slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_11 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Justinián I Předmět: Dějepis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“' - thy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“

 • Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099
 • Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_11
 • Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II
 • Autor: Mgr. Lucie Barillová
 • Název materiálu: Justinián I
 • Předmět: Dějepis
 • Cílová skupina: 7. ročník

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

slide2

Datum vytvoření: 08.9. 2012

 • Téma: Ježíš Kristus
 • Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se života Justiniána I.
 • Časová dotace: 20 min.
 • Anotace: Žáci poznají osobnost Justiniána I.
 • Datum realizace v hodině: 3.10. 2012, třída VII. A

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

byzancie
Byzancie

Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc,

 • byla v období pozdní antiky a středověku významná křesťanská mocnost, nacházející se v oblasti východního Středomoří.

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

oblast e
Oblast říše
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byzantine_Empire_animated2.gif

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

justini n i 527 565
Justinián I (527 – 565)
 • Justinián byl označován za „nejbdělejšího ze všech císařů“, neboť se osobně angažoval v rozmanité škále administrativních a vládních povinností. Orientace na právo – úpravy, novely.
 • Justinián se neomezoval jenom na sakrální stavby (náboženské), nýbrž dal zbudovat četné paláce, podzemní nádrže, lázně a špitály.

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

pam tky
Památky
 • Císař se chopil nabízející se příležitosti k rozsáhlé rekonstrukci, v rámci níž nechal na místě někdejšího kostela Hagia Sofia („Boží Moudrosti“) vybudovat velkolepou baziliku, vysvěcenou v roce 537
 • V poušti Sinaje dal vybudovat klášter svaté Kateřiny.
 • Za jeho vlády byl v Ravenně vybudován skvostný chrám San Vitale
 • Nedaleko svého rodiště nechal císař s velkým nákladem vystavět město Justiniana Prima (v současnosti Caričin Grad)

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

hagia sofia
Hagia Sofia
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sofia

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

konflikt s persi
Konflikt s Persií
 • V okamžiku Justiniánova nástupu na trůn se východořímská říše nacházela ve válečném stavu s Persií.
 • V roce 532 válčící strany uzavřely tzv. „věčný mír“, na základě něhož se Justinián zavázal zaplatit Peršanům 11 000 liber zlata.

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

pohromy
Pohromy
 • Během jeho vlády došlo k sérii ničivých zemětřesení a přechodných změny klimatu zaznamenané kolem roku 536, záplav a častých hladomorů.
 • Nejfatálnější úder ovšem říši uštědřila zhoubná epidemie dýmějového moru.

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

d m jov mor
Dýmějový mor
 • Dýmějová forma moru je na člověka přenášena blechami, které se infikovaly na nakaženém hlodavci (hlavně na kryse).
 • Po kousnutí infikovanou blechou dochází ke zhnědnutí kousance. Následuje zánět lymfatické soustavy, který se projeví boulemi v oblasti mízních uzlin.
 • Při neléčené bubonické formě je smrtnost kolem 60 %, při léčbě antibiotiky významně klesá.

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

vliv n bo enstv
Vliv náboženství
 • Justinián byl silně přesvědčen o tom, že vládu nad říší mu předal Bůh a jakékoli dění je následkem Boží vůle.
 • Vedle církevní jednoty usiloval císař neméně odhodlaně o jednotu náboženskou.
 • Hned v úvodu své vlády vydal edikt proti pohanům a heretikům (omezováni ve veřejném i soukromém životě.
 • Zachovávání pohanských zvyků a stejně tak odpadnutí od víry po přijetí křtu se trestalo smrtí.

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

slide12
Smrt
 • Smrt zastihla Justiniána v noci 14. listopadu 565 v Konstantinopoli, v níž strávil bezmála celou svoji vládu.
 • Jelikož zemřel bezdětný, jeho následníkem se stal jeho synovec Justinus.
 • Justinián je často označován za posledního římského císaře a současně je řazen k nejvýznačnějším pozdně antickým panovníkům.

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

opakov n
Opakování
 • Významné počiny za vlády Justiniána I
 • Co víš o chrámu Hagia Sofia?
 • Jaký vliv mělo náboženství?
 • Rodinný život Justiniána I.
 • Co víš o dýmějovém moru?

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I

odkazy
Odkazy
 • Přispěvatelé Wikipedie, Justinián I. [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 3. 09. 2012, 19:40 UTC, [citováno 8. 09. 2012]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Justini%C3%A1n_I.&oldid=8981577>
 • Přispěvatelé Wikipedie, Dýmějový mor [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 6. 09. 2012, 15:06 UTC, [citováno 8. 09. 2012]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BDm%C4%9Bjov%C3%BD_mor&oldid=8993035>
 • Obrázky – galerie Microsoft Office – PowerPoint

VY_32_INOVACE_11 - Justinián I