Cabaret
Download
1 / 12

Cabaret - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

Cabaret. Casglwyd ynghyd yn wreiddiol gan Mr. Ian Kilcoyne. Beth ydy cabaret? Sioe lawr sydd wedi’i llunio i roi adloniant i gwsmeriaid mewn clwb nos neu dŷ bwyta yw cabaret. Roeddent yn hynod boblogaidd yn Ffrainc a’r Almaen yn ystod y 1920au.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cabaret' - tilden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cabaret

Cabaret

Casglwyd ynghyd yn wreiddiol gan Mr. Ian Kilcoyne


Cabaret

Beth ydy cabaret?Sioe lawr sydd wedi’i llunio i roi adloniant i gwsmeriaid mewn clwb nos neu dŷ bwyta yw cabaret. Roeddent yn hynod boblogaidd yn Ffrainc a’r Almaen yn ystod y 1920au.

Cyfres o berfformiadau sy’n cynnig adloniant ac a gyflwynir mewn clwb nos yw sioe lawr


Cabaret

Roedd Hitler a nifer o Natsïaid blaenllaw yn credu bod adloniant o’r math hwn yn ddirywiol, yn enwedig gan fod nifer o cabarets yn cynnwys merched hanner noeth a llawer o ddiod feddwol.

Roedd Berlin, prifddinas yr Almaen, yn enwog am ei bywyd nos a daeth sawl sioe yn enwog oherwydd eu caneuon risque (awgrymog, braidd yn anfoesgar) a’u dawnsio awgrymog.

Mae’r ffilm yma’n troi o gylch un o’r cabarets hyn, ond mae’r clip rydych chi’n mynd i’w wylio yn gweithredu fel cyferbyniad i’r byd gwael, anfoesol hwnnw yn ôl Hitler roedd llawer o’r Almaenwyr yn rhan ohono.


Cabaret

1) adloniant o’r math hwn yn ddirywiol, yn enwedig gan fod nifer o Gwyliwch y clip ffilm drwyddo i gyd yn gyntaf.2) Gwyliwch y clip eto’n ofalus. Bydd eich athro yn gwasgu botwm saib y DVD, neu’r fideo, er mwyn i chi allu trafod yr hyn rydych chi wedi’i weld. Efallai yr hoffech ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol am Weimar ac Almaen y Natsïaid wrth ateb y cwestiynau.

1. Pam rydych chi’n meddwl byddai’r Natsïaid yn dewis y bachgen arbennig yna i ganu’r gân?


Cabaret

2. adloniant o’r math hwn yn ddirywiol, yn enwedig gan fod nifer o Esboniwch y gân

* Sut mae’r gân yn cychwyn?

* Pa eiriau a ddefnyddir?

* Beth yw’r teitl?

* Pa fath o gân ydyw yn ôl pob golwg ar y dechrau?

* Sut mae’r gân yn newid?


Cabaret

The sun on the meadow is summery warm. adloniant o’r math hwn yn ddirywiol, yn enwedig gan fod nifer o The stag in the forest runs free.But gather together to greet the storm.Tomorrow belongs to me.

The branch of the linden is leafy and green,The Rhine gives its gold to the sea.But somewhere a glory awaits unseen.Tomorrow belongs to me.

The babe in his cradle is closing his eyesThe blossom embraces the bee.But soon, says a whisper;Arise, arise,Tomorrow belongs to me.

Click your left hand mouse button to reveal each verse.


Cabaret

Oh Fatherland, Fatherland, adloniant o’r math hwn yn ddirywiol, yn enwedig gan fod nifer o Show us the signYour children have waited to see.The morning will comeWhen the world is mine.Tomorrow belongs to me!

Oh Fatherland, Fatherland,Show us the signYour children have waited to see.The morning will comeWhen the world is mine.Tomorrow belongs to me!


Cabaret

3. Pa effaith mae’r gân yn ei gael ar… adloniant o’r math hwn yn ddirywiol, yn enwedig gan fod nifer o

* Y rhan fwyaf o’r bobl yn y café?

* Y Sais?


Cabaret

4. Pam nad yw’r hen ŵr yn sefyll yn eich barn chi? adloniant o’r math hwn yn ddirywiol, yn enwedig gan fod nifer o Pam mae’r hen ŵr yn ymddangos yn fwyfwy trist wrth i’r gân fynd yn ei blaen?


Cabaret

Y Dystiolaeth adloniant o’r math hwn yn ddirywiol, yn enwedig gan fod nifer o

Mae’r clip rydych chi wedi ei weld yn dod o ffilm a wnaed yn Hollywood. Mae’r ffilm yn seiliedig yn fras ar stori wir am Sais o’r enw Christopher Isherwood oedd yn byw yn yr Almaen yn y 1930au.


Cabaret

Ysgrifennodd Christopher Isherwood lyfr am ei brofiad yn dwyn y teitl“Goodbye to Berlin”

5. ‘Ni ddigwyddodd yr hyn a ddangoswyd yn y clip ffilm mewn gwirionedd. Felly nid yw’n dda i ddim fel tystiolaeth am esgyniad Plaid y Natsïaid.’Eglurwch yn ofalus a ydych yn cytuno neu’n anghytuno â’r gosodiad hwn.


Cabaret

Cwestiwn Ymestynnol dwyn y teitl

6. Enw llawn Plaid y Natsïaid oedd Plaid Genedlaethol Sosialaidd Gweithwyr yr Almaen.

Sut mae’r clip ffilm hwn yn dangos ac yn helpu egluro pam roedd cymaint o Almaenwyr gwahanol yn cefnogi Plaid y Natsïaid yn y 1930au?

DIWEDD