odnawialne r d a energii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Odnawialne Źródła Energii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Odnawialne Źródła Energii - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

OZE. Odnawialne Źródła Energii. Odnawialne źródła energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem – ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Chociaż nie można definitywnie stwierdzić, że energia odnawialna jest przyjazna dla środowiska, to na pewno

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odnawialne Źródła Energii' - thor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odnawialne r d a energii

OZE

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem – ich zasób odnawia się w krótkim czasie.

Chociaż nie można definitywnie stwierdzić, że energia odnawialna

jest przyjazna dla środowiska, to na pewno

nie szkodzi w takim stopniu,

jak energia nieodnawialna.

najpopularniejsze odnawialne r d a energii
Najpopularniejsze odnawialne źródła energii:

Energia geotermalna - energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi

Energia wiatru - energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza

Energia słoneczna- wykorzystanie energiipromieniowania słonecznego

Energia wodna - wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody

Biomasa – masamaterii zawarta w organizmach

energia wodna

Energia wodna

Energetyka wodna inaczej hydroenergetyka to pozyskiwanie energii wód

i jej przetwarzanie na energię mechaniczną i elektryczną z użyciem silników wodnychi hydrogeneratorów.

w zale no ci od mocy elektrownie wodne mo na podzieli na trzy grupy
W zależności od mocy elektrownie wodne można podzielić na trzy grupy:

Mikroelektrownie

mają moc mniejszą

niż 200 kW.

Małe elektrownie wodne

O mocy poniżej 5 MW. Mają znikomy wpływ na środowisko

Duże elektrownie

Elektrownie te można podzielić na dwa rodzaje - elektrownie przepływowe i elektrownie szczytowo-pompowe.

typy du ych elektrowni wodnych
Typy dużych elektrowni wodnych

Elektrownie przepływowe

wykorzystuje się w nich dopływ naturalny, chwilowy i który rozwija moc równoważną dopływowi w granicach swego przełyku.

Elektrownie szczytowo-pompowe

przemienia energie elektryczną w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny

Przykładowa turbina w elektrowni przepływowej

pozosta e typy elektrowni wodnych
Pozostałe Typy elektrowni wodnych

Zaporywysoka budowla, która przegradza

dolinę rzekii spiętrza jej wody na skutek działania energii potencjalnej

Elektrownie pływowe

wykorzystują energię potencjalną

wody morskiej spiętrzonych w czasie pływów

zalety hydroelektrowni
Zalety hydroelektrowni:
 • najbardziej efektywne źródło energii odnawialnej.
 • możliwość gromadzenia energii wodnej w zbiornikach
 • brak zanieczyszczeń środowiska (np.: nie wytwarza gazów cieplnych )
 • atrakcyjny krajobraz
 • możliwość wykorzystania każdego rodzaju wód
 • czysta energia
 • Mniejszy koszt wytwarzania energii elektrycznej

( aż do 8 razy !!!)

 • Zbiorniki retencyjne działające przeciwpowodziowo mogą być wykorzystywane jako zaopatrzenie wody
wady hydroelektrowni
Wady hydroelektrowni:
 • Zajęcie obszarów ( leśne lub rolnicze)
 • Ingerencja w środowisko (degradacja roślin ochronnych)
 • Przemieszczenia ludności ( związane z budową)
 • Zmiana struktury biologicznej w rzekach
 • Zmiany klimatyczne ( widoczne po kilku latach)
 • Zwiększenie nakładów inwestycyjnych (nawet 3 krotnie)
 • przyczyniają się do zamulania zbiornika co prowadzi do odtlenienia i zamierania życia w wodzie
 • deformacja (w pewnym stopniu) krajobrazu naturalnego
 • konieczność zalania dużych obszarów
slide13
Chciałbym wybudować elektrownię wodną na rzece górskiej. Z jakich środków mogę otrzymać wsparcie na tą inwestycję?
unijny fundusz sp jno ci
Unijny Fundusz Spójności

O dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostki samorządu terytorialnego
 • kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe.

Przyznane dotacje mogą wynieść od 30 do 70% kosztów kwalifikowanych.

elektrownie wodne w polsce
Elektrownie wodne w Polsce:

Aktualnie w Krajowym Systemie Energoelektrycznym pracuje 125 elektrowni wodnych zawodowych w tym tylko 15

o mocy > 5 MW

ma a elektrownia wodna w kaliszu
Mała elektrownia wodna w Kaliszu:

W XIX wieku, w konsekwencji częstych powodzi, podjęto się kompleksowego uregulowania przepływającej przez Kalisz rzeki Prosny. Regulacji poddano m.in. główny bieg rzeki poprzez instancję śluz. Pierwszy prąd z elektrowni zasilił miejską sieć w 1922 r. Obecnie malowniczy obiekt nad Prosną użytkowany jest przez firmę Małe Elektrownie Wodne Władysław Malicki, która zmodernizowała instalację i przystosowała ją do obecnych wymogów.

slide17

Ciekawostka

W Polsce dominujące znaczenie dla hydroenergetyki ma dolna Wisła oraz Dunajec.

do wiadczenie turbina wodna
Doświadczenie - Turbina wodna

Cel doświadczenia:

Zobrazowanie możliwości wykorzystania energii wody oraz przemian energetycznych.

Wykonanie doświadczenia

1. Zatkać otwór w butelce i ją napełnić

2. Zakręcić butelkę i umieścić ją w wannie

3. Podnieść butelkę i dokonać obserwacji

Elementy niezbędne do przeprowadzenia doświadczenia:

Butelka 1,5 l

Sznurek

Wnioski

Zgromadzona woda w butelce posiada pewną energię nazywaną energią potencjalną.

Wypycha ona wodę przez otwór na dole butelki. Każdej akcji towarzyszy reakcja

w przeciwnym kierunku, dlatego wypływająca woda odpycha butelkę powodując

jej obrót. Obracająca się butelka powoduje skręcanie się sznurka, który gromadzi

energię obracającej się butelki z tego powodu po pewnym czasie butelka zaczyna

się obracać w drugą stronę.

Wykonanie turbiny

1. Wykonać mały otwór o średnicy 2-3 mm na dole butelki.

2. Wykonać mały otwór o średnicy 2-3 mm w środku nakrętki

i przewinąć przez niego sznurek zakończony supłem. Obok wykonać

mały otwór odpowietrzający.

koniec
KONIEC

Co myśli młodzież o OZE?

Elektrownia wodna w Straszynie

Elektrownia Wodna "Gąstkowo" znajdująca się nieopodal wsi Gałęźnia Mała.

Kilka losowych odpowiedzi :

1. TAK, ponieważ nie zanieczyszczają środowiska.

2. NIE, ponieważ zmieniają środowisko naturalne, są niebezpieczne dla zwierząt wodnych.

3. NIE WIEM, nie znam się na tym.

bibliografia
BIBLIOGRAFIA:

http://www.energieodnawialne.pl/download/pl/odnawialne_zrodla_energii.pdf

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_geotermalna

http://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna

http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_wiatru

http://www.eltoro.net.pl/index.php?id=08

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biomasa

http://odkrywamswiat1.blogspot.com/2012/04/dzien-ziemi.html

http://energiaodnawialna.net

http://www.uwm.edu.pl/kolektory/hydroenerget/mala/technol.rozw.mew.htm

http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/276:Wielkopolska/797:Mala_Elektrownia_Wodna.html

http://www.ekokierowcy.pl/artykuly,42.html

http://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/67/hydroenergetyka

http://aleksandrakopyt.wordpress.com/2012/02/22/energia-wodna-6/

www.globenergia.pl

http://www.ekologiczne.info.pl/zalety-i-wady-energii-wodnej/

http://www.energiaidom.pl/duza-kasa-na-male-elektrownie-wodne

http://kalisz.mapofpoland.pl/Kalisz,zdjecie,18693,Elektrownia-wodna.html