Romantikken
Download
1 / 44

Romantikken - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Romantikken. ABI – 09.04.14 – HR . Meyer Howard Abrams: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (1953). Frihetsutopier Kreativitetspoetikk Oppbrudd fra tradisjoner både politisk, økonomisk og kunstnerisk Ca. 1800: tre store revolusjoner:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Romantikken' - theola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Romantikken

Romantikken

ABI – 09.04.14 – HR


Romantikken

Meyer Howard Abrams: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (1953)


Romantikken

Frihetsutopier

Kreativitetspoetikk

Oppbrudd fra tradisjoner både politisk, økonomisk og kunstnerisk

Ca. 1800: tre store revolusjoner:

- den franske revolusjon

- den industrielle revolusjon

- den romantiske revolusjon


Romantikken

Rousseau: Tilbake til det enkle

Naturlighet

Det autentiske,

ekte, opprinnelige


Romantikken

Naturlig, ekte, barnlig, spontant …

«The Child is father of the Man» (William Wordsworth)


Romantikken

Barnetsdirekte, «duggfriske»blikk

Barnet somgeni

Samuel Taylor Coleridge: «a great Poet […] must have the ear of a wild Arab listening in the silent Desert, the eye of a North American Indian tracing the footsteps of an Enemy upon the Leaves that strew the Forest – ; the Touch of a Blind Man feeling the face of a darling Child»


Romantikken

Den engelskedikteren Percy Bysshe Shelley

«… is a Romantic who strives to experience everything in life in its greatest possible intensity, and as such he is constantly probing the outermost limits of ordinary awareness.»


Romantikken

  • Analytisk skille mellom

  • den svarte romantikken (skrekk-litteratur)

  • den grønne romantikken (naturlyrikk m.m.)

  • den røde romantikken (kjærlighet i lyrikk, romaner m.m.)


Romantikken

Ca. 1765-1840: Skrekklitteraturen er blant de mest leste/populære bøkene i Storbritannia og flere andre europeiske land

Den gotiske roman: en suksessrik sjangerRomantikken

Johann Heinrich brukes romanenFüssli: «Marerittet» (1781)


Romantikken

Det brukes romanenunderbevisste

S. Gill: William Wordsworth: The Prelude (1991):

«European Romanticism is many things, but uniting all literatures and genres is a fascination with the mysteries of the human mind»(s. 1)

Det fortrengtes tilbakekomst?


Romantikken

Horace Walpole: brukes romanenThe Castle of Otranto (1764)

Clara Reeve: The Champion of Virtue (1777; senerebletittelenendrettilThe Old English Baron)

William Beckford: Vathek (1782)

Sophia Lee: The Recess, or a Tale of Other Times (1783-85)


Romantikken

Charlotte Smith: brukes romanenEmmeline: The Orphan of the Castle (1788), The Old Manor House (1793)

Ann Radcliffe: The Castles of Athlin and Dunbayne (1789), The Mysteries of Udolpho (1794)

Eliza Parsons: The Castle of Wolfenbach (1793)


Romantikken

Hvorfor brukes romanen var skrekklitteraturenpopulær?

Størreøkonomiskogsosialtrygghet for borgerskapet

Gir en tryggerehverdagsterkerebehov for «farlige»(= ufarlige) emosjonellerystelser?

Angstlyst

Transformerer frykt til nytelse


Romantikken

Fra brukes romanenforordettil Mary Shelleys

Frankenstein; or, The Modern

Prometheus (1818):

«I busied myself to think of a story [...] which would speak to the mysterious fears of our nature and awaken thrilling horror – one to make the reader dread to look round, to curdle the blood, and quicken the beatings of the heart»

(Shelley s. 262)


Romantikken

Charles brukes romanenRobert Maturin: Melmoththe Wanderer (1820)

«I questionwhetherthere is a sourceofemotion in thewhole mental frame so powerful or universal, as thefeararising from objectsof invisible terror»


Romantikken

Andelen brukes romanenkvinneligelesereøkerradikalt

En god del kvinneligeforfattere – skrevtilkvinner

Kvinneligegrunnertilredsel?

Frykten for (seksuell) vold


Romantikken

Hvor brukes romanenermonsteret?

Det«ytre»og«indre» monster


Romantikken

England er sjangerens hjemland brukes romanen

En del av de engelske skrekkromanene har en sterk anti-katolsk holdning

Katolske munker viser seg å være djevler i munkekutte

M. G. Lewis: The Monk (1796) – «offers an extreme picture of how power, perhaps especially the power held by spiritual figures, can corrupt absolutely» (Boxall 2006 s. 76)


Romantikken

Døden som problem i et sekularisert samfunn brukes romanen

Kunstneriske forkledninger av menneskets paralyserende angst overfor døden


Romantikken

Den franske romantikeren brukes romanen

François-René Chateaubriand

hevdet at det var sekularisering

som hadde ført til at skrekk-

romantisk litteratur oppstod:

Folk trodde ikke lenger på helvete som et sted for fysisk pine og straff, men følelsene knyttet til helvete som et sted med skrekk og lidelse fantes likevel hos folk, uten å ha noe bestemt holdepunkt

Skrekken er i mennesket, ikke utenfor det


Romantikken

« brukes romanenProfaneringen og sekulariseringen førte til tap av basisverdier eller sisteinstanser, og berøvet mange for de trygge orienteringspunktene i tilværelsen. Ingen verdier eller sannheter var lenger hevet over tvil eller gitt på forhånd – og ingen fritatt for relativiteten.» (Andersen 2008 s. 34)


Romantikken

Naturvitenskapenes betydning øker brukes romanen

Frankenstein og andre romanhelter i skrekklitteratur straffes for sitt vitebegjær, for å ville kjenne de dypeste hemmeligheter i tilværelsen

En vitenskapsmann ute av kontroll

I Mary Shelleys Frankenstein er det etter hvert hele menneskehetens skjebne som står på spill

Vitenskapsmannen Frankenstein blir fristet til å gi monsteret en kvinnelig partner


Romantikken

Revolusjonstider brukes romanen

Den franske revolusjon i 1789 viste en latent trussel i ethvert samfunn, selv det mest toppstyrte og diktatoriske, nemlig sammenbrudd i de sosiale strukturene (Duperray 2000 s. 6)

Når den sosiale orden bryter sammen, gjør de bakenforliggende verdiene det også

«Moralityand monstrosityweretwo hallmarks of 18th centuryaestheticjudgement»(Fred Botting)

Tekstene viser f.eks. tyranniets fordervelse av både tyrannen og ofrene


Romantikken

Skrekklitteraturen viser mennesker som er skrekkelig frie – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerninger

Leserne konfronteres i skrekklitteraturen med frihetens utrygghet

Et verdisystem smuldrer opp og personene befinner seg i et moralsk ingenmannsland


Romantikken

David Punter: – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerThe Literature of Terror (1980)

Borgerskapetspsykiskebearbeidelseavegenutrygghet:

«The Gothic novel embodied their [borgerskapets] suppressed fears of a world, already there and already operating, but operating by laws they did not comprehend or know how to control.»


Romantikken

Den – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerindustriellerevolusjon

Arbeiderklassenvokser, blirfattigereogmertruende


Romantikken

Franco – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerMoretti: Signs taken for wonders: On the sociology of literary forms (1983)

«Like the proletariat, the monster is denied a name and an individuality. He is the Frankenstein monster; he belongs wholly to his creator (just as one can speak of a ‘Ford worker’)»(s. 85)

Monstereterskapt – deter et produktsomdetblirumulig å kvitteseg med ogsom truer


Romantikken

Frankensteins – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerninger monster = den truendearbeiderklassen

«the factories would undoubtedly multiply the feared ‘race of devils’ [iFrankenstein] to an infinite number»(s. 90)

Den borgerligeogindividuellefrihetertruet


Romantikken

De få og de mange – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerninger

Moralsk vakuum


Romantikken

Estetiske forklaringer – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerninger

The Grand Tour

Et nytt blikk, en «ny»opplevelsesdimensjon

Opplevelse av det ufattelige – men løskoblet fra teologi, ren estetikk


Romantikken

Edmund – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerBurkes: A PhilosophicalEnquiryintotheOriginof Our Ideasofthe Sublime and Beautiful (1757)

Det sublime

Nytelsesfull skrekk

Dødens og ekstasens estetikk


Romantikken

Victor Hugo – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerninger


Romantikken

Eugène Delacroix – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerninger


Romantikken

Carl – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerWahlbom Marcus Larson


Romantikken

James – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerWard


Romantikken

Michael Mann: – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerThe Last of the Mohicans (1992)


Romantikken

Benektelsesretorikk – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningersomlitterærpraksis:

«Words cannot paint the horror of the princess’s situation.»; «The passions that ensued must be conceived; they cannot be painted.» (The Castle of Otranto)


Romantikken

Francis Ford Coppola: – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerDracula (1992)


Romantikken

Sigmund Freuds essay «Det uhyggelige» (« – til å handle edelt, eller til å begå de verste ugjerningerDasUnheimliche», 1919)

Det vekker vår frykt når noe som vi tror er kjent og dagligdags, plutselig viser seg å være noe helt annet enn det vi trodde – når det viser seg å være annerledes, ukjent, fremmed

Det fremmede i det kjente


ad