Romantikken - PowerPoint PPT Presentation

Jims
romantikken l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Romantikken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Romantikken

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Romantikken
453 Views
Download Presentation

Romantikken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Romantikken 1800-1860

 2. Møkkahaugen • Tenker du deg en møkka haug med en hane på, så ser du bare hanen i denne perioden. Fordi de bare beskrev det fine.

 3. Realismen ca 1860-1880

 4. Møkkahaugen • Forestiller du deg møkkahaugen i denne peroden, ser du møkkahaugen og hanen. For her beskriver de virkeligheten.

 5. De fire store • Henrik Ibsen • Aleksander Kielland • Jonas Lie • Bjørnstjerne Bjørnson

 6. Kjennetegnene for realismen • I realismen var det viktig å få frem virkeligheten. • De skrev mye bondefortellinger, om arbeidslivet, kvinnenes stilling, barneoppdragelse og den offisielle kirke. • De trodde de ville være med på å forandre samfunnet.

 7. Henrik Ibsen • Et dukkehjem • Villanden • Terje Vigen • Hedda Gabler

 8. Bjørnstjerne Bjørnson • Synnøve Solbakken • Teksten til ”ja, vi elsker” • En glad gutt • Arne

 9. Aleksander Kielland • Karen • Garman og Worse • Gift • Else

 10. Jonas Lie • Familien på gilje • Fortuna • Kommandørens døtre • Livsslaven

 11. Naturalismen ca 1880-1900

 12. Møkkahaugen • Forestiller du deg møkkahaugen i denne perioden, ser du bare møkkahaugen fordi i denne perioden beskriver man bare det negative.

 13. De fire store • Amalie Skram • Christian Krogh • Hans Jæger • Arne Garborg

 14. Viktige kjennetegn • Gikk enda tettere inn på virkeligheten • Alt var tragisk og det var ikke noe håp • Detaljert miljøbeskrivning • Negativt på fremtiden

 15. Amalie skram • Constance Ring • Karens jul • Hellemyrfolket • Forrådt

 16. Christian Krogh (maler) • Albertine • Syg pike • Madelaine • Oda

 17. Hans Jæger • Kristiania Bohemen • Syk kjærlighet • Bekjennelser

 18. Arne Garborg • Haugetussa • Hjaa hos mor ( hos mor) • Lærearen • Fred