datavarehus i oslo kommune n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Datavarehus i Oslo kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Datavarehus i Oslo kommune

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Datavarehus i Oslo kommune - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Datavarehus i Oslo kommune. Brukermøte 18.Juni 2008. Faglig premissgiver: FIU Operativ faglig premissgiver: UKE / KOE v/ Pål E Torkildsen og Thor-Ingar Aasheim. Program. 0900 Velkommen DVH – Hensikt, status og bruk DVH – Nyheter og videreutvikling DVH – Nye kilder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Datavarehus i Oslo kommune' - evelien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datavarehus i oslo kommune

Datavarehus i Oslo kommune

Brukermøte18.Juni 2008

Faglig premissgiver: FIU

Operativ faglig premissgiver: UKE / KOE

v/ Pål E Torkildsen og Thor-Ingar Aasheim

program
Program

0900 Velkommen

DVH – Hensikt, status og bruk

DVH – Nyheter og videreutvikling

DVH – Nye kilder

1030 – 1045 Pause og forfriskninger

DVH – Brukertips

DVH – Brukererfaringer

DVH – Support

overordnede m l for datavarehuset
Overordnede mål for datavarehuset
 • Fremskaffe beslutningsgrunnlag som er mer enhetlig og tilgjengelig
 • for å gi mulighet til en bedre styring av virksomheter og aktiviteter
 • Rundskriv 26 / 2007
  • ”Det er et mål at alle virksomheter i Oslo kommune skal ta i bruk DVH”
hva er datavarehuset
Hva er Datavarehuset?
 • DVH er et rapporterings og informasjonssystem
  • Teknologien kalles Business Intelligence (BI)
 • En felles database for styringsdata for hele kommunen
  • I dag
   • Økonomidata
   • Personelldata
   • Statistikk om befolkningen i Oslo
  • Senere
   • Produksjonstall fra ulike fagsystem kombinert med data fra de andre kildene i DVH
   • Nøkkeltall
   • Resultater fra medarbeiderkartlegginger, brukerundersøkelser mv.
 • DVH åpner for ulike måter å hente ut og sammenstille data
  • Eks:
   • Ferdige rapporter (en eller flere kilder)
   • Rapporter / datauttrekk til presentasjoner (intra- og internett)
   • Rapporter / datauttrekk til analyseformål
datavarehuset vs fagsystemene
Datavarehuset vs fagsystemene
 • Et fagsystem / saksbehandlingssystemDesignet for å støtte saksbehandlingen
 • Rapporteringsbehoveneofte underordnet registreringsbehovene
 • Rapporter kun fra en kilde.
 • DatavarehusetDesignet for å sammenstille og rapportere datainnhentet fra andre systemer
 • Rapportbehovene styrer organiseringen av dataene i datavarehuset
 • Rapporter sammenstilt fra flere kilder
slide7

Nøkkeltall basert på flere kilder

Nøkkeltall -

Styrings-

indikator

dvh nyheter og videreutvikling 1
DVH – Nyheter og videreutvikling (1)

Nyheter i DVH rapporter som er / blir implementert i sommer

 • NB! NLP2100 Ferieoppfølging blir riktig når junilønnen er kjørt
 • NLPxxxx Sykefraværsprosjektet ”raskere tilbake”
 • Utbetalte feriepenger, egen fane i lønnsrapporten
 • NLP2902 Søkt mottatt sykepengerefusjon, mitt organisasjonsnivå, ny
 • AVS1000 Avstemming lønn mot Agresso (kvalitetssikres og utvides for å vise konteringsdetaljer)
 • NLPxxxx Lønnsutvikling pr. ansatt f.o.m. 1.1.2006
 • Økonomirapporter basert på de gamle EPOK malene
dvh nyheter og videreutvikling 2
DVH – Nyheter og videreutvikling (2)

Videreutvikling av DVH som er under arbeid

 • Befolkningsstatistikk og prognoser
  • Oppdatering med de siste tallene
  • Befolkningsprognoser
 • Rapporter
  • Estimering av en turnover rapport
 • Teknisk
  • Oppgradering av programvare
 • Historikkhåndtering
  • Reklamasjonsarbeid
dvh nye kilder
DVH - Nye kilder
 • Familia
  • Prosjektet er i gang
 • TET
  • Virkeliggjør en visjonen for DVH”Ledere i Oslo kommune skal kunne klare seg med ett rapporteringsverktøy når de skal hente den nødvendige styringsinformasjon de trenger!”
 • 2009 ??
  • Sentrale bevilgninger?
  • Etater som kjøper seg inn med egne fagsystem?
dvh brukertips
DVH - Brukertips

PRK - nyheter og brukertips

 • Nyheter og videreutvikling som kommer
  • Tilgang til spesifiserte kost- og tjenestesteder
  • Virksomhetsspesifikke rapportgrupper
   • Sensitive
   • Ikke sensitive
  • Tilrettelegging i PRK - å ta i bruk DVH
   • Knytninger – hva er viktig å huske
   • Individuelle tilganger – hvilke konsekvenser
   • Eksempel på problemstillinger
utsnitt av organisasjonshierarkiet i prk
Utsnitt av organisasjonshierarkiet i PRK
 • Bydel Sagene
  • Administrasjonen
  • Barnehager
  • Akerselva barnehageetnhet
   • Bjølsen banehageenhet
    • Bjølsen barnehage
    • Bjølsenhellinga barnehage
    • Dronning Louises barnehage
    • Margarinfabrikken barnehage
    • Tiriltoppen barnehage
   • Ressursgruppen for barnehagene
   • Sagene barnehageenhet
   • Torshov barnehageenhet
   • Torshovhagen barnehage (privat)
   • Torshovkirkens barnehage (privat)
  • Barneparker
  • Barnevernstjenesten
  • Eldresenter og frivillighetsentraler
  • Fagforbundet Sagene fagforening
  • Gruppeboliger
  • Helse, rehabilitering og psykiatri
  • Helsestasjonen
  • Hjemmetjenesten
  • Opplysningstjenesten i Bydel Sagene
  • PRIVATE/EKSTERNE
  • SFO
  • Sagene samfunnshus
  • Sosiale tjenester
  • Sykehjem og dagsentre
  • Søknadskontor
  • Ungdomstiltak
tilganger p personniv
Tilganger på personnivå

Velg Datavarehus i menyen og trykk opprett. Følgende bilde kommer opp:

dvh endre og lage rapporter
DVH – endre og lage rapporter

Superbrukere kan:

 • Endre en eksisterende rapport i ”Rediger”
 • Lage rapporter basert på ulike ”Univers”
 • Demonstrasjon
  • Å lage en enkel listerapport basert på ”Lønnsuniverset” med data lastet fra Person- og ressurskatalogen (PRK)
 • Veileder på Webside for DVH under knappen ”Veiledninger”http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=26484
dvh brukererfaringer 1
DVH – Brukererfaringer (1)

Økonomisjef Dag RødsandBydel Søndre Nordstrand

 • DVH som verktøy for økonomistyring
  • Hvordan?
  • Eksempler på egenutviklede rapporter
dvh brukererfaringer 2
DVH – Brukererfaringer (2)

Controller Jon Atle Andersen, Utdanningsetaten

 • Lønnsrapport for ledere
  • Rutiner for digital utkvittering
  • Eksempel på forenklet lønnsrapport
dvh support
DVH - Support
 • 1.linje brukerstøtte og opplæring er et lokalt ansvar
 • DVH organisasjonen vil bistå med opplæring
 • 1 – 2 lokale brukerstøtter (superbrukere) velges som kontaktpersoner og kan melde tekniske feil / driftsstans til servicedesk.hio.drift@edb.com
 • De samme kan også melde
  • Brukerproblemer
  • Datakvalitetsproblemer
  • utviklingsønsker etc

til DVH organisasjonen i UKE

datavarehus@uke.oslo.kommune.no

neste dvh brukerm te invitasjon til h sten
Neste DVH brukermøte: Invitasjon til høsten!

I mellomtiden - ta gjerne kontakt for

 • Implementering og tilrettelegging i virksomheten
 • Datakvalitetsutfordringer
 • Tips til videreutvikling
 • …. osv ….… datavarehus@uke.oslo.kommune.no

God Sommer!