velkommen til 1 klasse foreldrene n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til 1. klasse-foreldrene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til 1. klasse-foreldrene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Velkommen til 1. klasse-foreldrene - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Velkommen til 1. klasse-foreldrene. Foreldrekurs for 1. klasse-foreldrene. Skolens ledelse: Hvordan blir ditt barn en god leser? Aktivitetsskolen ved Rustad skole Foreldrene arbeidsutvalg / FAU Velkommen som forelder ved Rustad skole Klassens lærere klasseforeldremøte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkommen til 1. klasse-foreldrene' - tino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foreldrekurs for 1 klasse foreldrene
Foreldrekurs for 1. klasse-foreldrene
 • Skolens ledelse:
  • Hvordan blir ditt barn en god leser?
  • Aktivitetsskolen ved Rustad skole
 • Foreldrene arbeidsutvalg / FAU
  • Velkommen som forelder ved Rustad skole
 • Klassens lærere
  • klasseforeldremøte
slide4

Å lese betyr ikke bare det å kunne leseleksen hver dag, men å forstå teksten i matematikkstykket, rutetabellen til ferge og buss, bruksanvisningen til den nye PC-en, teksten i den nye historieboken osv.

Leseopplæring er derfor ikke noe man bare har i norskopplæringen på 1.-2. trinn, men gjennom hele skoleløpet tilpasset de ulike trinn og i alle fag.

slide5
Du som forelder er den viktigste ressursen for ditt barns leseutvikling og en viktig samarbeidspartner for skolen

Forskning viser en stor grad av sammenheng mellom foreldre som har en positiv holdning til lesing og som har leseaktiviteter i hjemmet og til eleven sine holdninger til lesing og leseferdighet.

gruppedialog film gruppedialog
Gruppedialog

Film

Gruppedialog

summeoppgave hvordan formidle positive holdninger til lesing til barnet ditt
Summeoppgave:Hvordan formidle positive holdninger til lesing til barnet ditt?
 • Lese høyt med barnet, barnet danner bilder i hodet om historien
 • Besøke biblioteket
 • Låne bøker om tema som interesserer barnet
 • Les bøker selv, vær rollemodeller
hva vil dere ta med dere fra filmen foreldrest tten i hjemmet
Hva vil dere ta med dere fra filmen: ”Foreldrestøtten i hjemmet?”
 • Gode rutiner for leksearbeid
 • Rydd unna forstyrrelser i leksesituasjon
 • Gi ros og oppmuntring
 • Tilpass lesesituasjon til barnet. Noen kan trenge en pause inni mellom
 • Gjør lekser til en positiv opplevelse
 • Vær engasjerte foreldre som følger med på barnets skolehverdag, uten å presse og mase
 • Vis barnet at skole er viktig
slide9

TALE

Snakk om bokstavene, lyden og formen på dem.

BRUK ALLTID LYDNAVNET PÅ BOKSTAVENE! ( Si T - ikke ”TE"! )

Snakk om ordene sin betydning.

La barnet ditt gjenfortelle fra skolen, en film dere har sett, søndagstur, barne-tv, eller en bok dere nettopp har lest

Repeter ting dere har opplevd. Husker du når vi var i byen…? Hva var det som skjedde da…?

slide10

LYTTE

Lytt til det barnet forteller.

Fortell historier til barnet.

Dikt historier sammen.

Lytt til lydbøker sammen.

Lytt til lyder. Finn enkeltlyder. Eks: Mmmm i melk, ssss i sol.

Lytt til ordene i rim og regler. Lag rare ord og tullevers sammen.

Lytt til sanger og snakk om innholdet.

slide11

LESE

Les med barnet ditt hver dag. La lesestunden bli en kosestund.Høytlesing hjelper barnet med å forstå innholdet og utvider ordforrådet.La barnet ditt lese høyt for deg, ”uten” å rette. Bruk bokstavlydene.Bytt på å lese. Ved lesing får barnet bedre grunnlag for å skrive fordi bøkene er skrivemodeller, og de lærer setningsoppbygging, tegnsetting osv. Les selv. Da er du god rollemodell.

slide12

LEK OG SPILL

Bokstavlek - "Mitt skip er lastet med”

- forme bokstaver i plastelina

- finne bokstaver i naturen

Memory spill

Kryssord

Internett/ pc

slide13

BØKER

Ha alltid bøker tilgjengelig.

La barnet få lånekort til biblioteket.

Skolens bibliotek

Snakk om bokens forside og bildene før dere leser.

Samtalen leder barnet inn i historien og letter forståelsen.

Lydbøker

Tegneserier

leseoppl ringsplan rustad skole
Leseopplæringsplan Rustad skole

Elevene leser i alle fag

Alle lærerne er leselærere

Progresjon i læringsstrategier

1. trinn: brainstorming

tankekart

hva forbinder du med skolestart
Hva forbinder du med skolestart?

Lekser

Foreldremøter

Lærere

Matpakker

osv….

lesetrapp j rgen frost
Lesetrapp (Jørgen Frost)
 • Å lære å lese er som å gå opp ei trapp. I trappa vil hvert trinn inneholde aktiviteter det er viktig å trene på før man går videre til neste trinn. Hvert barn må få gå i sitt eget tempo. Noen trinn er vanskeligere å komme opp på og krever mye trening.
1 klassingen skal knekke lesekoden v re leseklar
1. klassingen skal knekke lesekoden= å være leseklar
 • Barnet ser at bokstavene danner et ord. Det klarer å lese ordet og deretter hele setningen samtidig som de får med seg betydningen av det de har lest. ”Den første leseopplæringen”.
 • De skal videre lære å reflektere over tekst. De skal bli i stand til å lese mange ulike typer tekster, og de skal lære at tekst kan leses på ulike måter.
l ekser
Lekser
 • Mesteparten av skolearbeidet foregår

i skoletiden og skolen gir leksehjelp.

 • Lekser er foresattes ansvar.
 • Mange foreldre føler de ikke strekker til faglig og kvier seg dermed for å hjelpe barna med skolearbeidet. Forskning viser at det er interessen og engasjementet som er viktigst for barnas utvikling. Viser man som foreldre interesse for barnas skole, vil det ha positiv innvirkning både på den sosiale og den faglige utviklingen.
hvilke utfordringer ser du ved leksesituasjon
Hvilke utfordringer ser du ved leksesituasjon?
 • Små søsken
 • Holde fokus, konsentrasjon
 • Holde fast tid og rutiner
 • Mindre tid til andre leker
slide23

Gode lesetips for 1. trinn

Skolen vil at hjemmet bidrar med å motivere barnet i

leseopplæringen.

1. Velg riktig tidspunkt. La ikke aktiviteten drøye for lenge. Ta pauser. Gi belønninger. Barnet kan være trøtt, så det er lurt å velge en tid der barnet og du kan slappe av og kose dere med boken.

2. Medlesing. La barnet peke på hvor dere skal begynne. Det er ikke selvsagt for et barn hvor vi begynner å lese. For å lære riktig leseretning og skille ut enkeltord, skal barnet skal bruke fingeren og peke på ordene etter hvert som du leser. Pekingen vil også hjelpe barnet å lære forskjellen på ord og setninger. Dersom barnet kjenner igjen bokstaver eller enkeltord, er det fint om barnet får lese dem. Ord som rimer er det også fint å ha fokus på.

slide24

3. Førlesing. Se på forsiden av boka, hva tror barnet denne boken handler

om? Vet barnet noe om dette fra før? Har det noen egne erfaringer knyttet

til temaet?

4. Underveis. Ha gjerne ulikt fokus fra dag til dag.

Bildene er viktige, snakk sammen om bildene. Hva forteller de oss? Kan

bildene fortelle oss noe mer enn det som står skrevet? Har barnet forståelse

for alle ordene som er i teksten? Stopp opp ved ord og uttrykk og be barnet

forklare betydningen av ordene. Hjelp barnet til å tenke og undre seg under

lesingen. Det er fint å le eller fantasere videre omkring det boka forteller.

slide25

Når en møter ord i bøkene som leses annerledes enn de skrives, er det bra å gjøre barnet oppmerksomme på det. Det kan være ord som det, de, meg, seg og jeg og lignende. Dette gjelder også for konsonantforbindelser, som for eksempel –ng, kj- og skj- og for stumme lyder, eksempelvis d i hund, h i hjelp.

6. Etter lesing. Kan barnet gjenfortelle handlingen? Er dette noe som kunne

skjedd i virkeligheten? Hva synes barnet om boka? Hvorfor det? Det er

viktig å trene på og sette ord på egne opplevelse i møte med tekst.

7. Det kan være morsomt og lærerikt å lese bøker om igjen. Snakk gjerne

sammen om hva dere husker fra sist gang. Kanskje oppdager dere noe

nytt i boka?

slide26

Barn utvikler seg ulikt

 • Husk at du er den største eksperten på ditt barn og hvordan ditt barnet lærer!
 • Noen lærer å lese tidlig, mens andre trenger litt lenger tid.
 • Ingen blir gode lesere uten å trene. Lese ”muskelen” må trenes opp.
 • Ikke nøl med å kontakte skolen dersom barnet ikke vil gjøre lekser, eller
 • kvir seg for å gå på skolen.
 • Snakk med lærer om hjemmeleksene er for vanskelig (Virker barnet usikker, leser
 • sent og stopper opp ved mange ord?)
 • Gjør lesing lystbetont. Lån bøker om tema barnet er interessert i.
 • Skolen kan bestille lydbok-eksemplar av aktuelle lærebøker
  • Tiltak på skolen kan være: Lesekurs, mestringsgrupper, bruk av pc, samarbeid med PPT og logoped