biol giai alapismeretek gyakorlat n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biológiai alapismeretek gyakorlat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Biológiai alapismeretek gyakorlat - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Biológiai alapismeretek gyakorlat. 1. Az élővilág rendszerezése. Biológia: a görög biosz=élet és logosz=tudomány szavakból keletkezett: „az élet tudománya”. Élő szervezetek jellemzői:. Állandó kapcsolat a környezettel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biológiai alapismeretek gyakorlat' - toril


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biol giai alapismeretek gyakorlat

Biológiai alapismeretek gyakorlat

1. Az élővilág rendszerezése

slide2

Biológia: a görög biosz=élet és logosz=tudomány szavakból keletkezett:

„az élet tudománya”

l szervezetek jellemz i
Élő szervezetek jellemzői:
 • Állandó kapcsolat a környezettel
 • Stacioner egyensúly: az élőlények viszonylagos, csak állandó energiaáramlással fenntartható állandósága.
 • Individualitás – egyediség: viszonylagos elhatárolódás, az élőlény és környezete közti anyagcsere biztosítva van. Azt is jelenti, hogy az élőlény egésze él, nincs életet hordozó alkotórész.
 • Önszabályozás
 • Önreprodukció
 • Az élet fehérjékhez és nukleinsavakhoz kötődik.
 • Hierarchikus szerveződés: szerveződési szintek a molekuláris szinttől a bioszféráig.
a rendszerez s
A rendszerezés
  • Mesterséges rendszerek
 • Arisztotelész és tanítványa, Theophrasztosz: i. e. 300-as években az első rendszerezés
 • Karl Linné – Carolus Linnaeus svéd tudós (1707-1778) rendszere: hetvenezer ismert faj. A fajt tekintette rendszere alapjának, megalkotta a legtöbb ma használatos rendszertani kategóriát és kettős nevezéktant – binomiális nomenklatúra
 • Hibája, hogy a fajok állandóságát hirdette.
 • 1735: Systema Naturae
 • 1753: Species Plantarum
a ma haszn latos rendszertani kateg ri k
A ma használatos rendszertani kategóriák:
 • Ország (Regnum):
 • Törzs (Phylum):
 • Osztály (Classis):
 • Rend (Ordo):
 • Család (Familia):
 • Nem vagy nemzetség (Genus):
 • Faj (Species):
 • Növények országa (Regnum plantarum)
 • zárvatermők (Angiospermatopyta)
 • kétszikűek (Dicotyledonopsida)
 • hüvelyesek (Fabales)
 • pillangósvirágúak (Fabaceae)
 • herék (Trifolium)
 • fehér here (Trifolium repens)

Minden kategóriának alcsoportjai lehetnek. A vastag betűvel kiemelteket Linné alkotta meg.

a binomin lis nomenklat ra
A binominális nomenklatúra:
 • A rendszer alapegysége a faj, melynek neve mindig két névből áll: nemzetség- és fajnévből. Ez az alapja a kettős nevezéktannak. A binom kettőst jelent: genusnév + speciesnév
 • Irodalom: Molnár V. Attila - Növények és emberek
 • Kitaibel Pál (1757-1817): elfogadta Linné rendszerét, de a növények élőhelyi viszonyaival is foglalkozott. Feltérképezte az akkori Nagy-Magyarország növényvilágát. 44 faj ma is az ő nevét viseli (Kitaibel-cickafark –Achillea kitaibeliana).
  • Természetes rendszerek, filogenetikus, vagy fejlődéstörténeti rendszertan:
 • A rendszerezés alapjának a törzsfejlődés során kialakult rokonsági kapcsolatokat tekinti, a rendszerezést, osztályozást pedig az ezen kapcsolatokat kifejező filogenetikus családfa segítségével végzi.
slide8

Lamarck (1744-1829) francia tudós: 1809: megállapította, hogy a fajok bonyolultsági sorrendben jelentek meg a Földön.

 • Charles Darwin (1809-1882): a fajok változásának tudományos magyarázata
 • http://www.origo.hu/tudomany/20090113-darwin-200-charles-darwin-elete-es-munkassaga.html?pIdx=1 - A darwini evolúcióelmélet lényege
 • http://www.darwinnap.hu/
 • A fajok eredete – 1859.
 • A faj: lényeges tulajdonságaikban megegyező, egymással szaporodni és termékeny utódot létrehozni képes egyedek összessége.
 • Evolúciós értelemben véve rugalmas→
 • Alfaj: A fajok önálló elterjedésű csoportjai, amelynek az egyedei egymáshoz jobban hasonlítanak, mint a faj többi egyedéhez. Pl. a piros vagy kerti bazsarózsa bánáti bazsarózsa nevű alfaja fordul elő Baranya megyében.
a n v nyvil g evol ci ja
A növényvilág evolúciója
 • Két evolúciós irányvonal: egyik a kékmoszatokból, másik az ostorosokból. Legegyszerűbb többsejtű szerveződés a sejtfonal.
 • Két irányban történő osztódás eredménye: lapszerű növények
 • Háromirányú osztódás eredménye: telepes növények
 • Az ostorosokból négy fejlődési vonal: barázdásmoszatok, sárgásmoszatok, barnamoszatok, zöldmoszatok.
 • A zöldmoszatok két formában léptek a szárazföldre: mohák és harasztok
harasztok t rzse
Harasztok törzse
 • Evolúciós bevezető:
 • első igazi szárazföldi növények
 • a vízfelvétel és a fényért való küzdelem határozta meg a további fejlődést
 • a zöldmoszatokból az egyik fejlődési irány a mohák, a másik a harasztok iránya
 • A harasztok törzse a földtörténeti múltban fajgazdagabb és nagyobb elterjedésű volt, mint napjainkban. A ma élő fajok kisebb termetűek, és élőhelyük is beszűkült. A harasztok törzse túljutott a virágkorán.
harasztok t rzse1
Harasztok törzse-
 • Ősharasztok osztálya
 • Korpafűfélék (Lycopsida)
  • Ma élő korpafüvek: védettek, 800 faj
  • Csipkeharasztok: trópusi fajok, Mo-n egy faj
  • Pikkelyfák és pecsétfák: Karbon koriak, mára kihaltak
 • Zsurlófélék osztálya: Mezei zsurló – Equisetum arvense
 • Páfrányok osztálya
 • Páfrányok rendjei:
   • Kígyónyelv páfrányok
   • Valódi páfrányok
 • Erdei pajzsika – Dryopteris filix-mas
 • Pikkelypáfrány - Ceterach javorkaeanum
 • Kövi fodorka – Asplenium ruta-muraria
vir gos n v nyek 3 s 4 3 nyitvaterm k gymnospermatophyta
Virágos növények (3. és 4.)3. Nyitvatermők(Gymnospermatophyta)
 • a földtörténeti Ókorban jelentek meg
 • fás szárúak
 • víztől független szaporodás, ivartalan nemzedék nem jellemző (a virágba húzódik)
 • az ivarsejtképzés a virágokban történik, a megporzást a szél segíti
 • egyivarú virágok
 • lehetnek egylakiak vagy kétlakiak.
 • Rendszer: 1. Ginkgofélék osztálya: kétlakiak, lombhullatók, dichotomikus levélerezetűek (villás elágazású). Egy élő faj: Páfrányfenyő (Ginkgobiloba) Élő kövület.
 • 2. Fenyőfélék osztálya: a levél zöld, különböző mértékben viaszos felszínű, tű, vagy pikkely alakú. Állhat szórtan, fésűsen vagy csomókban.
 • 3. Tiszafafélék osztálya: Tiszafa (Taxusbaccata)(!)
4 z rvaterm k angiospermatophyta
4. Zárvatermők(Angiospermatophyta)
 • a legfejlettebb növénytörzs, fajgazdag, elterjedt.
 • a termőlevél körülzárja a magkezdeményt → termő.
 • fás vagy lágy szár
 • kétivarú vagy egyivarú virágok
k tszik ek oszt lya fontosabb csal dok
Kétszikűek osztálya: Fontosabb családok:
 • Boglárkafélék: Mocsári gólyahír, Réti boglárka
 • Tündérrózsafélék: Fehér tündérrózsa, Vízitök
 • Rózsafélék: Gyepűrózsa* (Rosa canina), Vadalma, Kökény, Szeder, Málna, Erdei szamóca
 • Pillangósvirágúak: Veteménybab, Veteményborsó, Fehér akác, Szója, lóherék
 • Harmatfűfélék: Kereklevelű harmatfű
 • Szőlőfélék: Bortermő szőlő
 • Ernyősvirágzatúak
slide16

Ajakosak: zsályák, menták, kakukkfüvek, Szurokfű (oregánó), Bazsalikom

 • Burgonyafélék: Paprika, Paradicsom, Burgonya, Dohány, Petúnia, Csattanó maszlag
 • Keresztesvirágúak: mustárok, Káposzta, Repce, Retek
 • Tökfélék: tökök, Görögdinnye, Uborka
 • Fészekvirágzatúak: Közönséges napraforgó, Kamilla, Gyermekláncfű, Ürömlevelű parlagfű
 • Szegfűfélék
 • Kaktuszfélék
 • Kenderfélék
slide17

Nyírfafélék: mogyorók, Közönséges nyír, Enyves éger, gyertyánok

 • Bükkfafélék: Bükk, Kocsányos tölgy (Quercus robur), Kocsánytalan tölgy, Csertölgy, Molyhos tölgy,
 • Fűzfafélék: Fehér fűz, Fehér nyár, Rezgő nyár
egyszik ek oszt lya
Egyszikűek osztálya:
 • Békatutajfélék: Átokhínár
 • Békaszőlőfélék: Békaszőlő
 • Liliomfélék: Őszi kikerics, Vöröshagyma* (Allium cepa), liliomok, Májusi gyöngyvirág, tulipánok, Spárga, Yucca
 • Kosborfélék (Orchideák): Agárkosbor, Légybangó
 • Sásfélék: Zsombéksás, Tavi káka,
 • Pázsitfüvek: Angolperje* (Lolium perenne), Közönséges rozs, Közönséges búza* (Triticum aestivum), Nád, árvalányhajak, Kukorica,
 • Békalencsefélék: békalencsék
 • Gyékényfélék: gyékények
ad