gengisfl kt umfang og aflei ingar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gengisflökt: umfang og afleiðingar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gengisflökt: umfang og afleiðingar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Gengisflökt: umfang og afleiðingar - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Gengisflökt: umfang og afleiðingar. Már Guðmundsson, Málstofa hagfræðisviðs Seðlabanka Íslands 19. nóvember 2001. Tilefni og meginspurningar. Verðbólgumarkmið og flotgengi á Íslandi Þróunin frá miðjuvalkostum til “harðrar” fastgengisstefnu eða flotgengis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gengisflökt: umfang og afleiðingar' - todd-benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gengisfl kt umfang og aflei ingar

Gengisflökt: umfang og afleiðingar

Már Guðmundsson,

Málstofa hagfræðisviðs Seðlabanka Íslands

19. nóvember 2001

tilefni og meginspurningar
Tilefni og meginspurningar
 • Verðbólgumarkmið og flotgengi á Íslandi
 • Þróunin frá miðjuvalkostum til “harðrar” fastgengisstefnu eða flotgengis
 • Hvernig ber að vega og meta þessa kosti?
 • Gengisflökt: Hversu mikið og hversu kostnaðarsamt?
efnisatri i
Efnisatriði
 • Gengisflökt, sveiflur og misgengi – (Kemur verðbólgumarkmið að gagni?)
 • Hugsanleg áhrif á raunstærðir hagkerfisins
 • Empirískar niðurstöður varðandi áhrif gengisflökts
 • Tengdar niðurstöður varðandi smáríki og myntbandalög
 • Niðurstöður
fl kt misgengi og sveiflur
Flökt, misgengi og sveiflur
 • Flökt: staðalfrávik prósentubreytinga (eða mismunar lógaritma) á mismunandi tíðni (t.d. dagleg, mánaðarleg eða ársfjórðungsleg) á einhverju tilteknu tímabili
 • Misgengi: Langvarandi frávik frá jafnvægi (eða sögulegu meðaltali)
 • Sveifla tímabils: a) Mesta frávik frá meðaltali og b) Hlutfallslegur munur á hæsta og lægsta gildi
slide6

Nafngengisflökt, raungengisflökt, mesta frávik frá meðaltali og munur hæsta og lægsta gildis

ver b lgumarkmi sl nd
Verðbólgumarkmiðslönd
 • 17 lönd
 • Skilgreining: Tölulegt yfirlýst verðbólgumarkmið er eina millimarkmið peningastefnunnar
 • Langtímamarkmið: aðallega 0-3%
 • Undantekningarnar eru nýmarkaðsríki
ver b lgumarkmi sl nd megindr ttir
Verðbólgumarkmiðslönd: megindrættir
 • Mismunandi hvað varðar stærð og þróunarstig fjármálakerfisins
 • Einnig varðandi upphafsstöðu verðbólgu, viðskiptajafnaðar og stöðu gengisins
 • Ákveðin sameiginleg einkenni: Gerlach, sjá síðar
stefan gerlach 1998
Stefan Gerlach (1998)
 • Probit líkan sem ber kennsl á þá þætti sem hafa áhrif á líkur þess að viðkomandi land sé með verðbólgumarkmið
 • Lítið sjálfstæði seðlabanka fyrir breytinguna, tiltölulega lágt opnunarstig og fáar útflutningsafurðir (=> líkur á ósamhverfum hnykkjum og breytilegu jafnvægisgengi)
 • Reiknaðar líkur á að Ísland og Noregur væru á verðbólgumarkmiði voru 1
ver b lgumarkmi og gengisfl kt
Verðbólgumarkmið og gengisflökt
 • Daglegt og mánaðarlegt flökt eykst í öllum tilfellum nema tveimur
 • Blandaðra eftir verðbólgumarkmið:
  • Daglegt flökt eykst í fleiri tilfellum
  • Mánaðarlegt flökt eykst í fleiri tilfellum ef notaður er lengri sjóndeildarhringur
fl kt og raunhagkerfi
Flökt og raunhagkerfið
 • Óvissa => minni útflutnings- og samkeppnisgeiri og minni beinar fjárfestingar
 • Hærra áhættuálag í innlendum vöxtum => minni fjárfesting, greiðslubyrði skulda meiri og óhagstæð áhrif á þróun fjármálakerfisins Áhættuvarnir
 • Gengisbreytingar eru einnig hluti af aðlögunarferlinu – það er umframflökt sem er skaðlegt (en það er mjög erfitt að mæla)
hrif gengisfl kts t lfr ilegar kannanir
Áhrif gengisflökts: tölfræðilegar kannanir
 • Þrenns konar kannanir:
 • Mat á magnáhrifum gengisflökts á utanríkisviðskipti og landsframleiðslu í þversniðs- eða panel-rannsóknum
 • Vandi lítilla þjóða?
 • Áhrif myntbandalags á utanríkisviðskipti og landsframleiðslu
magn hrif gengisfl kts
Magnáhrif gengisflökts
 • Erfitt hefur reynst að finna veruleg raunáhrif gengisflökts og metin stærð áhrifa er yfirleitt mun minni en umræða margra stjórnmála- og athafnamanna bendir til. (Sjá t.d. Rogoff (1998)).
 • Levine og Carkovic (2001) fá svipaðar niðurstöður í panel-rannsókn á hagvaxtarjöfnu fyrir 73 lönd á tímabilinu 1960-1995
tv r kannanir hrifum gengisfl kts
Tvær kannanir á áhrifum gengisflökts
 • Fylgni milli ársfjórðungslegs raungengis-flökts og sveiflna annars vegar og hagvaxtar og staðalfráviks hans hins vegar. 25 lönd. 2 mælingar per land (80-89 og 90-99)
 • Mánaðarlegt nafngengisflökt og aðrar hagstæðrir: 15 verðbólgumarkmiðslönd 1974-1999. Hver mæling: 2ja ára tímabil í hverju landi
tengdar ni urst ur
Tengdar niðurstöður
 • Það virðist ekki vera marktækt neikvætt samband milli gengisflökts og flökts mikilvægra þjóðhagsstærða. (Flood og Rose (1995)).
 • => Tilraunir til að draga úr gengisflökti leiða ekki endilega af sér meira flökt í öðrum þjóðhagsbreytum og öfugt (sjá Frankel og Mussa 1980)
vandi sm rra r kja
Vandi smárra ríkja?
 • Smá ríki búa að öðru jöfnu við betri lífskjör og vaxa ekki hægar en stærri ríki (Easterly and Kraay: Small States, Small Problems)
 • Meginástæðan er sú að þau eru opnari og frjálsari varðandi utanríkisviðskipti
hrif a ildar a myntbandalagi
Áhrif aðildar að myntbandalagi
 • Rose hefur sýnt fram á í fjölda ritgerða að aðild ríkis að myntbandalagi stóreykur viðskipti þess við önnur lönd innan bandalagsins
 • Meiri utanríkisviðskipti eykur lands-framleiðslu og vöxt hennar

Frankel og Rose (2000), Rose og Engel (2001) og Glick og Rose (2001)

hvernig samr mast essar ni urst ur
Hvernig samrýmast þessar niðurstöður?
 • Sameiginleg mynt örvar utanríkisviðskipti og hagvöxt – (að því gefnu að um sé að ræða “eðlilegar” viðskiptaþjóðir)
 • Ef land hefur eigin mynt þá skiptir umfang flökts hennar yfirleitt ekki meginmáli (og er á stundum nauðsynlegt)
ni urst ur
Niðurstöður
 • Lönd hafa þurft að velja í ríkari mæli á milli “harðrar” fastgengisstefnu og gengisflots
 • Gengisflökt íslensku krónunnar hefur að undanförnu ekki verið óeðlilega mikið
 • Umfang gengisflökts virðist ekki hafa marktæk neikvæð áhrif á mikilvægar þjóðhagsstærðir (allavega innan þeirra marka sem að jafnaði tíðkast)
 • Stóra spurningin stendur um afnám eigin gjaldmiðils og aðild að myntbandalagi eða ekki?
ni urst ur frh
Niðurstöður ..frh.
 • Ávinningurinn af aðild að myntbandalagi í formi aukinna viðskipta við það er mögulega mjög mikill (gengisflökt gagnvart þriðju ríkjum verður áfram til staðar og gæti aukist)
 • Þessa niðurstöðu þarf að setja á vogaskálarnar ásamt mælistikum hagkvæmasta myntsvæðis, gagnrýni á þær, peningalegum aga, trúverðugleika og öðrum þáttum sem kunna að skipta máli