Slovenski zakon o radnim odnosima i rodna ravnopravnost iskustvo u procesu pristupanja eu
Download
1 / 7

SLOVENSKI ZAKON O RADNIM ODNOSIMA I RODNA RAVNOPRAVNOST ISKUSTVO U PROCESU PRISTUPANJA EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

SLOVENSKI ZAKON O RADNIM ODNOSIMA I RODNA RAVNOPRAVNOST ISKUSTVO U PROCESU PRISTUPANJA EU. SONJA LOKAR PREDSJEDAVAJAUĆA RADNE GRUPE ZA JEDNAKOST SPOLOVA KOD REGIONALNOG SAVJETA ZA SURADNJU CETINJE, 8.JUL 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SLOVENSKI ZAKON O RADNIM ODNOSIMA I RODNA RAVNOPRAVNOST ISKUSTVO U PROCESU PRISTUPANJA EU' - toni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slovenski zakon o radnim odnosima i rodna ravnopravnost iskustvo u procesu pristupanja eu

SLOVENSKI ZAKON O RADNIM ODNOSIMA I RODNA RAVNOPRAVNOSTISKUSTVO U PROCESU PRISTUPANJA EU

SONJA LOKAR

PREDSJEDAVAJAUĆA RADNE GRUPE ZA JEDNAKOST SPOLOVA KOD REGIONALNOG SAVJETA ZA SURADNJU

CETINJE, 8.JUL 2008


Slovenski zakon o radnim odnosima i rodna ravnopravnost iskustvo u procesu pristupanja eu
KOLIKO JE NAŠ STARI ZAKON O RADU BIO U SKLADU SA DIREKTIVAMA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I STANDARDIMA EU

 • IMAO JE GENERALNU ZABRANU DISKRIMINACIJE NA BAZI POLA – ALI NE NE I NA BAZI POLNE ORIENTACIJE

 • IMAO JE VRLO DOBRU ZAŠTITU TRUDNICA, MAJĆINSKIH PRAVA I NA PAPIRU DOBRE MOGUĆNOSTI ZA RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO

 • IMAO JE GENERALNU KLAUZULU O JEDNAKOJ PLATI ZA JEDNAK RAD ALI NIKAKVE SANKCIJE

 • IMAO JE DOSTA DOBRU ZAŠTITU ŽENA PRED NOĆNIM RADOM

 • IMAO JE DOBRE ODREDBE O POSEBNIM PRAVIMA SAMOHRANIH RODITELJA I RODITELJA DJECE U DOBI DO ZAVRŠAVANJA OSNOVNE ŠKOLE


Pitanja koja samo morali na novo ili druga ije regulirati
PITANJA KOJA SAMO DIREKTIVAMA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I STANDARDIMA EUMORALINA NOVO ILI DRUGAČIJE REGULIRATI

 • RODNO OSJETLJIV JEZIK ZAKONA

 • ZABRANA DISKRIMINACIJE NA BAZI POLA I POLNE ORIJENTACIJE I ZABRANA “ODMAZDE” ZBOG POZIVANJA ZAPOSLENOG NA PROPISANA PRAVA

 • ZABRANA POLNOG NAPASTOVANJA NA RADNOME MJESTU I MOBINGA

 • DUŽNOST POSLODAVCA DA OSIGURA DOSTOJANSTVO ZAPOSLENIH NA RANOM MJESTU

 • BREME DOKAZIVANJA NA POSLODAVCU!

 • PRINCIP JEDNAKOG TRETMANA – ZABRANA OBJAVLJIVANJA SLOBODNIH RADNIH MJESTA PREMA POLU

 • ZABRANA USLOVLJAVANJA DOBIJANJA RADNOG MJESTA ODRICANJEM OD TRUDNOĆE, ZAŠTITA PRED “LIĆNIM” PITANJIMA

 • PRAVO NA ODMOR ZA DOJENJE DJETETA

 • KAZNENE ODREDBE – GLOBE


Slovenski zakon o radnim odnosima i rodna ravnopravnost iskustvo u procesu pristupanja eu
ŠTA SMO USPJELI SPASITI OD NAŠE DOBRE PRAKSE A ŠTA UGRADITI U ZAKON NA BAZI NAJBOLJE PRAKSE I NAJVIŠIH STANDARDA U ZEMLJAMA EU

NAŠA BAŠTINA, KOJU SMO OČUVALI:

 • ZAŠTITA SAMOHRANIH RODITELJA

 • NADSTANDARNA PRAVA TRUDNICA I MAJKI NAKON PORODA, NAČELNO PRAVA OBA RODITELJA DA SE BRINU ZA DJECU I ODRASLE U PORODICI, OJIMA TREBA POMOĆ

  NAJBOLJE IZ DRŽAVA EU ŠTO SMO PREUZELI U NAŠ ZAKON:

 • ODREDBE O NAPASTOVANJU I MOBINGU NA RADNOME MJESTU

 • ODREDBE O NEPRENOSIVOM OČINSKOM PLAČENOM ODSUSTVU ZA NOVORODJENĆE I DJETE DO ŠKOLE

 • DIREKNO PONIŠTAVANJE NAJČEŠČIH DISKRIMINATORNIH PRAKSI POSLODAVACA PREMA ŽENAMA U PROCESU ZAPOŠLJAVANJA I ODPUŠTANJA


Kako smo uspjele braniti i nadgraditi
KAKO SMO USPJELE BRANITI I NADGRADITI? UGRADITI U ZAKON NA BAZI NAJBOLJE PRAKSE I NAJVIŠIH STANDARDA U ZEMLJAMA EU

 • VISOK STEPEN OSJETLJIVOSTI SINDIKATA ZA VEČ OSVOJENA PRAVA RADNICA I RODITELJA – ODRBANILI SU JIH U PROCESU SOCIALNOG DIALOGO O TRIPARTITINOM SOCIALNOM SAVETU

 • PROJEKAT “KAKO REČI ŠEFU NE” 1998 – 2000

 • ODLIČNA STRUČNJAKINJA U UREDU ZA JEDNAKOST SPOLOVA VIJOLETA NEUBAUER – PREGOVARAČICA SA MINISTARSTVOM U VREME PRIPREMANJA ZAKONA, LEVI CENTAR NA VLASTI OD 1992 – 1996, OD 2000-2004

 • PROJEKTNE KOALICIJE ZA ZAŠTITU I NADGRADJIVANJE PRAVA RODITELJA OD 1994 – DO DANAS


Kako se zakon sprovodi u emu je kratak
KAKO SE ZAKON SPROVODI – U ĆEMU JE KRATAK UGRADITI U ZAKON NA BAZI NAJBOLJE PRAKSE I NAJVIŠIH STANDARDA U ZEMLJAMA EU

 • NEMA KAZNENE ODREDBE ZA KRŠENJE NAČELA O JEDNAKOM PLAČANJU JEDNAKOGA RADA

 • INŠPEKCIJE NE UZIMAJO PREVIŠE OZBILJNO ODREDBE O JEDNAKOSTI SPOLOVA, SUDOVI RADE JAKO SPORO I SLABO SE SNALAZE SA OBRNUTIM BREMENOM DOKAZIVANJA,

 • ŽENE KOJE TRAŽE POSAO I KOJE GA VEĆ IMAJU, NEMAJU POJMA O SVOJIM PRAVIMA, ILI SU SVESNE MANJKA SOLIDARNOSTI, PA JIH AKTIVNO REDKO TRAŽE – RADNI UGOVORI NA KRATAK ROK DODATNO SLABE NJIHOVU SPOSOBNOST IZGANJATI SVOJA PRAVA

 • PROBLEM SA ZAGOVORNICOM JEDNAKIH PRAVA MUŠKARACA I ŽENA U UREDU ZA JEDNAKE MOGUČNOSTI

 • MANJAK SINDIKALNOG AKTIVIZMA NA TU TEMU U PREDUZEČIMA

 • PREMALA AKTIVNOST NEVLADINOG SEKTORA NA TEMU EKONOMSKIH I SOCIALNIH PRAVA NA RADNOME MJESTU

 • TOLERANCIJA JAVNOSTI I PRITISAK NA POSLODAVCE I INŠPEKCIJE POVODOM NAPASTOVANJA I MOBINGA NA RADNOME MJESTU VRLO POLAKO ALI IAPK RASTE – PRIMER SVLAČIONICA, PRIMER NAPASTOVANJA U VOJSCI


Kako dalje
KAKO DALJE UGRADITI U ZAKON NA BAZI NAJBOLJE PRAKSE I NAJVIŠIH STANDARDA U ZEMLJAMA EU

 • LOBIRANJE ZA JAČANJE EVROPSKOG ZAKONODAVSTVA

  Direktiva protiv diskriminacije, Direktiva za sankcioniranje nejednakog plačanja za rad jednake vrednosti, podizanje standarda prava povezanih sa balansiranjem rada i porodice;

 • PAN EVROPSKA KAMPANJA ZA PARITET U ZAKONIMA KOJI BI OSIGURAO 50-50 U SVIM ORGANIOMA ODLUČIVANJA, U SVIM GRANAMA VLASGTI, NA SVIM RAZINAMA

 • JAČANJE SINDIKLNOG RADA NA PITANJIMA JEDNAKOSTI SPOLOVA

 • STVARANJE PROJEKTNIH KOALICIJA I KORIŠČENJE SENDVIĆ STRATEGIJE