iii metrol giai f rum a xvi min s gh te n budapest 2007 november 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
III. METROL Ó GIAI F Ó RUM a XVI. MINŐ SÉGHÉTE N Budapest, 2007. november 5 . PowerPoint Presentation
Download Presentation
III. METROL Ó GIAI F Ó RUM a XVI. MINŐ SÉGHÉTE N Budapest, 2007. november 5 .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

III. METROL Ó GIAI F Ó RUM a XVI. MINŐ SÉGHÉTE N Budapest, 2007. november 5 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

III. METROL Ó GIAI F Ó RUM a XVI. MINŐ SÉGHÉTE N Budapest, 2007. november 5. METROL Ó GI AI , VAG Y STATISZTIKAI FOGALMAK? Dr Bölöni Péter tudományos és oktatási igazgató SZENZOR-METROLÓGIA Kft. . 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

III. METROL Ó GIAI F Ó RUM a XVI. MINŐ SÉGHÉTE N Budapest, 2007. november 5 .


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iii metrol giai f rum a xvi min s gh te n budapest 2007 november 5

III. METROLÓGIAI FÓRUMa XVI. MINŐSÉGHÉTENBudapest, 2007. november 5.

METROLÓGIAI, VAGY STATISZTIKAIFOGALMAK?

Dr Bölöni Péter

tudományos és oktatási igazgató

SZENZOR-METROLÓGIA Kft.

1

herakleitosz sohasem l phetsz k tszer ugyanabba a foly ba

Herakleitosz: Sohasem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba.

Minőségirányítási fogalmak (szótár):

(h)őskor, ISO 8402:1996, ISO 9000:2000

Statisztikai fogalmak és meghatározásaik:

(h)őskor, ISO 3534:1993, ISO 3534:2006

Mérésügyi → metrológiai fogalmak, VIM:

1969 (1972), 1978, 1983, 1993, 20XY, n → ∞Ezek a tudományok annyira a fejődésük elején vannak, hogy terminológiájukat ilyen gyakran kell változtatni?

2

jean adott ma friss vizet a halaknak nem uram m g a tegnapit sem itt k meg

- Jean, adott ma friss vizet a halaknak?- Nem Uram, még a tegnapit sem itták meg..

Kik az alkalmazók?

Mennyire várható el az alkalmazóktól az állandósult tranziensek követése, vagy annak legalább a szándéka?

Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy termi-nológiai változást a szakmai közösség átvegyen (megértsen, elfogadjon és általában alkalmazzon)?

3

jean adott ma friss vizet a halaknak nem uram m g a tegnapit sem itt k meg ii

Jean, adott ma friss vizet a halaknak?- Nem Uram, még a tegnapit sem itták meg.II.

Mennyire használ a terminológiai doku-mentumok és a terminológusok tekin-télyének a gyakori változás?

Mibe kerül ez (bizottságosdi, utazás, papír, idő, tanfolyam, a saját/céges dokumentumok átdolgozása)?

4

vannak hasonl s gok
Vannak hasonlóságok…
 • Minőségirányítás:

Alapanyag → folyamat → termék

 • Statisztika:

Sokaság → feldolgozás(*)→ következtetés

*mintavétel, megfigyelés/mérés (érték-tulajdonítás), statisztikák, vagy becslések számítása, hipotézis vizsgálatok, stb.

 • Metrológia:

Mérendő mennyiség → mérés → eredmény

5

s vannak k l nbs gek p ld ul

…és vannak különbségek, például:

VIM és ISO 3453-2: A mérés azon műve-letek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása.

A (mérhető) mennyiség a VIM szerint jelenség, tárgy, vagy anyag minőségileg megkülönböztethető és kvantitatívan meg-határozható tulajdonsága.

A VIM-ben a (mérhető) mennyiséghez adott megjegyzés szerint ezek nagyság szerint sorba rendezhető mennyiségek.

6

s vannak k l nbs gek ii

…és vannak különbségek II.

Az ISO 3453-2 ben megadott megjegyzés szerint pedig ezek alap-, vagy származ-tatott mennyiségek! UFF! Másra tehát ez a szabvány nem vonatkozik?

ISO 9000: A mérési folyamat műveletek összessége egy mennyiség értékének a meghatározásához. Ez a legáltalánosabb.

DE: Mit jelent a nominális skálához viszo-nyítva jellemzett mennyiség „értéke”?

7

kev ss sikeres defini l si k s rletek a vim ben
Kevéssé sikeres definiálási kísérletek a VIM-ben:
 • Valódi érték: egy adott konkrét mennyiség definíciójának megfelelő értéke (VIM 1.19)
 • Pontosság: a mérési eredmény és a mérendő mennyiség valódi értéke közötti egyezés közelsége (VIM 3.5).

(Ez lehet: a valódi hiba, a relatív hiba, a mért érték és a hiba hányadosa, a relatív mérési bizonytalanság, a …..

8

kev ss sikeres defini l si k s rletek a vim ben ii
Kevéssé sikeres definiálási kísérletek a VIM-ben II.
 • Mérési hiba: a mérési eredmény mínusz a mérendő mennyiség valódi értéke (VIM 3.10)
 • Transzparencia (?): a mérőeszköz azon tulajdonsága, hogy nem befolyásolja a mérendő mennyiség értékét (VIM 5.15)

Még több is van! → Folyamatos fejlesztés?

9

slide10

Miért kell definiálni?- Mi egy (értelmező) SZÓTÁR, vagy egy . ÚTMUTATÓ státusza?- Mit jelent definiálni?- Lehet-e, kell-e egy egzakt tudomány alap- kategóriáit a köznyelv szavaival meghatá- rozni?

 • Mi a tér? Mi az idő, a tömeg, a hőmérsék-let?
 • Mi a pont? Mi az egyenes? Mi a távolság?
 • Mi a Déli Sark? Mi a tengerszint?
 • Mi az információ? Mi az entrópia?

10

a kutyaugat s nem hallatszik az gig de
A kutyaugatás nem hallatszik az égig, de…

Nem lenne célszerű a statisztikai szab-ványhoz hasonlóan élesen/következetesen megkülönböztetni a paramétert (a jellem-zőt) és a becslését? Például:

 • Az eredmények várható értéke:

ennek becslése:

11

a kutya tov bb ugat
A kutya tovább ugat:
 • A (valódi) hiba h(t) = y – yt, ennek becslései a hiba h = y – yc, vagy az

eltérés d = y – yref

 • A véletlen hiba hv = y – EY ennek becs-lése a véletlen eltérés(?) dv = y –
 • A rendszeres hiba hs = EY – yt, ennek becslése a torzítás b = – y

12

a kutya tov bb ugat1

A kutya tovább ugat:

Az irányváltási hiba és ennek

becslése, az irányváltási különbség:

A drift, E[Δy/Δt], ennek becslése Δy/Δt

Az érzékenység:

Ismétlőképesség és/vagy precizitás σ, egy becslése az s korrigált tapasztalati szórás

reprodukáló-képesség, stb.,

13

szent goston vallom sok xxvi fejezet
Szent Ágoston: VallomásokXXVI. fejezet

…Tehát mi az idő?

Ha senki nem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha azonban kérdezőnek kell megmagyaráznom, akkor nem tudom. (...).

Mérek tehát Uram Istenem, de hogy mit mérek, nem tudom.

14

m rni vagy nem m rni ez itt a k rd s
Mérni vagy nem mérni, ez itt a kérdés!

Rudolf Carnap, Ernst Mach, Niles Bohr,

Ervin Schrödinger, Werner Heisenberg:

A mérés definiálja a mérendő mennyiséget. Idő az, amit órával mérünk.

Lehet, hogy olvasták a GUM-ot?

15