slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
2006.gada jūnijs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

2006.gada jūnijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Sociālie pakalpojumi, sociālās rehabilitācijas pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti Liepājā. 2006.gada jūnijs. Sociālās vides analīze Liepājā. Stiprā puse: atbalsts sociālā nodokļa nomaksai subsidētajās darba vietās strādājošiem invalīdiem; sociālie pabalsti;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2006.gada jūnijs' - salim


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sociālie pakalpojumi, sociālās rehabilitācijas pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti Liepājā

2006.gada jūnijs

soci l s vides anal ze liep j
Sociālās vides analīze Liepājā

Stiprā puse:

 • atbalsts sociālā nodokļa nomaksai subsidētajās darba vietās strādājošiem invalīdiem;
 • sociālie pabalsti;
 • Domes un Sociālā Dienesta atbalsts invalīdu NVO;
 • invalīdu transports;
 • atbalsts invalīdu asistentiem;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
 • invalīdu pasākumu organizēšana;
 • Sociālā Dienesta atbalsts invalīdu nodarbībām un pasākumiem;
 • Domes atbalsts NVO projektiem.
soci l s vides anal ze liep j1
Sociālās vides analīze Liepājā

Vājā puse:

 • nepietiekams sociālo māju un dzīvokļu skaits;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepietiekamā apjomā;
 • nav attīstīti alternatīvie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
 • nepietiekami deleģētas funkcijas NVO;
 • trūkst darbinieki darbam ar invalīdiem;
 • nepietiekams asistentu nodrošinājums;
 • nepietiekams dienas centru skaits invalīdiem;
 • sabiedrības stereotipu laušana notiek pārāk lēnu
 • invalīdu psiholoģiskā drošība ir nepietiekama;
 • trūkst finansu resursu;
 • izglītības nepieejamība un nepietiekamība.
inval du psiholo iski soci l motiv cija
Invalīdu psiholoģiski - sociālā motivācija

Kas to ietekmē?

 • sociālā vide;
 • sabiedrības attieksme;
 • institucionālais atbalsts;
 • NVO kā veicinošs un motivējošs instruments invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanā.
nvo un soci lie pakalpojumi
NVO un sociālie pakalpojumi

Stiprā puse:

 • sniedz invalīdam “pleca sajūtu”;
 • biedru organizācija, nešķiro tos pēc ienākuma līmeņa;
 • vienlīdzīga attieksme pret ikvienu;
 • zina konkrētās mērķa grupas vajadzības;
 • ir izpratne par invalīdu problēmām un ir tiešs kontakts ar viņiem;
 • NVO savā darbībā ir elastīga un risina jebkuru invalīdu problēmu jomu;
 • ir projektu orientēta, spēj piesaistīt papildus līdzekļus;
 • var piedāvāt dažādus pakalpojumus un apmācības.
nvo un soci lie pakalpojumi1
NVO un sociālie pakalpojumi

Vājā puse:

 • nav patstāvīga finansējuma;
 • nepietiekami resursi;
 • ne katra NVO var piedāvāt pakalpojumus un apmācības, jo trūkst pieredze un zināšanas pakalpojumu sniegšanā;
 • nav pakalpojumu līgumu ar pašvaldību.
nvo pied v tie alternat vie soci lie pakalpojumi liep jas neredz go biedr bas pied v jums
NVO piedāvātie alternatīvie sociālie pakalpojumi (Liepājas Neredzīgo biedrības piedāvājums)
 • asistenti;
 • pavadoņu apmācība un nodrošinājums;
 • rehabilitācijas dzīves skola;
 • fiziskā rehabilitācija;
 • datora apmācība vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem;
 • transporta pakalpojumi;
 • klūdziņu pinēju apmācība;
 • rokdarbi;
 • individuālās sociālās rehabilitācijas programmas vecuma pensionāriem ar nopietniem redzes traucējumiem (027/u);
 • informatīvi izglītojoši pasākumi izglītības iestādēs;
 • invaliditātes sabiedriskais eksperts.
nvo un pa vald bas sadarb bas perspekt vas
NVO un pašvaldības sadarbības perspektīvas

Pašvaldība:

 • organizē nepieciešamos pakalpojumus pilsētā;
 • nosaka sociālo pakalpojumu prioritātes, piedāvājot NVO tos nodrošināt.

NVO:

 • apzina konkrētās mērķa grupas problēmas;
 • piedāvā nodrošināt pakalpojumus invalīdu problēmu risināšanai;
 • piedāvā jaunus pakalpojumus.

Sabiedriskais eksperts:

 • Kā starpnieks sadarbības veidošanai starp NVO un pašvaldību.
nvo un pa vald bas sadarb bas m r is
NVO un pašvaldības sadarbības mērķis

Veicināt starpinstitucionālo sadarbību, izmantojot un iesaistot visus pilsētā pieejamos resursus cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes celšanai.

Nodrošināt kvalitatīvus sociālos un alternatīvos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.