2006 gada p rskats par narkotiku probl mu eirop
Download
1 / 34

2006 . Gada pārskats par narkotiku problēmu Eiropā - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

2006 . Gada pārskats par narkotiku problēmu Eiropā. Vārds , vieta , datums un laiks. Jaunākās ziņas par narkotiku problēmu Eiropā. Pārskats par Eiropas narkotiku fenomenu 29 valstīs Fakti, skaitļi un pētījumi : Eiropā un atsevišķās valstīs Jaunākās tendences un atbildes pasākumi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2006 . Gada pārskats par narkotiku problēmu Eiropā' - tilden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2006 gada p rskats par narkotiku probl mu eirop

2006. Gada pārskats par narkotiku problēmu Eiropā

Vārds, vieta, datumsunlaiks


Jaun k s zi as par narkotiku probl mu eirop
Jaunākās ziņas par narkotiku problēmu Eiropā

 • Pārskats par Eiropas narkotiku fenomenu 29 valstīs

 • Fakti, skaitļi un pētījumi: Eiropā un atsevišķās valstīs

 • Jaunākās tendences un atbildes pasākumi

 • Izvēlētās tēmas:

  • Eiropas narkotiku apkarošanas stratēģijas

  • dzimumatšķirības

  • narkotiku lietošana izklaides vietās


Daudzvalod ga inform cijas pakete
Daudzvalodīga informācijas pakete

2006. gada pārskats:

Drukātā formā un tiešsaistē 23 valodās

 • http://annualreport.emcdda.europa.eu

 • Papildu tiešsaistes materiāls angļu valodā:

  • Īpašās tēmashttp://issues06.emcdda.europa.eu

  • Statistikas biļetenshttp://stats06.emcdda.europa.eu

  • Valstu datu profilihttp://dataprofiles06.emcdda.europa.eu

  • Reitoxvalstu ziņojumihttp://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=435


 • Virsraksti 2006
  Virsraksti 2006

  • I daļa: Gada pārskats


  Virsraksti 20061
  Virsraksti 2006

  • Narkotikas Eiropā kļūst arvien lētākas

  • Heroīns — pieaug gan atsavinātā, gan saražotā heroīna daudzums

  • Turpinās ar narkotiku lietošanu saistīto infekcijas slimību pārnešana

  • Nāves gadījumi - samazināšanās tendence draud apstāties


  Virsraksti 2006 turpin jums
  Virsraksti 2006 (turpinājums)

  • Kokaīns — lietošanas izplatība pieaug, tomēr dažviet stabilizējas

  • Kokaīns — ražošana pasaulē pieaug, parādās jauni ievešanas ceļi

  • Kokaīns - dažās valstīs kļūst pamanāmas arkokaīna lietošanu saistītās problēmas


  Narkotikas eirop k st arvien l t kas
  Narkotikas Eiropā kļūst arvien lētākas

  • Narkotiku cenas dažādās valstīs atšķiras

  • Analīze pamatota tikai uz ierobežotu valstu skaitu

  • Daudzās valstīs un lielākajai daļai narkotiku Eiropas nelegālo narkotiku ielu cena no 1999.–2004.g. ir kritusies

  • Eiropā kopumā šajā laikposmā ir kritušās kaņepju sveķu (19 %), kaņepju augu (12 %), kokaīna (22 %) un heroīna (45 %), kā arī amfetamīna (20 %) un ekstazī (47 %) cenas (cenas ir koriģētas, ievērojot inflāciju)


  Narkotiku cenas turpin jums
  Narkotiku cenas (turpinājums)

  • Narkotiku cenas var ietekmēt dažādi faktori, tostarp narkotiku piegāžu svārstības, tīrības pakāpe, produkta veids, iegādātais daudzumsutt..

  • Cenu analīze sarežģīta: nelegālo narkotiku tirgus slēptais raksturs un datu kvalitātes un datu ieguves metožu atšķirības dažādās valstīs

  • Nekas neliecina par tiešu saistību starp narkotiku cenu un tendencēm citos rādītājos (atsavināšana, izplatība, tīrība u.tml..)

  • Nepieciešams attīstīt labāku izpratni par faktoriem, kas ietekmē narkotiku cenas un to, kā narkotiku cenas ietekmē narkotiku patēriņa līmeni  Hero ns atsavin t un sara ot pieaugums
  Heroīns — atsavinātā un saražotā pieaugums

  • Afganistāna -pasaules līderis nelegālā opija piegādāšanā: aplēses rāda, ka 2005. gadā ir saražoti aptuveni 89 % no pasaules nelegālā opija (4100 tonnas)

  • Nesenais ražošanas pieaugums nozīmē, ka pašreizējais kopējais piedāvājums varētu pārsniegt kopējo pieprasījumu (UNODC)

  • Pasaulē lielākos heroīna daudzumus joprojām atsavina Āzijā (50 %) un Eiropā (40 %)

  • Eiropā kopumā atsavinātais heroīna apjoms kopš 1999. gada ir stabili palielinājies


  Hero ns turpin jums
  Heroīns (turpinājums)

  • Rekordaugsti atsavinājumi 2004. gadā: aprēķināts, ka 46 000 atsavināšanas gadījumos ir konfiscētas 19 tonnas heroīna. Salīdzinājumā ar 2003. gadu atsavinātā heroīna apjoms ir pieaudzis par vairāk nekā 10 %

  • Nedrīkst atstāt bez ievērībasapdraudējumus, ko rada arvien lielāka heroīna pārprodukcija pasaules nelegālajā tirgū

  • Heroīna lietošana vairs netiek uzskatīta par modes lietu, tomēr nav izslēgts atkārtots heroīna lietošanas uzliesmojums jaunās paaudzes vidū

  • Heroīns un tā injicēšana — ievērojamas sabiedrības veselības problēmas Eiropā tuvākajā nākotnē


  Turpin s ar narkotiku lieto anu saist to infekcijas slim bu p rne ana
  Turpinās ar narkotiku lietošanu saistīto infekcijas slimību pārnešana

  • HIV —lielākajā daļā ES dalībvalstunarkotiku injicētāju (IDU)vidū saglabājas zems infekcijas izplatības līmenis. Aplēses liecina, ka apmēram 10 valstīs ir inficēti aptuveni 1 % vai mazāk IDU, bet lielākajā daļā Eiropas valstu - zem 5 %

  • Tomēr ziņojumi par jauniem ar narkotiku injicēšanu saistītiem HIV infekcijas gadījumiem turpina pienākt, un pastāv bažas, ka šādu gadījumu skaits dažos reģionos un atsevišķās iedzīvotāju grupās, iespējams, pieaug

  • HCV —Eiropā IDU vidū ir vērojams augsts izplatības līmenis: dažos nesen pārbaudītos IDU analīžu paraugos ir konstatēts izplatības līmenis, kas pārsniedz 60 %

  • Adatu un šļirču apmaiņas pasākumi tagad ir galvenā tendence. Daļa no plašākas pieejas (informācija, izglītošana, saziņas metodes)


  N ves gad jumi samazin an s tendence draud apst ties
  Nāves gadījumi slimību pārnešana – samazināšanās tendence draud apstāties

  • Eiropā gadā ir no 7000 līdz 8000 ar narkotiku lietošanu saistīti nāves gadījumi

  • Jaunākie dati liecina, ka no visiem nāves gadījumiem par 40 gadiem jaunāku pieaugušo vidū šādu nāves gadījumu skaits ir bijis 3 %

  • Šīs aplēses atspoguļo ar narkotiku, lielākoties opioīdu lietošanu tieši saistītos nāves gadījumus, bet neaptver nāves gadījumus, kuru cēlonis ir negadījumi, vardarbība vai hroniskas slimības

  • Tipisks pārdozēšanas upuris Eiropā: vīrietis, aptuveni 30-35 gadus vecsEiropā kopumā pārdozēšanas upuru vecums pieaug


  Ar narkotiku lieto anu saist tie n ves gad jumi turpin jums
  Ar narkotiku lietošanu saistītie nāves gadījumi slimību pārnešana (turpinājums)

  • Pēkšņu narkotiku izraisītu nāves gadījumu skaita samazinājums no 2000.-2003. gadam

  • Šī nāves gadījumu skaita samazināšanās sākās pēc 14 % pieauguma laikposmā no 1995. līdz 2000. gadam

  • Par 2003. un 2004. gadu pieejamie dati liecina, ka paziņoto nāves gadījumu skaits ir pieaudzis par 3 %, kas var norādīt uz samazināšanās tendences izmaiņām

  • Tas nebūt nevēsta par ilgtermiņa pārmaiņām, taču13 valstis no 19 ziņojumā aplūkotajām valstīmziņoja par lielāku vai mazāku reģistrēto nāves gadījumu skaita pieaugumu


  7 noda a 13 att ls p k u narkotiku izrais tu n ves gad jumu ilgtermi a tendence 1985 2004 g
  7 slimību pārnešana. nodaļa, 13. attēlsPēkšņu narkotiku izraisītu nāves gadījumu ilgtermiņa tendence 1985.–2004.g.


  Koka ns lieto anas tendence kopum pieaug tom r da viet paman ma stabiliz cija
  Kokaīns slimību pārnešana — lietošanas tendence kopumā pieaug, tomēr dažviet pamanāma stabilizācija

  • Aptuveni 10 miljoni eiropiešu (vairāk nekā 3 % pieaugušo vecumā no 15 līdz 64 gadiem) ir kādreiz pamēģinājuši kokaīnu

  • Pēdējā gadā kokaīnu visticamāk ir lietojuši aptuveni 3,5 miljoni iedzīvotāju (1%)

  • Aptuveni 1,5 miljoni (0,5 % pieaugušo) atzīst, ka ir lietojuši kokaīnu pēdējā mēnesī

  • Pēc Eiropas standartiem šie kokaīna lietošanas rādītāji ir vēsturiski augsti, tomēr ievērojami zemāki nekā ASV, kur kokaīna ilgtermiņa lietošana pieaugušo vidū ir 14 %

  • Neviendabīgums: daudzās valstīs lietošanas izplatības līmenis vēl joprojām zems

  • Divās visvairāk ietekmētajās valstīs (Spānijā un Apvienotajā Karalistē) pēc apjomīga lietošanas pieauguma 90. gadu beigās ir iestājusies zināma stabilitāte


  5 slimību pārnešana. nodaļa, 6. attēlsKokaīna lietošanas izplatība pagājušajā gadā visu pieaugušo (vecumā no 15-64) un jauniešu (vecumā no 15-34 un 15-24) vidū


  5 noda a 7 att ls koka na lieto anas izplat bas tendences pag ju aj gad jaunie u vecum no 15 34 vid
  5 slimību pārnešana. nodaļa, 7. attēlsKokaīna lietošanas izplatības tendences pagājušajā gadā jauniešu (vecumā no 15-34) vidū


  Koka ns ra o ana pasaul pieaug par d s jauni ieve anas ce i
  Kokaīns slimību pārnešana — ražošana pasaulē pieaug, parādās jauni ievešanas ceļi

  • Kokaīna ražošana pasaulē:apmēram 687 tonnas 2004. gadā (UNODC)

  • Eiropā atsavināto kokaīnu ieved galvenokārt no Dienvidamerikas. Kā tranzītceļu izmantojot Latīņameriku, Karību jūras baseina valstis, un, arvien vairāk pašreiz - Āfrikas valstis

  • 2004. gadā Eiropā ir atsavinātas aptuveni 74 tonnas kokaīna – 20% samazinājums salīdzinājumā ar 2003. gadu

  • Aplēses liecina, ka 2004. gadā atsavināšanas gadījumu skaits ir pieaudzis par 36 %, sasniedzot 60 890 atsavināšanas gadījumus

  • Ibērijas pussala – galvenais Eiropā ievestā kokaīna nodošanas punkts – vairāk nekā puse no atsavinātā kokaīna daudzuma ir konfiscēta tieši šeit


  Koka ns da s valst s k st paman mas ar koka na lieto anu saist t s probl mas
  Kokaīns slimību pārnešana-dažās valstīs kļūst pamanāmas ar kokaīna lietošanu saistītās problēmas

  • Problēmas kļūst pamanāmas, tomēr vēl joprojām salīdzinoši zemas

  • Aptuveni 12 % no visiem jaunajiem ārstniecības pieprasījumiem ir saistīti tieši ar kokaīnu, bet rādītāji starp valstīm atšķirās

  • Spānijā un Nīderlandē, kur kokaīna lietošana ir samērā tradicionāla, pašlaik vismaz viens no katriem četriem narkotiku ārstniecības pieprasījumiem ir saistīts ar kokaīnu

  • Nepieciešams attīstīt labāku izpratni par par piemērotākajām kokaīna un kreka kokaīna problēmu ārstēšanas metodēm

  • Apmēram 400 reģistrēti ar kokaīna lietošanu saistīti nāves gadījumi


  Narkotikas eirop fa kti un skait i
  Narkotikas Eiropā slimību pārnešana — Fakti un skaitļi

  • 65 miljoni pieaugušo ir kādreiz pamēģinājuši kokaīnu(ilgtermiņa lietošana) – 20% pieaugušo

  • 10 miljoni pieaugušo ir kādreiz lietojuši amfetamīnu – 3% pieaugušo

  • 8,5 miljoni pieaugošo ir kādreiz lietojuši ekstazī – 2,6% pieaugušo

  • Pēc aplēsēm pašreiz ES ir apmēram 1,7 miljoni problemātisku narkotiku lietotāju (galvenokārt heroīna lietotāji)

  • Lai iegūtu plašāku informāciju par individuālām narkotikām, skatīt kopsavilkumu ‘Narkotikas Eiropā – fakti un skaitļi’


  Virsraksti 20062
  Virsraksti slimību pārnešana 2006

  • II daļa: Īpašās tēmas


  Virsraksti 20063
  Virsraksti slimību pārnešana 2006

  • Narkotiku stratēģiju sfēra paplašinās

  • Ārstniecības pakalpojumi sievietēm, kas lieto narkotikas, Eiropā joprojām ir ierobežoti

  • Atšķirīgi ar narkotiku lietošanu saistīti kaitējumi sieviešu vidū

  • Vai atšķirības starp abiem dzimumiem samazinās?


  Virsraksti 2006 turpin jums1
  Virsraksti slimību pārnešana 2006 (turpinājums)

  • Apsekojumi liecina, ka klubu apmeklētāji pamēģina stimulējošas narkotikas 10 reizes biežāk (nekā citi jaunieši)

  • Klubu tūrisms un narkotiku lietošana brīvdienās

  • Bieži ignorētais alkohola ietekmes ilglaicīgais apdraudējums

  • Uzraudzības problēmas


  Narkotiku strat iju sf ra papla in s
  Narkotiku stratēģiju sfēra paplašinās slimību pārnešana

  • Pašreiz gandrīz visas Eiropas valstis politiku iniciatīvas iekļauj vispārējā valsts narkotiku stratēģijā/rīcības plānā

  • Tendence paplašināt stratēģiju sfēru, lai aptvertu atļautas atkarību izraisošas vielas (alkohols, tabaka, zāles), kā arī nelikumīgas narkotikas

  • Vairāk nekā divas trešdaļas ziņojumā apskatīto valstu savos politikas dokumentos pašreiz ietver kādu saikni vai atsauci uz atļautām vielām


  Rstniec bas pakalpojumi sieviet m kas lieto narkotikas eirop joproj m ir ierobe oti
  Ārstniecības pakalpojumi sievietēm, kas lieto narkotikas, Eiropā joprojām ir ierobežoti

  • Pieaug apzināšanās par sieviešu vajadzībām, kas lieto narkotikas, un pašlaik pārstāv 20% no tām, kas sāk ārstēties

  • Gandrīz visās ES dalībvalstīs un Norvēģijā ir vismaz viena narkomānu ārstēšanas nodaļa tikai sievietēm vai sievietēm ar bērniem, taču piekļuve šāda veida pakalpojumam ļoti bieži ir ierobežota

  • Vairākums sieviešu joprojām saņem palīdzību, izmantojot vispārējos pakalpojumus

  • Gandrīz katra ceturtā (23%) sieviete, kas ambulatori ārstējas no narkomānijas, pašlaik dzīvo kopā ar bērniem

  • Bažas par bērna aprūpi var atturēt sievietes meklēt palīdzību. Ir novērots, ka sievietēm draudzīgi pakalpojumi mudina narkotiku lietotājas turpināt ārstēšanos


  At ir gi ar narkotiku lieto anu saist ti kait jumi sievie u vid
  Atšķirīgi ar narkotiku lietošanu saistīti kaitējumi sieviešu vidū

  • Atkarībā no valsts 7% līdz 35% narkotiku izraisītu nāves gadījumu skar sievietes

  • Atšķirības starp abiem dzimumiem, kas attiecas uz narkotiku izraisītas mirstības tendencēm

  • Laikposmā no 2000. līdz 2003. gadam (ES-15)pārdozēšanas izraisītie vīriešu nāves gadījumi ES samazinājušies aptuveni par 30%, bet sieviešu nāves gadījumu skaits tajā pašā laikā samazinājies tikai par 15%

  • Jaunākie IDU pētījumu dati no deviņām ES valstīm rāda, ka vidējā HIV izplatība ir 13,6% vīriešiem un 23,3% sievietēm

  • Vai kaitējuma mazināšanas pasākumi, kas vērsti uz augsta riska narkotiku lietotājiem, uz sievietēm iedarbojas mazāk nekā uz vīriešiem?


  Vai at ir ba starp dzimumiem samazin s
  Vai atšķirība starp dzimumiem samazinās? sieviešu vidū

  • Starp abiem dzimumiem pastāv ievērojamas atšķirības, kas skar gandrīz visus narkotiku lietošanas aspektus

  • Visās Eiropas valstīs narkotiku lietotāju vidū vīrieši vēl joprojām skaitliski pārsniedz sievietes, jo īpaši tas attiecas uz lietošanas biežumu, intensitāti un problemātiskumu

  • Nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka samazinās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm attiecībāuz narkotiku lietošanas līmeni

  • Tomēr dati par narkotiku lietošanu skolēnu (vecumā no 15 līdz 16 gadiem) vidū atklāj satraucošas tendences.Dažās dalībvalstīs meitenes, šķiet, vairs neatpaliek no zēniem ilgtermiņa narkotiku un alkohola lietošanas ziņā


  Apsekojumi liecina ka klubu apmekl t ji pam ina stimul jo as narkotikas 10 reizes bie k
  Apsekojumi liecina, ka klubu apmeklētāji pamēģina stimulējošas narkotikas 10 reizes biežāk

  • Dažos gadījumos aptuveni divas trešdaļas klubu apmeklētāju ziņoja, ka ir lietojuši stimulējošas vielas vismaz reizi dzīvē

  • Vairāk nekā 60% klubu apmeklētāju, kas apsekoti atsevišķās vietās Francijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē, sacīja, ka vismaz vienreiz ir pamēģinājuši kokaīnu

  • Vairāk nekā puse apjautāto klubu apmeklētāju Čehijā, Francijā, Ungārijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē ziņoja, ka vismaz vienreiz ir lietojuši ekstazī


  2 stimulējošas narkotikas 10 reizes biežāk. attēlsApsekojumi, kas veikti klubos un vispārējās populācijas vidū, par ekstazī lietošanas (vismaz vienreiz mūžā) izplatību


  Narkotiku lieto ana izklaides viet s turpin jums
  Narkotiku lietošana izklaides vietās stimulējošas narkotikas 10 reizes biežāk (turpinājums)

  • Daži apsekojumi liecina par ketamīna ilgtermiņa lietošanu no 7% Čehijā līdz 21% Ungārijā...

  • …un par GHB ilgtermiņa lietošanu no 6% Apvienotajā Karalistē līdz 17% Nīderlandē

  • Kas attiecas uz halucinogēnām narkotikām, augstus rādītājus reģistrēja klubu apsekojumos Čehijā, kur 45% respondentu bija vismaz vienreiz lietojuši LSD, un Francijā, kur 55% bija pamēģinājuši „maģiskās sēnes”


  Klubu t risms un narkotiku lieto ana br vdien s
  Klubu tūrisms un narkotiku lietošana brīvdienās stimulējošas narkotikas 10 reizes biežāk

  • Pētījumi rāda, ka ceļojumā uz ārzemēm jauniešiem ir lielāka tendence narkotikas pamēģināt vai tās lietot biežāk

  • Spānijā narkotiku lietošana izklaides vietās ir visizplatītākā tūristu atpūtas vietās

  • Zviedrijā kādā pētījumā tika secināts, ka 23% jauniešu, kuri ir pamēģinājuši nelegālās narkotikas, to pirmo reizi ir darījuši, esot ārpus valsts

  • Kādā Apvienotās Karalistes organizētā pētījumā, iztaujājot gados jaunus atpūtniekus, kas atgriezušies no Ibicas, tika secināts, ka visu narkotiku lietošana bija vairāk izplatīta atvaļinājuma vietā nekā pašu valstī


  Bie i ignor tais alkohola ietekmes ilglaic gais apdraud jums
  Bieži ignorētais alkohola ietekmes ilglaicīgais apdraudējums

  • Vairumam jauniešu visā ES narkotiku lietošana vēl joprojām nav neatņemama deju mūzikas vides daļa

  • Vairumam jauniešu šādā vidē galvenais ir mūzika, sociālie aspekti un alkohola lietošana

  • Dzērienu ražotāji tagad izmanto ienesīgo deju mūzikas tirgu, izgatavojot jaunus dzērienus, kas vērsti uz jaunākām vecuma grupām

  • Bažas par klubu apmeklētāju veselības apdraudējumu, lietojot pārmērīgi daudz alkohola, dažreiz kombinācijā ar nelegālām narkotikām

  • Klubu apmeklētāji kopumā apzinās ar narkotiku lietošanu saistīto veselības un juridisko risku, bet ir mazāk informēti vai nobažījušies par alkohola izraisītām problēmām un attiecīgo ilglaicīgo apdraudējumu


  Uzraudz bas probl mas
  Uzraudzības problēmas apdraudējums

  • Pašreiz, salīdzinājumā ar situāciju pirms desmit gadiem, EMCDDA saskaras ar problēmu, ka jāuzrauga daudz plašāka spektra vielas

  • Daudzu narkotiku vienlaicīga lietošana ievērojami apgrūtina narkotiku uzraudzības sistēmu darbu, tā kā tradicionāli tās bija koncentrētas uz individuālu vielu lietošanu

  • Nākotnes darba kārtībā īpaša prioritāte jāpiešķir jaunu metodoloģiju izstrādei, lai saprastu šāda veida narkotiku lietošanu

  • Papildus šodienas situācijas uzraudzībai EMCDDA uzmanīgi vēro jaunu narkotiku un jaunu tendenču parādīšanos, kas varētu apdraudēt sabiedrības veselību


  ad