tule sellaisena kuin olet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tule sellaisena kuin olet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tule sellaisena kuin olet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
tobias-richard

Tule sellaisena kuin olet - PowerPoint PPT Presentation

85 Views
Download Presentation
Tule sellaisena kuin olet
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tule sellaisena kuin olet 2. Aitous ja epäilys14.9.2014

  2. Epäily kuuluu ihmisyyteen • Miksi epäilemme? - Epäilemme, koska tietomme on vajavaista ja epätäydellistä • Epäilyn ei ole uskon vastakohta • Uskon vastakohta on pelko, epäilys voi johtaa pelkoon  Mt 14:29-31 • Kaikilla ihmisillä – uskovillakin on epäilyjä • Epäilyn sallimisessa, tunnustamisessa ja hyväksymisessä on kyse REHELLISYYDESTÄ JA AITOUDESTA

  3. Epäileviä ihmisiä • Daavid • Jumalani miksi olet unohtanut minut? Ps 42:10 • Herra, kuinka kauan? Kätkeydytkö sinä ainiaaksi? Ps 89:47 • Kuningas Davidista tuli uskon sankari  Heb. 11:32-34 • Arvostetuin kuningas • Johannes Kastaja • Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Lk 7:19 • Johannes kastaja raivasi Jeesukselle tien • Pietari

  4. Ketkä eivät epäilleet? • Jeesuksen ajan hengelliset johtajat, fariseukset • VAIN he olivat oikeassa • He pitivät toisinajattelijoita hylkiöinä • He vihasivat Jeesusta ja murhasivat hänet! Lk 19:47 • Saulus, josta tuli Paavali • Puhkui vihaa ja murhanhimoa – vainosi Jeesuksen seuraajia • Damaskoksen tiellä Jumala ilmestyi ja hän aloitti epäilevällä kysymyksellä: “Herra kuka sinä olet?” (Apt 9:5)

  5. Epäilikö Jeesus? • Jeesus huusi ristillä, kärsiessään sinun ja minun tähden sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille: ”Jumalani, Jumalani miksi minut hylkäsit?” Mt 27:46 • Miksi? Sairaus, konkurssi, onnettomuus… • Jeesus tietää, että ihmisten elämään kuuluu epäilys; kysymme kriiseissä: Miksi?  Heb 4:14-16

  6. Aitous avaa tietä epäilijöille • Ihmisille ei riitä vastaukseksi välttämättä: “koska Raamattu sanoo niin” • Epäily, kysymykset ja kuuntelu sallittu • Epäilyn sallimisessa on kyse luottamuksen syntymisestä • Antaa myös mahdollisuuden sanoa “Minä en tiedä?” • Luottamus antaa mahdollisuuden Pyhälle Hengelle

  7. Aito seurakunta • Aitous tuo esille epätäydellisen ihmisen- Armon saaneena olemme silloin samalla tasolla kaikkien ihmisten kanssa- olemme ihmisten puolella, niin kuin Jeesus Kristus “syntisten ystävä” • Aitous ei ole yhden askeleen projekti • Aitous ei ole helppo tie • Aitous tuhoaa ulkokultaisuutta ja valmistaa tietä aidolle Jumalan Hengen ilmestymiselle

  8. Esteet aitouteen • Olen ihmisenä taipuvainen samaan, jossa Jeesuksen ajan hengelliset johtajat elivät • hengellinen ylpeys • Oikeassa oleminen, oikea oppi • Olen altis omassa innokkuudessa, samaan kuin Pietari, Saulusta, Jaakobia ja Johannesta - oman aseman tavoittelu,  Mk 10:35-40, - innokkuus  Mk 8:31-33

  9. Aitous vai teeskentely • Teeskentely on tie tekopyhyyteen - tuo kylmyyden ja kovuuden seurakuntaan • Jeesus oli sitä vastaan, että tekopyhät, ihmiset toimivat tiennäyttäjinä ja pitivät uskonnon kautta ihmisiä, joko hyvinä (niin kuin he) tai hylkiöinä (niin kuin muut) • He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa.  Mat. 23:4 • Antaa mahdollisuuden Jumalan Pyhälle Hengelle johtaa vuorovaikutuksen syntymisessä - Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.  Gal 6:2

  10. Lopuksi • Epäily kuuluu ihmisyyteen, Jeesuskin epäili- tietomme ja ymmärryksemme on vajavaista • Jeesus tietää heikkoutemme • Jeesus oli kriittinen niille, jotka eivät epäilleet- uskossaan hyvin varmat ja oikeassa olevat ihmiset, olivat valmiita jopa väkivaltaan (tänäänkin eri uskonnoissa, jopa kristittyjen keskellä) • Aitous avaa tien • vuoropuhelulle ja luottamukselle • tien Jumalan ja Pyhän Hengen toiminnalle • ihmisen kohtaamiseen