akut kardiyojenik akci er demi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi - PowerPoint PPT Presentation


 • 674 Views
 • Uploaded on

Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi. Yrd.Doç.Dr.İlhan KORKMAZ. Pulmoner vasküler alandan interstisiyuma veya alveollerin içine kadar sıvı geçişi. Artmış hidrostatik basınç veya azalmış onkotik basınç. Alveolo kapiller bariyerin bozulması. Lenfatik tıkanıklık. Bilinmeyen nedenler. Akciğer ödemi .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi' - tiana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akut kardiyojenik akci er demi

Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi

Yrd.Doç.Dr.İlhan KORKMAZ

akci er demi
Pulmoner vasküler alandan interstisiyuma veya alveollerin içine kadar sıvı geçişi.

Artmış hidrostatik basınç veya azalmış onkotik basınç.

Alveolo kapiller bariyerin bozulması.

Lenfatik tıkanıklık.

Bilinmeyen nedenler.

Akciğer ödemi
kardiyojenik akci er demi
Kardiyojenik Akciğer Ödemi
 • Pulmoner venlerdeki basınç artışı sonrasında Pulmoner alanda artan hidrostatik basınç interstisiyel alana ve alveollere sıvı geçişine neden olur.
neden olur
Neden olur ?
 • SOL VENTRİKÜLDEN ATILAN KAN PULMONER VEN VE SOL ATRİUMA GELEN KAN MİKTARINI KARŞILIYAMIYORSA.
h drostat k basi arti inin nedenler
HİDROSTATİK BASIÇ ARTIŞININ NEDENLERİ
 • AŞIRI SIVI ALIMI
 • PULMONER VENÖZ TIKANIKLIK

ATRİAL MİKSOMA

MİTRAL STENOZ

 • SOL VENTRİKÜLDE SİSTOLİK VEYA

DİASTOLİK YETMEZLİK

q k pcap pis l cap i s
Q = K (Pcap - Pis) - l(πcap - πis)
 • Pcap :Kapiller Hidrostatik Basınç
 • Pis :İnterstisiyel hidrostatik basınç
 • Πcap: kapiller onkotik basınç
 • Πis : interstisiyel onkotik basınç
 • K : filtrasyon katsayısı
 • I: proteinlerin geçişini önleyen etkinlik katsayısı

normal pulmoner kapiller basıncı

8-12mmhg,

plazma onkotik basıncı ise 28mmhg

demin nlenmesinde lenfatik dola m nas l yard mc olur
Ödemin önlenmesinde Lenfatik dolaşım nasıl yardımcı olur
 • 10-20ml/h ten 200ml/h e kadar çıkabilir.
 • Sıvı,kolloid ve solutleri taşırlar.
 • Daha çok kronik safhada etkindir.
 • Akut safhada pulmoner kapiller basıncı 18mmhg üzerinde ödem oluşmaya başlar.
evreler
EVRELERİ
 • EVRE 1: sol atrium basıncı artar pulmoner venlerde distansiyon kapiller membran geçirgenliği artar. Alveoller ve kapillerler arasındaki gaz alışverişi etkilenmemiştir.
 • EVRE 2:Perivasculer ve interstisiyel alanda sıvı birikmeye başlar.ilk aşamada lenfatikler kısmen aşırı yüklenmeyi önlerler fakat daha sonra yetersiz kalırlar. hafif hipoksemi ve takipne başlar.
 • EVRE 3: Sıvı artarinterstisiyel alanda ve alveollerde birikir.500ml sıvı interstisiyel alanda sonrası alveollerde birikmeye başlar.
slide14
Tanı
 • ÖYKÜ:
 • Nefes darlığı
 • Anksiyete
 • Terleme
 • Öksürük
 • Pembe köpüklü kanlı balgam
fizik muayene bulgular
Fizik muayene bulguları
 • Takipne
 • Taşikardi
 • Ortopne
 • Terleme
 • Nefes açlığı
 • Hipertansiyon-hipotansiyon
 • Akciğerde ral
 • S3
 • Juguler venöz dolgunluk
 • Hipoksi,hipokapni
 • Bilinç değişiklikleri
etiyoloji
Etiyoloji
 • 1-Sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu
 • Acute MI
 • Diete uyulmaması
 • Tedaviye uyulmaması
 • Ciddi anemi
 • Sepsis
 • Tirotoksikoz
 • Myokardit
 • Myokardiyal toksinlere maruz kalınması
2 diastolik disfonksiyon bozuklu u
2-Diastolik Disfonksiyon Bozukluğu
 • Perikardit
 • Perikariyal tamponad
 • İskemiye sekonder
disritmiler
Disritmiler
 • Yüksek ventriküler hızlı Atrial fibrilasyon
 • A-V tam blok
 • Ventriküler taşikardi
 • Ventriküler fibrilasyon
ayirici tani
AYIRICI TANI
 • Acute Respiratory Distress Syndrome Asthma Cardiogenic Shock Chronic Obstructive Pulmonary Disease Emphysema Goodpasture Syndrome Myocardial Infarction Myocardial Ischemia Pneumocystis Carinii Pneumonia Pneumonia, Bacterial Pneumonia, Viral Pneumothorax Pulmonary Edema, High-Altitude Pulmonary Edema, Neurogenic Pulmonary Embolism
laboratuar bulgulari
LABORATUAR BULGULARI
 • CBC Anemi, sepsis
 • ELEKTROLİTLER
 • Bun
 • Kreatinin
pa akci er grafisi
PA Akciğer Grafisi
 • Artmış kardiyotorasik indeks
 • Artmış pulmoner vasküler gölgeler (Geyik boynuzu manzarası)
 • Plevral effüzyon
 • Kerley-A ve B çizgileri
 • Pulmoner hilusta genişleme
medikal tedavi
Medikal tedavi
 • Preloadun azaltılması
 • Afterloadun azaltılması
 • Noninvaziv mekanik ventilasyon
preloadun azalt lmas
Preloadun azaltılması
 • Nitrogliserin 10mikrogram/dk-200mikrogram/dk
 • Loop diüretikler

Özellikle sıvı yüklenmesi olanlarda önerilir.

Diüretik etkileri 20-90dk arasında başlar.

Venodilatasyon etkisi kısmen mevcuttur.

Morfin sulfat: preloadu azaltır. Özellikle anksiyetesi olanlarda kullanılabilir. Bulantı,kusma,solunum depresyonu korkulan yan etkileridir.

.

preloadun azalt lmas28
Preloadun azaltılması
 • NESİRİTİDE:Rekombinan insan BNP sidir. Nitrogliserin ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda 30 günlük sağkalım oranları daha düşük bulunmuştur.
afterloadun azalt lmas
Afterloadun azaltılması
 • ACE inhibitörleri.
 • Nitroprusside 0.1-0.3mikrogr/kg/dk ile 10mikrogr/kg/dk arasında verilir.daha yüksek dozlarda verilmez ve 24 saatten sonra ara verilir. Yoksa siyanat zehirlenmesine neden olur.
notropik ajanlar n kullan m
İnotropik ajanların kullanımı
 • DOPAMİN
 • Düşük: 0.5-5 mcg/kg/min dozunda renal and splanchnic alanda dopaminerjik reseptörleri uyararak vazodilatasyon ve diürezis.
 • Orta : 5-10 mcg/kg/min beta reseptörler üzerinden kardiyak kontraktiliteyi arttırır.
 • Yüksek: 10-20 mcg/kg/dk alpha-receptörler üzerinden periferik vazokonstriksiyon yapar.kan basıncını arttırır. Afterloadu arttırır!!!
notropik ajanlar
İnotropik ajanlar
 • Dobutamin:özellikle beta-1 üzerinden güçlü inotropik etki gösterir.beta-2 ve hafif alfa reseptör etkisi vardır.
 • Afterloadu kısmen düşürürler (periferik vazodilatasyon etkisi vardır). Bu nedenle sistolik basınç <80mmhg ise kullanma.
notropik ajanlar32
İnotropik ajanlar
 • Levosimendan : Troponin-c ye bağlanarak kalbin kontraksiyon gücünü arttırırlar.
 • ATP ye duyarlı K preload ve afterload↓
notropik ajanlar33
İnotropik ajanlar
 • MİLRİNON: cAMP 5'AMP inhibe eder.

Pozitif inotropik etkiyi arttırır.

Pre ve afterloadu azaltır.

50 mcg/kg IV yükleme dozu 10 dk, 0.375-0.75 mcg/kg/min infüzyon