Zdravotn n sledky hav rie tov rny na v robu pesticid v indick m bh p lu 3 12 1984
Download
1 / 25

Zdravotní následky havárie továrny na výrobu pesticidů v indickém Bhópálu (3.12.1984) - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Zdravotní následky havárie továrny na výrobu pesticidů v indickém Bhópálu (3.12.1984). Sevin. aktivní složka 1-naftyl-N-methylkarbamát (karbaryl) nespecifický insekticid – inhibitor acetylcholinesterázy akutní toxicita (střední až nízká)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zdravotní následky havárie továrny na výrobu pesticidů v indickém Bhópálu (3.12.1984)' - topper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sevin
Sevin v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • aktivní složka 1-naftyl-N-methylkarbamát (karbaryl)

 • nespecifický insekticid – inhibitor acetylcholinesterázy

 • akutní toxicita (střední až nízká)

  • neurotoxický, pulmotoxický, v lidském organismu rychle odbouráván

  • LD50 (orálně, potkan) = 250 – 850 mg/kg

  • LC50 (inhalačně, potkan) = 200 mg/L

 • chronická toxicita (nízká) - metabolizuje se na N-nitrosokarbaryl (mutagen)

 • výroba - reakce methyl isokyanátu (MIC) s alfa-naftolem

CO + Cl2 COCl2 (Fosgen)

COCl2 + CH3NH2  CH3NHCOCl + HCl

CH3NHCOCl  HCl + CH3NCO (MIC)


Methyl isokyan t mic
Methyl isokyanát (MIC) v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • bezbarvá těkavá kapalina se štiplavým zápachem, bod varu 39°C

 • vysoká hořlavost

 • se vzduchem tvoří výbušnou směs (meze výbušnosti 5,3 – 26 %)

 • páry těžší než vzduch

 • rozpouští plasty, gumu a nátěry

 • čichový práh 2,1 ppm (konverzní faktor – 1 ppm = 2,34 mg/m3)

 • silně exotermní reakce s vodou, při kontaktu s kyselinami se bouřlivě rozkládá na toxické plyny (HCN, CO a NOx)


IDLH v indickém Bhópálu (3.12.1984) – immediately dangerous for life or health

ERPG 1 – při expozici přesahující 1h – mírné, přechodné potíže

ERPG 2 – při expozici přesahující 1h – nedojde k nevratnému poškození zdraví, nesníží se schopnost sebezáchrany

PEL – permissible exposure limit – při 8h pracovní směně, 40 h pracovní týden

NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health

OSHA – Occupational Safety and Health Administration

EPA – Environmental Pollution Agency

AIHA– American Industrial Hygiene Association


Union carbide india ltd
Union Carbide India Ltd. v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • Union Carbide India Limited (UCIL) založena v roce 1934

 • V roce 1970 (počátek stavby chemičky v Bhópálu) - 50,9 % podíl United Carbide Corporation (UCC), 22 % indická vláda a zbytek indické banky a soukromí investoři

 • zpočátku v Bhópálu plánován pouze finální krok výroby – továrna postavena v zóně určené pro lehký průmysl – meziprodukty dováženy z USA

 • počátek 80 let – transformace na kompletní syntézu (nutno zajistit skladovací prostory na desetidenní zásobu MIC)

 • v roce 1984 – produkce na ¼ kapacity, útlum výroby, příprava prodeje závodu

 • bezpečnostní standardy redukovány na minimum

 • mezi lety 1981 – 1984 hlášeno 6 lehčích havárií s únikem MIC

 • v roce 1994 veškerý podíl UCC v UCIL prodán indické firmě MacLeod Russell (Indie)

 • od roku 1998 vlastní továrnu a pozemky v Bhópálu vláda indické provincie Madhya Pradesh


Ucil bh p l nevhodn lokalita
UCIL – Bhópál – nevhodná lokalita v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • 1 km – hlavní vlakové nádraží

 • 3 km – dvě velké nemocnice

 • doporučená vzdálenost pro chemičku v roce 1975 – 25 km


Ucil bh p l bezpe nostn ne standardy
UCIL – Bhópál – bezpečnostní v indickém Bhópálu (3.12.1984)ne-standardy


Únik MIC – popis zařízení v indickém Bhópálu (3.12.1984)

Spalovací věž

zařízení pro spalování unikajícího plynu – přívodní trubky odmontovány 3 měsíce před havárií

Pračka plynu

unikající plyn zachytáván v proudu kapaliny, odstaven 3 týdny před havárií

Vodní clona

málo vydatná, aby zachytila unikající MIC

Tanky pro skladování MIC

E610- 40 tun, E611-15 tun,

E619 – prázdný

průsak vody do E610 způsobil exotermní reakci, nárůst tlaku a masivní únik

Chladící systém

Chladivo (freon) vypuštěno a odvezeno do jiného závodu 6 měsíců před havárií


Průsak vody do systému v indickém Bhópálu (3.12.1984)

Příčina 2 - sabotáž

voda napuštěna do systému záměrně, výběr místa a vyřazení tlakových čidel vyžaduje detailní znalost zařízení

Příčina 1 - nehoda

průsak vody ze systému pro vodní čištění potrubí – nehoda na příslušném ventilu

 • při skladování MIC se do tanků přidává fosgen jako inhibitor polymerace (silně exotermní proces)

 • polymerace probíhá při 25°C 200-krát rychleji než při 0°C – nutnost chlazení

 • voda reaguje s fosgenem za vzniku HCl – katalyzátor polymerace

 • vymytí fosgenu + vznik HCl + nefunkční chlazení = průšvih


Bh p l 2 3 12 1984 hav rie
Bhópál 2 - 3.12. 1984 - havárie v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • 2.12.1984 ve 23:00 zaznamenala obsluha slabý únik plynného MIC a nárůst tlaku uvnitř skladovacích tanků

 • 3.12.1984 v 1 h ráno – výbuch prorazil bezpečnostní ventil na tanku a plynný MIC začal unikat do okolí továrny

 • během dvou hodin uniklo do ovzduší přibližně 27 tun MIC

 • teplotní inverze a nízká rychlost větru zabránily rozptýlení plynu

 • oblak plynu pokryl zasaženou oblast a pohyboval se velmi pomalu

 • kromě MIC mohly být v oblaku přítomny rozpadové produkty (HCN, NOx a CO) a kontaminanty (COCl2 a CH3NH2)

 • akutní podráždění dýchacích cest způsobené MIC vyvolalo paniku – lidé opouštějí domovy a vybíhají do zamořené oblasti


Expozice MIC – Bhópál v indickém Bhópálu (3.12.1984)

Akutní toxicita MIC

* hustota suchého vzduchu 1,2 kg/m3

Zdroj: Dara V.R., Dara R., Archives of Environmental Health 57 (5), 391-404, (2002)


Expozice mic mrtnost
Expozice MIC - úmrtnost v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • Bhópál v roce 1984 – 900 000 obyvatel

 • zasažená oblast – více něž 200 000 obyvatel

 • v prvním týdnu po havárii více než 2 500 obětí

 • 1989 – oficiální odhad (vláda Madhya Pradesh) – 3 598 obětí

 • 1994 – oficiální odhad (vláda Madhya Pradesh) – více než 6 000 obětí

 • odhady komplikovány v důsledku hromadného exodu obyvatelstva

 • základní příčina úmrtí – edém plic

 • lékaři předpovídali v době incidentu možná pozdní úmrtí na plicní onemocnění

 • odhady Greenpeace – 15 až 20 000 obětí

 • mezi květnem 1989 - březnem 1990 zvýšená mortalita v zasažené populaci (8,75/1000 zasažená populace vs. 7,5/1000 srovnávací populace)


Expozice mic morbidita
Expozice MIC - morbidita v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • mezi květnem 1988 a březnem 1990 – morbidita v zasažené populaci 26 %, ve srovnávací populaci 18 % (údaj ICMR)

  • nejčastěji onemocnění plic, očí a trávícího traktu

 • studie IMBC z roku 1994

  • vážné zdravotní komplikace 2-krát častější v zasažené, než ve srovnávací populaci

  • horečka - zasažená populace 7,5/rok , nezasažená 2,5/rok

  • zvýšené procento respiračních, neurologických, psychiatrických a očních onemocnění v zasažené populaci

 • Prevalence – celkový počet případů určitého onemocnění ve zvolené populaci

 • Incidence – počet nových případů určitého onemocnění ve zvolené populaci


Expozice mic onemocn n o
Expozice MIC – onemocnění očí v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • studie prováděné 8 – 60 dní po havárii

  • silné akutní podráždění očí způsobené interakcí MIC s rohovkou

  • slzení, pálení, zarudnutí, otok víček, povrchové zhnisání rohovky a fotofobie

 • studie prováděné 9 měsíců až 2 roky po havárii

  • symptomy chronického podráždění – slzení, pálení, svědění a zarudnutí

  • ani jeden případ oslepnutí nemůže být připsán následkům expozice

  • hlavní onemocnění - zánět spojivek, nedostatečná sekrece slz, zákal rohovky

  • nedostatečné informace o přirozeném pozadí výskytu daných onemocnění

  • vliv životních podmínek ve slumech – prach, kouř, špatné větrání, infekce ???


Expozice mic d chac cesty
Expozice MIC – dýchací cesty v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • Akutní účinky

  • MIC je částečně rozpustný ve vodě – akutní podráždění horních i dolních dýchacích cest

  • kašel s pěnou u úst, dušnost, bolest na hrudi

  • edém plic, léze na dýchacích cestách, krvácení do plic


Expozice mic d chac cesty1
Expozice MIC – dýchací cesty v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • Akutní i chronické účinky

  • velmi hrubé odhady koncentrací MIC – např. podle počtu uhynulých zvířat, senzorické hodnocení obětí

  • některé symptomy vykazovaly pozitivní korelaci s úmrtností – silný kašel, průjem, poškození rohovky

  • nelineární závislost dávka-účinek – různé patologické efekty se objevují při různých dávkách (socioekonomický status obětí)

  • fibróza jako následek akutního poškození plic

  • vzdálenost od závodu měla vliv na projev většiny plicních symptomů (postupně klesající dávka)

  • silnější symptomy u kuřáků ve všech socioekonomických úrovních

  • otázka vlivu dalších plynných chemikálií (HCN, NOx, CO) na celkovou úmrtnost


Expozice mic reproduk n toxicita
Expozice MIC – reprodukční toxicita v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • studie z roku 1985 poukazují na porušení menstruačního cyklu, leukorrheu, dysmenorrheu u zasažených žen

 • plod v ohrožení v důsledku expozice MIC, stresu, anoxie, užívaných léků (antibiotika, analgetika, bronchodilatanty)

 • 43 % z 865 těhotných žen žijících do 1 km od závodu potratilo, ze 486 narozených dětí 14 % zemřelo během 1- 30 dní, během druhého roku života byl počet úmrtí okolo 3%

 • i další studie s větším počtem respondentů (8 165 a 18 978) prokazují až čtyřnásobně zvýšené riziko potratů a závažné změny menstruačního cyklu mezi zasaženou populací

 • pokusy na zvířatech i následné závěry epidemiologických studií ukazují, že MIC je vysoce fetotoxická látka – potraty nejsou v relaci s mírou poškození plic, vlivem MIC dochází hormonálním změnám


Expozice mic genotoxicita karcinogenita
Expozice MIC – genotoxicita, karcinogenita v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • studie prováděná 2,5 měsíců po havárii prokázala zvýšený výskyt chromozomových aberací u 31 dospělých (srovnání se stejně velkou skupinou z nezasažené oblasti)

 • podobné výsledky u pozdější (po 3 letech) studie zahrnující 40 exponovaných mužů a 43 žen – ženy citlivější než muži

 • in-vivo a in-vitro studie MIC – nejasný výsledek

 • vliv na zvýšený výskyt rakoviny plic neprokázán


Expozice mic imunotoxicita
Expozice MIC – imunotoxicita v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • úroveň T-lymfocytů u zasažené populace byla o polovinu nižší než indický průměr

 • pokusy na zvířatech ukazují že MIC má negativní vliv na buňkami zprostředkovanou imunitu

Expozice MIC – psychotoxicita

 • posttraumatický šok – vztek, neklid, poruchy spánku, celková slabost

 • patologický žal – deprese, sebevražedné sklony, pocit viny

 • emocionální reakce na fyzické problémy

 • vyhrocení dříve existujících psychiatrických obtíží

 • po 1 roce – přetrvávající poruchy učení, motorické obtíže apod.


Ud losti zvy uj c dopad hav rie
Události zvyšující dopad havárie v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • únik plynu okolo 24:00 (2.12.1984) , sirény spuštěny v 1:00 (3.12. 1984) – po čase vypnuty a znovu zapnuty ve 2:00

 • snaha lidí kontaktovat management UCI marná, první lidé umírají, UCI odmítá potvrdit policii podezření na únik chemikálie

 • management podniku informuje magistrát o úniku v 1:45

 • únik zastaven ve 3:00

 • krizový štáb představitelů města a provincie zasedá až odpoledne 4.12.1984, konstatuje nedostatek lůžek a doktorů v nemocnicích, potíže s uhynulým dobytkem (790 buvolů, 270 krav, 483 koz, 90 psů a 23 koní uhynulo do 24h po incidentu)

 • doktoři nebyli informováni o příčině havárie a správné první pomoci, léčili pouze symptomaticky – informace o toxicitě MIC a první pomoci byly doručeny lékařům 2 měsíce po incidentu jako vysoce utajovaná skutečnost, o události se zdravotníci dozvěděli s příjezdem prvních pacientů do nemocnic....


Ud losti zvy uj c dopad hav rie1
Události zvyšující dopad havárie v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • akutní otravy probíhaly ještě ze 3. na 4. 12. večer – pokles teploty a následná inverse vedly k opakovanému zvýšení koncentrace MIC v přízemních vrstvách atmosféry – lidé ani dva dny po havárii neměli informace o preventivních opatřeních (izolace oken, dýchání přes mokrý ručník apod.)

Právní problém

 • UCC činí za tragedii zodpovědným UCIL, teorie o sabotáži

 • UCC neposkytne informace o toxické látce a první pomoci

 • 7.12.1984 – první žaloba o mnohamilionové odškodné u amerického soudu

 • 25.3.1985 – ustaven Bhopal Gas Leak Disaster Act – vládní organizace zastupující oběti havárie při soudních sporech v Indii a USA

 • květen 1986 – soudní spory přesunuty z USA do Indie (ke škodě obětí)


Pr vn probl m
Právní problém v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • 1989 - UCC akceptuje výši vyrovnání zprostředkovaného Indickým nejvyšším soudem ve výši 470 mil dolarů – distributorem indická vláda

  • předpoklad – 3 000 obětí a 102 000 lidí s trvalými následky

  • po oznámení dohody stouply akcie UCC o 7% (2 dolary na akcii)

  • do října 2003 – vyplaceno 554 895 obětí s trvalými následky a 15 310 rodin pozůstalých po obětech (průměr 2 200 dolarů za jedno úmrtí)

 • 1991 – Indický nejvyšší soud zamítá jakékoli další nároky na odškodné nad rámec dohody z roku 1989, obnoveno trestní stíhání oficiálních představitelů UCC (Warren Anderson – 2004 neúspěšná žádost o jeho vydání do Indie)

 • 1998 – vláda provincie Madhya Pradesh přejímá odpovědnost za remediaci zasaženého prostoru


Sou asn stav
Současný stav v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • UCC má 1/6 hodnoty ve srovnání s rokem 1984

 • továrnu v Bhópálu nevlastní od roku 1994

 • dnes součást Dow Chemicals

 • představitelé UCC stále razí teorii sabotáže

 • prostor továrny nebyl dosud remediován

 • z prostoru továrny stále unikají toxické chemikálie


Literatura
Literatura v indickém Bhópálu (3.12.1984)

 • Dinham B., Sarangi S., Environment and Urbanization 14(1), 89-99, (2002)

 • Broughton E., Environmental Health: A Global Access Science Source 4, 6-12, (2005)

 • Dhara V.R., Dhara R., Archives of Environmental Health 57(5), 391-406, (2002)

 • Dhara V.R., Gassert T.H., International Journal of Occupational Environmental Health 8, 380-386 (2002)


ad