Forbedring p byggeplass
Download
1 / 31

Forbedring på byggeplass - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Forbedring på byggeplass. NESOs formannsskole kl 18 Samling 4 Foreleser: Magne Beddari. Mål for forelesningen. Eleven skal : Kjenne til kontinuerlig forbedring og LEAN Produksjon Bidra til mindre sløsing av tid og ressurser, og til mindre feil og mangler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forbedring på byggeplass' - thi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forbedring p byggeplass

Forbedring på byggeplass

NESOs formannsskole kl 18

Samling 4

Foreleser: Magne Beddari


M l for forelesningen
Mål for forelesningen

Eleven skal:

 • Kjenne til kontinuerlig forbedring og LEAN Produksjon

 • Bidra til mindre sløsing av tid og ressurser, og til mindre feil og mangler

  Eleven skal få kjennskap og innsikt i :

 • LEAN Produksjon/Management i BA-bransjen

 • Sløsing av tid og produktivitet/verdiskaping i BA-bransjen

 • Feil og mangler i bransjen – hva, hvorfor og hvordan hindre feil og mangler

 • Kontinuerlig forbedring og praktiske forslag til forbedring i BA-bransjen


Kort om lean
Kort om LEAN

”Lean Production” = ”Slank produksjon”- Opprinnelig et system for å redusere sløsingHistorie- Henry Ford (1913-) og Toyota (1930-dd)- ”The machine that changed the world” (1990) og ”Lean thinking” (1996)Lean i dag- Sannsynligvis verdens mest utbredte system for økt verdiskapning gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid


Lean tenkem te
Lean tenkemåte

 • En måte å tenke på som fokuserer på kontinuerlige forbedringer og reduksjon av feil og avvik innen alle områder og i alle former.

 • Fokuserer på å redusere ledetider og kostnader samt høyne kvalitetsnivået ved produksjon av produkter/tjenester eller ved informasjonsbehandling.

 • Fokuserer på å redusere all sløsing, dvs. alt som ikke tilfører verdi til produktet sett fra kundensståsted.


Lean - verktøykasse

Sløsing

Sløsing

Grunnregler

5 S

Visualisering

A3

Kartlegging av prosesser

Verdiskapende ressursbruk

Verdiskapende ressursbruk


Grunnregler prinsipper kultur
Grunnregler – prinsipper - kultur

 • Alle vet hva kunden vil ha

 • Vi leverer alltid riktig vare eller tjeneste

 • Alle har alltid noe å gjøre som skaper verdi / fremdrift

 • Alle vet nøyaktig hva de skal gjøre

 • Alt er klart når vi skal sette i gang arbeidet

 • Vi sløser aldri med ressurser

 • En feil gjøres kun èn gang

 • Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss


... hva som skal

produseres og når ?

... at du har det du

trenger?

.....at kunden

er tilfreds?

… hva som er

din rolle ?

… hvor utstyret

skal stå ?

Max

Min

… at du

lykkes ?

… hvordan jobben

skal gjøres ?

… hvor produktene

skal flyte?

… hva du gjør når

du får problem?

… at du har et

problem ?

Hvordan vet du….?


D e 4 grunnreglene
De 4 grunnreglene

Regel 1: Aktiviteter

Regel 2: Koblinger

Regel 3: Flyt

Regel 4: Forbedringer


? # 4

Hva gjør vi når vi ikke

innfrir kravene, eller

når kravene endres?

? # 1

Er jobben

gjort riktig?

? # 2

Er kunden

tilfreds?

Ressurser

Kunde

? # 3

Er alle aktivitetene

knyttet sammen?


Regel 1 - Alle kjenner jobben sin

 • Opplært og kjenne til kontrakt / kundekrav

 • God arbeidsbeskrivelse

 • Planlagte aktiviteter

 • Oppfølging


Regel 2 - Alt klart når arbeidet starter

5S

 • Metode for å organisere en felles arbeidsplass for å gi best mulig moral og effektivitet.

 • Målet er at alle til enhver tid vet hvor alt er og ikke bruker tid på å lete.

 • Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin dediserte plass.

 • 5S fokuserer på hva som skal beholdes, hvor det skal oppbevares og hvordan.


Hva er 5s
Hva er 5S?

 • En arbeidsform som har til hensikt å skape en strukturert og ren arbeidsplass hvor ergrelser og tap av tid, materiell og andre ressurser pga. manglende orden, er redusert til null.

 • 5S er å erklære krig mot sløseri av tid og ressurser.

5S skaper et miljø hvor ting skjer i tide hver gang.Hva er 5s1
Hva er 5S?

Fase 1 - Seiri (整理) SortereGjennomgå alt verktøy, materiell, utstyr, mm. på arbeidsplassen og beholde kun det nødvendige. Alt annet kastes eller lagres et annet sted.

Fase 2 - Seiton (整頓) SystematisereFokuserer på effektivitet ved å organisere verktøy, materiell og utstyr på en slik måte at arbeidsflyten blir mest mulig effektiv ved å ha alt utstyr på riktig plass der det trengs.

Fase 3 - Seisō (清掃) SkinneSystematisk rydding slik at alt utstyr blir satt tilbake på sin opprinnelige plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige rutinene og ikke basert på skippertak med rydding når det er blitt rotete.

Fase 4 - Seiketsu (清潔) StandardisereStandardisere arbeidsoppgaver og rutiner slik at enhver vet eksakt hva eget ansvarsområde er.

Fase 5 - Shitsuke (躾) SikreVedlikeholde og forbedre standarder og rutiner. Straks de foregående 4S-er er innført, blir de den normale arbeidsformen. Det skal sikres at fokus beholdes og at en ikke sklir tilbake til gamle arbeidsformer.


Hva bygger 5s p
Hva bygger 5S på?

At man stoler på

egen dømmekraft

At man tar

initiativ selv

At man tør å

ta beslutninger


Hva f rer 5s til
Hva fører 5S til?

1. Sortere - 2. Systematisere - 3. Strigle - 4. Standardisere - 5. Selvdisiplin/motivasjon

5 S fører til bedre arbeidsmiljø, høyere kvalitet, økt produktivitet, økt tilgjengelighet og økt engasjement

Standardisert arbeidssett

Ledelse med drivkraft

Ren og strukturert arbeidsplass

Tydelig rolle- og ansvars-fordeling

Motiverte medarbeidere

Sterkt lokalt vedlikehold og tilsyn

Informasjon gjennom visualisering


Alt klart n r arbeidet starter
Altklartnårarbeidet starter?


Steg 1 sortere
Steg 1 - Sortere

FORMÅL

Skape en arbeidsplass egnet til å jobbe gjennom å utelukke unødvendige ting fra arbeidsplassen

METODE

Sortere ut unødvendige ting gjennom å markere dem med

røde (=unødvendige),

gule (=usikre) eller

grønne (=nødvendige) lapper

 • Kast rødt

 • Ta en beslutning om gult

 • Behold grønt


Steg 2 systematisere
Steg 2 - Systematisere

FORMÅL

Skape en velorganisert arbeidsplass som minimerer leting og forenkler arbeidet

METODE

Rett utstyr skal på rett plass

- flytte og endre

Merk opp plassering og formål

 • navn, artikkelnummer, etc.

  Bestemme maks / min-nivå

  - hvem, hva, hvor mye, nårSteg 3 strigle
Steg 3 - Strigle

FORMÅL

Fjerne årsakene til rot og dårlig orden

METODE

 • Grundig rengjøring

 • Inspisere etter problem, markere og notere ned feil

 • Følg opp problemområder

 • Forbedre tilsyn


Steg 4 standardisere
Steg 4 - Standardisere

FORMÅL

Se til at man opprettholder og forbedrer nivåene for steg 1-3 gjennom å lage rutiner og arbeidsmetoder som standardiseres

METODE

 • Lage rutiner for å opprettholde steg 3. Standardisere

 • Forbedre synligheten i virksomheten (praktisk kontroll og ledelse kontroll)

 • Visualisere

 • Øke ledelsens synlighet på arbeidsplassen

 • Kommunisere


Steg 5 selvdisiplin motivasjon
Steg 5 – Selvdisiplin & motivasjon

FORMÅL

Skape et miljø som streber etter kontinuerlig forbedring

METODE

 • Innføre motiverende aktiviteter (forbedringsgruppe, studiebesøk, belønning, etc.)

  • positive aktiviteter

 • Følge opp og planlegge fortsatt 5S-arbeid

  • kontinuerlig forbedre 5S

Dato: 15.10

Dato: 15.11

Dato: 15.12Regel 3 flyt asfaltlegging

Daglig behov

Trafikk-avvikling

Dokumentasjon

Klargjøre utstyr

Utlegging

Klebing

Valsing

Dokumentere

resultat

- skilting

 • Lab

 • hulrom

 • kvalitet

 • visuelt

Avslutning

 • faktura-

 • grunnlag

 • rengjøring

 • flytting

Regel 3 - flyt – Asfaltlegging

Forhandle

kontrakt

Kunde

Asfaltverk

Planlegging

prosjektleder

Byggemøte

Turnus/skift

4 dagers uke

12/9 ordning

Planlegging

Bas

Ukeplan


Regel 4 kontinuerlige forbedringer
Regel 4 - Kontinuerlige forbedringer

Involvere de som gjør arbeidet

Jobbe strukturert

 • Problem

 • Årsak

 • Løsning

 • Gjennomføring

 • Måling

  = A3


A3

1.Forbedringsområde

3. Ønsket situasjon

2. Nåsituasjon

4. Handlingsplaner og tiltak


Kvalitet i lean egenvurdering
Kvalitet i Lean – egenvurdering

Planlegging

/ Dokumentasjon

Feil og mangler

Sikkerhet


Andre forhold som kan vurderes
Andre forhold som kan vurderes

 • Arbeidsplassen - ryddighet

 • Feil og mangler – oppretting

 • Venting – tegninger, materialer, utstyr, UE og SE

 • Flytting på materialer

 • Feil med utstyr og maskiner

 • Flyt i produksjonen


Skape verdi ikke sl se med ressurser

Kvalitet

Informasjon

Mennesker

Flyt

Material

maskin

Skape verdi – ikke sløse med ressurser


Gruppeoppgave
Gruppeoppgave

 • Hvordan kan vi redusere sløsingen og øke verdiskapingen i våre bedrifter?

 • Hvor sløses det mest?