě licencované a kontrolované; organizováno soukr./municip./NNO

 • ČR: nejčastější forma – má nejblíže k rodinné péči, vysoce flexibilní služba

  Drahá služba (dnes i střední vrstvy)

  Pokud organizováno individuelně - levnější, ale na hranici legality, bez kontroly kvality;

  Přes agentury-větší záruka kvality, ale vyšší cena, málo rozšířené (stále nedůvěra k agenturám)


Alternativy ve sv t a v r pokra ov n
Alternativy ve světě a v ČR funkcích služeb ZDPD– pokračování

 • Individuální (příležitostné) hlídání mimo domácnost: formalizovaná, podporovaná služba

  „denní matky“ v Něm.,Rak.; podobné jsou mateřské asistentky (certif. chůvy) ve Fr., childminders ve VB

 • ČR: využíváno výjimečně, chůvy zejména pro děti < 3 roky, spíše pro příležitostné hlídání, vysoká flexibilita podle potřeb klienta;

 • spíš ve velkých městech (hlavně Praha, SČ a JM kraj); mimo Prahu nabídka převyšuje poptávku, v Praze naopak;

 • kvalita - zajištěna u „vázané živnosti“; ostatní často na hranici legality, bez kontroly (akceptováno vzhledem k nižší ceně);


Slu by denn p e o d ti po adovan a nab zen mo nost volby

Alternativy ve světě a v ČR – kolektivní péče funkcích služeb ZDPD

 • Pravidelná péče: striktní pravidla pro prostředí péče, kvalifikaci, odměňování pečovatelek; např. ve Fr. jesle a mateřské školičky,

 • ČR: miniškoličky, mikrojesle, hlídací dětská centra

 • V místech nedostatku jeslí/MŠ jsou jejich náhradou – i tam, kde tyto nejsou dost flexibilní

 • Cenově dostupnější než individuální péče

 • Dražší, než jiné kolektivní formy - samotné podmínky nutí k vyšší ceně(požadavky na provozovny + péče o děti jako služba má DPH 19 %),snaha nahradit vyšší kvalitou a flexibilitou


Alternativy ve sv t a v r kolektivn p e
Alternativy ve světě a v ČR – kolektivní péče funkcích služeb ZDPD

 • Nepravidelná péče: obdobné typy jako u pravidelné péče, striktní pravidla, např. ve Fr. halte-garderie, jesle a mateřské školičky

 • ČR: stejné subjekty, jako ty poskytující pravidelnou péči (soukr.sektor) + mateřská centra (NNO)

 • hlavně pro rodiče ne zaměstnané, pracující nepravidelně, na RD, odmítající jesle

 • Mateřská centra - nejúspěšnější (300)– odpovídají preferencím neformálně zajišťovaných, kombinovaných a levnějších služeb pro nejmenší děti


Slu by denn p e o d ti po adovan a nab zen mo nost volby

Alternativy ve světě a v ČR funkcích služeb ZDPD– pokračování

 • Vzájemná (rodičovská) výpomoc: rodinné prostředí, ale levnější než individuální péče, obvykle licencované a kontrolované (standard péče)

  Francie: certifikovaná chůva (18 % dětí <3 let)

 • ČR: dosud zcela neformální; osobní kontrola; praktikovaná spíš na venkově a pro příležitostné hlídání

 • snaha právně zakotvit – nepochopení + komplikace (nutno dořešit): právní vymezení zodpovědnosti chůvy, její kvalifikace (zdravotnická, pedagogická), počet a věk dětí, chůva-matka malého dítěte, místem péče domácnost chůvy (MC?), spolehlivost chůvy, dopady jejího onemocnění

 • Finanční limit 5000Kč se jeví přijatelný


Slu by denn p e o d ti po adovan a nab zen mo nost volby

Alternativy ve světě a v ČR: funkcích služeb ZDPDpodnikové školky

 • Podpořeny ve Francii, Iniciační fond ve VB,

 • ČR: dosud ojedinělá a málo koncepčně podchycená forma

 • Řada pozitiv pro rodiče

 • Ujasnit: funkce a charakter služby (možnost variability?), standardy péče – vzhledem k „efektivitě“ pro zaměstnavatele + ve prospěch dětí

 • 2 možnosti - zapsané ve školském rejstříku a (ne)zapsané – odlišné podmínky (předpoklady, normy, povinnosti, státní podpora)


Slu by denn p e o d ti po adovan a nab zen mo nost volby

Limity rozvoje soukromých služeb péče funkcích služeb ZDPD

 • Na straně poptávky: vzorce chování-preference rodinné péče a neformálních sítí do 3 let dítěte, nízké příjmy matek (venkov), postavení matek dětí <3 let na TP

 • Na straně nabídky:

 • obtížné hledání důvěry klientů (mimo Prahu), nedostatek kvalitních pečovatelek (kde je vyšší poptávka než nabídka - Praha)

 • Kontextuální limity: striktní požadavky na provozovny péče o děti podnikající formou „vázané živnosti“ (formální zdravotnické vzdělání, hygienické normy) →vstupní náklady + daňové zatížení agentur (19% DPH)→cena služby

  (přechod z neformálně poskytované služby na „legalizovanou“ zvýší cenu →odradí klienty)


Limity rozvoje slu eb p e v nno
Limity rozvoje služeb péče v NNO funkcích služeb ZDPD

 • Legislativa: restriktivní či nejednoznačná

 • Personální a materiální „vybavení“ MC ← omezené finanční zdroje

 • Nejistota finanční situace – granty s trváním 1 roku→těžko zajistit kvalifikované pečovatelky


Cenov relace institucion ln p e vs alternativy ve ejn vs soukrom sektor
Cenové relace funkcích služeb ZDPD: institucionální péče vs. alternativy; veřejný vs. soukromý sektor

 • MŠ: v „obecních“ průměrně cca (260+420+x)>680,-Kč měsíčně (ve 12 % MŠ jen stravné), v soukromé v průměru 4-5 tisíc Kč

 • Jesle: „obecní“ 300-5000 Kč(Praha obvykle 1500 pro bydlící v daném obvodu, 5000 ostatní; poplatek za „hodinové“ hlídání < 100 Kč) , soukromé 5-18 tisíc (!!);

 • Chůvy: černý trh 60-100 Kč/hod.; agentury 130-150 Kč

 • „hrubý žebříček cen“: obecní MŠ  obecní jesle  soukromé MŠ  soukromé jesle  soukromé alternativní formy

 • OECD: ÚR, 2 děti 2 a 3 roky, oba rodiče zaměstnaní a berou 167 % průměrné mzdy – v ČR zaplatí cca 7 % čistých příjmů rodiny (VB 33 %, Rak. 15 %, Fr. a Nz. 11 %)

 • Mé hrubé odhady: za „obecní“ MŠ jedno dítě v ÚR cca 2 %, ale až cca 13 % za soukromou (ČSÚ celkem 2,7 %)


Shrnut
Shrnutí funkcích služeb ZDPD

 • Zdroje nedostatečnosti systému ZDPD leží i mimo tento systém – přístup a možnosti obcí (RP na obcích), flexibilní pracovní doba matek, celkové prostředí nedůvěry, stereotypy chování

 • V malém rozšíření SDPD pro děti <3 let hraje velkou roli nezájem – obecně či o konkrétní formy

 • Uspokojení poptávky je regionálně diferencováno

 • Zásadní problém = finanční dostupnost (mimo MŠ)

 • Stereotypní očekávání/požadavky brání rozvoji alternativních forem

 • Striktní legislativní požadavky  finanční konkurence „levného černého trhu“ a legálně poskytovaných služeb agentur


Z v ry
Závěry funkcích služeb ZDPD

 • Podpora alternativních forem SDPD - zájem státu – měly by se změnit podmínky jejich poskytování

 • Zajistit kvalitu služeb právně zakotvenými požadavky na zřizovatele-provozovatele a kontrolami, ale nepodceňovat schopnost rodičů si kvalitu „ohlídat“ → přehodnotit striktní pravidla

 • Snížit nákladnost alternativních forem: např. snížení DPH za služby péče o děti na 9 %; daňové úlevy zaměstnavatelům za podnikové MŠ (více umístěných dětí →místo DPH aj. daně z příjmů rodičů)

 • Podporovat další zdroje financování: např. příspěvky zaměstnavatelů (umožnit vykazovat výdaje na péči do nákladů)

 • Umožnit legislativně zřizování nových forem: např. kombinovaných zařízení jeslí a MŠ na obcích, sjednotit legislativní podmínky pro ZDPD stejného poslání a funkcí


Z v ry pokra ov n
Závěry funkcích služeb ZDPD- pokračování

 • Podpora prostředí důvěry a profesionality

 • Podporovat „jméno“ kvalitních agentur pečujících o děti (dnes preference osobních vazeb)

 • Vypracovat systém různých forem vzdělávání pracovníků v ZDPD, pečovatelů – praxe požaduje různou úroveň a specializace

 • Přehodnotit systém SDPD

 • Odstranit resortní roztříštěnost a dělení na SFPD pro děti mladší 3 let a starší 3 let

  Chápeme-li systém ZDPD jako nástroj podpory HRZ, není možné měnit tento systém nezávisle na dalších systémech v rámci rodinné politiky a nezávisle na dalších institucionálních systémech.


Pod kov n
Poděkování funkcích služeb ZDPD

Spoluautorkám studie, která je podkladem mého příspěvku:

Sylva Höhne

Olga Nešporová

Blanka Plasová

Kamila Svobodová

Anna Šťastná

Lucie Žáčková

studie „Péče o děti předškolního a raného školního věku“, VÚPSV 2009

Podpořeno MPSV ČR v rámci řešení projektu HR 162/07