1 / 8

Floortje in de zwemvierdaagse

Floortje in de zwemvierdaagse. Cok Grashoff Melanie Broekhoven Geboren in Rotterdam Uitgeverij is kluitman. Waarom ik dit boek gekozen heb.

thetis
Download Presentation

Floortje in de zwemvierdaagse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Floortje in de zwemvierdaagse

  2. Cok Grashoff Melanie Broekhoven Geboren in Rotterdam Uitgeverij is kluitman

  3. Waarom ik dit boek gekozen heb. Ik heb dit boek gekozen omdat ik zelf ook altijd mee doe met de zwemvierdaagse en het leek mij wel een leuk boek. . Ik vindt de titel heel goed bij het verhaal passen.

  4. Hoofdpersoon De hoofd persoon is Floortje, ze heeft 2 tweeling broertjes: Daan en Frans en Ed en Ruud. Andere belangrijke personen in het boek zijn Ingrid en Cynthia, zij zijn vriendinnen van Floortje.

  5. Achterkant van het boek voorlezen!

  6. lezen

  7. Vragen?? Door wie is het boek geschreven? Cok grashoff Wat heeft Ingrid gebroken? Pols noem twee boeken die nog meer geschreven zijn door Cok Grashoff? Floortje gaat kamperen, floortje op de ski’s, floortje leert pony rijden ect.

  8. Einde!! • Dit was mijn boekbespreking • Ik vond het een erg leuk en gaaf boek om te lezen. • Ik raad het aan om jullie ook te lezen!!!!

More Related