1.Svetová vojna v dielach autorov európskej literatúry - PowerPoint PPT Presentation

1 svetov vojna v dielach autorov eur pskej literat ry n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.Svetová vojna v dielach autorov európskej literatúry PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.Svetová vojna v dielach autorov európskej literatúry

play fullscreen
1 / 11
1.Svetová vojna v dielach autorov európskej literatúry
265 Views
Download Presentation
tino
Download Presentation

1.Svetová vojna v dielach autorov európskej literatúry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1.Svetová vojna v dielach autorov európskej literatúry AUTOR: EVA STARNOVÁ

 2. Sme opustení ako deti a skúsení ako starci, sme suroví, smutní a povrchní, myslím, že sme stratení. • Remarque

 3. 1. svetová vojna • 1914 – 1918 • najväčšia katastrofa v dejinách ľudstva • nové zbrane, otravné plyny • miliónové straty na ľudských životoch • účasť spisovateľov na fronte • odraz vojny v literatúre • silný odpor u predstaviteľov všetkých krajín

 4. DIELA: AUTORI: Henry BARBUSSE Erich Mária REMARQUE Romain ROLLAND Jaroslav HAŠEK • PETER A LUCIA • OSUDY DOBRÉHO VOJAKA • ŠVEJKA • OHEŇ • NA ZÁPADE NIČ NOVÉ

 5. HENRY BARBUSSE • Oheň • Hrdina - rozprávač: desiatnik Bretton • 2dejové línie • Zážitky z frontu • Fil. úvahy o príčinách vojen

 6. ERICH MÁRIA REMARQUE Na západe nič nové • Autentické frontové zážitky • Paul Baumer –rozprávač • Mladí hrdinovia-študenti • Naturalizmus a expresionizmus • Tragický koniec

 7. JAROSLAV HAŠEK Osudy dobrého vojaka Švejka • Heroikomický hrdina • Hovorová reč • Absolútne plnenie rozkazov • Nezmyselnosť vojny • Výsmech Rakúsko-uhorskej armády

 8. ROMAIN ROLLAND Peter a Lucia • Hrdinovia mladí ľudia • Paríž – zázemie • Láska a vojna • Náboženská symbolika • Silný lyrizmus • Ničivá sila vojny

 9. ZHRNUTIE • Rôzne prístupy autorov k téme • Rôzni hrdinovia • Rôzne prostredia • Autori z rôznych krajín • Spoločná myšlienka Vojna je nezmyselná

 10. Použitá literatúra • Obert,V.a kol.:Literatúra 3,Bratislava:Litera 1994 ISBN 885452-34-0 • www.google.sk

 11. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ