slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El Museu Picasso PowerPoint Presentation
Download Presentation
El Museu Picasso

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
tibor

El Museu Picasso - PowerPoint PPT Presentation

116 Views
Download Presentation
El Museu Picasso
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El Museu Picasso WikiAnt11Mgrup5A

 2. El museu • Situació: Ciutat Vella – El Born • Pablo Ruiz Picasso • Obert al públic 1963 • 3800 obres permanents i exposicions temporals • Voluntat de l’artista: deixar petjada a Barcelona • Jaume Sabartés Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

 3. Accessibilitat • LECTURA FÀCIL • Panells informatius • Parets de les sales • Audio-guies • Senyalitzacions • Alçada de les obres exposades • Informació del fulletó

 4. Fes un retrat amb collage • 1r cicle d’Educació Primària • Crear un retrat amb la tècnica del collage

 5. Competències • - Competències: • Comunicativa, lingüística i audiovisual • Artística i cultural • Matemàtica • D’autonomia i iniciativa personal

 6. Metodologies • Treball cooperatiu • Taller

 7. Material • Cola de barra • Cartolina DIN-A3 • Retalls de figures geomètriques de diferents colors • Fixador

 8. Recursos • Personals:2 monitors del museu (guien i porten el taller), 2 mestres. • Funcionals: • Espai: aula dins l’escola, Museu, sales dins del museu i sala on es realitzarà el taller. • Temps: 2:30 h dins el museu i 1h a l’aula.

 9. ACTIVITAT INICIAL

 10. ACTIVITAT DE DESENVOLUPAMENT

 11. 1. Documentació

 12. 2. Inici del procés

 13. Avaluació : • Expressar i compartir amb els companys i les companyes el que ens desvetlla una experiència artística. • Fer senzilles composicions visuals que representin les nostres idees i experiències, utilitzant diversos materials. • Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius. • Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques planes.

 14. ACTIVITAT DE SÍNTESI

 15. Conclusions • Wikispacescom a suport. • Treball en equip, el grup. • El museu Picasso. • Organització.

 16. Referències • Web del Museu Picasso: http://www.museupicasso.bcn.es/ • Articles d’accessibilitat (Blink) • Dossiers de metodologies • Currículum d’Educació Primària (decret 142/2007): http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/curriculum_ep.pdf • Taules de desenvolupament (6 a 9 anys)