kineti ka i potencijalna energija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kinetička i potencijalna energija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kinetička i potencijalna energija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Kinetička i potencijalna energija - PowerPoint PPT Presentation


  • 937 Views
  • Uploaded on

Kinetička i potencijalna energija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kinetička i potencijalna energija' - tillie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kineti ka i potencijalna energija
Kinetička i potencijalna energija

Energija je sposobnost tijela ili sustava tijela da obavljaju rad: što tijelo ima veću energiju, to je sposobnije da obavi veći rad. Kad tijelo obavlja rad, energija mu se smanjuje, i obratno, ako okolina obavlja rad na tijelu, energija tijela se povećava. Rad može prelaziti u energiju i obratno. Jedinica rada i energije je identična. Postoji više oblika energije: mehanička, električna, termalna (unutrašnja), kemijska, solarna, nuklearna... Općenito, postoje mehanički i nemehanički oblici energije.

Mehanička energija makroskopskih tijela ili sustava tijela je zbroj kinetičke i potencijalne energije tih tijela. Kinetičku energiju uzrokuje gibanje tijela nekom brzinom, a potencijalnu energiju uzrokuje položaj tijela unutar sustava. Potencijalna i kinetička energija mogu se pretvarati jedna u drugu, mehanička energija može prelaziti u nemehaničke oblike energije i obratno. Energija može prelaziti iz jednog oblika u drugi, ali se ne može ni stvoriti ni uništiti.

Rad, snaga, energija - II dio

kineti ka energija
Kinetička energija

Kinetička energija je sposobnost tijela da mogu vršiti rad zbog toga što imaju određenu brzinu. Da bismo izračunali kolika je kinetička energija tijela mase m koje se giba brzinom v, izračunajmo rad koji je potreban da bi sila F ubrzala to tijelo na nekom putu iz mirovanja (v = 0) do brzine v:

Slično, ako sila F ubrzava tijelo od početne brzine v1 do konačne brzine v2, rad potreban za to ubrzavanje je:

Dakle, promjena kinetičke energije je jednaka izvršenom radu:

Ova relacija, koja povezuje rad i promjenu kinetičke energije, se zove poučak o radu i kinetičkoj energiji.

Rad, snaga, energija - II dio

potencijalna energija
Potencijalna energija

Tijelo može imati i potencijalnu energiju koja dolazi zbog položaja tijela prema drugim tijelima ili zbog konfiguracije tijela ili sustava tijela. Ovisno o sili koja djeluje na tijelo, razlikujemo ove vrste potencijalne energije:

  • gravitacijska
  • elastična
  • elektrostatska
  • magnetska

Rad, snaga, energija - II dio

gravitacijska potencijalna energija
Gravitacijska potencijalna energija

Da bismo izračunali potencijalnu energiju tijela u gravitacijskom polju na Zemljinoj površini, pretpostavimo da se čestica mase m pomiče u homogenom polju sile teže (odnosno u gravitacijskom polju Zemlje što je približno isto) od točke A do točke B. Pomakne li se čestica za diferencijal puta ds, rad sile teže je:

Rad sile teže na putu od A do B:

Budući je:

slijedi:

Rad sile teže jednak je razlici dviju funkcija položaja. Funkcija mgy zove se gravitacijska potencijalna energija tijela na visini y.

Razlika potencijalne energije početne i konačne točke jednaka je radu sile teže:

Rad, snaga, energija - II dio

gravitacijska potencijalna energija e p mgy
Gravitacijska potencijalna energija(Ep=mgy)

Pretpostavili smo da je za y = 0 potencijalna energija jednaka nuli. Referentni nivo

(Ep =0) može se odabrati na razne načine (za sustav Zemlja-tijelo na njezinoj površini, kao razina mora, površina tla, pod, ploha stila....) te je potencijalna energija određena do na aditivnu konstantu. U svim razmatranjima se pojavljuje razlika potencijalne energije pa nam ta proizvoljnost ne smeta. Za razliku od kinetičke energije koja može biti samo pozitivna, potencijalna energija može biti i pozitivna i negativna.

Rad sile teže ne ovisi o obliku puta već samo o početnom i konačnom položaju tijela što znači da bismo isti rezultat dobili kad bi se tijelo iz točke A do točke B gibalo bilo kojom putanjom. Vektorska razlika ista je za bilo koju stazu koja prolazi kroz točke A i B.

Rad, snaga, energija - II dio

potencijalna energija opruge
Potencijalna energija opruge

Rad vanjske sile pri rastezanju opruge za elongaciju s je:

Vanjska sila je bila jednaka po iznosu, a suprotnog smjera sili opruge. Znači da je rad sile opruge jednak radu vanjske sile s negativnim predznakom:

Rad sile opruge pri pomaku tijela iz položaja s1 u položaj s2 je:

Potencijalna energija elastične sile opruge definira se izrazom:

Uzmemo li dogovorom da je potencijalna energija nula u položaju ravnoteže (s = 0), tada je potencijalna energija elastične sile opruge:

Ovdje je s elongacija ili pomak iz položaja ravnoteže.

Rad, snaga, energija - II dio

zadatak 3
Zadatak 3
  • Kosina (prikazana na slici) nalazi se na stolu visine H = 2 m. Odredite brzinu tijela mase m = 5 kg na dnu kosine (L = 15 m i  = 37˚), pretpostavljajući da kretanje započinje s vrha kosine, koristeći poučak o radu i kinetičkoj energiji. Koeficijent trenja je 0.30.

m

L

h

H

Rad, snaga, energija - II dio

korisno
Korisno

rad – kinetička energija (teorem)

rad sile teže – potencijalna energija

Iz trećeg zadatka:

Rad, snaga, energija - II dio

zadatak 4
Zadatak 4
  • Predmet mase 1 kg klizi niz petlju na slici. S koje minimalne visine predmet mora krenuti bez početne brzine da bi uspješno napravio petlju polumjera 0.5 m?

A

C

h

B

Rad, snaga, energija - II dio

zadatak 5
Zadatak 5
  • Pedeset je kockica povezano nitima u niz. Masa prve je 10 g, druge 20 g, treće 30 g itd. Ako na prvu počne djelovati vremenski promjenjiva sila F(t) = 2t, kolika je napetost niti između 35. i 36. kockice 10 s nakon početka gibanja?

F(t)

2

50

1

3

49

Rad, snaga, energija - II dio