dysgrafie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dysgrafie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dysgrafie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Dysgrafie - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Dysgrafie. specifická porucha grafického projevu bývá postižena celková úprava písemného projevu držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné dítě tlačí na psací náčiní, tahy nejsou plynulé, obtížně si pamatuje tvary písmen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dysgrafie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dysgrafie
Dysgrafie
 • specifická porucha grafického projevu
 • bývá postižena celková úprava písemného projevu
 • držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné
 • dítě tlačí na psací náčiní, tahy nejsou plynulé, obtížně si pamatuje tvary písmen
 • písmo je neurovnané, kostrbaté, písmena nejsou stejně velká
 • v diktovaných slabikách, či slovech píše dítě pouze některá písmena, většinou ta, která si pamatuje
 • dítě nepíše háčky, čárky, neslyší správně všechna písmena a těžko se soustředí na obsahovou a gramatickou stránku projevu
dysgrafie3
Dysgrafie
 • „Dysgrafik se nenaučil psát, ačkoliv netrpí žádnou smyslovou vadou ani žádnou závažnou poruchou pohybovou a ačkoliv nemá žádné závažné nedostatky v oblasti inteligence ani v oblasti citových vztahů.“ (Matějček, Z. Dyslexie. Praha: H & H, 1995)
n prava reedukace dysgrafie
Náprava (reedukace) dysgrafie
 • Cvičení rozvíjející jemnou motoriku a senzoricko - motorickou koordinaci
  • provlékadla, tzv. motanice
  • tvarování či modelování, např. z těsta, plastelíny
  • vytrhávání z papíru, origami
  • vyšívání, háčkování, paličkování, pletení, tvoření uzlů
  • stříhání
  • sypání např. barevného písku do nádob s různě širokými hrdly
  • dotýkání prstů obou rukou (se zrakovou kontrolou i bez ní)
  • postupné dotýkání palce s ostatními prsty
  • „hra na klavír“
n prava reedukace dysgrafie1
Náprava (reedukace) dysgrafie
 • Grafomotorický nácvik
  • cíl: dostatečné zafixování správného úchopu, uvolnění ruky pro psaní a kreslení, zvládnutí jednotlivých písmen (snížení chybovosti), zlepšení čitelnosti a dosažení přiměřeného tempa
  • kresebný cvik – prvky písmen – písmena – soubory písmen (slabiky, slova, věty) – opis – přepis – diktát
n prava reedukace dysgrafie2
Náprava (reedukace) dysgrafie
 • Uvolnění ramenního kloubu
  • různé typy kroutivých pohybů, kývání vzpaženýma rukama, kreslení do vzduchu, napodobování plavání
  • postupný přechod od svislé plochy k vodorovné
  • volné čmárání (míč se kutálí, auto jede po klikaté cestě, lezení hada,..)
  • zaplňování plochy dotyky prstů, štětcem
  • kreslení klubíček, kruhů, spirál, oválů, vždy oběma směry
  • oblouky, horní i dolní – pohyb vychází vždy zleva doprava
  • vlnovky (od mírnějších k hlubším, zleva doprava)
  • kličky, osmičky (ležaté i stojaté), hadovky
  • ostré obraty (pila)
  • čáry (svislé, shora dolů i naopak, šikmé, vodorovné, lomené)
  • plošné cviky, obtahování různých prvků na ploše
  • obtahování kresebných cviků v řádku
n prava reedukace dysgrafie3
Náprava (reedukace) dysgrafie
 • Uvolnění loketního kloubu
  • cviky jsou obdobné jako u ramenního kloubu, ale vycházejí z lokte
  • přecházíme z šikmé plochy na vodorovnou a zmenšujeme formát z A2 na A4
  • pracujeme vestoje, vsedě a vkleče tak, aby se dominantní ruka neopírala, loket byl zvednutý
  • pohyb by měl vycházet z ramene a lokte, zápěstí je pevné, dítě se nenaklání nad podložku
  • píšeme již menším psacím náčiním (pastelky, tužky, voskovky, fixy, štětce)
  • v této fázi je správný úchop takový, že je tužka opřená v úžlabině mezi palcem a ukazováčkem, prsty jsou mírně pokrčené a drží tužku 1-2 cm od hrotu
  • cviky dítěti nejdříve předkreslíme, dítě je obtahuje prstem (jednou
  • rukou, oběma) ve vzduchu, poté prstem na papíře a až nakonec tužkou
  • obtahovat můžeme i tvary písmen např. přes průhlednou fólii
n prava reedukace dysgrafie4
Náprava (reedukace) dysgrafie
 • Uvolnění zápěstí
   • krouživé pohyby v zápěstí
   • mávání nebo plácání dlaněmi
   • namotávání klubíčka z vlny, atd.
  • cvičení provádíme na vodorovnou plochu vsedě tak, že se zápěstí nedotýká stolu, pohyb vychází ze zápěstí nebo se zápěstí stolu dotýká a pohyb vychází více z prstů
  • cviky můžeme provádět i vkleče na podlaze, musíme ale hlídat, aby se dítě opíralo o nedominantní ruku
  • nepíšeme propisovací tužkou, která nutí dítě k většímu tlaku na psací náčiní a vede tak ke snížení úpravy písma
n prava reedukace dysgrafie5
Náprava (reedukace) dysgrafie
 • Uvolnění prstů:
  • motivace hrou na klavír, psaním na klávesnici
  • nápodoba padání sněhu, deště
  • kroužení prsty
  • ťukání do podložky
 • Držení psacího náčiní
  • správné držení psacího náčiní motivujeme např. sypáním, drolením, představou házení malých kuliček do nádoby s úzkým hrdlem, otisky kočičí tlapičky, atd.
  • úchop kontrolujeme tak, že dítě zvedne ukazováček – psací náčiní by nemělo vypadnout
  • můžeme také zkusit dítěti při psaní psací náčiní vytáhnout, mělo by nám to jít snadno, bez velkého odporu