arany j nos az r k zsid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arany János: Az örök zsidó PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arany János: Az örök zsidó

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Arany János: Az örök zsidó - PowerPoint PPT Presentation


 • 328 Views
 • Uploaded on

Arany János: Az örök zsidó. Keletkezés: a nagykőrösi korszak lezáró alkotásként értelmezhetjük, 1860-ban jelent meg a Szépirodalmi Figyelőben. Egy 13. századi legendán alapul, ami Kartaphilos történetét foglalja magába. Cím értelmezése: Nyelvtanilag:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arany János: Az örök zsidó


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Keletkezés:
 • a nagykőrösi korszak lezáró alkotásként értelmezhetjük,
 • 1860-ban jelent meg a Szépirodalmi Figyelőben.
 • Egy 13. századi legendán alapul, ami Kartaphilos történetét foglalja magába.
slide3
Cím értelmezése:
 • Nyelvtanilag:
 • E/3. személyű, határozott névelővel ellátott a cím
 •  egyetlen konkrét személyre utal
 • figyelemfelkeltő jelleg

 • ugyanakkor a szöveg E/1. személyű, létértelmező, önelemző monológ
 • Az utolsó vsz. metonímiája (szegény zsidó-szegény szívem) leplezi le a lírai én szerepjátszását
slide4
Jelentéstanilag:
 • az „örök zsidó” kifejezés arra utal, hogy a lírai én valamely költői személy álarca mögé bújik(szerepvers)
 • a végtelen szenvedést, raboskodást szimbolizálja
slide5
Cím és szöveg kapcsolata:
 • a cím utal a költő szerepére, az örökös vándorlásra
 • az átkot vetíti előre, amit a Kartaphilosi legendából vett át
 • a történet nem szolgál olyan információval, amely a lírai én szenvedésének vagy léthelyzetének okait, távolabbi összefüggéseit megvilágítaná
slide6
Műfaj:
 • elégia és ballada keveréke
 • de drámai monológként/modern balladaként is értelmezhetjük

Hangnem:

 • elégikus hangnem, lemondást az elveszettséget erősíti

Verstípus:

 • létösszegző, létszembesítő
 • szerepvers
slide7
Forma:
 • 11 versszakos, 5 soros, 8 szótagos+ a refrén, ami 4 szótagos
 • zárt forma
 • páros rímképlet a-a;b-b;x  x rímtelen (refrén
 • időmértékes verselés)

Versszervező erő:

 • ellentét (metaforikus ellentét párok)

Leíró jelleg jellemzi a verset.

slide8
Szerkezet:
 • A vers 5 egységre tagolható.
  • 1.-3.vsz: /az első szerkezeti egység/

>„már” időhatározó, a bolyongás idejét, a történeten kívül, meghatározhatatlan időre tolja ki, a refrén is ezt erősíti „tovább, tovább”

> a lírai én saját léthelyzetét; tér és időtapasztalatát szemlélteti

> mozgásterét ellenséges közegként tapasztalja; a föld lápszerű „nem szilárd/süllyed” (metaforikus képek)

slide9
> illetve jégszerű vékonyság „ropog; átvékonyul”

> az ég is ránehezül=ez mind szorongással tölti el

> a 3.vsz: az idő egylényegűségének tapasztalatát rögzíti

> az idősíkok közül teljesen hiányzik a múlt, csak a jelen és a jövő kap szerepet; jelen=fenyegetettség/jövő=teher- érzet

„Gyűlölöm a mát s holnapot”

> jövőtlenség képzetét kelti

> állapotszerűvé alakítja a helyzetet

slide10
4.-5.vsz: /második szerkezeti egység/

> vágyai és a valóság kínálta lehetőségek közötti feloldhatatlan ellentét

> a két versszak motivikus párhuzamokkal, három állapottal példázza az elviselhetetlen szenvedést- ezek: éhség, szomjúság és testi fáradtság, mind a minimális komfortossághoz tartoznak, azaz az ember létszükségletei(egzisztenciális létbizonytalanság)

> a lírai én mindhárom állapot után sóvárog,de a valóság ellentétes lehetőségeket kínál

   • az 5.vsz. is ezt nyomatékosítja, a sivatag metaforájával,az oázis pedig a lírai én beteljesíthetetlen vágyainak jelképe
slide11
>
 • TANTALOSZ-mítosza

a keresés nem érhet célt, mert a valóság keretei között a lírai én vágyai nem teljesülhetnek, így magától adódik a kiábrándultság

> a vágyai beteljesítését tovább folytatja, ha feladná, akkor az eszményeit és saját önazonosságát veszítené el

slide12
6.-7.vsz: /harmadik szerkezeti egység/

(a nagyváros képei)

> a lírai én többi emberhez való viszonyát fogalmazza meg („ködfátyol-kép; földi boly”)

> a magány, kívül rekedtség az emberi közösségből – elidegenedés élménye

> a közösség elfogadja azt a valóságot, amit a lírai én megtagad

> értelmetlenül szemléli az örök kereső magatartást, („rám csapott”) szembe kell néznie az élete hiába valóságával

slide13
8.-10.vsz: /negyedik szerkezeti egység/

> az elbeszélő úgy érzi, hogy a természettel ellentétbe, ő nem tölti be saját rendeltetését

(„…aszú homok,..mely egyszer kihal; …ágról szakadt levélke-ami majd fent akad”…)

> ez reményvesztettséggel tölti el -> a vándorlás céltalan bolyongással válik azonossá

slide14
11.vsz: /ötödik szerkezeti egység/

> az utolsó versszakban, átértelmeződik számára a cél fogalma

> nem a vágyak betöltése, csupán a végső nyugalom magtalálása a cél

> egyetlen kiutat lát; a megváltó halált

> visszamutat Kartaphilos-legendájához, az átokhoz!!!

> itt még a refrén is bizonytalan, nem tudni hogy a lírai én belső hangjaként vagy külső, ráható körülményként értelmezhető

slide15
Motívumok:

1.-2.vsz: Az út motívuma, ami a vándorlást, a keresést feltételezi.

3.vsz: Az idő körkörösséget, ismétlődést jelöl=a világ egy helybe toporgását.

5.vsz: Sivatag a vándor halálát vetíti előre; délibáb=az elérhetetlenséget szimbolizálja.

6.-8.vsz: tömeg=kitaszítottság; csónak,hab=ide-oda hánykolódás; üstökös,nyíl,kő=mindnek van célja egyszer megpihen mind

9.-10.vsz: Természet elemeinek beteljesülése (homok,levél); és a saját életének hiába valósága áll ellentétbe egymással.

11.vsz: Megjelenik a zsidó kép, amivel magára utal és ezzel lehull a maszkja.

slide16
A vers mondani valója:
 • Választ keress arra, hogy létezik e a fejlődés a világban, van e értelme az örökös újra kezdésnek, és magának az emberi létnek.