Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Začlenění průřezových témat do výuky. TÝM MKV. Mgr. Jana Klímová vedoucí týmu Mgr. Jaroslav Frnoch člen týmu Mgr. Miroslava Maříková

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tillie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost za len n pr ezov ch t mat do v uky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Začlenění průřezových témat do výuky


T m mkv

TÝM MKV fondem

Mgr. Jana Klímová

vedoucí týmu

Mgr. Jaroslav Frnoch

člen týmu

Mgr. Miroslava Maříková

člen týmu

Martina Schneiderová

člen týmu

Mgr. Helena Klimešová

jazykový lektor

Anna Rowe

jazykový lektor


Kolen pro t my mkv a vmegs
Školení pro týmy MKV a VMEGS fondem

Téma :

Průřezová témata MKV a VMEGS a jejich začleňování do výuky

 • Vzdělávací program Varianty

  Člověk v tísni

  Mgr. Pavel Košák

 • V rámci semináře bylo s účastníky realizováno několik učebních lekcí s využitím interaktivních metod, zaměřených na témata a kompetence globálního vzdělávání.

 • Účastníci pracovali ve dvou skupinách a vyzkoušeli si plánování průřezových témat do vlastního ŠVP.


Hlavn koly t mu mkv
Hlavní úkoly týmu MKV fondem

 • Zpracování výukových materiálů - tvorba metodické příručky pro výuku MKV na 1. a 2. stupni a ŠD.

 • Začlenění průřezového tématu MKV do školního vzdělávacího plánu, postupné ověřování ve výuce.

 • Realizace školního projektu na téma romská kultura.

 • Angažování zahraničního lektora pro výuku anglického jazyka.

 • Seznámení žáků s cizí kulturou prostřednictvím besed s příslušníky jiných národností a etnik.


Jazykov lektor
JAZYKOVÝ LEKTOR fondem

 • Mgr. Helena Klimešová vyučuje anglický jazyk a vede konverzační kurzy pro žáky a učitele.

 • Anna Rowe z Velké Británie se podílela pravidelně na výuce angličtiny ve 3. až 9. ročníku .

 • Působení jazykového lektora vede ke zkvalitnění výuky Aj a motivuje žáky ke studiu jazyka.


U itel angli tiny
UČITELÉ ANGLIČTINY fondem

Velký přínos měla Anna rovněž pro vyučující angličtiny.


Za len n mkv do v uky netradi n sporty jejich p vod a pravidla
Začlenění MKV do výuky fondem netradiční sporty, jejich původ a pravidla


Besedy
BESEDY fondem

 • beseda o životě v Brazílii s bývalým žákem školy Vojtou Skřivanem

 • beseda se zahraničními studenty z USA a Mexika

 • beseda pro žáky 9. ročníku „ Nerazítkuj, poznávej“ na téma rasismus, diskriminace a tolerance


N v t va student z usa a mexika v na kole
Návštěva studentů z USA a Mexika v naší škole fondem

Mexiko nám představil Enrique.

April z Wisconsinu.
Afrika

Multikulturní den fondem

AFRIKA


Anglick divadlo

Den evropských jazyků fondem

ANGLICKÉ DIVADLO


Projekty
PROJEKTY fondem


Romea
ROMEA fondem

 • společný projekt MKV a MV

 • žáci naší školy se zapojili do tříletého projektu , jehož hlavním cílem je spolupráce neromských a romských žáků sledující odstranění projevů rasismu a xenofobie ve školách a společnosti

 • žáci pravidelně přispívají jako externí redaktoři do časopisu Romano voďori ( Romská dušička ), ve svých příspěvcích reagují na různé problémy dnešní doby, jako např. homosexualita, rozvody apod.

 • součástí projektu je rovněž realizace série přednášek pro žáky a pedagogy na téma tolerance, romská kultura, multikulturní výchova

 • 4.12. 2009 – se žáci MV seznámili s tím, jak se stát dobrým reportérem, naučili se vést rozhovor

 • 22.3. 2010 připravili lektoři o.s. Romea pro žáky 6. a 7. tříd workshop na téma Předsudky a stereotypy, kde žáci diskutovali o tom, podle čeho si dělají názor na druhé lidi, co nejvíce ovlivňuje jejich hodnocení a pohled na ostatní


Projekt romea

Jak se stát dobrým reportérem? fondem

Projekt ROMEA


P edsudky a stereotypy

Workshop pro žáky fondem

2. stupně

Předsudky a stereotypy


Pozn v me se a u me se navz jem
Poznáváme se a učíme se navzájem fondem

 • tento projekt jsme připravili ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 387 (dříve speciální škola)

 • hlavním cílem projektu bylo, aby děti poznaly různé kulturní zvyky a tradice, seznámily se s odlišnou mentalitou a učily se vzájemné spolupráci

 • zúčastnilo se ho celkem asi 70 dětí, z naší školy žáci 2.A a 4.A (45 žáků)

 • žáci byli rozděleni do skupin a plnili úkoly na třech stanovištích : Romské pohádky, Písničky a tance, Tradice a příprava pohoštění, na posledním stanovišti si všichni společně zasoutěžili a zahráli florbal

 • projekt pokračuje i v letošním školním roce, kdy žáci naší školy navštíví ZŠ Zlatá StezkaPozn v me jin n rody
POZNÁVÁME JINÉ NÁRODY fondem

 • Projekt jsme realizovali ve školní družině. Trval téměř půl roku a pracovaly na něm děti ze 3.,4. a 5. třídy.

 • Cílem projektu bylo seznámit žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.

 • Práce vedla k rozpoznání základních rozdílů mezi jednotlivci, k toleranci vůči jiným národům.

 • Děti se učily pracovat samostatně i ve skupinách, diskutovaly o problémech, aktivně se zapojovaly do všech aktivit.


Opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost za len n pr ezov ch t mat do v uky
ASIE fondem

VIETNAM

ČÍNA


Skandin vie a gr nsko
SKANDINÁVIE fondem a GRÓNSKO


Pozn v me jin n rody1

KANADA fondem

Poznáváme jiné národy


Lidsk rasy
LIDSKÉ RASY fondem

 • Projekt byl uskutečněn se žáky 2.ročníku.

 • Děti získaly základní představu o lidských rasách, učily se respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy a názory.

 • Projekt byl veden interaktivní formou s  využitím netradičních pomůcek. Žáci se do všech činností zapojovali s velikou chutí a dílčí výstupy jako fotodokumentace, stavba týpí, namalované mandaly, sárí, návrh totemu, cvičení jógy, indiánské sáčky aj. jsou toho dokladem.


P b hy bezpr v
Příběhy bezpráví fondem

 • společnost Člověk v tísni - JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

  • projekt byl realizován ve spolupráci s týmem VDO již druhým rokem k připomenutí 17. listopadu

  • žáci společně shlédli film a poté besedovali s pamětníky o pronásledování Židů za 2. světové války a v době komunismu, o násilném zabírání půdy a kolektivizaci

  • v hodinách dějepisu vyplňovali pracovní listy k jednotlivým událostem


Motto nejv t m c lem vzd l v n je v chova k toleranci helen keller
Motto: fondem „Největším cílem vzdělávání je výchova k toleranci."(Helen Keller)