bazele program rii pe obiecte visual basic net
Download
Skip this Video
Download Presentation
BAZELE PROGRAM Ă RII PE OBIECTE VISUAL BASIC .NET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

BAZELE PROGRAM Ă RII PE OBIECTE VISUAL BASIC .NET - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

BAZELE PROGRAM Ă RII PE OBIECTE VISUAL BASIC .NET. Conf univ dr Botezatu Cezar UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ Anul I LICENȚĂ IM. CURS 4 :. Tehnologia .NET. .NET - Introducere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAZELE PROGRAM Ă RII PE OBIECTE VISUAL BASIC .NET' - thu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bazele program rii pe obiecte visual basic net

BAZELE PROGRAMĂRII PE OBIECTEVISUAL BASIC .NET

ConfunivdrBotezatuCezar

UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ

Anul I LICENȚĂ IM

curs 4
CURS 4:

Tehnologia .NET

net introducere
.NET - Introducere
 • .NET, un brand aplicat la o gamă de tehnologii, un univers complex, dartotodatănecesar, o structurăașezată de Microsoft pe o fundație de peste 30 de ani de experiențeînprogramare. Pentru Microsoft .Net este o viziune, o platformă, o tehnologie pentru viitorul digital.
 • Această platformă permite o altă abordare actualizată pentru a crea tipuri de aplicaţii pentru Windows față de cele pe care le cunoaştem astăzi. Încă, părţi ale familiei .Net sunt doar versiuni noi ale tehnologiilor existente, îmbrăcate în brandul .Net.
net introducere1
.NET - Introducere
 • Serviciile Web sunt o tehnologie de bază în. Net.După cum sugerează şi numele, un serviciu Web oferă o funcţie (o funcționalitate) care poate fi invocată prin programare web. Cele mai multe tehnologii care poartă marca .Net au sprijin direct pentru servicii Web.
 • Tehnologia .NET pune laolaltă, într-un cadru unitar (.NET Framework ), mai multe tehnologii (Active Server Pages - ASP, Extensible Markup Language - XML, OOP, Simple Object Access Protocol - SOAP, Web Services Description Language - WDSL, Universal Decription Discovery and Integration - UDDI) și limbaje de programare (Visual Basic - VB, C++, C#, Java script - J#) asigurând totodată atât portabilitatea codului compilat între diferite calculatoare cu sistem Windows, cât și reutilizarea codului în programe, indiferent de limbajul de programare utilizat.
net introducere2
.NET - Introducere
 • .NET Framework este în tehnologia .Net, cadru de dezvoltare software unitară prin care se permite realizarea, distribuirea și rularea aplicațiilor-desktop Windows și aplicațiilor WEB.

Tehnologiile pentru care Microsoft are locuri sub umbrela .Net astăzi includ următoarele:

 • .Net Framework: Include Common Language Runtime (CLR) și .Net Framework class library.CLR este o fundaţie standard pentru construirea de noi aplicatii, iar .Net Framework class libraryprevede implementări standard a mai multor servicii noi pentru CLR – based applications(Aplicaţii bazate pe CLR). Printre tehnologiile din bibliotecă sunt ASP.NET, care este următoarea generaţie de Active Server Pages, ADO.NET, următoarea generaţie de ActiveX Data Objects, sprijin pentru construirea şi utilizarea serviciilor Web şi altele.
net introducere3
.NET - Introducere

Este de menționat o variantă de .NET Framework numit Compact .Net Framework destinată utilizării în dispozitive mai mici, cum ar fi asistenţii personali digitali (PDA).

 • Visual Studio.Net: Suportă mai multe limbaje de programare care pote fi utilizate cu .Net Framework. Aceste limbaje destinate în mod explicit pentru .Net Framework,includ Visual Basic.Net, care este următoarea generaţie de Visual Basic, o versiune consolidată de C + + și un limbaj complet nou, numit C # (pronuntat "C-Sharp" ca în nota muzicală).
 • .Net My Sevices (.Net Servicii proprii): Un grup de servicii care permit utilizatorilor să stocheze și să acceseze informații personale pe Internet, cum ar fi un calendar-agendă, sau servere accesibile.
net introducere4
.NET - Introducere

Aceste sevicii oferă, de asemenea, funcţii mai generale, cum ar fi acea de autentificare, prin care se permite unui client să-și dovedească identitatea, precum şi o modalitate de a trimite mesaje de alertă pentru clienți pe diferite dispozitive.

 • .NetEntreprise Servers: O familie de servere de software pentru întreprinderi care include BizTalk Server 2000, Application Center 2000, Commerce Server 2000, Server Integration gazdă 2000, SQL Server 2000, Exchange Server 2000, Information Server Mobile 2001, precum şi Internet Server 2000, un server de securitate şi de acceleraţie. În versiunile lor actuale, aceste produse sunt în mare parte independente de alte tehnologii din .Net.
web services
Web services

Înţelegerea .Net necesită înţelegerea Web services.

World Wide Web a schimbat radical modul în care se are acces la informaţii, se cumpără produse, se găsesc locuri de muncă şi uneori un mod personal de a trăi. S-au făcut toate acestea, prin intermediul aplicaţiilor care interacţionează direct cu utilizatorii printr-o interfaţă grafică (Graphic User Interface -GUI). Nu este nici o exagerare să se spună că aplicaţiile bazate pe GUI au făcut Web -ul ceea ce este astăzi.

Serviciile Web permit accesul la aplicatiile web programate.Dar aplicaţii bazate pe GUI, probabil, nu va mai fi vehiculul pentru următoarea fază a Web-ului. Pentru a înţelege de ce, trebuie înțelese tipurile de servicii specifice Web-ului de astăzi. Mai degrabă decât o persoană care stătea la un browser, client, pentru servicii, ar fi software-ul care rulează pe un computer desktop, un telefon mobil, sau un alt dispozitiv.

web services1
Web services

Mai degrabă decât de a face solicitări folosind doar tradiţional HyperText Transfer Protocol (HTTP), cu răspuns prin Hypertext Markup Language (HTML), un software client ar putea invoca operaţiuni de la distanţă, în aceste cererifolosind un alt protocol, răspunsul constând în informaţii prin Linguage Extensible Markup (XML). Cu alte cuvinte, aplicații funcție (sau mai bine spus aplicații funcționalitate)ar putea fi accesate ca servicii Web.

Serviciile Web pot fi aplicate în mai multe moduriAceastă tehnologie poate fi folosită în mai multe moduri. De exemplu, servicii de web ar putea fi folosite pentru a permite clienţilor desktop sau de pe dispozitive portabile să acceseze aplicaţiile de pe Internet, cum ar fi sistemele de rezervări.

web services2
Web services

Serviciile Web pot fi, de asemenea, utilizat pentru integrarea business-to-business (B2B), pentru conectarea aplicaţiilor conduse de către diferite organizaţii pe internet. Serviciile Web pot fi eventual utilizate chiar şi pentru integrarea antreprenorială de aplicatii (EAI), cererile de conecting condus de o singură organizaţie de peste reţelele private. În toate aceste cazuri, tehnologiile de servicii Web oferă posibilitarea integrării standard între diverse componente de software.

.NET este un cadru (Framework) de dezvoltare software unitară care permite realizarea, distribuirea și rularea aplicațiilor-desktop Windows și aplicațiilor WEB.

slide11
Pentru a dezvolta aplicații pe platforma .NET este bine sa avem 3 componente esențiale:
 • •un set de limbaje (C#, Visual Basic .NET, J#, Managed C++, Smalltalk, Perl, Fortran, Cobol, Lisp, Pascal etc);
 • •un set de medii de dezvoltare (Visual Studio .NET, Visio);
 • •O bibliotecă de clase pentru crearea serviciilor Web, aplicațiilor Web și aplicațiilor desktop Windows.

Când dezvoltăm aplicații .NET, putem utiliza:

 • • Servere specializate - un set de servere Enterprise .NET (din familia SQL Server 2000, Exchange 2000 etc), care pun la dispoziție funcții de: stocare a bazelor de date, email, aplicații B2B (Bussiness to Bussiness – comerț electronic între partenerii unei afaceri).
slide12
•Servicii Web (în special comerciale), utile în aplicații care necesită identificarea utilizatorilor (de exemplu, .NET Passport - un mod de autentificare folosind un singur nume și o parolă pentru toate ste-urile vizitate)
 • •Servicii incluse pentru dispozitive non-PC (Pocket PC Phone Edition, Smartphone, Tablet PC, Smart Display, XBox, set-top boxes, etc.).

.NET Framework

Componenta .NET Framework stă la baza tehnologiei .NET, fiind ultima interfață între aplicațiile .NET și sistemul de operare și actualmente conține:

 • Limbajele C#, VB.NET, C++ și J#. Pentru a fi integrate în platforma .NET toate aceste limbaje respectă niște specificații OOP numite Common Type System (CTS).
slide13
Ele au ca elemente de bază: clase, interfețe, delegări, tipuri valoare și referință, iar ca mecanisme: moștenire, polimorfism și tratarea excepțiilor.
 • Platforma comună de executare a programelor numită Common Language Runtime (CLR), utilizată de toate cele 4 limbaje. CTS face parte din CLR.
 • Ansamblul de biblioteci necesare în realizarea aplicațiilor desktop sau Web numit Framework Class Library (FCL).

.NET Framework este o componentă integrantă Windows care acceptă construirea şi rularea de aplicatii desktop si servicii Web.

Două componente sunt cheie:

 • Common Language Runtime (CLR), care gestionează memoria, Codul de executare, precum şi alte servicii de sistem;
slide14
.NET Framework class library (bibliotecă de clase .NET cadru), care este o colecţie de tipuri de clase reutilizabile, se pot utiliza pentru a dezvolta aplicatiile dumneavoastră. .NET Framework include, de asemenea, tehnologii, cum ar fi ADO.NET, ASP.NET, Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF), şi Windows Workflow Foundation (WF).

Tipurile.NET Framework sunt temelia pe care componentele .NET și controalele sunt construite. .NET Framework include tipuri care îndeplinesc următoarele funcţii:

 • Reprezintă baza de date de tipuri şi excepţii.
 • Încapsulează structuri de date.
 • Efectuează I/O.
 • Accesează informaţii despre tipurile încărcate.
slide15
Invocă .NET Framework securitychecks (opțiunile de securitate specifice);
 • Furnizează acces la date, richclient-side GUI, şi server-controlat client-side GUI.

.NET Framework oferă un set bogat de interfeţe și clase atât abstracte cât şi concrete (non-abstract). Se pot utiliza clasele concrete aşa cum sunt sau se pot deriva clase proprii ale lor. Pentru a utiliza funcţionalitatea unei interfațe, se poate crea o clasă care implementează interfaţa sau deriva o clasă dintr-o clasă .NET Framework care implementează interfața.

slide16
NamingConventions (convențiile de nume)

Sintaxa de utilizare a Tipurilor .NET Framework printr-o schemă de numire (sistem de identificare printr-un șir de nume) implică o ierarhie. Această tehnică de a grupa tipurile în spaţii de nume permite ca acestea să poată fi căutate și referinte mai ușor. Prima parte a numelui complet - până la punctul cel mai din dreapta - este numele spaţiul de nume. Ultima parte a șirului este numele tipului.

De exemplu System.Collections.ArrayList reprezintă tipul ArrayList, care face parte din spaţiul de nume ”System.Collections”.

slide17
Aceasta schemă de numire face mai uşoară extinderea pentru dezvoltatorii de bibliotecă .NET Framework prin crearea unor grupuri ierarhice de tipuri şi a denumiri acestora într-un mod coerent, informativ.
 • Un spaţiu de nume poate fi partiţionat în mai multe ansambluri iar un ansamblu unic poate conţine tipuri de la mai multe spaţii de nume. Gruparea în ansambluri prevede structura formală pentru versiuni, implementare, de securitate, de încărcare, şi vizibilitate în timpul rulării (runtime) respectând CLS.
slide18
Common Type Sistem (CTS - Sistemul de tipuri comune)

Sistemul de tipuri comune defineşte modul în care sunt tipuriledeclarate, folosite, şi administrate în Runtimeşi este, de asemenea, o parte importantă a sprijinului Runtime pentru relațiile dintre limbajele de integrare (cross-languageintegration). CTS îndeplineşte următoarele funcţii:

 • Stabileşte un cadru care ajută conectarea relaționării de integrare a limbajelor (cross-languageintegration), tipulde securitate şi de înaltă performanţă executarea de cod.
 • Oferă un model orientat-obiect, care sprijină implementarea mai multor limbaje de programare.
 • Definește reguli pe care trebuie să le urmeze limbajele, reguli care asigură că obiectele scrise în limbaje diferite, pot interacţiona unele cu altele.
slide19
În continuare se face o trecere în revistă a unor concepte şi termeni referitori la Sistemul Comun de Tipuri (CTS):
 • Definirea tipului: Descrie tipuri definite de utilizator.
 • Membrii tipului: Descrie evenimente, câmpuri, tipuri imbricate, metode, proprietăţi şi concepte cum ar fi supraîncărcarea (overloading), impunerea de prioritate (overriding) şi moştenirea membrilor.
 • Valoarea tipului: Descrie constructorii şi definirea tipurilor utilizator de valoare.
 • Clase: Descrie caracteristicile claselor din CLR.
 • Delegaţi: Descrie un obiect delegat ce respectă CLR ca alternativă la o funcție neadministrată.
slide20
Arrays(Tablouri): Descrie tablouri (matrici) de tipul CLR.
 • Interfețe: Descrie caracteristicile şi restricţiile privind interfeţele impuse de CLR.
 • Pointeri: Descrie pointeri gestionați și negestionați precum și funcții negestionate de pointeri.
 • Bibliotecile de clase: Oferă trimitere la clase, interfeţe, şi tipuri de valoarea incluse în Microsoft. .NET Framework SDK.
 • Common LanguageRuntime (CLR): Descrie mediul run-time, care gestionează executarea de cod şi oferă servicii de dezvoltare de aplicatii.
ad