Download
velkommen til foreldrem te for 3 klasse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til foreldremøte for 3.klasse! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til foreldremøte for 3.klasse!

Velkommen til foreldremøte for 3.klasse!

273 Views Download Presentation
Download Presentation

Velkommen til foreldremøte for 3.klasse!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Velkommen til foreldremøte for 3.klasse! Agenda : Lekser Norsk K&H Gym Regning RLE NSM Engelsk Hjemmesiden Våre forventninger til foreldrene Vi samles på klasserommet etterpå

  2. Norsk • Muntlig kommunikasjon • Foredrag. • Lytte, gjenfortelle, forklare, samtale, diskusjon, egne meninger. • Skriftlig kommunikasjon • Meningsfylte setninger, punktum, stor bokstav, spørsmålstegn, utropstegn. • Skrive fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. Dikt. • Stavskrift • Eventyr, sammensatte tekster – lese tabeller, værmelding etc • Språk, litteratur og kultur • Grammatikk: sammensatte ord, substantiv, verb, adjektiv, dobbel konsonant • Lesing: avkoding, forståelse og motivasjon. Bruk biblioteket!

  3. Lesing • 5 ganger??? Les til de leser med flyt. • Lesing = avkoding X forståelse X motivasjon • Avkodingsproblemer? Øv på språklydene. • Leseprestasjon: litt lesing gir bratt læringskurve kontra null lesing. • Leselyst kan ikke tvinges – må lokke, lure, motivere, være rollemodeller, gi gode leseopplevelser

  4. NSM • Ute eller inne. • Blader • Nedbrytere • Landsdeler og kommuner • Vær og metrologi • Verdensdeler • Lyd og luft • Skjelett • Bronsealder • Elv, innsjø, fjord og hav • Næringsliv • kildesortering

  5. Engelskwww.stairs.no • Mye muntlig på skolen- setningsstrukturer og fraser • Dialogspill, spørsmål og svar, enkle setninger • Sanger • Smartboard – filmsnutter og engelske lydbøker • Arbeidshefte med tekster og skriftlige oppgaver på skolen • Lekser: Gloser – bruk i setning Lese- og arbeidshefte • Emner i 3.kl: tall, farger, årstider, mat, klær, hjem, skole, klokka, bondegård, familie • Engelsk dag for hele skolen

  6. Våre forventninger til foreldrene: Sørg for at barna får nok søvn. Planlegg matpakken sammen med barna. Sørg for at pennalet er i sekken hver dag med spisse blyanter, fargeblyanter og visk. Følg opp leksene og signer. Påpek feil du ser. Sørg for at barna har en bok å lese i hjemme. Delta i leseopplæringen hver dag. Les ukeplanen og følg med på beskjeder. Barna må vite sin egen fødselsdato, adresse, kunne navn på ukedager, måneder og årstider. Ferieplanlegging - se på kart med barna. La barna få erfaring med penger, veksling og måling av volum. Send mail ved sykdom.