g u v e r n u l r o m a n i e i ministerul economiei co mer ului i mediului de afaceri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G U V E R N U L R O M A N I E I MINISTERUL ECONOMIEI, CO MER Ţ ULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI PowerPoint Presentation
Download Presentation
G U V E R N U L R O M A N I E I MINISTERUL ECONOMIEI, CO MER Ţ ULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
theresia-zandra

G U V E R N U L R O M A N I E I MINISTERUL ECONOMIEI, CO MER Ţ ULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI - PowerPoint PPT Presentation

93 Views
Download Presentation
G U V E R N U L R O M A N I E I MINISTERUL ECONOMIEI, CO MER Ţ ULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. G U V E R N U L R O M A N I E I MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI PROGRAMELE PENTRU STIMULAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 2012

  2. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă Buget alocat 2012 – 7 000 000 lei; Schema de finanţare: maxim 80% pentru microîntreprinderi - Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) maxim 70% pentru întreprinderi mici maxim 60% pentru întreprinderi mijlocii, din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 100 000 lei (AFN) / IMM cu vechime minim 1 an fiscal şi activitate în sfera comerţului şi serviciilor de piaţă; PAŞII DE URMAT: Înscriere pe site-ul www.aippimm.ro; Depunerea unui plan de investiţiiîn vederea evaluării; Contractarea şi efectuarea cheltuielilor; Cheltuieli eligibile: Investiţii în spaţii comerciale, echipamente tehnologice şi IT, licenţe, brevete, mărci, etichetare ecologică, publicitate şi promovarea activităţii, mijloace de transport, mobilier.

  3. Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului Buget alocat 2012 – 1 000 000 lei; Schemă de finanţare: Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) - maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile dar nu mai mult de 20 000 lei/ beneficiar cu activitate în sfera produselor şi serviciilor executate de meşteşugari şi artizani, - minim 10% contribuţie proprie. PAŞII DE URMAT: Înscriere pe site-ul www.aippimm.ro; Depunerea documentaţiei în vederea evaluării; Contractarea şi efectuarea cheltuielilor; Cheltuieli eligibile: Participări la târguri şi expoziţii internaţionale,instruire în domeniile de artă populară şi meşteşug, achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, precum şi cheltuieli cu publicitatea şi promovarea produselor/serviciilor de artizanat.

  4. Programulnaţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii Buget alocat 2012 – 500 000 lei; Etapele Programului: Etapa I - Seminarul “Femeia antreprenor” , Etapa a II a - Cursuri de pregătire antreprenorială pe durata a 4 (patru) zile în 8 (opt) locaţii arondate celor 8 Oficii Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, Etapa a III a – Organizarea Forumului naţional „Antreprenoriatul feminin –prezent şi viitor”. PAŞII DE URMAT: Completarea on-line a formularului de înscriere pe site-ul www.aippimm.ro; Participarea la evenimentele organizate în cadrul Programului. Condiţii de participare: Femei cu studii medii sau superioare definitivate

  5. Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Buget alocat 2012 – 350 000 lei; Facilităţi Program:– workshopuri integrate de pregătire pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale PAŞII DE URMAT: Completarea on-line a formularului de înscriere pe site-ul www.aippimm.ro; Susţinerea interviului organizat de către traineri specializaţi; Participarea la workshop pe perioada a 9 zile calendaristice. Condiţii de participare: Cetăţeni români cu studii medii sau superioare definitivate.

  6. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START - 2012 - Buget alocat 2012 – 10 000 000 lei; Schema de finanţare cu credit bancar: maxim 70% Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) minim 30% credit (garantat80% de către FNGCIMM) Schema de finanţarefără credit bancar:maxim 70% Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) minim 30% contribuţie proprie, din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 100 000 lei AFN / IMM cu vechime până la 2 ani şi activitate în sfera producţiei , serviciilor şi comerţului; PAŞII DE URMAT: Înscriere pe site-ul www.aippimm.ro; Depunerea unui plan de afaceriîn vederea evaluării; Contractarea şi efectuarea cheltuielilor; Cheltuieli eligibile: Investiţii în spaţii comerciale, echipamente tehnologice şi IT, licenţe, brevete, mărci, etichetare ecologică, publicitate şi promovarea activităţii, mijloace de transport, mobilier.

  7. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri - 2012 - Buget alocat 2012 – 21 000 000 lei; Schema de finanţare cu credit bancar: maxim 50% Ajutor Financiar Nerambursabil minim 50% credit (garantat 80% de către FNGCIMM) Schema de finanţare fără credit bancar: maxim 50% Ajutor Financiar Nerambursabil minim 50% contribuţie proprie, din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10 000 Euro AFN / SRL-Debutant înfiinţat în baza OUG nr. 6/2011. PAŞII DE URMAT: Înregistrare microîntreprindere SRL-D la Registrul Comerţului; Completare on-line a planului de afaceri pe site-ul www.aippimm.ro; Contractare şi efectuare cheltuieli; Angajare cu contract de muncă a cel puţin 2 salariaţi; Cheltuieli eligibile: Investiţii în spaţii comerciale, echipamente tehnologice şi IT, licenţe, brevete, mărci, etichetare ecologică, publicitate şi promovarea activităţii, mijloace de transport, mobilier, cheltuieli de operare.

  8. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri Buget alocat 2012 – 6 150 000 lei; Incubatoarefuncţionale: 6 incubatoare cu un total de 109 firme incubate: IncubatorNr. firme incubate Alba Iulia20 Bacău5 Braşov20 Mangalia21 Sfântu Gheorghe22 TârguMureş21 Incubatoare noi: 4 incubatoare Câmpia Turzii, Dorohoi,Satu Mare şi Timişoara Implementarea Programului este efectuată de ProgramulNaţiunilor Unite pentru Dezvoltare(PNUD)care are rolul de agenţie de implementare. Contractul de administrare a incubatorului este incheiat între AIPPIMM, Autorităţile Publice Locale şi Administratorul incubatorului.

  9. Programul Mihail Kogălniceanu pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii Buget alocat 2012 – 70 000 000 lei; Facilităţi Program:– linie de credit de maxim 125000 lei/ IMM/an cu dobândă subvenţionată de stat maxim 70% din dobânda la credit dar nu mai mult de 6,5% din soldul sumelor utilizate din linia de credit, şi după caz, garantarea creditului în numele şi contul statului până la maxim 80% dar nu mai mult de 100 000 lei. PAŞII DE URMAT: Completarea on-line a accesării liniei de credit pe site-ul www.aippimm.ro; Contractarea creditului şi efectuarea cheltuielilor; Transferul lunar al subvenţiei de dobândă. Cheltuieli eligibile: Cheltuieli cu plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datotate către bugetul de stat, cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea, executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii, constituirea, prelucrarea şi valorificarea stocurilor, cheltuieli cu salariile şi alte costuri de operare.

  10. Str. Poteraşi nr.11, sector 4, Bucureşti Tel:  021/ 335.26.20 ; 021/ 335.26.32 Fax: 021/ 336.18.43 www.aippimm.ro