termodynamika nano materi l n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Termodynamika NANO materiál?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Termodynamika NANO materiál? - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Termodynamika NANO materiálů. … „One nanometer is one billionth of a meter. It is a magical point on the scale of length, for this is the point where the smallest man-made devices meet the atoms and molecules of the natural world.“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Termodynamika NANO materiál?' - tola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
termodynamika nano materi l
Termodynamika NANOmateriálů

… „One nanometer is one billionth of a meter. It is a magical point on the scale of length, for this is the point where the smallest man-made devices meet the atoms and molecules of the natural world.“

(Professor Eugen Wong, Assistant Director of the National Science Foundation, 1999)

slide2

Obsah přednášky (2011)

8. Heterogenní rovnováhy v jednosložkových systémech

8.1 Podmínky fázové rovnováhy pro zakřivená rozhraní

Odvození podmínek fázové rovnováhy pro systém částice – spojitá fáze

Závislost chemického potenciálu na rozměru částice

Gibbsovo fázové pravidlo

8.2 Rovnováha (l)-(g)

Odvození rovnovážné podmínky pro konstantní teplotu T

Odvození rovnovážné podmínky pro konstantní tlak pg

8.3 Rovnováha (s)-(g)

8.4 Rovnováha (s)-(l)

Odvození z rovnovážné podmínky za předpokladu spojité taveniny

HGM (Homogeneous melting model ): rovnováha (s)-(l)-(g), trojný bod

LSM (Liquid shell model ): rovnováha (s)-(l) a (l)-(g), dvě fázová rozhraní

Závislost entalpie tání na rozměru částice

8.5 Rovnováha (s)-(s)

Závislost Gtr na rozměru částice

Rovnováha (s1)-(s2)-(g), trojný bod

slide3

Rovnovážná podmínka

Obecné odvození – uzavřený systém

Povrchová práce

slide4

Vβ, p

Vα,p

Rovnovážná podmínka

Uzavřený jednosložkový systém [T,p]

α–(s) nebo (l) fáze

β – (l) nebo (g) fáze

slide5

Vβ, pβ

Vα,pα

Rovnovážná podmínka

Uzavřený jednosložkový systém [T,V]

α– částice o poloměru r; (s) nebo (l) fáze

β – (l) nebo (g) fáze

slide6

Rovnovážná podmínka

α = (s)

α = (l)

slide10

Závislost chemického potenciálu na rozměru částice

A je to ještě složitější

Jednosložkový systém

slide11

Gibbsovo fázové pravidlo

Jednosložkový systém

Fáze α a β

Intenzivní

proměnné

Rovnovážné

podmínky

Počet stupňů volnosti (v) =

= Počet proměnných – počet podmínek

Připomínka: Rovinné rozhraní

slide12

Who's Who

Sir William Thomson

1st baron Kelvin of Largs

1824-1907

Sir Joseph John Thomson

1856-1940

Skotský matematik a fyzik

absolutní teplota, …

Anglický fyzik

1906 Nobelova cena za fyziku (elektron)

slide13

Vl,pl

T, pg

Rovnováha (l)-(g)

Rovnováha při konstantní T

Kelvinova rovnice (1870)

slide15

Vl,pl

T, pg

Rovnováha (l)-(g)

Rovnováha při konstantním pg

Gibbsova-Thomsonova rovnice (1888)

Gibbsova-Duhemova rovnice

slide16

Vs,ps

T, pg

Rovnováha (s)-(g)

Rovnováha při konstantní T

slide17

Vs,ps

T, pl

Rovnováha (s)-(l)

Spojitá tavenina

Gibbsova-Thomsonova rovnice

slide18

Vl, pl

Vs,ps

T, pg

Rovnováha (s)-(l)

Rovnováha (s)-(l)-(g)

HGM, Pawlow (1909)

slide20

Vs,ps

Vl, pl

T, pg

Rovnováha (s)-(l)

Rovnováha (s)-(l), (l)-(g)

LSM, Hanszen (1960)

slide22

Rovnováha (s)-(l)

Porovnání modelů pro predikci TF = f(r)

In

slide23

Rovnováha (s)-(l)

Závislost entalpie tání na velkosti částice

slide24

Rovnováha (s)-(l)

Závislost entalpie tání na velkosti částice

G. Guisbiers, L. Buchaillot:

J. Phys. Chem. C 113 (2009) 3566-3568

Q. Jiang, C.C. Yang, J.C. Li:

Mater. Lett. 56 (2002) 1091-1021

slide25

Rovnováha (s)-(s)

i) Vliv povrchové energie γ (práce potřebné k vytvoření nového povrchuo jednotkové ploše).

S rostoucí velikostí plochy povrchu A vzrůstá příspěvek γA, a tak např. nízkokoteplotní fáze α s vyšší povrchovou energií (na jednotku plochy) ve formě nanočástic se může stát při dané teplotě T méně stabilní než vysokoteplotní fáze β s  nižžší povrchovou energií.

ii) Vliv zvýšeného tlaku p = 2f/r uvnitř částice malých rozměrů.

S rostoucím tlakem vzrůstá Gibbsova energie částice, přičemž růst je menší pro částice s vyšší hustotou (menším molárním objemem).Nízkokotlaká fáze α s nižší hustotou ve formě nanočástic se může stát při daném tlaku okolí p méně stabilní než vysokotlaká fáze β s vyšší hustotou.

slide28

Rovnováha (s)-(s)

Závislost Gtr na rozměru částice

(Jiang et al., 2008)

slide30

Rovnováha (s)-(s)

Závislost Gtr na rozměru částice

(Barnard et al., 2004, …)

Ab-initio výpočet

DFT-GGA

slide31

Rovnováha (s)-(s)

Rovnováha (s1)-(s2)-(g)

Analogie HGM

slide33

Literatura

 • R. Defay, I. Prigogine: Surface Tension and Adsorption, Longmans, London 1966.
 • R.T. DeHoff: Thermodynamics in Materials Science. McGraw-Hill, New York 1993 (Chap. 12).
 • S. Stolen, T. Grande, N.L. Allan: Chemical Thermodynamics of Materials. Macroscopic and Microscopic Aspects. J. Wiley, Chichester, 2004 (Chap. 6).http://knihovna.vscht.cz/eiz-ch_cze.html
 • Q. Jiang, C.C. Yang: Size effect on the phase stability of nanostructures, Current Nanosci. 4 (2008) 179-200.
 • Q. Jiang, S. Li: Thermodynamic considerations on solid structural transition temperatures of nanocrystals, Comput. Theor. Nanosci. 5 (2008) 2346-2364.

NANOMATERIÁLY

http://www.vscht.cz/ipl/predmety/nanomaterialy.htm

slide34

O čem to bylo ?

i) Povrch vs. objem: velikostní faktor – koule A/V = 3/r, „vše“ je f(1/r).

ii) Při vzniku nového povrchu je třeba dodat práci. Energie souboru částic s velkým povrchem je vyšší než energie bulku o stejném objemu  nanosystémy jsou termodynamicky nestabilní.

iii) V částicích malých rozměrů je vyšší tlak než v jejich okolí (plyn, kapalina), který je nepřímo úměrný jejich poloměru r. S rostoucím tlakem (klesajícím r) vzrůstá Gibbsova energie částic.

iv) Gibbsova termodynamika povrchů a fázových rozhraní zavádí koncept „geometrického“ povrchu a povrchové termodynamické veličiny Zσ a zσ =Zσ/A.

v) Závislosti termodynamických funkcí na r resp. 1/r lze popsat na základě příslušných rovnovážných podmínek nebo na pomocí vztahů vycházejících z odlišných vlastností povrchových a bulkových atomů (CN, délka a pevnost vazeb (Ec), vibrace aj.).

slide35

O čem to nebylo !

 • i) Nanovlákna a nanovrstvy.
 • ii) Nanočástice v matrici (kompozitní materiály) a nanostrukturované materiály.
 • Fázová rovnováha (fázové diagramy) vícesložkových soustav.
 • Adsorpce na povrchu nanoobjektů.
 • Chemická rovnováha, např. CVD.