Llatassziszt lt ter pia hat sa az autizmussal l k szoci lis interakci j ban
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában. Készítette: Témavezető: Lábadi Mária Dr. M. Ivaskó Lívia Szabó Zita egyetemi adjunktus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thyra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Llatassziszt lt ter pia hat sa az autizmussal l k szoci lis interakci j ban

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában

Készítette: Témavezető:

Lábadi Mária Dr. M. Ivaskó Lívia

Szabó Zita egyetemi adjunktus


Autizmus
Autizmus

 • Kutatást motiváló tényezők

  • Mélyebb megértés

  • Általános elmeszerveződés megismerése

 • További okok (Győri Miklós, 2002)

  • Magas előfordulási gyakoriság

  • humánspecifikusság

 • Célunk: a lovasterápiai helyzetek kommunikációs folyamatainak feltérképezésével az állatterápia fontosságának hangsúlyozása


Autizmus1
Autizmus

 • 1960-as évektől vizsgálják

 • Első leírások: Kanner (1943) és Asperger (1944)

 • Körülhatárolás nehézsége

 • További tényezők (Baron-Cohen, 2000)

  • Áltudományos elméletek

   (2) Járulékos zavarok

   (3) Összekeverhető más zavarokkal


Autizmus2
Autizmus

 • Wing-féle triász fontossága (Wing & Gould, 1979; Wing, 1996)

  (1) Reciprok társas interakció

  (2) Reciprok társas kommunikáció

  (3) Képzelet – rugalmas viselkedésszervezés és érdeklődés

 • Három nagy kognitív magyarázat

  • Naiv tudatelméleti deficit hipotézise (Pl. Baron-Cohen, Leslie és Frith, 1985)

  • Végrehajtó-működés zavar hipotézise (Pl. Ozonoff, 1994; Russel, 1997)

  • Gyenge centrális koherencia feltételezése (Pl. Frith és Happé, 1994)

 • Általános nyelvhasználat sérülése: PRAGMATIKA


 • Llatassziszt lt ter pia
  Állatasszisztált terápia

  • Gyógypedagógiai célú lovaglás és lovagoktatás (Bozori Gabriella)

   • Célorientált

   • Terapeuta irányít

  • A ló kiemelt szerepe

   (Kardos Edina, 2009)

   (1) koterapeuta

   (2) „tükör”


  A felhaszn lt elm leti keret
  A felhasznált elméleti keret

  • Naiv tudatelmélet

   • Mentális állapotok, szándékok felismerése

   • viselkedés

  • Ez a hipotézis öt szempontból lényeges (Baron-Cohen-től, Leslie-től és Frith, 1985)

   (1) a ToM sérülése az autizmusban univerzális, minden esetben jelentkezik

   (2) más fejlődési zavarra nem jellemző

   (3) meggyarázza ez az elmélet az autizmust

   (4) ez egy elsődleges deficit, nincs más alapvető és korai kognitív deficit, ami előidézné

   (5) a ToM sérülés lényege az autizmusban a mentális állapotok reprezentációjának képtelenségén alapul


  A felhaszn lt elm leti keret1
  A felhasznált elméleti keret

  • Felülvizsgálat ( Győri Miklós, 2002)

   (1) jól teljesítők problémája

   (2) hiányzó kapcsolatok

   (3) egyéb leírt kognitív deficitek

   (4) és a neurális háttér bonyolultsága

  • Tomasello: közös figyelem (Moore és Dunham, 1995)


  A felhaszn lt elm leti keret2
  A felhasznált elméleti keret

  • Dennett (1996): intencionalitás

  • Sperber és Wilson: relevancia elmélet (1986/1995)

   • Informatív szándék: {I} feltevéshalmaz kölcsönösen nyilvánvalóvá tétele

   • Kommunikatív szándék: informatív szándék kölcsönösen nyilvánvalóvá tétele


  A vizsg lat c lja
  A vizsgálat célja

  • Kommunikációs folyamatok feltérképezése

  • Foglalkozások jelenetekre való bontása

  • Az intencionalitás jellegének felderítése


  Hipot zisek
  Hipotézisek

  • Feltételezzük, hogy

   (1) hogy a terápiás foglalkozáson egyaránt megvalósul a közös figyelem aktusa a diadikus és a triadikus vonatkozásában

   (2) a terápiás (ló hátán történő) verbális megnyilatkozások során az autista személy informatív és kommunikatív szándékot is produkál

   (3) a foglalkozás során az egyén verbális és nemverbális jelzései összhangban állnak egymással

   (4) az egyén képes ok-okozati összefüggéseket verbálisan kinyilvánítani a segédeszközként használt könyv alapján

   (5) az autista egyén a terápiás foglalkozásokon intencionális ágensnek tekinti a terapeutát és az állatot


  Alanyok bemutat sa
  Alanyok bemutatása

  • Alanyaink: 2 korosztály

  • Autizmussal élők

   • 22 éves fiú (SZ.L.), 21 éves lány (H.X.)

   • 11 éves lány (Á.K.), 8 éves fiú (K.M.)

  • Tipikusan fejlődőek

   • 23 éves lány

   • 9 éves és 8 éves fiú  Kutat si m dszer s eszk z k bemutat sa
  Kutatási módszer és eszközök bemutatása

  • Helyszín: Szeged, magántelek udvara

  • Időtartam: 2010 szeptember-december

  • Támogató: Szivárvány Autizmus Egyesület

  • Kvalitatív kutatási módszer

   • Szülők, terapeuta: egyéni, félig strukturált interjú

   • Alanyok: hang-és képanyagrögzítés, megfigyelés


  Kutat si m dszer s eszk z bemutat sa
  Kutatási módszer és eszköz bemutatása

  • Segédeszköz: Kende Márta: Öt történet három mackóról (Minerva, 1983.)

  • Kutatási nehézségek:

   (1) alanyok bizalmának elnyerése

   (2) környezeti tényezők


  Eredm nyek
  Eredmények

  • K.M. és Á.K. terápiás eredményeinek összevetése a kontrollszemélyekkel

   • közös figyelem: Á.K. tekintetkövetése problémás

   • K.M., Á.K. csak a kommunikatív szándékot azonosították sikerrel

   • K.M.: fluens, heves gesztikuláció, Á.K.: tőmondatok, korlátozott nemverbális kommunikáció

   • Verbális és nem verbális jegyek összhangja

   • K.M.-nél a ló intencionalitása problémás  Otthoni s ter pi s eredm nyek sszevet se
  Otthoni és terápiás eredmények összevetése

  • K.M. (8 éves)

   • Összetett mondatok

   • Hangsúlyos nemverbális jegyek

   • Repetitív fordulatok

   • Intencionalitás problémás

   • Ló nélkül nem látszódik a probléma

  • Á.K. (11 éves)

   • Tőmondatok (max. 3-4 szó)

   • Kommunikatív és informatív szándék ill. intencionalitás megléte

   • Figyelem fenntartása problémás

   • Ló = jutalom, motiváció


  Eredm nyek1
  Eredmények

  • H.X. és SZ.L. terápiás eredményeinek összevetése a kontrollszemélyekkel

   • Tőmondatok, szemkontaktus

   • Intencionalitás a terapeuta és az állat felé

  Eredm nyek2
  Eredmények

  • Informatív és kommunikatív szándék

  • Történetmesélés különbsége


  Otthoni s ter pi s eredm nyek sszevet se1
  Otthoni és terápiás eredmények összevetése

  • H.X. (21 éves)

   • Otthon rosszabb teljesítmény

   • Verbalizálás problémája + segítő ingerek alkalmazása

   • Intencionalitás problémája

   • echolália

   • Ló = koterapeuta, motivációt adó, verbalizálást elősegítő szerep

  • SZ.L. (22 éves)

   • Rosszabb teljesítmény?

   • Nyelvtani hibák, echolália

   • Intencionalitás problémája + segítő ingerek alkalmazása

   • Ok-okozati viszonyok felismerése

   • Ló = koterapeuta


  Konkl zi
  Konklúzió

  (1) hogy a terápiás foglalkozáson egyaránt megvalósul a közös figyelem aktusa a diadikus és a triadikus vonatkozásában

  (2) a terápiás (ló hátán történő) verbális megnyilatkozások során az autista személy informatív és kommunikatív szándékot is produkál

  (3) a foglalkozás során az egyén verbális és nemverbális jelzései összhangban állnak egymással

  (4) az egyén képes ok-okozati összefüggéseket verbálisan kinyilvánítani a segédeszközként használt könyv alapján

  (5) az autista egyén a terápiás foglalkozásokon intencionális ágensnek tekinti a terapeutát és az állatot