slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINAN Ţ ELOR Direc ţ ia General ă Politic ă Industrial ă Direc ţ ia Reciclarea Materialelor PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINAN Ţ ELOR Direc ţ ia General ă Politic ă Industrial ă Direc ţ ia Reciclarea Materialelor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINAN Ţ ELOR Direc ţ ia General ă Politic ă Industrial ă Direc ţ ia Reciclarea Materialelor - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINAN Ţ ELOR Direc ţ ia General ă Politic ă Industrial ă Direc ţ ia Reciclarea Materialelor. TRANSPORTUL DEŞEURILOR ÎN INTERIORUL, . LA INTRAREA ŞI IEŞIREA DIN UNIUNEA EUROPEANĂ. IMPLICAŢII PRIVIND APLICAREA. REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE INTERNE. consilier Ovidiu Anghel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINISTERUL ECONOMIEI SI FINAN Ţ ELOR Direc ţ ia General ă Politic ă Industrial ă Direc ţ ia Reciclarea Materialelor' - adonai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

TRANSPORTUL DEŞEURILOR ÎN INTERIORUL,

LA INTRAREA ŞI IEŞIREA DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

IMPLICAŢII PRIVIND APLICAREA

REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE INTERNE

consilier Ovidiu Anghel

consilier Ovidiu Voinea

slide2

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

Reglementări Generale

HG nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderarii la UE

a Regulamentului CEE 259/93 privind supravegherea si controlul

transporturilor de deseuri in interiorul, la intrarea si la iesirea

Autorităţile publice competente pentru aplicarea prevederilor regulamentului sunt Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Economiei şi Finantelor prin Direcţia Reciclarea Materialelor, Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

din Uniunea Europeana

slide3

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • În activitatea de supraveghere şi control al transporturilor de deşeuri se utilizează formularul de notificare şi formularul de transport/expediţie prevăzute în Regulament.
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează importul sau tranzitul pe teritoriul României de deşeuri nepericuloase prevăzute în anexa nr. II la Regulament fără formularul de notificare şi formularul de transport/de expediţie aprobate de către autorităţile competente
slide4

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generala Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Ministerul Economiei şi Finantelor prin Direcţia Reciclarea Materialelor are responsabilitatea controlului peste frontieră ale următoarelor deşeuri :
  • Deşeurile din anexa II – lista verde la Regulament – codurile GA,GB,GD,GE,GF,GG,GH,GI,GK şi GL
  • Deşeurile din anexa III – lista galbenă la Regulament, mai puţin codurile AC 260 şi AC 270
  • Deşeurile din anexa IV – lista roşie la Regulament.
slide5

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

Ordinul MMGA nr. 1371/2006 pentru aprobarea Normelor

 • Introducerea în România a deşeurilor prevăzute de Regulament şi de Convenţia de la Basel pentru punerea acestora în liberă circulaţie este permisă numai în scopul valorificării.
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului autorizează introducerea în ţară a deşeurilor în scopul valorificării pe baza următoarelor documente completate în limba română sau engleză:
   • Formularul de notificare completat de expeditor ;
   • Formularul de expediţie/transport completat de expeditor.

Metodologice privind aplicarea Regulamentului CEE 259/93

slide6

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Notificatorul trebuie să prezinte o dovadă scrisă din partea agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, unde este înregistrat deţinătorul instalaţiei de valorificare, prin care să se precizeze că instalaţia este autorizată pentru valorificarea deşeurilor care fac obiectul notificării.
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, când autorizează introducerea în ţară a deşeurilor pentru valorificare trebuie să prevadă în formularul de notificare condiţii specifice pentru valorificarea acestora.
slide7

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului îşi dă acordul pentru realizarea operaţiunii de introducere în ţară a deşeurilor prin înscrierea în formularul de notificare a perioadei de valabilitate a acestuia.
 • Introducerea deşeurilor în România pentru tranzitul acestora prin Comunitate în vederea eliminării sau valorificării în afara comunităţii este autorizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
 • Introducerea deşeurilor în România pentru punerea în liberă circulaţie a acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene este permisă numai pe baza permisului de tranzit.(emis de ANPM).
slide8

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generala Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Scoaterea deşeurilor din România pentru punerea în liberă circulaţie a acestora în vederea eliminării sau valorificării într-un stat membru se autorizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
 • Garda Naţională de Mediu prin Comisariatele Judeţene, în cadrul acţiunilor de control inspectează şi controlează dacă transporturile de deşeuri pe teritoriul României sunt însoţite conf. Normelor Metodologice din Ordinul 1371/2006, de următoarele documente:
slide9

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Formularul de notificare prevăzut în anexa nr 1 semnat şi ştampilat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau autoritatea competentă din statul de destinaţie .
 • Formularul de expediţie/transport prevăzut în anexa nr 2 semnat şi ştampilat de către notificator purtând acelaşi număr unic de înregistrare ca şi notificarea
 • Permisul de tranzit prevăzut în anexa nr 3 şi în cazul tranzitului cu deşeuri prin state membre, deşeurile părăsind U.E., copia exemplarului de control T 5 prevăzut în anexa nr 63 la Regulamentul 2454/93.(Codul vamal comunitar).
slide10

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Fiecare parte se asigură că producerea de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri este redusă la minimum, luând în consideraţie implicaţiile sociale,tehnologice şi economice.

Legea nr 6/1991 pentru aderarea României la

Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste

frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora

slide11

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Se va asigura punerea în funcţiune a unor instalaţii adecvate de eliminare care vor trebuie să fie situate în măsură posibilă, în teritoriul ţării, în scopul eliminării ecologice raţionale a deşeurilor periculoase.
 • Se va asigura ca persoanele implicate în administrarea deşeurilor periculoase vor lua măsurile necesare pentru a preveni creşterea poluării, şi dacă poluarea are loc, să reducă la minim consecinţele pentru sănătatea omului şi mediului înconjurător.
 • Părţile consideră că traficul traficul ilicit de deşeuri periculoase sau alte reziduuri constituie o infracţiune penală.
slide12

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Se va asigura ca transportul peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al altor reziduuri să fie redus la un minimum compatibil cu gestionarea eficace.
 • Se solicită ca informaţiile asupra transporturilor peste frontiere de deşeuri periculoase sau alte reziduuri vor ajunge la statele interesate pentru ca acestea să poată evalua consecinţele asupra sănătăţii omului şi a mediului înconjurător.
slide13

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Se vor preveni importurile de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri dacă există motivul să se creadă că deşeurile în cauză nu vor fi gospodărite conform unor metode ecologice raţionale.
 • Părţile nu vor autoriza exportul de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri către un stat care nu este parte la convenţie sau importul de astfel de deşeuri dintr-un stat care nu este parte.
 • Se va cere ca toate deşeurile periculoase care urmează să fie transportate peste frontieră să fie ambalate, etichetate şi transportate conform regulilor internaţionale unanim acceptate şi recunoscute în materie.
slide14

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

Ordinul comun nr. 2/211/118/2004 al MMGA, MTCT, MEC pentru aprobarea

Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor

pe teritoriul Romaniei modificat şi completat prin Ordinul comun nr 986/2188/2006

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Procedura de reglementare şi transport se aplică deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr 2 la Hotărârea Guvernului nr 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

slide15

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Transportul deşeurilor poate fi local, judeţean sau interjudeţean
 • Instalaţia la care se transportă deşeurile pentru valorificare sau eliminare trebuie să deţină autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare
 • Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de la producător sau deţinător (expeditor) către valorificator sau eliminator denumit în continuare destinatar, respectându-se următoarele prevederi :

-

slide16

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • expeditorul completează un formular pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase a cărui machetă are date despre numele şi adresa expeditorului, numele şi adresa transportatorului, numărul autorizaţiei transportatorului, cod unic de înregistrare, numele şi adresa destinatarului, numele şi adresa amplasamentului instalaţiei de eliminare/valorificare, numărul autorizaţiei de mediu, aprobare pentru un transport sau mai multe,numarul de transporturi, cantitatea de deşeuri pentru transport, modalităţi de transport, traseul propus pentru transport.
 • Formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase este semnat de către expeditor şi transmis către destinatarul deşeurilor.
slide17

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Destinatarul deşeurilor periculoase la primirea formularului pentru aprobarea transportului poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informaţii suplimentare din partea expeditorului.
 • Dacă destinatarul acceptă efectuarea transportului semnează şi ştampilează documentul pentru aprobarea transportului.
 • Documentul pentru aprobarea transportului, semnat şi ştampilat de către destinatar se transmite la agenţia pentru protecţia mediului sub jurisdicţia căreia se află instalaţia de valorificare/eliminare pentru a se obţine aprobarea pentru efectuarea transportului.
 • Documentul pentru aprobarea transportului care

conţine aprobările date de către agenţia de protecţia

mediului şi acceptarea de către destinatar a

deşeurilor periculoase se transmite expeditorului

care îl prezintă inspectoratului de protecţie civilă.

slide18

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Stabilirea rutei de transport al deşeurilor periculoase se face de către expeditor şi transportator şi se avizează de către inspectoratul de protecţie civilă judeţean.
 • Formularele pentru aprobarea transportului se întocmesc în 5 exemplare şi se îndosariază după cum urmează :
  • Un exemplar la expeditor
  • Un exemplar la destinatar
  • Un exemplar la transportator
  • Un exemplar la agenţia pentru protecţia mediului care a dat aprobarea
  • Un exemplar la inspectoratul de protecţie civilă judeţean sub a cărui jurisdicţie se află expeditorul.
 • Aprobarea pentru efectuarea transportului deşeurilor periculoase poate fi o aprobare simplă dată pentru o singură categorie de deşeuri periculoase şi un singur transport sau poate fi o aprobare generală dată pentru o anumită categorie de deşeuri periculoase şi pentru mai multe transporturi efectuate timp de 2 ani.
slide19

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Transportatorul semnează şi ştampilează la primirea deşeurilor periculoase formularul de expediţie/de transport.
 • Transportatorul transportă deşeurile periculoase pe ruta aprobată în formularul de aprobare a transportului.
 • Destinatarul la primirea deşeurilor periculoase, semnează formularul de expediţie/de transport, confirmând acceptarea deşeurilor
 • Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase pe care trebuie să o păstreze un interval de cel puţin 3 luni.
slide20

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Destinatarul, după efectuarea operaţiilor de valorificare/de eliminare semnează formularul de expediţie/de transport, menţionând că valorificare/eliminarea deşeurilor periculoase a fost făcută în conformitate cu legislaţia în vigoare şi transmite o copie a acestuia la agenţia pentru protecţia mediului unde se află instalaţia de valorificare/eliminare.
 • Transportul deşeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an din aceeaşi categorie de deşeuri se efectuează în baza formularului de expediţie/de transport (anexa II) în care se precizează clar că aceste deşeuri sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 tonă/an.
slide21

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Transportul deşeurilor nepericuloase,care se realizează între un generator,colector/deţinător temporar, către un colector/deţinător temporar, valorificator se face însoţit de formularul de expediţie/de transport (prevăzut în anexa nr. 2).
 • Controlul deşeurilor deşeurilor nepericuloase destinate operaţiunilor de sortare, tratare, valorificare şi compostare se efectuează pe baza formularului de expediţie/de transport completat şi semnat de către expeditorul , transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase.
slide22
Formular de expediţie/de transport
 • Nr.¹/.........................
 • Denumirea Deşeului ²_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Deşeuri periculoase > 1 t/an _ Nr Formularului de aprobare a transportului
 • Codul Deşeului Deşeuri periculoase < 1 t/an _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Deşeuri nepericuloase _
 • Nr înregistrare al expeditorului Nr înregistrare al transportatorului Nr înregistrare al destinatarului
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • În calitate de __ În calitate de :
 • Generator __ Colector/Deţinător temporar __
 • Colector __ Valorificator __
 • Deţinător temporar __ Eliminator __
 • Cantitatea predată în tone Cantitatea primită în tone Cantitatea recepţionată în tone
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Cantitatea respinsă în tone
 • Data predării (zi,lună,an) Data predării (zi,lună,an) Data primirii (zi, lună,an)
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Denumirea firmei, adresa Denumirea firmei, adresa Denumirea firmei, adresa
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Autorizaţie numărul Autorizaţie numărul Autorizaţie numărul
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampila (asigurare Semnătura şi ştampila(asigurare
 • (asigurare pentru o declaraţie pentru un transport regulamentar) pentru preluare în vederea unei
 • corectă) colectări sau depozitări care este
 • temporară, valorificare/eliminare
 • conform prevederilor legale
 • Tipul mijloacelor de transport
 • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Numărul de ambalaje expediate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Declaraţia reprezentantului instalaţiei/facilităţii de colectare sau depozitare temporară/valorificare /eliminare că operaţia desfăşurată a fost făcută în conformitate cu legislaţia în vigoare
 • Nume Semnătura Ştampila Data
 • Observaţii:
 • 1 Număr înscris de către Agenţia de Portecţia Mediului
 • 2 Conform HG 856/2002
slide23

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • În cazul în care transportul de deşeuri are ca destinaţie finală eliminarea, acesta trebuie însoţit şi de formularul de încărcare – descărcare.(prevăzut în anexa nr 6), conf. art 16 alin. 1.
 • În cazul transportării deşeurilor nepericuloase destinate eliminării, formularul de încărcare – descărcare se completează în trei exemplare originale unul pentru expeditor, unul pentru operatorul de transport şi unul pentru destinatar, unul din exemplare urmând să însoţească transportul până la destinaţie.
slide24

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Formularul de expediţie/ de transport trebuie completat şi semnat de către expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase, conf. Art 17.(Ordin 2/2004).
 • Formularul de expediţie/de transport şiformularul de încărcare – descărcare se îndosariază astfel : o copie la expeditorul deşeurilor şi o copie la destinatarul acestora.(Ordin 986/2006).
slide25

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Solicitarea aplicării pe formularul de expediţie/de transport a ştampilelor expeditorului, transportatorului respectiv destinatarului, deşi în art 17 din Ordinul 2/2004, completat şi modificat prin Ordinul 986/2006, se cere doar completarea şi semnarea formularului.

Implicaţii rezultate din aplicarea Ordinului nr 2

în procesul de transport al deşeurilor nepericuloase

slide26

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Practica a demonstrat că şoferul care realizează transportul,nu poate să deţină asupra sa ştampila societăţii, el având pe perioada efectuării transportului, ca documente însoţitoare, numai :scrisoare de transport (C.M.R.), copie după licenţa de transport, inspecţia tehnică periodică, vigneta şi certificatul de înmatriculare.
 • Formularul de expediţie/de transport se închide în momentul în care deşeurile transportate sunt recepţionate de către destinatar, nefiind posibilă completarea tuturor rubricilor de către expeditor în momentul iniţierii expediţiei.
slide27

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • Completarea formularului de expediţie transport pentru câmpul destinat denumirii şi codului de deşeu trebuie făcută conf. HG 856/2002, acest lucru nefiind posibil în toate cazurile deoarece nu toate deşeurile transportate corespund claselor prezentate în lista din Nomenclator.
 • Deşi în art. 16 alin. 1 din Ordinul 986/2006 este menţionată necesitatea completării formularului de încărcare – descărcare numai pentru deşeurile nepericuloase destinate eliminării, în modelul de formular prezentat în anexa nr. 6 este menţionată la rubrica “destinat” şi operaţiunea de valorificare, fapt care crează confuzii .
slide28

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia Generală Politică IndustrialăDirecţia Reciclarea Materialelor

 • În formularul de expediţie/de transport sunt solicitate autorizaţii pentru expeditor(generator,deţinător temporar), transportator respectiv destinatar(eliminator) fără a se preciza natura acestor autorizaţii. (Transportatorii au licenţă eliberată de către ARR ).
slide29

Concluzii şi propuneri în vederea optimizării

activităţii de transport al deşeurilor nepericuloase

 • Formularul de expediţie/de transport este necesar a fi întocmit şi emis numai de către generator, colector/deţinător temporar.
 • După procesarea deşeurilor de către valorificator, acestea devin o materie primă secundară pentru care transportul se efectuează ca pentru oricie marfă, pe baza avizului de expediţie/factură însoţite de certificat de calitate.
 • Formularul de încărcare – descărcare este necesar numai în cazul în care deşeurile nepericuloase sunt destinate eliminării.
 • Este oportună eliminarea tuturor ştampilelor de pe formularul de expediţie/de transport, acestea fiind menţionate numai în modelul de formular nu şi în textul ordinului.
slide30

TRANSPORTUL DEŞEURILOR NEPERICULOASE

PE TERITORIUL ROMÂNIEI

EXPEDIŢIE TRANSPORT

EXPEDIŢIE TRANSPORT/ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE

EXPEDIŢIE TRANSPORT

CERTIFICAT CALITATE