yerler sa li i ve g venl kurullari ali ma rehber n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İŞYERLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI ÇALIŞMA REHBERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
İŞYERLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI ÇALIŞMA REHBERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

İŞYERLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI ÇALIŞMA REHBERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

İŞYERLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI ÇALIŞMA REHBERİ. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI. DAYANAK: 22.05.2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 80 ‘NCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI. “ MADDE 80.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İŞYERLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI ÇALIŞMA REHBERİ' - thina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

DAYANAK:

22.05.2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 80 ‘NCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

slide3

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

“MADDE 80.

BU KANUNA GÖRE SANAYİDEN SAYILAN, DEVAMLI OLARAK EN AZ ELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN VE ALTI AYDANFAZLASÜREKLİ İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE HER İŞVEREN BİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU KURMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

İŞVERENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARINCA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA UYGUN OLARAK VERİLEN KARARLARI UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞUMU, ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ, ÖDEV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA HAZIRLANACAK BİR YÖNETMELİKTE GÖSTERİLİR.”

slide4
İş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı, oluşumu, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülükleri “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

(R.G.:07.04.2004/25426)

slide5

HANGİ İŞYERLERİNDE KURULACAKTIR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

EN AZ ELLİ İŞÇİ

ÇALIŞTIRAN

ALTI AYDAN

FAZLA SÜREKLİ

İŞLER

28/2/2004 Tarihli Ve 25387 Sayılı RESMİ GAZETE’ de Yayımlanan

“SANAYİ, TİCARET,TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN

SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK”

HÜKÜMLERİNE GÖRE;

SANAYİDEN SAYILAN

sa l ve g venli i kurullar n n kurulaca i yerleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kurulacağı işyerleri

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik (R.G:28.02.2004/25387) hükümlerine göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalışan ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

İşçi sayısının tespitinde işyerinde çalışan sigortalı çalışanların tamamı dikkate alınır.

İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.

slide7

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞUMU

a) İşveren veya vekili,

b) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,

c) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,

d) İnsan kaynakları, personel,sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e) Varsa sivil savunma uzmanı,

slide8

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞUMU

f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

g) işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi,

slide9

İŞVEREN VEYA VEKİLİ

İŞYERİ HEKİMİ (c)

İŞ GÜVENLİĞİ

UZMANI (b)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İNSAN

KAYAKNLARI (d)

FORMEN,USTABAŞI

VEYA USTA(f)

İŞÇİ

TEMSİLCİSİ (g)

SİVİL SAVUNMA

UZMANI (e)

slide10

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

KURULUN BAŞKANI;

İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİDİR.

KURULUN SEKRETERİ;

4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 81’NCİ MADDESİ UYARINCA İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANIDIR.

slide11

ATAMA VE SEÇİM?

İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,

İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,

İnsan kaynakları, personel,sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

Varsa sivil savunma uzmanı,

işveren veya vekili tarafından atanırlar.

slide12

ATAMA VE SEÇİM?

Kurulda görevli formen, ustabaşı veya usta, o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen kişidir.

Kurulda görevli işçi, işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilen kişidir.

slide13

EĞİTİM

İşveren tarafından, kurul üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır.

slide14

EĞİTİM

-Kurulun görev ve yetkileri,

-İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuatlar ve standartlar,

-Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

-Etkili iletişim teknikleri,

-Acil durum önlemleri,

-Meslek hastalıkları,

-İşyerlerine ait özel riskler

KONULARINI KAPSAR.

kurulun g rev ve yetkileri
Kurulun görev ve yetkileri

Kurul üyeleri, yönetmelikte kurula verilen görev ve yetkilerinin neler olduğu ve bu görevlerle ilgili yapılacak çalışmaların sistemi, plan ve programı ve yapılacak işlerde kimlerin hangi faaliyetlere ne kadar katkı sağlayacağı hakkında bilgilendirilirler.

sg konular nda ulusal mevzuat ve standartlar
İSG konularında Ulusal Mevzuat ve Standartlar

Kurul, faaliyetlerinde ölçü olarak öncelikle kısaca mevzuat olarak anılan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğler ile Türk Standartlar Enstitüsü'nün standartlarını almak durumundadır. Bu ölçüyü kullanabilmesi için faaliyet alanına giren konuları kapsayan mevzuat ve standartlar kurul üyelerine anlatılır. Bu belgelere istenildiğinde nasıl ulaşılacağı öğretilir. Kurul, özellikle mevzuata kolaylıkla ulaşabileceği bir yöntem geliştirir.

s k a rastlanan kazalar ve sebepleri
Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Sebepleri

İşyerinde meydana gelen iş kazalarının sebeplerinin kurul üyelerine öğretilmesi, İSG konusunda geçmişte zayıf kalınan noktaların görülmesini sağlar. Zayıf noktaların güçlendirilmesi için alınan önlemlerin anlatılması ve gösterilmesi risk kontrol yöntemleri konusunda bilincin artırılmasına katkı sağlamış olur.

end striyel hijyenin temel lkeleri
Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri

İşyerinde bina ve eklentilerin yapı malzemelerinden veya bina aksesuarları, havalandırma gibi üretim sürecinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyecek şartlar oluşabilmektedir. işçilerin işyerini kullanırken kişisel temizlikleri etkilenebilmektedir.

end striyel hijyenin temel lkeleri1
Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri

İşyerinin havasının kirlenme sebepleri, toz, gaz, duman, buhar, gürültü, titreşim gibi sağlığı etkileyecek tehditler, asbest ve benzeri işyeri yapı malzemelerinde bulunabilecek zararlılar ve kişisel temizliği etkileyecek ve dolayısı ile sağlığa zarar verebilecek durumlar ve bunlardan korunma yolları kurul üyelerine anlatılır.

etkili ileti im teknikleri
Etkili iletişim teknikleri

İletişim, etkili biçimde anlamak ve anlaşılmaktır. Kurulun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesi için üyelere aktif dinleme, karşısındakini anlamaya çalışma, belli ölçülere göre ve hoşgörülü olarak fikirlerini ifade etme yeteneklerini kazandıracak bir eğitim sağlanır. Kurul üyeleri çalışmalarını yaparken aşağıdaki durumlarla karşılaşacaktır;

slide21

Gelişmeyi rapor etme

 • Emir verme
 • Personeli eğitme
 • Onaylama
 • Kınama
 • Politikaları açıklama
 • Anlaşmazlıkları çözme
 • Teşvik etme
 • Denetleme
acil durum tedbirleri
Acil Durum Tedbirleri

İşyerinin karşılaşabileceği olağanüstü olaylar esnasında olayla etkili bir şekilde mücadele etmek için alınan tedbirler kurul üyeleri tarafından öğrenilir.

slide23

Bu tedbirler;

işyeri acil durum organizasyonu,

Acil durum tahliye planları,

İşyeri acil durum ekipleri,

Acil durumda kullanılacak araçlar ve yerleri,

Acil durum iç ve dış iletişim yerleri ve araçları,

Olası olağanüstü olay senaryolarının hazırlanmasıdır.

yerine zg riskler
İşyerine özgü riskler

Tehlike, hasar veya zarar verme potansiyeline sahip kaynak veya durumdur. Risk ise tanımlanan bir tehlikelinin zarar verme olasılığı ile sonuçlarının birleşimidir.

slide25

Her işyerinde, yapılan faaliyetlere göre tehlike ve bunların oluşturacağı riskler ve birbirlerine göre seviyeleri farklılık arz etmektedir. İşyerinde risklerin kontrolünde öncelikleri belirlemek için bu konularda bilgi sahibi olmak gerekir. Örneğin, yüksekte yapılan çalışmalarda düşme tehlikesinin oluşturacağı risk öncelik arz etmesine karşın bir makine ile çalışan işçi için makinelerin hareketli kısımlarının oluşturacağı risk önceliklidir. İSG plan ve programların kapsamları bu önceliklere göre değişik konuları kapsadığından kurul üyeleri risk değerlendirme sürecinde işyerinde tespit edilen riskler hakkında bilgilendirilirler.

slide26

GÖREV VE YETKİLER

İŞYERİNİN NİTELİĞİNE UYGUN BİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ HAZIRLAMAK, İŞVERENİN VEYA VEKİLİNİN ONAYINA SUNMAK VE İÇ YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINI İZLEMEK, İZLEME SONUÇLARINI RAPOR HALİNE GETİRİP ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ BELİRLEMEK VE KURUL GÜNDEMİNE ALMAK.

slide27

GÖREV VE YETKİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA O İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA YOL GÖSTERMEK.

İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKELERİ VE ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRMEK, TEDBİRLERİ BELİRLEMEK, İŞVEREN VEYA VEKİLİNE BİLDİRİMDE BULUNMAK.

slide28

GÖREV VE YETKİLER

İŞYERİNDE MEYDANA GELEN HER İŞ KAZASI VE TEHLİKELİ VAKA VEYA MESLEK HASTALIĞINDA YAHUT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİR TEHLİKE HALİNDE GEREKLİ ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPMAK, ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ BİR RAPORLA TESPİT EDEREK İŞVEREN VEYA VEKİLİNE VERMEK,

slide29

GÖREV VE YETKİLER

İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNİ PLANLAMAK, BU KONU VE KURALLARLA İLGİLİ PROGRAMLARI HAZIRLAMAK, İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN ONAYINA SUNMAK VE BU PROGRAMLARIN UYGULANMASINI İZLEMEK.

TESİSLERDE YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDA GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ PLANLAMAK VE BU TEDBİRLERİN UYGULAMALARINI KONTROL ETMEK.

slide30

GÖREV VE YETKİLER

İŞYERİNDE YANGINLA, DOĞAL AFETLERLE, SABOTAJ VE BENZERİ İLE İLGİLİ TEDBİRLERİN YETERLİLİĞİNİ VE EKİPLERİN ÇALIŞMALARINI İZLEMEK,

İŞYERİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİK DURUMUYLA İLGİLİ YILLIK BİR RAPOR HAZIRLAMAK, O YILKİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEK, ELDE EDİLEN TECRÜBEYE GÖRE ERTESİ YILIN ÇALIŞMA PROGRAMINDA YER ALACAK HUSUSLARI VE GÜNDEMİ TESPİT ETMEK, İŞVERENE TEKLİFTE BULUNMAK, PLANLANAN GÜNDEMİN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK VE UYGULAMASINI DEĞERLENDİRMEK,

slide31

GÖREV VE YETKİLER

4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 83 ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN TALEPLERİN VUKUUNDA ACİLEN TOPLANMAK VE KARAR VERMEK.

kurul ba kan
Kurul Başkanı

İşveren veya işveren vekilidir; işveren vekili işveren adına işyerini yöneten ve yapılacak faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak insan, ekipman ve para kaynağı sağlayabilmeye yetkili kişidir. Bu sebeple kurul faaliyetleri için toplantı yeri, araç ve gereçleri temin eder.

kurul ba kan n n g rev ve sorumluluklar
Kurul başkanının görev ve sorumlulukları

Başkan kurulun oluşturulmasından, toplanması için altyapı hazırlığından, düzenli toplanmasından, kurulun karşılıklı dayanışma ile çalışmasından ve alınan

kararların uygulanmasından sorumlu olmalıdır.

kurul sekreteri
Kurul Sekreteri

Sekreter, iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik eleman olarak görev yapan kişi olacaktır. İş güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik elemanların Bakanlık tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmış olması gerekmektedir.

kurul sekreteri g rev ve sorumluluklar
Kurul sekreteri görev ve sorumlulukları

Kurul sekreterinin yönetim, eşgüdüm, iletişim, doküman ve gündemle ilgili çeşitli görev ve sorumlulukları vardır.

Kurul sekreteri işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesi için bir sistem kurar ve faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlar. Kurul ile ilgili bütün iletişim, doküman ve yazışmalar ve faaliyetlerle ilgili belgeler sekreter tarafından muhafaza edilir, İşyeri sağlık ve güvenlik plan ve programlarının taslak çalışmalarını yapar ve kurulun onayına sunar.

yeri hekimi g rev ve sorumluluklar
İşyeri Hekimi görev ve sorumlulukları

işyeri hekimi işyerinde çalışma şartlarını izleyerek çalışanlara yönelik tıbbi programlar ve periyodik kontroller yapmak durumundadır. Bu programları geliştirirken mevzuatın öngördüğü asgari talepleri göz önüne alır. Yaptığı bütün faaliyeti belgelendirir. Yıllık faaliyet raporu hazırlar. Bütün bu çalışmalarla ilgili kurulu bilgilendirir.

i ve formen temsilcilerinin sorumluluklar
İşçi ve Formen Temsilcilerinin sorumlulukları

Temsilciler işyerinde işin yapılması esnasında karşılaştıkları tehlikeleri kurula bildirmek durumundadırlar. Bunu yapabilmeleri için düzenli olarak kurula gelmeden önce arkadaşları ile istişare ederek belirtilen konuları not alırlar ve kurul gündemine alınmasını sağlarlar. Belirlenen risk kontrol yöntemlerinin etkili olup olmadığı ile ilgili olarak sürekli olarak kurulu bilgilendirirler. İSG bilincinin yaygınlaşıp yaygınlaşmadığı ve yaygınlaşmasına nelerin engel olduğu konusunu araştırarak kurul gündemine taşırlar.

slide39

ÇALIŞMA USULLERİ

İNCELEME, İZLEME VE UYARMAYI ÖNGÖREN BİR DÜZEN İÇİNDE OLMAK ÜZERE:

AYDA EN AZ BİR KERE TOPLANIR. GÜNDEMİ, YERİ, GÜNÜ VE SAATİ EN AZ 48 SAAT ÖNCE KURUL ÜYELERİNE BİLDİRİLİR.

GÜNDEM, SORUNLARIN VE PROJELERİN ÖNEM SIRASINA GÖRE BELİRLENİR. KURUL ÜYELERİ GÜNDEMDE DEĞİŞİKLİK İSTEYEBİLİR.

slide40

ÇALIŞMA USULLERİ

AĞIR İŞ KAZASI HALLERİ VE ÖZEL TEDBİR GEREKTİREN ÖNEMLİ HALLERDE ÜYELERDEN BİRİ KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR. TEKLİFLERİN KURUL BAŞKANINA VEYA SEKRETERİNE YAPILMASI GEREKİR.

slide41

ÇALIŞMA USULLERİ

İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KENDİSİNİN SAĞLIĞINI BOZACAK VE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHLİKEYE SOKACAK YAKIN, ACİL VE HAYATİ BİR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA KALAN İŞÇİ, KURULA BAŞVURDUĞUNDA KURUL, AYNI GÜN ACİLEN TOPLANIR VE KARARINI VERİR. KARAR İŞÇİYE YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR.

OLAĞAN TOPLANTILARIN SÜRESİ TOPLAM OLARAK AYDA 24 SAATİ GEÇEMEZ. TOPLANTILARIN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE YAPILMASI ESASTIR.

slide42

ÇALIŞMA USULLERİ

-KURUL, ÜYELERİN ÇOĞUNLUĞU İLE TOPLANIR, KARARLAR KATILANLARIN OY ÇOKLUĞU İLE ALINIR. EŞİTLİK HALİNDE BAŞKANIN OYU KARARI BELİRLER. -ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMADIĞI VEYA BAŞKA BİR NEDENLE TOPLANTININ YAPILMADIĞI HALLERDE DURUMU BELİRTEN BİR TUTANAK DÜZENLENİR.

slide43

ÇALIŞMA USULLERİ

-HER TOPLANTIDA, GÖRÜŞÜLEN KONULARLA İLGİLİ ALINAN KARARLARI İÇEREN BİR TUTANAK DÜZENLENİR.

- TUTANAK, TOPLANTIYA KATILAN BAŞKAN VE ÜYELER TARAFINDAN İMZALANIR VE GEREĞİ YAPILMAK ÜZERE İŞVERENE BİLDİRİLİR.

-İMZALI TUTANAK VE KARARLAR SIRASIYLA ÖZEL DOSYASINDA SAKLANIR.

slide44

ÇALIŞMA USULLERİ

-TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR GEREĞİ YAPILMAK ÜZERE İLGİLİLERE DUYURULUR.

-İŞÇİLERE DUYURULMASI FAYDALI GÖRÜLEN KONULAR İLAN EDİLİR.

HER TOPLANTIDA, ÖNCEKİ TOPLANTIYA İLİŞKİN KARARLAR VE BUNLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR HAKKINDA BAŞKAN VEYA KURULUN SEKRETERİ TARAFINDAN KURULA GEREKLİ BİLGİ VERİLİR VE GÜNDEME GEÇİLİR.

slide45

İŞBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

İŞVERENE BAĞLI FABRİKA, MÜESSESE, İŞLETME VEYA İŞLETMELER GRUBU GİBİ BİRDEN ÇOK İŞYERİ BULUNDUĞU HALLERDE VE ELLİDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN HER BİR İŞYERİNDE AYRI AYRI KURUL OLUŞTURULDUĞUNDA; ÇALIŞMA USULLERİNİN DÜZENLENMESİ, İŞ VE GÖRÜŞ BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA BU İŞYERLERİNE AİT RAPORLAR, EN AZ ALTI AYDA BİR, İLGİLİ TEKNİK ELAMAN VE UZMANLARLA TOPLANARAK İNCELENİR.

slide46

İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TOPLANTI İÇİN YER, ARAÇ VE GEREÇLERİNİ SAĞLAMAK

TOPLANTI TUTANAKLARI, KAZA VE DİĞER VAK’ALARIN İNCELEME RAPORLARI, KURULUN YAPTIĞI DENETİM SONUÇLARINA AİT KURUL RAPORLARININ İŞYERİNDE BULUNDURULMASI

MEVZUATA UYGUN OLARAK VERİLEN KARARLARIN UYGULANMASI

slide47

KURULUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

YAPACAKLARI TEKLİFLERDE, BULUNACAKLARI TAVSİYELERDE VE VERECEKLERİ KARARLARDA İŞYERİNİN DURUMU VE İŞVERENİN İMKANLARININ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI .

ÜYELERİN, GÖREVLERİN NEDENİYLE ÖĞRENDİKLERİ MESLEKİ TEKNİKLERE VE ÇALIŞMA METODLARINA İLİŞKİN SIRLARIN GİZLİ TUTULMASI

İŞ MÜFETTİŞLERİNE YARDIMCI OLUNMASI

slide48

İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KONULAN KURALLAR, YASAKLAR İLE ALINAN KARAR VE TEDBİRLERE UYMA .

İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ, UYGULANMASI VE ALINAN TEDBİRLERE UYULMASI HUSUSUNDA KURUL İLE İŞBİRLİĞİ

UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER HAKKINDA BİLGİ VERME

slide49

1. ADIM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI.

A- Atama

B- Seçim

2. ADIM: KURULUN DUYURULMASI

3.ADIM: TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

A- GÜNDEM

B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLAMA

C- ALINAN KARARLAR

4. ADIM: TOPLANTI TUTANAĞI DÜZENLENMESİ

5. ADIM: ALINAN KARARLARIN DUYURU VE TEBLİĞİ

yayimlanan y netmel kler 1
YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (1)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

09 Aralık 2003 / 25311 (89/391/EEC)

 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

23 Aralık 2003 / 25325 (90/270/EEC)

 • Titreşim Yönetmeliği

23 Aralık 2003 / 25325 (2002/44/EC)

 • Gürültü Yönetmeliği

23Aralık 2003 / 25325 (2003/10/EC)

yayimlanan y netmel kler 2
YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (2)
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

23 Aralık 2003/25325 (92/57/EEC)

 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

23 Aralık 2003/25325 (92/58/EEC)

 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26 Aralık 2003/25328 (Değ.17.02.2004/25376)

(2003/18/EC (83/477/EEC-91/382/EEC))

yayimlanan y netmel kler 3
YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (3)
 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26 Aralık 2003 / 25328 (99/38/EC (90/394/EEC-97/42/EC) )

 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26 Aralık 2003/25328 (98/24/EC (91/322/EEC-98/24/EC))

 • Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

26 Aralık 2003/25328 (99/92/EC )

 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

9 Şubat 2004 /25368 (89/686/EEC)

yayimlanan y netmel kler 4
YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (4)
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

10 Şubat 2004 /25369 (89/654/EEC)

 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

11 Şubat 2004 / 25370 (89/656/EEC)

 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

11 Şubat 2004 / 25370 (90/269/EEC)

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

11 Şubat 2004 / 25370

(2001/45/EC (89/655/EEC-95/63/EC))

yayimlanan y netmel kler 5
YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (5)
 • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

21 Şubat 2004 / 25380 (92/104/EEC)

 • Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

22 Şubat 2004 / 25381 (92/91/EEC)

 • Geçici veya Sınırlı Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

15 Mayıs 2004/25463 (91/383/EEC )

yayimlanan y netmel kler 6
YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (6)
 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

10 Haziran 2004/25488 (2000/54/EC)

 • Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

14 Temmuz 2004/25522 (92/85/EEC)

 • Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Asgari Güvenlik ve Sağlık İhtiyaçları Hakkında Yönetmelik

27 Kasım 2004/25653 (93/103/EC)

slide57

YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (7)

 • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

15.04.2004 / 25434

 • Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

28.04.2004 / 25446

 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

06.04.2004 / 25425

slide58

YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (8)

 • Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

09.08.2004 / 25548

 • Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.04.2004 / 25426

 • İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

17.12.2004 / 25673

slide59

YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (9)

 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2004 / 25393

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

07.04.2004 / 25426

 • İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

16.12.2004 / 25318

slide60

YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER (10)

 • İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

20.01.2004 / 25352

 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

16.06.2004 / 25494 (Değ. 23.10.2004/25622)

 • ÇSGB Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28.12.2004 / 25684