1 / 13

Šifra mistra Leonarda Postavy a m ísta

Šifra mistra Leonarda Postavy a m ísta. Hlavní postavy. Robert Langdon : uznávaný harvardský profesor náboženské symbologie , ve středních letech, svobodný, odhodlaný, důvěřivý Sophie Neveuová Saint- Clair : jemná žena, práce v dešifrovacím oddělení , vnučka Sauniera

topaz
Download Presentation

Šifra mistra Leonarda Postavy a m ísta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Šifra mistraLeonardaPostavy a místa

 2. Hlavní postavy Robert Langdon: uznávaný harvardský profesor náboženské symbologie, ve středních letech, svobodný, odhodlaný, důvěřivý Sophie Neveuová Saint-Clair: jemná žena, práce v dešifrovacím oddělení, vnučka Sauniera BezuFache – policista, velmi nábožensky založený, zpočátku odhodlaný Roberta zatknout Silas - albín, mnich, zmanipulovaný svým učitelem skupina Epsilon 2.B

 3. Vedlejší postavy Jacques Sauniére Saint-Claire – dlouholetý správce Louvru, dědeček Sophie, 73 let, velmistr Převorství sionského Sir LeighTeabing- za dávné tajemství je ochoten zabíjet, nakonec se zjistí, že je to učitel, britský historik Aringosa– kněz Opus Dei, navádí Silase, velmi přesvědčivý Remy – sluha toužící po penězích, alergický na buráky André Vernet - policista, pravá ruka Facheho skupina Epsilon 2.B

 4. Louvre muzeum v Paříži (jedno z největších) název od loveckého zámečku Louparie/slovo pevnost púvodní tvrz založena Karlem IV. palác dokončen 1852(7) 35 000 objektu v expozici skupina Epsilon 2.B

 5. Místa z natáčení Louvre skupina Epsilon 2.B

 6. Temple Church chrám z 12. století vybudován Templáři jako jejich rezidence původně určen pro ceremonie v období 1185-1307 sloužil jako banka 1540 majetek Koruny Vše dřevěné shořelo během 2. světové skupina Epsilon 2.B

 7. Temple Church skupina Epsilon 2.B

 8. nalezena jako katolická - 15.století • později spekulace o souvislostech s Templáři • “ross” = kopec -- “lyn” = vodopád • zmenšenina Glasgowské katedrály • stavební plány se nikdy nenašli • „hrobka pod kaplí kde rytíři čekají“ RosslynChapel skupina Epsilon 2.B

 9. RosslynChapel skupina Epsilon 2.B

 10. chrám Anglikánské církve • Londýn • korunovace, svatby, poslední odpočinek panovníků • pohřbení např.: Isaac Newton, Charles Darwin, Charles Dickens WestminsterAbbey (opatství) skupina Epsilon 2.B

 11. WestminsterAbbey skupina Epsilon 2.B

 12. Místa z natáčení muzeum v Louveru kompletně přemalované místa během natáčení – Paříž, Malta, Anglie uWestministerskéhoopatství při natáčení pomáhal dav skupina Epsilon 2.B

 13. Zdroje http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/dan-brown/sifra-mistra-leonarda-4.html#ixzz2pXVrgEzH www.Wikipedia.org http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2841-rosslynska-kaple-fakta-a-smyslenky-1/ http://www.sms.cz/film/sifra-mistra-leonarda skupina Epsilon 2.B

More Related