rusinternat 8 dec n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rusinternat 8 dec

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Rusinternat 8 dec - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Rusinternat 8 dec. Askersund 200,9 Degerfors 179,1 Hallsberg 194,2 Hällefors 193,7 Karlskoga 201,4 Kumla 199,8 Laxå 187,0 Lekeberg 200,4 Lindesberg 190,6 Ljusnarsberg 185,5 Nora 199,3 Örebro 202,0 Riket totalt 210,5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rusinternat 8 dec' - thomas-kirby


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Askersund 200,9

Degerfors 179,1

Hallsberg 194,2

Hällefors 193,7

Karlskoga 201,4

Kumla 199,8

Laxå 187,0

Lekeberg 200,4

Lindesberg 190,6

Ljusnarsberg 185,5

Nora 199,3

Örebro 202,0

Riket totalt 210,5

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng.

b sta skolkommun

Bästa skolkommun

Nora 230

Laxå 284

Örebro 161

Hällefors 245

Degerfors 289

Askersund 282

Kumla 132

Lindesberg 274

Ljusnarsberg 202

Karlskoga 219

Hallsberg 234

Lekeberg 187

slide6

Etappmål:

År 2015 ska minst 90 procent av grundskoleeleverna i länet ha uppnått godkänt i alla kärnämnen

År 2015 har 95 procent av gymnasieeleverna minst godkänt betyg i alla kärnämnen

År 2015 har minst 45 procent av dem som avslutat gymnasieskolan påbörjat en eftergymnasial utbildning inom tre år

År 2012 ska varje kommun ha lagt fast och påbörjat en handlingsplan för breddad rekrytering till högskolan

slide7

35

40

34

36

40

39

36

25

34

18

39

44

42

År 2015 har minst 45 procent av dem som avslutat gymnasieskolan påbörjat en eftergymnasial utbildning inom tre år

År 2015 ska minst 90 procent av grundskoleeleverna i länet ha uppnått godkänt i alla kärnämnen

dialoger
Dialoger:
 • Regional kraftsamling
 • Samordnade insatser
 • Erfarenhetsutbyte
 • Stödjande insatser
 • Samverkan med Örebro universitet
 • Efterfrågade insatser / Uppdrag ”Inte utan min rektor”
 • Insatser på ett ”nytt sätt”
 • Analysera, Stödja, Initiera, Utmana – men aldrig driva
 • Stödja verksamhetsnära skolforskning
slide9

Erbjuda coachning och expertstödHan tycker att staten borde kräva att kommuner och privata skolaktörer erbjuder coachning och expertstöd till sina lärare, som i dag ofta saknar utvecklingsmöjligheter.

-Med stöd i forskningen anser jag att staten skulle kunna ställa vissa ramkrav. De skulle kunna kräva att man målmedvetet och kontinuerligt arbetar med de här frågorna, och att man inte bara skickar lärarna på en kort kurs och tror att det är bra sedan.

slide10

För få lärare

För dålig uppföljning

Okunniga politiker

”Bruksortskultur”

För dålig lärarutbildning

Omotiverade elever

Svagt stöd från universitet

För svag styrning

Föräldrar som sviker

För dåliga läromedel

slide11

Vi vill ha…

En skola där lärare har förmåga att skapa goda sociala relationer

En skola där lärare är synliga ledare som leder undervisningen för alla elever

En skola där lärare har didaktisk kompetens både generell och ämnesdidaktisk

En skola som utgör en trygg miljö där barn och ungdomar kan utvecklas och lära

slide12
MANTRA

”Smart är inget du är, utan något du blir”

slide13

KUL

 • Analys av nuläge och utvecklingsbehov
 • Skapa möte för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Stödja och samordna nätverk
 • Ordna kompetensutveckling
 • Knyta kontakter med andra nätverk/ högskolor
 • Bistå med modeller och verktyg som stödjer utvecklingsarbete

Analysera

Stödja

Initiera

Utmana

slide14

KUL

Organisationsform styrning:

RUS /Regionförbundet

Uppdrag från nämnder/förvaltningar

Insats alltid i överenskommelse med skolchef/rektor

Tidsperiod:

Försöksperiod tre läsår

Samverkanspartner:

Universitet

Landstinget

slide15

Utgångspunkt för prioriterade insatser:

Målen i nationella styrdokument

Målen i regional utvecklingsstrategi

Skolverkets inspektionsrapporter

De enskilda skolhuvudmännens utvecklingsstrategier

slide16

Grundläggande utgångspunkter för KUL

KUL erbjuder stöd i form av efterfrågad kunskap och insatser.

KUL erbjuder insatser som vilar på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund.

KUL stödjer nätverk för aktörer inom skolan med särskilda utvecklingsuppdrag samt erbjuder kompetensutveckling för dessa

KUL bistår med metoder och arbetssätt som stödjer didaktisk utveckling

slide17

Enhet för regionalt skolstöd

Initiera, Utmana, Stödja och Analysera

Nätverk /Erfarenhets-utbyte

Kompetensutveckling

Samordna projekt genom EU2020

”Unga på väg”

Skolforskning

Uppdrag i enskilda förvaltningar och skolor

framg ngsfaktorer
Framgångsfaktorer:
 • Hyperaktuellt problemområde
 • Etablerade nätverk
 • Tydligt politiskt stöd
 • Lösningsfokuserad debatt
 • Samsyn om problembild
problem p v gen
Problem på vägen:
 • Spelet mellan de regionala aktörerna
 • Regionalt/kommunalt
 • ”Ryktet om vår död är betydligt överdrivet”
 • ”Oplöjd mark”
m lomr desansvarig
Målområdesansvarig:
 • Hur skapar vi skillnad/förändring?
 • Förändrar ordning?
 • Anger nya perspektiv?
 • Introducerar nya redskap?
 • Konsekvenser:
 • Ny maktordning?
 • Nya relationer/andra former för relationer
 • Samverka? Samordna? Samarbeta?
m lomr desansvarig forts
Målområdesansvarig forts.

Veta om hur det är?

Få något att hända?

Få mandat att utmana?

rusig reflektion
Rusig reflektion:

Har vi hoppat över regionala förståelsen ?

Finns det en regional solidaritet?

Dit Örebro går, går vi???