1 / 35

Successio a törvényes öröklés modellezése

Successio a törvényes öröklés modellezése. Vikman László lvikman@gov.veszprem.hu. A jogi informatika fejlődése. Kezdetek: 1950-es évek, MI kutatások Általános céltól a speciális részterületek felé Kialakult megoldások a jog területén: Jogi adatbázisok Jogi szakértői rendszerek.

tori
Download Presentation

Successio a törvényes öröklés modellezése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Successioa törvényes öröklés modellezése Vikman László lvikman@gov.veszprem.hu

 2. A jogi informatika fejlődése • Kezdetek: 1950-es évek, MI kutatások • Általános céltól a speciális részterületek felé • Kialakult megoldások a jog területén: • Jogi adatbázisok • Jogi szakértői rendszerek

 3. 1978: PTE ÁJK - KTK • Dr. Borgulya István, Dr. Korinek László, Dr. Tamásfy József, Dr. Vargha László: Jogszabályok elemzése és jogesetek megoldása táblázatok (modellek) segítségével – a büntető tárgyalás előkészítése • A Be. (1973.:I.tv.) 167-186. § (a tárgyalás előkészítése) modellezése döntési táblázatokban, oktatási – demonstrációs céllal

 4. Successio • A hatályos Ptk-ban meghatározott törvényes öröklés rendjét modellező, pragmatikus jogi szakértői rendszer • Miért az öröklési jog? - stabil jogterület, jól formalizált szabályokkal - kevés mérlegelési pont, kevés visszautalás - viszonylag kis terjedelmű

 5. Öröklési jog szabályozása • 1959. évi IV. törvény, Ptk. 598. - 622. §-ig • Fontosabb jogintézmények a modellezés szempontjából: • törvényes öröklés rendje (leszármazói, házastársi, felmenői) • kiesés az öröklésből • osztályra bocsátás • ági öröklés • özvegyi haszonélvezet megváltása • ami kimaradt: kötelesrész élők közötti adományozásnál, ági vagyon haszonélvezetének megváltása

 6. A projektcsapat • Pannon Egyetem Műszaki Informatika Karának hallgatói • Hegyháti Máté • Tar Péter • Király András • Szlama Adrián • 1 fő jogász

 7. Alkalmazott szoftvertechnológia • Programozási nyelv: Java, ennek előnye a platformfüggetlenség • A megvalósítás objektumorientált alapokon történt • Felhasználói felület: SWING widget készlet

 8. Problémák a fejlesztés alatt • tudáskigyűjtés (jogi terminológia értelmezése) • feltételek, mérlegelési elemek, nehezen modellezhető jogintézmények (pl.): • 602. § (2) – érdemtelenség megbocsátása • 601. § - házastársi életközösség • 614. § (2) - ági vagyon kiadása célszerűtlen? • 616. § - házastársi haszonélvezet korlátozása • 620. § (2) – osztályrabocsátott vagyon értékének megállapítása

 9. Tanulságok • Gyakorlatban szükséges a projektnek határt szabni (ági öröklés modellezésére csak nagyszülőkig visszamenően van lehetőség – nincs csonka parentéla) • Kevés mérlegelést tartalmazó jogszabály esetén jól alkalmazható, jobban felhasználható hierarchikus szabályrendszerek esetén, magánjogi viszonyokban inkább döntéstámogató, optimalizáló szerep szánható neki • Már nincs szükség speciális informatikai tudásra, kis tapasztalattal bármely feladat feldolgozható • Hasznos módszer lehet a jogalkotás optimalizálására, „minőségbiztosítására”

 10. További feldolgozható területek • Már létező megoldások: • közbeszerzési jog: nyomtatványkitöltő (http://www.kozbesz-segitunk.hu/) • pénzügyi jog: Abev-rendszer • Potenciális közjogi területek: • közigazgatás: hatósági ügyintézés (pl. iratok és adatok hiánypótlása), szakhatósági eljárások (paramétereknek megfelelés) • cégjog: alapító-okirat szerkesztés (e-cégeljárás!) • Potenciális magánjogi alkalmazások: • automatizált piackutatás beszerzéseknél • szerződés-szerkesztő alkalmazások

 11. Demó • 3 példa: • Leszármazói öröklés kiesési okokkal, osztályra bocsátással, házastárs haszonélvezetének a megváltásával • Házastársi öröklés ági vagyonnal • Felmenői öröklés

 12. Ismertető

 13. 1. Caius Julius Caesar

 14. Házastárs adatai

 15. Leszármazók

 16. Leszármazók

 17. Leszármazók

 18. Leszármazók

 19. Leszármazók

 20. Kiszámított örökrészek

 21. Örökrészek az özvegyi haszonélvezet megváltása után

 22. 2. Habsburg Rudolf

 23. Felmenők

 24. Felmenők

 25. Ági vagyonrészek

 26. Házastárs örökrésze

 27. 3. Az utolsó mohikán

 28. Anyai felmenők

 29. Apai felmenők

 30. Ági vagyontárgyak

 31. Felmenők adatai

 32. Felmenők adatai

 33. Felmenők adatai

 34. Felmenők adatai

 35. Öröklés rendje

More Related