Raspolo ive potpore u provedbi ciljeva energetske u inkovitosti
Download
1 / 16

Raspoložive potpore u provedbi ciljeva energetske učinkovitosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Raspoložive potpore u provedbi ciljeva energetske učinkovitosti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Nikola Blažeković, dipl.ing.str. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA OKRUGLI STOL- „ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Raspoložive potpore u provedbi ciljeva energetske učinkovitosti' - thi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Raspolo ive potpore u provedbi ciljeva energetske u inkovitosti

Raspoložive potpore u provedbi ciljeva energetske učinkovitosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nikola Blažeković, dipl.ing.str.

 • HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

 • OKRUGLI STOL-

 • „ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU“

 • Zagreb 23. listopada 2012.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku u provedbi ciljeva energetske učinkovitostiučinkovitost

 • izvanproračunska pravna osoba s javnim ovlastima,

 • osnovana

  • koncem 2003. godine

  • Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

 • s ciljem

  • osiguranja dodatnih sredstava temeljem namjenskih prihoda od onečišćivača okoliša

  • za financiranje programa, projekata i drugih aktivnosti u područjima: zaštite okoliša, EnU i korištenja OIE

  • putem javnih natječaja Fonda.


 • EnU i korištenje u provedbi ciljeva energetske učinkovitostiOIE

  • Osnovne odrednice energetski održivog razvoja i gospodarskog rasta

  • Sve značajniji pokretač gospodarskog razvoja RH po uzoru na EU

  • Sve veći interes javnog i privatnog sektora te građana RH:

   • racionalizirati potrošnju energije

   • ostvariti energetske i financijske uštede

   • smanjiti štetne emisija u okoliš

 • FZOEU je partner lokalnoj i regionalnoj samoupravi, poslovnoj zajednici i građanima u RH u pripremi i provedbi takvih projekata


 • Zgradarstvo u provedbi ciljeva energetske učinkovitosti – najveći pojedinačni potrošač energije u EU i RH (više od 40%)

  • Fond potiče toplinske obnove zgrada, kojima se postižu toplinske uštede veće od 40%:

   • pravnih osoba putem javnih natječaja Fonda,

   • fizičkih osoba putem programa njihovih jedinica lokalne i regionalne samouprave te u višestambenim objektima ako je nositelj projekta – upravitelj zgrade.

  • Najveće vrijednosti koeficijenata prolaska topline prihvatljive za sufinanciranje Fonda:


  Projekti energetske u inkovitosti u zgradarstvu
  Projekti energetske učinkovitosti u zgradarstvu u provedbi ciljeva energetske učinkovitosti

  • 119 energetskih pregleda

   • Korisnici – tvrtke i jedinice lokalne i regionalne samouprave

   • Očekivane uštede energije – 10% (bez drugih mjera)

  • 170 projekata zamjene goriva

   • Korisnici – tvrtke, jedinice lokalne i regionalne samouprave i fizičke osobe

   • Zamjena tekućih fosilnih goriva prirodnim plinom ili ukapljenim naftnim plinom

   • Uštede energije 20%

  • 229projekata održive gradnje

   • Rekonstrukcija ovojnice zgrade, energetski učinkovitastolarija (svisoko učinkovitimstaklima), sustavi OIE

   • Korisnici – većinom jedinice lokalne i regionalne samouprave (škole, dječji vrtići)

   • Uštede energije 40 – 80 %


  Korisnici sredstava fonda
  Korisnici sredstava Fonda u provedbi ciljeva energetske učinkovitosti

  • Tko može postati korisnik sredstava Fonda?

   • Jedinice lokalne i regionalne samouprave

   • Tvrtke i druge pravne osobe

   • Obrtnici i trgovci

   • Fizičke osobe

  • Zahtjevi koje moraju zadovoljiti korisnici sredstava

   • imaju sjedište u Republici Hrvatskoj,

   • ulažu vlastita sredstva u projekte za koja se dodjeljuju sredstva Fonda,

   • prihvaćaju uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda,

   • imaju dokaze o izvedivosti ulaganja te očekivanim pozitivnim učincima koji će se ostvariti ulaganjima sredstava,

   • imaju instrumente osiguranja povrata sredstava Fonda pod ugovorenim uvjetima,

   • imaju dokaze da mogu financijski pratiti ulaganja u projekte koji su predmet prijave na natječaj.


  Obveze korisnika sredstava fonda po zuke
  Obveze u provedbi ciljeva energetske učinkovitostikorisnika sredstava Fonda po ZUKE

  • imenovanje pravne ili fizičke osobe zadužene za gospodarenje energijom

  • redovito praćenje i unos podataka o potrošnji energije i vode u zgradama

   • unos podataka najmanje jednom mjesečno u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom

   • analiza potrošnje energije periodički, a najmanje jednom godišnje

  • provođenje energetskih pregleda

   • pribavljanje energetskog certifikata za zgradu

  • donošenje programa energetske učinkovitosti

   • provedba mjera energetske učinkovitosti prema programu

  • ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje

   • u zgradi, dijelu zgrade ili kompleksu zgrada čiji je ukupni godišnji trošak potrošnje energije i vode jednak ili veći od 300.000,00 kuna (40.000 EUR)

   • na svim mjernim mjestima potrošnje energije i vode

  • održavanje i rekonstrukcija javne rasvjete

   • na način kojim se smanjuje potrošnja električne energije

   • u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i pratećim propisima


  Odabir i sufinanciranje projekata enu i oie javnog sektora
  Odabir i sufinanciranje projekata EnU i OIE u provedbi ciljeva energetske učinkovitostijavnog sektora

  • Putem javnih natječaja koje raspisuje FZOEU

  • Bespovratna sredstva u pravilu do 40% opravdanih troškova osim za:

   • otoke, planinsko-brdska područja i područja s prihodom manjim od 65% prihoda RH – do 60%

   • područja od posebne državne skrbi – do 80%


  Odabir i sufinanciranje projekata enu i oie u sektoru poduzetni tva
  Odabir i sufinanciranje projekata EnU i OIE u sektoru poduzetništva

  • Projekti se odabiru putem javnih natječaja koje raspisuje FZOEU

  • FZOEU sufinancira provedbu projekata sredstvima:

   • Zajma

   • do 1.400.000 kn i ne više od 40% opravdanih troškova

   • 0% kamatna stopa, rok 7 godina (poček 2 + otplata 5 godina)

   • instrumenti osiguranja povrata zajma

   • Subvencije kamate (bespovratno)

   • umanjenje ugovorene kamatne stope za 2 postotna boda

   • do 800.000 kn

   • Subvencije(bespovratno)

   • za izradu studija i energetskih pregleda

   • do 200.000 kn i ne više od 40% opravdanih troškova


  Modeli poticanja projekata enu i kori tenja oie u vi estambenim objektima
  Modeli poticanja projekata EnU i korištenja OIE u višestambenim objektima

  • Nositelj projekta – grad ili općina (JLS)

   • FZOEU sufinancira provedbu projekata bespovratnim sredstvimau pravilu do 40% opravdanih troškova, gornja granica financiranja se utvrđuje uvjetima natječaja

  • Nositelj projekta – upravitelj višestambenog objekta

   • FZOEU sufinancira provedbu projekata sredstvima:

    • Zajma

     • do 1.400.000 kn i ne više od 40% opravdanih troškova

     • 0% kamatna stopa, rok 7 godina (poček 2 + otplata 5 godina)

     • instrumenti osiguranja povrata zajma

    • Subvencije kamate (bespovratno)

     • umanjenje ugovorene kamatne stope za 2 postotna boda

     • do 800.000 kn


  Planirane aktivnosti fzoeu do kraja 2012
  Planirane aktivnosti FZOEU do kraja 2012. višestambenim objektima

  • Raspisivanje natječaja za sufinanciranje:

   • Provedbe energetskih pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata o energetskim svojstvima

    • komercijalnih zgrada javne namjene

    • zgrada u vlasništvu JRS i JLS

   • Projekata korištenja OIE u kućanstvima zajedno s JLS/JRS za 2012. i 2013. godinu

   • Izrade pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje projekata korištenja OIE za trgovačka društva i obrtnike za 2012. i 2013. godinu (dodjela beskamatnih kredita)

   • Provedbe projekata čistijeg transporta za tvrtke i obrtnike za 2012. i 2013. godinu (dodjela beskamatnih kredita)


  Fzoeu programi poticanja u 2013 godini
  FZOEU programi poticanja u 2013. godini višestambenim objektima

  • Do konca 2012. godine FZOEU će objaviti plan raspisivanja natječaja za sufinanciranje projekata u 2013. godini

  • Neki od predviđenih natječaja:

   • Ugradnja razdjelnika toplinske energije (putem JLS)

   • Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta

   • Energetska obnova obiteljskih kuća (putem JLS/JRS)

   • Energetska obnova zgrada javnog sektora

   • Energetska obnova višestambenih objekata (putem poslovnih banaka)

   • Projekti korištenja OIE koji nisu obuhvaćeni nacionalnim sustavom poticanja (feed-in tarifa)

 • Ukupno planirana sredstva: više od 160 milijuna kuna


 • Kako uspje no pripremiti projekt za sufinanciranje od fzoeu novi natje aji novi kriteriji
  Kako uspješno pripremiti projekt za sufinanciranje od FZOEU? Novi natječaji – novi kriteriji!

  Natječaji će biti “ciljani” - namijenjeni provedbi konkretnih mjera i ostvarenju obvezujućih ili indikativnih ciljeva (energetska ušteda, udjel OIE)

  Natječaji će biti s kraćim rokovima za podnošenje prijava, obradu prijava, donošenje odluke o odabiru projekata i financijskom sudjelovanju FZOEU

  Kriteriji za prihvatljivost tehničkih rješenja će biti jasno definirani

  Sastavni dio obvezne natječajne dokumentacije će biti tehnička dokumentacija s pripadajućim dozvolama/odobrenjima sukladno vrsti projekta (izgradnja ili rekonstrukcija)

  FZOEU će aktivno sudjelovati u pripremi i provedbi projekata odabranih za sufinanciranje


  Ste eno iskustvo i budu i koraci fzoeu zaklju no
  Stečeno iskustvo i budući koraci FZOEU - FZOEU? ZAKLJUČNO

  • Izvršiti promjenu u strukturi financiranja koje provodi FZOEU:

   • za sve korisnike, a posebice tvrtke i obrtnike, omogućiti puno značajnije korištenje financijskih instrumenata kao što su beskamatni zajmovi s počekom i/ili subvencije kamate kako bi se više financirali projekti koji imaju svoje ekonomsko opravdanje

   • u odnosu na dosadašnju praksu, povećati maksimalne iznose zajmova kako bi se mogli poticati značajniji projekti

  • Osigurati i dodatne izvore financiranja:

   • aktivna suradnja s HBOR-om, svim drugim bankama u Hrvatskoj, ali i s drugim razvojnim bankama kao što su EIB i EBRD


  ZAKLJUČAK FZOEU?

  • Osnivanjem FZOEU institucionalno je ojačan sektor energetike, što je rezultiralo značajnim povećanjem ulaganja u korištenje OIE i EnU

  • Korištenje OIE i EnU postaju sve više značajan pokretač gospodarskog razvoja u Hrvatskoj po uzoru na zemlje EU

  • Sve je veći interes kako gospodarskih subjekata tako i jedinica lokalne i regionalne samouprave da racionaliziraju potrošnju energije, riješe probleme korištenja fosilnih izvora energije, te odgovore najvišim ekološkim standardima – shvaćanje i prihvaćanje OIE i EnU se značajno promijenilo

  • Gospodarski subjekti su potaknuti na vlastita ulaganja koja ne samo da doprinose zaštiti okoliša i smanjenju potrošnje energije, već novim suvremenim tehnologijama ostvaruju veću konkurentnost i povoljniji položaj na tržištu


  Fond za za titu okoli a i energetsku u inkovitost

  HVALA NA PAŽNJI FZOEU?

  FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  Ksaver 208

  10000 Zagreb

  Hrvatska

  tel. +385 1 5391 800

  fax. +385 1 5391 870

  [email protected]

  www.fzoeu.hr


  ad