ty turvallisuus koulun arjessa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Työturvallisuus koulun arjessa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Työturvallisuus koulun arjessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Työturvallisuus koulun arjessa. OPTUKE n ensimmäinen Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämissymposium ti-ke 8.-9.02.2011 Kasvatustieteiden yksikkö, Hämeenlinnan toimipiste Eila Lindfors. Tutkimuksen taustaa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Työturvallisuus koulun arjessa' - topper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty turvallisuus koulun arjessa

Työturvallisuus koulun arjessa

OPTUKEn ensimmäinen Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämissymposium ti-ke 8.-9.02.2011

Kasvatustieteiden yksikkö, Hämeenlinnan toimipiste

Eila Lindfors

tutkimuksen taustaa
Tutkimuksen taustaa
 • Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri määrittelee suhtautumista turvallisen oppimisympäristön eri osatekijöiden huomioimiseen ja toteuttamiseen.
 • Tässä tutkimuksessa oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria tarkastellaan työturvallisuuden näkökulmasta. Èsimerkkinä käytetään käsityön oppimisympäristöä.
 • Käsityön työturvallisuutta kehitetty erityisesti teknisessä työssä sattuneiden tapaturmien ja oikeusprosessien seurauksena

 työsuojelulainsäädäntö

 Konekohtaiset ohjeet ja ikärajat koneiden käytössä.

 • Tekstiilityössä työturvallisuus on ollut esillä harvoin

´ei ole sattunut oikeusprosesseihin johtaneita tapaturmia

  • Tiloissa ja varustuksessa on puutteita -- NORMIT?
 • Opettaja on vastuussa työturvallisuuden toteutumisesta.
slide3
Vuorovaikutus:

Huomioi erilaiset oppimiskäsitykset ja tavat oppia ja opettaa

Innostava, toiminnallinen ja kannustava

Turvallisuus on oppimisympäristössä keskeisintä!

(Piispanen 2008)

 • Fyysiset tilat:
 • Viihtyisyys
 • Monipuolisuus
 • Muunneltavuus
 • Ergonomisuus
 • Lapsilähtöisyys
 • Nyky-yhteiskuntaan kasvattava:
 • Yhteistyö ja vuorovaikutus
 • Teknisesti monipuolinen
 • Verkostoitunut
turvallisuuskulttuurin n k kulmat reiman ym 2008
Turvallisuuskulttuurin näkökulmat, Reiman ym. 2008

Organisatoriset ulottuvuudet

Sosiaaliset prosessit

Psykologiset ulottuvuudet

Miten turvallisuuskulttuuri ilmene oppilaitoksen työturvallisuudessa?

Kenen asia turvallisuus on?

Silloin, kun ei ole onnettomuuksia tai tapaturmia, on turvallista!

organisatoriset ulottuvuudet psykologiset ulottuvuudet
Organisatoriset ulottuvuudet Psykologiset ulottuvuudet
 • Opettaja vastaa yhdessä rehtorin kanssa työturvallisuudesta
 • Opettaja määrittelee työturvallisuuden tason ja tavat ylläpitää sitä
 • Opettaja varmistaa oppilaiden osaamisen
 • Opettaja tukee oppilaiden työtä erilaisilla ohjeilla
 • Turvallisuusmotivaatio
 • Ymmärrys työturvallisuuden osa-alueista
 • Käsitys turvallisuudesta luokassa
 • Työn hallinta

Sosiaaliset prosessit

 • Ymmärryksen luominen luokan työturvallisuushaasteista ja omasta roolista niissä
 • Normien muodostuminen ja ylläpitäminen
 • Toimintatapojen luominen
 • Työtä ja turvallisuutta koskevien käsitysten juurtuminen
ty turvallisuuden arviointi tekstiility n opetuksessa
Työturvallisuuden arviointi tekstiilityön opetuksessa
 • Miten työturvallisuus näyttäytyy käsityön opetuksessa?
  • Oppilaiden näkökulma (N=237)
  • Opettajan näkökulma (N=16)
  • Fyysisen tilan näkökulma (N=18)
 • Tutkimus on toteutettu Etelä-Suomen alueella.
 • Luokat ja oppilaat valittu ’satunnaisesti’

huomioita ja johtop t ksi
Huomioita ja johtopäätöksiä
 • Kuka huolehtii koulussa käsityöluokan työturvallisuudesta?
  • Tekstiilityön puolella selkeitä puutteita
  • LO,AO vai kaikki yhdessä
 • Yleiseen luokan varustukseen liittyvät asiat on jokseenkin hoidossa, tekstiilityön erityisluonteeseen kuuluvat asioissa puutteita
 • Alueelta ei ole tutkimusta ja normit ovat yleisellä tasolla
 • Mikä on työturvallisuusopetuksen taso ja laajuus opettajankoulutuksessa?
  • Monialaiset opinnot
  • Sivuaineopinnot
turvallisuuskulttuurin edist minen k yt nn ss
Turvallisuuskulttuurin edistäminen käytännössä
 • Käsityöluokan (pehmeät materiaalit) tarkistuslistat

 Käspaikassa tiedonkeruu

http://www.kaspaikka.fi/turvallisuus/index.html

Graduntekijä Minna Brusila

 • Tarkoitus kehittää tekstiililuokan tarkistuslista opettajien käyttöön

vuoden 2011 aikana!

ad