Praktikum z elektrotechniky
Download
1 / 55

Praktikum z elektrotechniky - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Updated On :

Praktikum z elektrotechniky. Rozvod elektrické energie – rozvodné sítě Elektrotechnická schémata a značky. rozvod elektrické energie rozvodné sítě. domovní a bytový rozvod, el. instalace . rozvod elektrické energie rozvodné sítě.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktikum z elektrotechniky' - titus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Praktikum z elektrotechniky

Rozvod elektrické energie – rozvodné sítě

Elektrotechnická schémata a značky


rozvod elektrické energie

rozvodné sítě

domovní a bytový rozvod, el. instalace


rozvod elektrické energie

rozvodné sítě

 • rozvod elektrické energie ke spotřebitelům zajišťují distribuční společnosti

 • řídí se v ČR Energetickým zákonem č.458/200 Sb.

 • rozvodné sítě ČR jsou propojeny s celoevropskou rozvodnou sítí

 • velké elektrické výkony jsou z elektráren k odběratelům přenášeny elektrickým vedením

 • přenos výkonů při vysokém napětí ( malé proudy ) – šetření nákladů

 • 4 úrovně napětí ( nelze vést vysoké napětí až k odběrateli )

úrovně napětí

 • zvlášť vysoké napětí ZVN – 300kV až 800kV – dálkové a mezinárodní přenosy

 • velmi vysoké napětí VVN – 52kV až 300kV – energie do továren

 • vysoké napětí VN – 1kV až 52kV – energie do transformátorů

 • nízké napětí - 50V až 1000V – místní rozvody

převody na nižší úroveň napětí zajišťuje transformátortransformační stanice

 • pro ZVN a VVN – venkovní zařízení

 • betonové podstavce pro transformátory

 • odpojovače a výkonové vypínače na otevřených konstrukcích

 • příchozí vedení na rámových konstrukcích

 • mezi izolátory – spojovací závěsy

 • pod závěsy – systém sběrnic

 • odpojovače, odpínače a výkonové vypínače – dálkové ovládání


transformační stanice

 • pro VN – uzavřené prostory z důvodu bezpečnosti

 • venkovní přípojka – transformátory na stožárech

 • kabelová přípojka – kompaktní transformátorové stanice

 • zařízení instalována do skříní

 • nutné odvětrávání kvůli chlazení

 • pod olejovým transformátorem – musí být olejotěsná vana

 • vypínače uzavřeny v nádobách s SF6

 • kompletní zapouzdření – vyloučen dotyk obsluhy


vysokonapěťové vypínače

odpojovač

výkonový vypínač

zátěžový odpojovač

odpínač

odpojovač

 • určen k odpojení zařízení od vedení pod stálým napětím bez odběru proudu

 • ovládání ručně izolovanou pákou nebo servomotorem

 • je odkrytý – z důvodu bezpečnosti

 • nízké napětí - 50V až 1000V – místní rozvody

vysokonapěťový odpojovač


vysokonapěťové vypínače

zátěžový odpojovač - odpínač

 • používán k připojování transformátorů, vzdušných vedení a kabelů

 • k rozpojování a spojování okružních vedení

 • pro rychlé rozpojení vybaveny pružinami – při sepnutém stavu napnuty

 • dálkově ovládané elektromagnetické vypínání – mechanický uvolňovač - spoušť

 • vysoké napětí – odpojování proudů do 63kA

pojistkový odpínač

 • zátěžový odpojovač vybavený kontakty pro vysokonapěťové pojistky

 • spouštěcí mechanizmus při vybuzení pojistkou spustí pružinové vypínání

vysokonapěťová vysokovýkonová

pojistka


vysokonapěťové vypínače

výkonový vypínač

 • vypínání velkých proudů ( 80kA až 160kA )

 • použití v běžném provozu i v případě poruchy

 • při zkratu rozpojován automaticky pomocí ochranného relé

olejový vypínač

 • výkonový vypínač s prouděním oleje

 • zháší oblouk proudícím olejem, který je uveden do pohybu plynem vzniklým odpařením části oleje při oblouku

 • dimenzován na VVN A ZVN a proud do 4000A

plynový tlakový vypínač

 • výkonový vypínač s tlakovým plynem

 • zháší oblouk stlačeným vzduchem nebo SF6


přenosové sítě

sítě zvláště vysokého, velmi vysokého a vysokého napětí

 • elektrárny přifázovány na společnou síť s napětím o kmitočtu 50Hz

 • ZVN a VVN – venkovní vedení

 • VN – kabelová vedení


topologie sítí

hvězdicové sítě

kruhové sítě

vícesmyčkové sítě

 • napájení z jednoho místa

 • přehledné, jednoduchá stavba

 • snadná změna dodávaného výkonu

 • omezená zatížitelnost – rostoucí úbytek napětí

 • při výpadku centrálního napájení odpojeni všichni odběratelé

 • zabezpečení ze dvou stran

 • výpadek jednoho zdroje – funguje jako hvězdicová síť

 • úbytky napětí menší

 • ztráty ve vedení menší

 • větší jistota odběratelů

 • propojení všech částí kruhové sítě

 • zabezpečení ze dvou stran a dvou napájecích míst

 • při zkratu – velké proudy

 • největší jistota odběratelů


zařízení nízkého napětí

 • ve městě – zemní kabelové sítě

 • na venkově – venkovní rozvody - levnější

venkovní rozvody

 • podpěrné body – střešní stožáry – střešníky nebo volně stojící sloupy ( dřevo, beton, ocel )

 • podpěrné body – řadové, rohové, větvicí a koncové

 • pozinkovaná ocelová trubka – průměr 75 – 100 mm

 • upevněný objímkami k trámům ( nosníkům )

 • manžeta proti zatékání vody

 • nesmějí být spojeny s uzemňovacím vedení, ani zabezpečený síťově závislou ochranou – nebezpečí požáru

venkovní vodiče


zařízení nízkého napětí

ochrana proti přepětí u venkovních vedení

 • bleskojistky – vyžadovány normou

 • vodič PEN spojen se svody bleskojistek a uzemněn

minimální vzdálenosti pro instalace venkovních rozvodů nízkého napětí – v metrech


zařízení nízkého napětí

zemní kabelové rozvody

 • provozně bezpečnější

 • nenarušují obraz krajiny

 • přímo do země jen zemní kabely – izolované PVC

 • pod chodník – hloubka minimálně 0,6m, pod vozovkou minimálně 0,8m

 • dno výkopu rovné, vysypané pískem

 • nesmí být překročena tažná síla při odvíjení kabelu

 • kabel se překrývá ochrannou folií, v namáhaných místech cihlami, tvárnicemi atd.

 • minimální vzdálenost od telekomunikačního kabelu – 30cm, jinak nutno oddělit nehořlavou ochranou – tvárnice, ochranné žlaby . . .

tažná síla při pokládání kabelu

 • měděné kabely – max. 50N/mm2

 • hliníkové kabely – max. 30N/mm2


domovní přípojka

 • přípojné vedení k přípojkové skříni

 • vstupní vedení od pojistkové skříně pro venkovní vedení a od kabelové skříně při vedení kabelovém

 • domovní nebo bytová rozvodnice

 • přípojné vedení a elektroměr – majetek provozovatele distribuční soustavy

domovní přípojková skříň

uspořádání domovních přípojek


uzemnění

 • zabraňuje vzniku nebezpečného dotykového napětí mezi uzemněnými vodivými částmi zařízení a zemí

zemniče

 • vodiče uložené v zemi, se kterou je zajištěno spojení s požadovaným odporem

uzemňovací vedení

 • spojuje uzemňované části se zemničem


uzemnění

páskové zemniče ( povrchové )

 • ocelové pozinkované pásky - průřez nejméně 100 mm2

 • měděné pásky – průřez nejméně 50 mm2

 • měděná lana – průřez 35mm2

 • 20 – 25m pásku v hloubce 50 – 80cm – paprskovitě, polygonálně, kruhově

 • nutno zabezpečit požadovaných 15Ω

tyčové zemniče ( hloubkové )

 • ocelové pozinkované nebo měděné tyče – průměr 16, 20 nebo 30mm

 • délka 1,5m

 • na jednom konci – válcový otvor, na druhém válcový čep – dají se spojovat

základový zemnič

 • nejlepší, zalité do železobetonových základů

 • tvar uzavřené smyčky z pozinkovaného ocelového pásku


ochrana uvedením na stejný potenciál

vyrovnání potenciálů

 • odstraní rozdíly potenciálů mezi vodivými neživými částmi elektrických zařízení a vodivými předměty v okolí ( např. vodovodu ) včetně vodivého stanoviště

 • místně – v koupelně, prádelně apod.

 • celkově – v rámci rozvodů celé domovní přípojky


ochrana uvedením na stejný potenciál

lišta pro vyrovnání celkového potenciálu

 • svorkovnice, na kterou jsou připojeny všechny vodiče spojené s vodivými částmi domu, jejichž potenciál má být vyrovnán

 • montována v blízkosti přívodu kabelové přípojky a spojena s uzemňovacím vedením

vodiče pro vyrovnání celkového potenciálu

 • zelenožlutá izolace nebo alespoň trvanlivé zelenožluté označení na koncích


hlavní elektrické rozvody

 • veškeré elektrické rozvody v domě

 • přípojné vedení

 • přípojková skříň

 • pojistky ( jistič ) před elektroměrem

 • elektroměr

elektrické zařízení v objektu

 • přívodní vedení nízkého napětí

 • rozvodnice nebo elektrorozvodná jádra

 • rozvody za podružnými rozvodnicemi

 • hlavní domovní vedení

 • odbočky k elektroměrům

 • vedení od elektroměrů k podružným rozvodnicím

 • má být vedeno přístupnými prostory

 • musí být umístěno tak, aby byl stížen nedovolený odběr ( v trubkách, pod omítkou )

 • jistí se v přípojkové skříni


hlavní elektrické rozvody

skříň s elektroměrnou rozvodnicí

 • měřicí a spínací sazbové přístroje musí být přístupné a umístěné tak, aby byly jejich údaje dobře čitelné

 • středy okének elektroměrů – 150 až 170 cm od podlahy

 • více elektroměrů nad sebou – středy okének 70 až 170 cm od podlahy


hlavní elektrické rozvody

 • odbočky k elektroměrům musí být jištěny v témže podlaží, kde je elektroměr

 • k odpojení jednotlivých spotřebičů slouží vypínací přístroje – nadproudové chrániče, hlavní jistič, hlavní pojistky

 • v každé obytné místnosti – alespoň dva různé okruhy, každý samostatně jištěný
prostory a zařízení zvláštního druhu pro jejich bezpečný provoz

prostory s vanou nebo sprchou

 • elektrické instalace a zařízení v prostorách s vanou nebo sprchou musí být provedeny tak, aby osoby nemohly přijít do styku s nebezpečným dotykovým napětím

rozdělení prostorů kolem van a sprchových koutů do zón

 • zóna 0

 • největší nebezpečí úrazu elektrickým proudem vzhledem k nepatrnému odporu těla proti zemi

 • vnitřní prostor vany

 • zóna 1

 • prostor nad vanou do výšky 2,25m

 • prostor pod vanou

 • v případě sprchy – válec o poloměru 1,2m a výšce 2,25m, svislá osa prochází hlavicí

 • zóna 2

 • kolem zóny 1

 • šířka 0,6m, výška 2,25m nad podlahou

u pevně umístěných sprchovacích hlavic odpadají zóny 0 a 2


prostory s vanou nebo sprchou pro jejich bezpečný provoz

hranice zón v prostoru s vanou

hranice zón v prostoru se sprchovým koutem

hranice zón při použití příčky nižší než 2,25m

sprcha s pevnou hlavicí bez sprchové vany


prostory s vanou nebo sprchou pro jejich bezpečný provoz

v zónách 0,1 a 2 nesmějí být žádné vypínače ( s výjimkou vypínačů obvodu SELV v 1. a 2. zóně ) a žádné zásuvky ani rozbočovací krabice rozvodů

v prostorech s vanou nebo sprchou nelze v zónách 0,1 a 2 používat k instalaci vedení určená pro suché prostory

elektrické přívody musí být přivedeny co nekratší cestou a musí být realizovány kabely s izolací třídy II


prostory s vanou nebo sprchou pro jejich bezpečný provoz

místní vyrovnání potenciálu

 • připojení všech neživých vodivých částí k celkovému uzemnění budovy

 • provádí se měděnými vodiči

 • vodivé těleso vany nemusí být spojeno s lištou vyrovnání potenciálu


horkovzdušné sauny pro jejich bezpečný provoz

 • považovány za suché prostory, nejsou-li zkrápěny vodou a nemají-li uvnitř vlhké nebo mokré prostory

 • kabely a vodiče musí mít ochrannou izolaci, nesmějí mít kovový plášť

v prostoru sauny nesmějí být zásuvky


staveniště pro jejich bezpečný provoz

 • zařízení staveniště nesmí být napájena přes prodlužovací přívody z domovních rozvodů

 • zásuvkový okruh do 32A musí být jištěn také proudovým chráničem s mizním diferenciálním proudem do 30mA

staveništní rozváděč


zemědělská a zahradnická zařízení pro jejich bezpečný provoz

 • pro instalace a vnitřní elektrické rozvody v obytných a administrativních budovách zemědělských usedlostí a zahradnictví platí všeobecné předpisy podle ČSN 33 2130

 • v prostorách, kde se pohybují zvířata, činí nejvyšší hodnota přípustného dotykového napětí 25V pro střídavé a 60V pro stejnosměrné napětí

bezpečnostní předpisy


zemědělská a zahradnická zařízení pro jejich bezpečný provoz

vyrovnání a stabilizace potenciálu v prostorách chovu zvířat

elektrická zařízení v hospodářských budovách musí být chráněna proudovými chrániči ( FI jističi ) s diferenciálním proudem do 500mA a zásuvkové okruhy proudovými chrániči do 30mA


prostory se zvýšeným požárním nebezpečím pro jejich bezpečný provoz

 • požár může způsobit přehřátý vodič nebo jiskry elektrického oblouku při zkratu

 • patří sem stolárny, papírenské provozy, přádelny syntetických vláken a sklady hořlavých látek

 • vodiče a kabely musí být na svém začátku chráněné proti přetížení i proti zkratu

 • jmenovitý diferenciální proud IΔn smí být nejvýše 300mA

 • pevné vodiče nesmějí být uloženy nekrytě

trojfázové soustavy v provozech se zvýšeným požárním nebezpečím


prostory se zvýšeným požárním nebezpečím pro jejich bezpečný provoz

 • jako ochranný vodič smí být použit

  • jeden z izolovaných vodičů vícevodičového vedení, např. kabelu

  • jeden z vodičů kabelu, který také obsahuje fázové vodiče a střední vodič

  • koncentrický vodič ( měděný oplet ) kabelu

 • v plášti vedení nebo kabelu musí být veden ochranný ( hlídací ) vodič h

hlídání izolačního stavu pomocí RCD a hlídacího vodiče

nadproudové ochrany v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím


prostory se zvýšeným požárním nebezpečím pro jejich bezpečný provoz

rozvaděč pro prostory se zvýšeným požárním nebezpečím


prostory se zvýšeným požárním nebezpečím pro jejich bezpečný provoz

 • dělí se tři nebezpečné zóny 0,1 a 2 a ochranný prostor

 • prostory s nebezpečím výbuchu prachů se dělí na zóny 20,21 a 22

zóny ohrožené výbuchem hořlavých plynů, par nebo mlhou hořlavé kapaliny

 • zóna 0

 • výbušná plynná atmosféra je přítomna trvale nebo po dlouhé období

 • elektrická zařízení – norma ČSN EN 50020 nebo ČSN EN 50039

 • jiskrně bezpečná zařízení musí mít kategorii i a jsou-li nad zemí nebo mimo budovu, musí být opatřena bleskojistkami

 • zóna 1

 • elektrická zařízení jako v zóně 0

 • zařízení vybavená závěry odpovídající tepelné třídě a skupině výbušnosti ( zápalná ochrana )

druhy zápalných ochran


prostory se zvýšeným požárním nebezpečím pro jejich bezpečný provoz

 • zóna 2

 • elektrická zařízení jako v zóně 0 a 1

 • zařízení, která nemají horké povrchy a nevytvářejí oblouky nebo jiskry při běžné provozu

 • mohou zde být použita zařízení navržená specielně pro tuto zónu

skupiny výbušnosti plynu, teplotní třídy a maximální povrchové teploty


prostory se zvýšeným požárním nebezpečím pro jejich bezpečný provoz

zóny ohrožené výbuchem hořlavého prachu

 • zóna 20

 • prostor, ve kterém je výbušná prachová atmosféra přítomna často nebo dlouhé období

 • zóna 21

 • prostor, ve kterém je výbušná prachová atmosféra přítomna krátkodobě

 • zóna 22

 • prostor, ve kterém je výbušná prachová atmosféra přítomna jen příležitostně nebo výjimečně

přídavné látky – farmaceutický průmysl

dřevný prach – zpracování dřeva


zdravotnická zařízení pro jejich bezpečný provoz

 • prostory, ve kterých se provádějí lékařská vyšetření, operace, ozařování a jiné léčebné postupy s lidmi i zvířaty

 • tři typy místností – 0,1 a 2

požadavky na elektrické rozvody z hlediska pacientů a obsluhy

místnosti typu 0

 • přístroje, které jsou nezávislé na zdravotnické izolované soustavě

 • přístroje, kterých se pacient nedotýká

místnosti typu 1

 • přístroje, jejichž bezpečný provoz může být závislý na používání zdravotnické izolované soustavy

 • výpadek přístrojů není pro pacienta nebezpečný

 • přerušený lékařský výkon může být opakován

 • při izolační chybě mohou být odpojeny


zdravotnická zařízení pro jejich bezpečný provoz

požadavky na elektrické rozvody z hlediska pacientů a obsluhy

místnosti typu 2

 • přístroje, jejichž bezpečný provoz je závislý na používání zdravotnické izolované soustavy

 • výpadek přístrojů by ohrozil zdraví nebo život pacienta

 • při izolační chybě nesmí být přerušeno napájení

 • při výpadku sítě musí být automaticky zapojen náhradní zdroj


zdravotnická zařízení pro jejich bezpečný provoz

zvláštní požadavky na elektrické rozvody a instalace


Elektrotechnická schémata a značky pro jejich bezpečný provoz

schematické značky

 • symboly elektrotechnických součástek ( případně i strojů, přístrojů či zařízení )

 • vycházejí z charakteristického rysu ( tvaru ) zobrazovaných součástek

 • užívají se základní geometrické tvary, rozměry jsou pevně stanoveny

 • umožňují přehledně, jednoduše a rychle nakreslit elektrotechnický obvod


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


přehled schematických značek pro jejich bezpečný provoz


elektrotechnická schémata pro jejich bezpečný provoz

 • užívají se k řešení různých úloh

  • stavba a zapojování elektrických obvodů

  • uvádění obvodů do chodu

  • hledání závad

situační schéma

obvodové schéma

 • obsahuje všechny součástky zařízení a spoje mezi nimi

 • dává podrobnou představu o činnosti obvodu či zařízení

 • zobrazuje rozmístění součástek, přípojných míst a spojů mezi nimi

 • používá se u elektroinstalace v místnostech


elektrotechnická schémata pro jejich bezpečný provoz

blokové schéma

 • vyjadřuje jednoduchými obrazci – nejčastěji obdélníky – jednotlivé funkční součásti zařízení a jednoduchými čarami vztahy mezi nimi

řádkové schéma

 • druh blokového schématu

přehledný způsob kreslení

- sběrnice nahoře a dole


ad