T az elektronikus k zigazgat shoz
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Út az elektronikus közigazgatáshoz. Főbb témák. A közigazgatás átfogó működési problémái. A közigazgatási szolgáltatások törvényi háttere. Központi elektronikus szolgáltató rendszer. A leggyakrabban keresett szolgáltatások fejlettsége. Háttérintézmények informatika helyzete.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

F bb t m k
Főbb témák

A közigazgatás átfogó működési problémái

A közigazgatási szolgáltatások törvényi háttere

Központi elektronikus szolgáltató rendszer

A leggyakrabban keresett szolgáltatások fejlettsége

Háttérintézmények informatika helyzete

Közigazgatási szolgáltatási kultúra

e-Szolgáltatások az önkormányzatoknál


Ltal nos helyzetk p
Általános helyzetkép

 • A legfontosabb megállapítások:

  • A közigazgatási hatósági eljárások nem kellően hatékonyak, általában túl lassúakés átláthatatlanok,

  • A magyar közigazgatás arányaiban azonos létszámmal, de magasabb költséggel működik, mint az uniós átlag,

  • Még nem kielégítő az info-kommunikációs technológiák használata, a megfelelő tartalmak és szolgáltatások kínálata csekély, a szolgáltatások statikusak, kevéssé interaktívak és nem felhasználóbarátak,

  • Elmaradottak a kapcsolódó háttérfolyamatok és rendszerek, hiányzik az interoperabilitás, valamint az állampolgárok megfelelő biztonságú elektronikus azonosíthatósága,

  • A hátrányos helyzetű térségekben a lakosság nehezen fér hozzá az IKT szolgáltatásaihoz.


Jraeloszt szerep
Újraelosztó szerep

Forrás: Eurostat


Internet haszn lat
Internet használat

Azok aránya akik használták az internetet hatósági ügyintézésre

Rendszeres internet-használók aránya

Forrás Eurostat 2008

Capgemini 2007


Az talakul s h rom f ir nya
Az átalakulás három fő iránya

Az IT fejlesztéseknek a kormányzati intézményeket középpontba állító hagyományos ügyintézési filozófiával ellentétben, az állampolgárok és a vállalkozások köré kell épülniük.

 • jelentősen csökkentheti a papír alapú munkavégzést,

 • a duplikációk kiszűrésével növeli hatékonyságot,

 • elégedettebbé teszi a felhasználókat,

Ügyfél

orientált állampolgári

és vállalkozási szolgáltatások

 • A közigazgatásnak a „shared services” szolgáltatási kultúra felé kell elmozdulnia – a front office, a back office és az információ, valamint infrastrukturális területeken.

  • A hatékonyság érdekében szükséges a

   • standardizáció, egyszerűsítés

   • funkcionális feladatok megosztása és integrációja,

Ügyfél

Professzionális

megvalósítás

Integrált kormányzati

szolgáltatások

 • Szükséges a közigazgatási hozzáértés és tudás szélesítése és mélyítése,

  • ügyfélorientált kultúra kiépítése,

  • IKT fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismeretek és képességek terén.


H tt rszab lyok
Háttérszabályok

 • Elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény

  • dokumentumhitelesítési célú nyilvános kulcsú technológia

  • a hiteles elektronikus dokumentum

  • archiválás

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

  • az információs önrendelkezés alapján

  • 15/1991. (IV. 13.) AB határozat

  • célhoz kötöttség elve

  • az átlátható adatkezelést szolgáló, az adatalany számára biztosított jogok

  • Európában kivételként (Németországgal együtt) tilos az általános célú azonosító használata

 • Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény

  • a közadatok újrahasznosításának jogi szabályozása

  • Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról

  • Most készülünk áttérni a közlönyök megjelenítésében az elektronikus példány elsődlegességére

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény


Alapjogszab ly k zigazgat si elj r si t rv ny
Alapjogszabály: közigazgatási eljárási törvény

 • 160. § (1) törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikusan is intézi

  • 2005. november 1. napjától az ügyfelek számára igénybe vehetővé kellett (volna) tenni.

  • Elvileg csak átmeneti felmentések

  • Az önkormányzatok 83 %-a hozott az elektronikus ügyintézést kizáró rendeletet

 • Nincs döntő áttörés

  • Folyamatban van a Ket. felülvizsgálata – közigazgatási egyeztetése lezárás előtt

  • Kérdés mikor kerül a kormány, illetve Parlament elé, jelentős változást céloz meg


Azonos t s s a k pviselet
Azonosítás és a képviselet

 • Az elektronikus ügyintézés során csak az az ügyfél járhat el, akinek személye a Ket. 160. § (2)-(3) bekezdései, illetőleg a 193/2005. Korm. rendeletben foglaltak szerint azonosítható (a rendelkezést az ügyfélkapu vonatkozásában a 182/2007. Korm. rendelet pontosította)

 • Jelenleg két azonosítási modell

  • Legalább fokozott biztonságú, közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással (egy tanúsítványben a személyről rögzített adatok önmagukban nem elégségesek az egyértelmű azonosításhoz)

  • Ügyfélkapu igénybevételével (jelenleg felhasználói név, jelszó párral)

 • Képviseleti jogosultság

  • Elektronikus meghatalmazás (193/2005. Korm. rend. 28. §)

  • Az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített szervezeti név nem elég

  • Egyéb esetekben jelenleg még el kell juttatni magát a meghatalmazás az ügyintéző szervezethez hagyományos módon

   • Kivétel – APEH meghatalmazás módosítása

 • Újabb kihívás- Szolgáltatási irányelv


T az elektronikus k zigazgat shoz

A központi elektronikus szolgáltató rendszer v.1.0.

 • Jogi szabályozás

 • ajánlások

 • műszaki követelmények

 • eljárásrend

 • portál építési irányelvek

 • best practice, stb.

MeH

Szabályozás és ajánlás

Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ

(189 – Ügyfélvonal)

Közigazgatási intézmények ügyfélszolgálatai

 • tájékoztatás

 • Magyarorszag.hu

 • ügyelérés,

 • ügyindítás

Törvényben rögzített azonosító szolgáltatás és ügyintézések elérése

Interfész,

tájékoztatás

Kormányzati Portál

Azonosító, hitelesítő és fizető infrastruktúra

(e- és m-)

Önkormányzatok számára ügyfélazonosítás

E- és m-fizetés

Ügyfélkapu

Vállalkozások számára ügyfélazonosítás

Központi kormányzati szolgáltató rendszerek,

központi adatbázisok,

címtár, levelező rendszer

Biztonság, fizetés

Kormányzati Portál szolgáltatások és ügyintézések azonosítás nélkül

Közigazgatási intézményi (hatósági) szolgáltató rendszerek elérése,

ügyintézések

Kormányzati Portálon elérhető szolgáltatások és ügyintézések ügyfélkapus azonosítással

G2C, G2B, G2G rendszerek és

alkalmazások

Közigazgatási intézményi back-office rendszerek

Közigazgatási háttérrendszereknek nyújtott szolgáltatások

Gerinchálózat (EKG),

Internet hozzáférés,

emeltszintű szolgáltatások,

EU kapcsolat – TESTA hálózat

Alap infrastruktúra

Alap infrastruktúra

EKG


T az elektronikus k zigazgat shoz

ügyfél

vonal

ügynet

pontok

ügysegéd

hálózat

Közmű szolgáltatások

…….

Fizetési Kapu

E/m-fizetés

Azonosítás

Hitelesítés

eArchívum

Ügyfél asszisztencia

Az e-közszolgáltatási közmű, az

ÜGYNET stratégiai modellje – v.2.0

Szolgáltatók   

   Ügyfelek

ÜGYNET

Hivatali kapu

Hivatali

tár

Szolgáltatásbusz EKG

Ügyintézési felület

Kormányzati portál

Hiteles kommunikáció

Ügyfél

kapu

Ügyfél

tár

Tartós

tár


Gdp s gyf lkapu
GDP és ügyfélkapu

Ügyfélkapuk száma:667 ezer szeptember 1-jén


Biztons gos elektronikus dokumentumtov bb t szolg ltat s
Biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás

 • Alapvető célja a rendelkezésre állásban és a terhelésben jelentkező egyenetlenségek kezelése, a biztonságos és hiteles kommunikáció biztosítása

 • az ügyfél számára az ügyfélkapun keresztül, a csatlakozott szervezet számára pedig a hivatali kapun keresztül érhető el

 • Alapesetként az ingyenes általános nyomtatványtervezővel készített elektronikus dokumentumok közlekedtetése, a hozzá kapcsolódó költcsönös igazolásokkal, azonosításokkal

 • Az ügyfelek számára biztonságos ingyenes ideiglenes és tartós tárolóhely

 • Ez az üzenetmodell mivel szabványos XML elemekből áll, a közbeszerzésben is alkalmazható – a titkosítással megoldható meghatározott időben történő megismerhetőség is


Az sszehangol s eszk zrendszere
Az összehangolás eszközrendszere szolgáltatás

TUDÁSHÁTTÉR

Folyamat-

leírás

Inter-operabilitás

Szabvá-nyosítás

IT

biztonság

SOA

keret-

rendszer

Projekt

keret-

rendszer

KOORDINÁCIÓ

SZAKMAI KOORDINÁCIÓ

SZABVÁNYTÁR MŰKÖDTETÉS

KÖVETELMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉS

SOA ALAPÚ ÁTALAKÍTÁS

AUDIT


Interoperabilit s
Interoperabilitás szolgáltatás

Adapter

Szoc.

tám.

Integration Broker

SzGK

adó

Ing.

adó

Adapter

Adapter

Adapter

Cég

gépjármű

KGFB

Ingatlan

Önkormányzat

Személy

lakcím

Kormányzat

Forrás: BME IT2


K vetelm nyt r
Követelménytár szolgáltatás

 • Kibocsátója a Közigazgatási Informatikai Bizottság

 • Alkalmazandó előírásokat, szabványokat, javaslatokat tárolja és publikálja

 • Folyamatos karbantartás! (pl.: SAGA, e-GIF)

vizsgálat alatt

javasolt

kötelező

új fejlesztéshez nem

tiltott


Az ekop s az rop egy ttesen biztos tja a k zigazgat s teljes tm ny nek javul s t
Az EKOP és az ÁROP együttesen biztosítja a közigazgatás teljesítményének javulását

Átfogó cél

Javuljon a közigazgatás teljesítménye

EKOP specifikus célok

ÁROP specifikus célok

Javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége

Növekedjen a működési hatékonyság

Javuljon a társadalmi eredmény (eredményesség)

Takarékosan felhasznált társadalmi erőforrások

(hatékonyság)

Javuljon a közszolgálatiság

Prioritási tengelyek

Prioritási tengelyek

A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása

A közigazgatási szolgáltatások-hoz történő hozzáférést támogató fejlesztések

Kiemelt fejlesztések

(KMR)

Folyamatok megújítása és szervezet-fejlesztés

Emberi erőforrás minőségének javítása

Kormányzási és megújulási képesség javítása


Milyen elektronikus k zszolg ltat sok kialak t s ra van lehet s g 2010 ig
Milyen elektronikus közszolgáltatások kialakítására van lehetőség 2010-ig?

 • Ügyféligények szerint kialakított közszolgáltatások

 • Az elektronikus ügyintézés jogbiztonságának kialakítása és az ügyintézési (azonosítási, dokumentumhitelesítési) rendszerek megbízhatóságának növelése

 • A szolgáltatások egyetemleges elérhetővé tétele, a szolgáltatási háló kialakítása – „az állam házhoz megy”

 • Az „elektronizált állampolgár” megteremtése

 • A „non-stop közigazgatás” átállás megvalósítása


A k zponti rendszert rint eu fejleszt si projektek
A központi rendszert érintő EU fejlesztési projektek van lehetőség 2010-ig?

 • Ügyfélkapu 2

  • A központi rendszer kapacitásának és megbízhatóságának javítása

 • Elektronikus levéltár

  • Az elektronikus dokumentumforgalom megőrzési feltételeinek megteremtése

 • Interoperabilitási mintarendszerek

  • A különböző alrendszerek között a központi rendszeren át megvalósítható adatszolgáltatás és együttműködési formák kialakítása

 • Elektronikus fizetés

  • A teljes körű elektronikus ügyintézéshez szükséges fizetési kapcsolatok kialakítása


A k zponti rendszert rint szab lyoz si projektek
A központi rendszert érintő szabályozási projektek van lehetőség 2010-ig?

 • Törvény az elektronikus közszolgáltatásról

  • A széles értelemben vett elektronikus ügyintézés, közszolgáltatás kereteinek megteremtése

 • Közigazgatási eljárási törvény korszerűsítése

  • Az elektronikus közigazgatási ügyintézés kereteinek újraszabályozása a központi rendszerre építve

 • Elektronikus ügyintézési keretrendszer

  • Az elektronikus ügyintézés műszaki és szervezési szabályozási alapjainak megteremtése

 • Szolgáltatási irányelv megvalósítása

  • A központi rendszer mint az elektronikus kapcsolattartási pont a külföldi szolgáltatók számára

 • Törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésről

 • Törvény az informatikai biztonságról


T az elektronikus k zigazgat shoz

Köszönöm a figyelmet! van lehetőség 2010-ig?

karoly.szittner@ekk.gov.hu