Download
etiketa dary n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ETIKETA DARY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ETIKETA DARY

ETIKETA DARY

261 Views Download Presentation
Download Presentation

ETIKETA DARY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ETIKETA DARY Ing. Silvia DRAKOVÁ

 2. Ako dávať dary (pri spol. podujatiach)? • neodporúča sa posielať dar, ktorý by mohol byť považovaný za úplatok, odmenu alebo pokus o ovplyvňovanie • dary by nemali byť osobné • vhodný dar: adresár, cestovný budík, dobré pero • oblečenie je ako dar nevhodné

 3. dar by mal byť vkusne zabalený • do daru môžeme vložiť našu vizitku

 4. ak je to len možné, dar odovzdáme osobne • nevhodný spôsob odovzdania daru môže zmariť úsilie pri jeho obstarávaní!

 5. Ako dar prijať? • vždy zdvorilo, aj keď už máme tri rovnaké • poďakovať • netreba zabúdať na úsmev • ak šéf oddelenia/sekcie dostane dar od zákazníka alebo dodávateľa, mal by sa rozdeliť so svojimi podriadenými (napr. bonboniéru,...) • ak je dar príliš drahý alebo príliš osobný, ak je vulgárny, erotický alebo inak nevhodný, môžeme ho odmietnuť • ak nemôžeme dar prijať, vrátime ho okamžite s krátkym listom Váš dar nemôžem prijať .... • Už o tom potom s darcom nehovorte.

 6. Výber daru určujú tieto podmienky: ako dobre poznáme osobu, ktorú ideme obdarovať príležitosť koľko sme ochotní zaplatiť čas, ktorý sme ochotní venovať výberu a nákupu daru

 7. Je vhodné dávať ako dar PENIAZE???

 8. Je vhodné dávať ako dar VLASTNORUČNE ZHOTOVENÉ DARY???

 9. Dary šéfovi • prvá zásada – nedávať dary šéfovi, najmä ak by to mohlo vyznieť ako podliezanie • žiadny člen pracovného kolektívu by nemal cítiť povinnosť dávať dary šéfovi • je možné sa dohodnúť a dať šéfovi dar za celý kolektív • sekretárka môže dať šéfovi dar, ale mal by byť malý a pracovného charakteru

 10. Čo darovať priateľovi, ktorý všetko má? • niečo netradičné a nezvyčajné • čo urobí radosť a navyše nezaberie veľa miesta • TIPY: • KONÍČKY: pre rôzne koníčky jestvujú odborné časopisy - darujte napr. predplatné • večera v talianskej reštaurácii niekde nablízku • návšteva slávnostnej príležitosti pre dve osoby (koncert, divadelná premiéra, zábavná show, muzikál, športové podujatie, plavba loďou atď.) • niečo finančne náročnejšie: zájazd pre dve osoby

 11. Úloha vyhodnotenie. Aké dary je vhodné darovať pri stretnutí s občanmi vašej vybranej krajiny? Je vôbec vhodné dávať dary? (5 bodov)

 12. ĎAKUJEMza pozornosť!!!